eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.201

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 288-289
Nummer: 201


<-Forrige . Indhold . Næste->

201.

4 Marts 1512.

Knardrup Klosters Abbed sælger til Peder Jepsen 2 Boder i Klosterstræde.

Wij brodher Pædher Jenssen, abbed i Knarderups closter, oc menigh conuent i sammestet kungiøre alle witherlict næruærendis oc kommeskulendis oc kennes met thette wort obne breff, at wij met wor frij wiliæ oc vidskaff haffue soldtt, affhendet oc opladet oc met thette wort obne breff seliæ, affhende oc oplade beskeden mand Pæder Jeppssen oc hans husfrue Beretæ aff Køpnehaflfn thoo wort closters boder oc grund liggennes vdj Closterstrædet i wor Fruæ sogn, oc han sælffuer met sin husfrue Beretæ i then enæ oc Ottæ Skræder i then annen nw iboo i fornæfnde Køpnehaffn, met alle fornæfnde boders oc grundz tilhørelse, hus oc jord, lenge oc brede, oppe och nedhre, met alle the breff oc rættighet, som wij ther paa och vdj haffue, i alle made, som samme breff wduisse oc indeholde, inthet wndentagget, tiil ewingelig(!) eyæ eyæskullendis. Oc kennes wij oss jngeldeel (i.e.: ingen deel) æller rættighet ydhermere effther thenne dag at haffue i them, mep kennes oss fult oc alt at haffue fonghet oc oppeboret godh betallingh aff fornæfnde Pæder Jepssen oc hanss husfruæ Beretæ effther wor fulle noghe i alle made, oc tilbinde wij oss oc wore efftherkommere at frij, hemle oc fulkommelige tiilsta them oc theris arffuinge the fornæfnde boder oc grundh for huer mans hinder eller gensielse, som ther paa tale kan met nogell ræt, oc skeer thet saa, thet gud forbiwde, at fornæfnde boder æller nogell theris deell æller rætte tilhørelse worde fornæfnde Pæder Jepssen æller hans husfrue Beretæ æller theris arffuinge affuundhne met landzlog æller kirkelog

I s.288

æller met nogeel annen rættilgand (i.e.: rættergang) for wor æller wore efftherkommeres wanhemmel æller forsømmelse skiil, tha tiilbinde wij oss oc wore efftherkommere at wetherlægge them ighen alt then skade, som them ther aff komme kan, inghen (i.e.: indhen) vj vgger oc eth aar nestkommendis, forudhen alt hinder eller hielperædder i alle maade. In cuius rei robur et euidens testimonium sigilla nostra presentibus inferius sunt appensa. Datum in antedicto monasterio nostro Knarderup, anno domini millesimo quingentesimo duodecimo, die vero sancti Lucii 1) pape et martiris.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i gl. kgl. Saml. 727 i Fol.

__________

1) I Afskriften er der sat Spørgsmaal ved, om dette Navn bør læses saaledes.

I s.289

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 17 17:11:30 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top