eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.204

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 291-292
Nummer: 204


<-Forrige . Indhold . Næste->

204.

18 Okt. 1512.

Bartholomæus Bundtmager faar Tilstaaelse for at have udbetalt sit Fosterbarns Arvinger deres Arveparter.

Alle the, som thette breff forekommer, helsze wij Jens Laurensen, byfoget i Køpnehaffuen, Hans Clawesen, Moens Saxen, borgermestere, oc Hennyngh Nielsen borgere oc schriffwere i sammestedt ewindelige meth gudh. Gøre wittherlight, at aar effter gudz byrdt mdxij mandagen nestfore the xim jumfrwer dag pa Køpnehaffuen bytingh fore os oc menighe tingmendt, then dag thingsøgendes, wor schicket fornumstig man Lydeke Bunthmager, borgere her sammestedz, fwldmechtig pa Fyoth Bunthmaghers vegnæ, borgere i Nestwedt, oc pa Jens oc Hansses wegne vti Qwægeby boendes, pa then enæ, Bertholomeus Bunthmagere, borgere hersammestedz, pa then anden sidhæ, berettendes oc wederkendes pa bode sidher, at the alstinggest haffde annammet oc fangget aff forskrefne Bartholomeus all then deell oc rettigheet, som thennom vti ræth arff tilfaldt effter theres brødres oc moderbrødres

I s.291

barn, Anne, som war forskrefne Bertholomeus fosterbarn, hwes sielle gudt nadhe, bade aff guldt, sølff och penninge oc alt andeth, i hwat thet helstz er eller næffnes, jnttet vndentaget. Thi gaff forskrefne Lydeke Bunthmager pa forscrefne arffuinges vegnæ for thennom oc alles theres arffuinge forscrefne Bartholomeus och alle hans arffuinge fwlt oc alth affkaldt qwyt, fry, lædig oc løøss for all ydermeræ til-taall, kraff eller mamaningh (i.e.: maningh) om forscrefne arff for fødde oc wfødde vti alle maade effter thenne dag. Her pa beedes forscrefne Bartholomeus oc lowlige fick eeth wwillight thingsvithne aff tesze xij effterscrefne dandemen, som ære Claues Malere, Jørghen Kannestøbere, Mickell Skotte, Knwt Dhaa, Nielss Thygesen, Peter Skotte, Jeppe Olsen, Hans Meldrop, Nielss Jepsen, Per Nielsen, Oleff Judhe, Kæll Ferieman, borgere i sammestedh, huilke xij forscrefne dandemen aff fogedens befalning i samdregtelig beraadt vtginghe oc medh lowlig thingslydh ighen jndkomme oc alle eendregteg withnede pa theres gode thro, siell oc sandheedt, at the hørdhe oc szage samme dag, at forscrefne affkaldt saa gick och foor jnnen iiij thingstocke pa Køpnehaffuen byting vti alle made, som fore er rørdt, thet withne wij forscrefne medh wore jntsigle nædhen for thette breff henggendes, som giffuet er aar, dagh oc stedt, som forscreffuet staar.

5 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.292

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 16 19:52:03 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top