eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.206

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 293
Nummer: 206


<-Forrige . Indhold . Næste->

206.

1 Avg. 1513.

Dr. Peder Albertsen giver Magistraten Fuldmagt til at have Tilsyn med, at de Sjælemesser, han har stiftet i Frue Kirke, overholdes.

Jeg doct. Pether Albretsen vice cancellarius universitatis generalis stndii Haffniensis oc raadmand ther sammesteds, giøre vitterligt alle, som see eller høre læsis thette mith obne bref, at ieg hafuer befalit oc fuldtmacht giffuit hæderlighe oc fornumstige mend borghemestere oc raadh i Kiøbmanhafn, som nu ere oc her efter komme skulle, at de for gudtz skyld oc alle christne sielle ville hielpe oc tilsee, at then tieniste, som ieg hafver stigt i wor Frue kierche, som siungis om hellige aftener efter natsangh for alle christne sielle, motte hollis, som nu stigt er efter thette brefs liudelse, som ther paa gifvidt er oc ligger i capittelet hos the dannemand canicher i sammested, at the oc hielpe, at forskrefne tieniste blifver hollen, oc de aarthydher, som huert aar holles skall ath theris ørmind fulle villie(?). Ath thette saa maa hollis, hafuer ieg hengt mit indsegell nedhen for thette bref met flere gode mendtz indsegle, som ieg hafuer bedeth, som er mester Haagen, mester Matthis, hr. Hans Mortensen, perpetui vicarii i Kiøbenhafn, Peter Jørinsen, byefogith, skipper Peithersen oc Jens Michelsen, borger ther sammestedtz. Gifvet i Kiøpenhafn aar efter gudtz biurdh tusinde fem hundrede paa thet trættende, sancti Petri dagh ad vinculam.

Afskrift i Resens Hdskr. i Raadstuearkivet: Kbhvns Raadhuus osv., S. 314-15.

I s.293

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 16 19:53:17 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top