eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.207

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 293-294
Nummer: 207


<-Forrige . Indhold . Næste->

207.

3 Avg. 1513.

Biskop Lage Urne udlejer til Jørgen Møller Brandani Alters Jord i Højbrostræde paa Hjørnet nærmest ved Højbro.

Vij Laghe Vrne met gudz nade biscop i Roskilde gøre widerligt, at wij met oss elskelige her Oluff Nielssens, perpetui vicarii

I s.293

till sancti Brandani alteræ i sancti Nicolai kircke i Køpenhaffn, samtycke haffue wndt oc i leyæ ladet oc met thette wort obne breff vnde oc i leye lade beskeden man Jørgen Møllere, borgere ther sammestedtz, hanss husfrw Lizabeth oc eth beggis theris echte barn, hwilket ther effter theris død ther till wtkørendis worde[r], en forskrefne sancti Brandani alteris gard oc jord liggendis vtj forskrefne sancti Nicolai sogn i Høgebrostrede nest Høffwebro poo hyrnet, som forskrefne Jørgen nw selffuer vtj boer, met lenge [oc] brede, som han nw begreffwen er, meth thet lofft offuer thee boer østen wed garden vdt till Høgebrostrede, vti therris liiffs tiid, then ene effter then annen, nyde oc beholle skullendes, met swodanne skell oc vilkor, at forskrefne Jørgen Møller, hanss husfrv eller beggis therris barn skulle giffue hwert aar till leye aff samme gard firæ oc tiwæ lubeske marck, halffdelen till posken oc halffdelen till sancti Michaelis dag, forskrefne her Oluff eller hanss effterkommere eyere till forskrefne altere betimeligen oc till gode rede yde oc betalle skullendis. Item skulle thee bygge, forbedræ oc vnder steen tagh wed macht i gode made holle samme gard. Item skulle thee samme gard selffue besidde oc ingen macht haffue nogen bygning eller forbedring poo forskrefne gard eller jordh at seliæ, pantsette eller i noger modhe affhende. Item skatt eller annen tynge, som poo leggis aff byen eller herskabff, skulle thee selffue vtrede oc vtgiffue oc inthet ther foræ affsla aff leyen, swo tiidt oc opthe som thee poo leggis, oc nar thee alle tree døde oc affgangne ære, eller forskrefne article eller noger aff them ey holles, swo at merkelig brøst findis i them, tha skall forskrefne gard met bygning oc forbedring, som han tha findes, strax igenkommæ till forskrefne alteris eyære vden all hinder, hielperede eller gensielse i noger mode. In cujus testimonium sigillum nostrum vna cum sigillo predicti domini Olaui presentibus inferius est appensum. Datum in castro nostro Hiortholm die inuencionis beati Stephani prothomartiris anno domini millesimo quingentesimo decimo tercio.

2 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.294

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 16 19:54:15 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top