eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.197

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 280-286
Nummer: 197


<-Forrige . Indhold . Næste->

197.

Omtrent 1510.

Fortegnelse over vaabenført Mandskab. At den er forfattet ved denne Tid, ses af, at Jens Lavrensen, der her nævnes som Byfoged, ellers nævnes som saadan 1507 og 1512, men 1514 ikke var det mere (Suhms Saml. II. 1.126), at hvis den her nævnte Mester Godfryd er Gotfred af Ghemea, da forekommer han ikke efter 1510, og

I s.280

Mattis Bogtrykker, der maa være M. Brandis, findes først at have trykt Bøger her 1510.

Klædeboder rodermaall.

Hermand Bunthmager sielff iij. Powell Teszebølle. Jens Sadelmagere sielff ij. Anders Skyndere sielff ij. Lasze Jensen. Jens Brwn. Jørgen Skræddere. Jens Mickelsen. Per Bagere sielff ij. Anders Drawere. Mattis Bogetrøcker. Lasze Fyenbo. Mattis Remsnydhere. Moens Remsnydhere. Per Jonsen sielff iij. Jeppe Olsen. Hans Morthensen. Hans Persen Bagere sielff iij. Jeppe Krøghemagere. Thomes Skræddere. Clawes Malere sielff ij. Hans Remsnydhere sielff ij. Rassmus Bunthmagere sielff. Hermen Snythkere. Thomes Bogetrøckere. Diderick Snythkere. Anders Skreddere. Jens Skyndere sielff ij. Cristiern. Jacop Malere sielff ij. Per Remsnydhere. Søffrin Pungemagere. Dammyan Hatthemagere sielff ij. Swend Snytkere. Thomes Hattemagere sielff ij. Kirsthinæ Skæreres swend. Per Skræddere. Jacop Remsnydhere. Mickell Nalemagere sielff ij. Mickell Kræmmere. Albrecht Kræmmere. Per Nielsen. Jacop Guldsmyth. Jens Persen skomagere sielff iij. Kristiern Kræmmere. Kæll Skomagere sielff iij. Kristiern Skomagere. Oleff Jespersen sielff ij. Jens Lawrensen skomager sielff iij. Anne Henrichz swend. Hans Brwn. Thorajes Kræmmere. Andreis Kræmmere. Hans Kommyn. Mickell Drawere. Mesther Godfrydh. Hans Lybz Penningh sielff ij. Søffrin Bogebindher, Jens Hwydh sielff ij. Moens Saxen sielff iij. Thomes Kræmmere. Thwe Kræmmere. Karine Bageres man. Nielss Grydestøbere sielff ij. Jørgen Kannestøbere sielff ij.

Summa aff forscrefne rodermaall jc men.

Snares rodermaall.

Clawes Olsen. Nielss Matzsen. Oleff Klynckere. Boo Rasmus. Morten Juwdhe. Gerdt Sywersen. Oleff Kempe. Lasze Frijs. Jens Green. Oleff Kock. Jens pa hiørnith. Oleff Clawesen. Moens Mickelsen. Lasze Broersen. Lille Anders. Berethe Mickelss j man. Per Andersen. Anders Thøtmersz. Jens Kroogh. Mickell Mønboo. Lasze Mickelsen. Clæmith Mwrere. Jeppe Persen. Per Otzsen. Hans Bygh. Hans Weffwere. Hans Persen. Schipper Hemmyngh. Per Olsen. Jens Matzsen. Jens Juwdhe. Lasze Kraaghe. Mattis Nielsen. Mattis Andersen. Laurenss Nielsen. Hans Skady. Thyge Matzsen. Anders Skærere. Esbern Dantzsere. Torbern Brøggere sielff ij. Per Broleggere sielff ij. Jeppe Dantzsere. Jeppe Brøggere. Clawes Rickordzsen. Thomes Juwdhe. Nielss Kwll. Jacop Drawere. Per Grubbe sielff ij. Anders Andersen. Jens Persen. Powell Vanddrawere. Lasze

I s.281

Jensen. Hans Lawrensen. Jens Brøggere. Morten Laurensen. Mattis Møønbo. Hans Timmerman. Boo Lather. Per. Hans Skærere. Per Bagghe. Jens Juwdhe. Greers Fiskere. Clawes Byswend. Per Jørghensen sielff ij. Mattis Cristiernsen. Per Køghe. Benrich Andersen. Cristiern Juwdhe. Jens Buske. Lasze Gørløss. Knwt Laurensen. Esghe Juwdhe. Jens Andersen. Per Juwdhe. Mattis Frøydh. Per Bøtkere. Moens Nielsen. Hans Bøtkere. Hans Rodhe. Per Springere. Lille Anders Glar. Oleff Closzemagere. Lasze sielff ij. Jon Swenske. Anders Moensen. Schipper Søffrin. Per Matzsen. Areld Wyntapper. Albrecht Richkordzsen. Lasze Fyenboo. Per Jensen sielff ij. Oleff Nielsen. Per Moensen. Per Marswyn. Nielss Juwdhe.

