eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.205

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 292-293
Nummer: 205


<-Forrige . Indhold . Næste->

205.

5 Juli 1513.

Rigens Raads Dom, at et Hus, der er bygget vesten for Erkebispens Gaard norden for Nikolaj Kirke, er bygget i Gaden og til Hinder for denne Gaard, hvorfor det skal nedbrydes.

Wij Jens Anderssen, met gudtz naadhe i Otthens, Erick Kaass aff samme naadhe i Viborgh, biscoper, Eskildh Thommessen, prior i Andtwordskow, Nielss Høgh, Prebiørn Podbusk, Albrect Jepssen oc Tomes Nielssen, riddere, Danmarckes riiges raadh, giøre vitherligt alle met thette vortt obne breff, att aar effther gudtz byrdt md tredecimo tisdaghen nest effther vaar Frwe dagh visitationis i Kiøpnehaffnn vdaff verdigisthe verdighe fædres, strenghe ridderes oc godhe mends, Danmarcks riiges raadtz, vore kiære metbrødres befalningh, vaare vij paa een aasiwn atbesee oc skudhe ett hwss oc bygningh, som vpsætt oc bygdt ær vesthen næst vp tiill ærchebiscops gaardhenn nordhen vedh sancti Nicolai kircke i Kiøpnehaffnn. Thaa aff then aasiwn vij ther saae, giordhe oc forforæ, saawell vdaff ærchebiscops Byrghes i Lund etc. breff, som forskrefne gaardt ær giffwen mett tiill Lundhe sædhe, som aff baadhe burghemestherenes Hans Claffwesen och Maaghens Saxens oc noger aff raadmennenes i Kiøpnehaffnn ordh oc bekendelsse forstodhe oc forfwndhe vii i sandhedt, at forskrefne ærchebiscops

I s.292

gaardh liggher mellom try bysens strædhe i Kiøpnehaffnn, oc thet hwss, som vesthen sætt oc bygdt ær vp vndher thaghet tiill ærchebiscops gaardhen, ær sætt oc bygdt paa een adell bysens strædhe, som menighe mandz veigh haffwer væredt vdaff ærildz tiidh, føør thet indtæptes och bygdes nw vedt try aar siidhenn, ærchebiscopenn oc Lundhe sædhe storlighenn tiill forfangh baadhe faare fare aff ildh som aff andhenn vodhe och anfaldh met vpløb, hwes paa kwnnæ kommæ, saa oc faare the vindughe paa erchebiscopens hwss ighen tæpthe oc forhindrethæ ære met thet ny hwss, paa forskrefne strædhe vloglighe och vskellighe satt oc vpbygdt ær, och bør forthii mett rætthe aff at brydes oc gadherwmmett friitt ighenn, som tilforn haffwer væredt aff ærildz tiidh. Giffwit aar, dagh oc stædh, som forscreffwett stoer, vndher alles vore jndcegle tiill vithnesbyrdt.

7 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.293

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 16 19:52:38 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top