eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.203

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 290-291
Nummer: 203


<-Forrige . Indhold . Næste->

203.

3 Juli 1512.

Kong Hans stadfæster et Skjødebrev (se Nr. 201) fra Knardrup Kloster til Peder Jepsen paa 2 Boder i Klosterstræde.

Wii Hanss met gudz nade Danmarchs, Suerigis, Norgis, Vendte oc Gotis konningh, hertug i Slesuig, Holsten, Stormarn oc i Ditmarschen, greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst, giøre alle witterligt, at aar effter gudz byrd mdxij then løuerdag nesth effter wor Frue dag visitationis for oss paa wort retthertingh i Køpenhaffn wor skicketh

I s.290

oss elskelige Moghens Laurensen, radman i Køpenhaffn, met fuldmacht paa oss elskelige her abbeth Peder Jenssens wegnæ i Knarderop closter met hanss opnæ beseglde breff skøtte, affhende oc vplod fraa fornæfnde her abbet Peder, hanss effterkommere oc conuenth ibidem oc till Peder Jeipssen, wor borger i Køpenhaffn, od hans arffuinge till ewinnelige eyæ two fornæfnde Knarderop closters boder oc grund her i Køpenhaffn i Closter strædeth i wor Frwæ soghen liggendis, then enæ som han selff oc hans hwsfrwæ Beritthæ, oc then annen som Otte Skræder nw ibo, met alle fornæfnde boders oc grunds tilhørelsse, hws, jord, lenge oc brede, op oc neder, som the nw bygde oc begrebnæ ære, i alle mode effter thet eyedomps breffs lydelsæ, fornæfnde her abbet oc conuenth hannum oc hanss hwsfrwæ Beritthæ ther vppa till fornn giffuit oc beseglt haffue, som nw her for oss tillstæde wor, oc kiendis forskrefne Moghens Laurensen fornæfnde her abbeth, hanss effterkommere eller conuenth i Knarderop enghen deell, lod eller rettighed ath haffue i fornæfnde boder, hwss eller jord eller i noger theris rette tilhørelse, hwad thet helsth er eller neffnes kan, effter thenne dag i noger mode, meen skulle bliffuæ oc wære hoss fornæfnde Per Jeipssen, hanss hwssfrwæ Beritthæ oc theris arffuinge till ewinnelige eyæ, som fore er rørth, oc wor ther nw enghenn giensielsse mod fornæfnde skøde i noger mode. Datum vtsupra, nostro ad causas sub sigillo, teste Georgio Marswyn, justiciario nostro.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i gi. kgl. Saml. 727 i Folio.

I s.291

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 18 20:39:48 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top