Summa aff forscrefne rodermall jc oc j man.

Vesther rodermaall.

Jens Symensen. Per Begermagere. Oleff Timmerman. Per Greersen. Lasze Bøtkere. Hans Brøggere. Jeppe Mwrere. Jens Eløffsen. Jens Olsen. Knwth Kellerswendh. Per Jepsen. Boo Fiskere. Oleff Jørghensen. Mattis Siøborgh. Lasze Wlmere. Boo Fiskere. Hans Frijs. Jens Matzsen. Oleff Slachtere. Thomes Matzsen. Jens Cristoffersen. Boeldh Lydenhwss. Hans Atzersen. Jeppe Moensen. Oleff Brøggere. Hans Hansen. Anders Persen. Per Benchtsen. Lasze Slachtere. Mickell. Jørghen. Hans Næringh. Oleff Benchtsen. Oleff Juwdhe. Jens Timmermand. Søffrin Juwdhe. Moens Sadelmagere. Rassmus. Per i Muncke gordhen. Jens Brøggere. Lasze Persen. Knwth Jensen. Per Matzsen. Knwth Throldh. Per Jensen. Hesthemølleren. Anders Persen. Hans Persen. Bertill Jensen. Oleff Juwdhe. Jens Westhe. Jens Eløffsen. Jens Thruwelsen. Oleff Kellesmyth sielff iiij. Jørghen Jensen. Mattis Begermagere. Mickell i Karis gordh. Oleff Moensen. Jens Andersen. Lasze Nielsen. Per Grydestøbere sielff iij. Søffrin Snytkere. Hans Knwtzsen. Jens Grydestøbere. Jeppe Swertfeyere. Oleff Werckmestere sielff ij. Jeppe Timmermand. Per Kleynsmyth sielff iij. Mattis Kleynsmyth sielff iij. Areldh. Jens Thwesen. Lasze Smyth sielff iij. Nielss Persen. Hemmyngh Timmerman. Oleff Ostridsen. Jens Clæmitzsen. Erich Møllere. Hans Mwremesthere. Jørgen Olsen. Jacop. Boeldh Hansze j swend. Per Laurensen mwrmestere. Oleff Dyrlingh. Jeppe Graffwere. Bertill Smyth sielff iij. Mattis Broleggere. Jesper Smyth sielff ij. Nielss Werkmestere. Anders Møllere. Anders Brøggere sielff iij. Hans Grydestøbere sielff iij. Rassmus Kellesmyth sielff iij.

Summa aff forscrefne rodermall jc oc xiij men.

I s.282

Moens Laurensens rodermaall.

Thønnyes Perlesticker. Mesther Lydeke. Boo Pungemagere sielff ij. Hans Staalbergh. Pether Skreddere sielff ij. Jens Clawsen sielff ij. Frandz Pungemager. Lawrens Skreddere sielff iij. Dauith Bunthmager. Jens Skræddere sielff iij. Knwth Dhaa sielff ij. Mattis Tollere sielff ij. Cunsze Guldsmyth sielff iij. Wyckmand sielff iij. Reghnoldh Owerskærere sielff ij. Per Skreddere sielff ij. Oleff Owerskærere sielff ij. Hans Danckorthsen sielff ij. Thyske. Lawrens Guldsmyth sielff ij. Kirsthine Clawsze swend. Thomes Lesthemager. Enwolth Owerskærere. Clawes Skreddere sielff ij. Thille Kock sielff iij. Wyllem Appoteker sielff ij. Mesther Symen sielff ij. Johan Guldsmyth. Clawes Knofflock. Henrich Myther sielff ij. Hans Fryeman sielff iiij. Moens Laurensen sielff vj. Fræderich Kock. Effwerth Bøtkere. Hans Clawsen sielff iij. Anders Bonde sielff ij. Hans Jensen. Jens Jngworsen. Torsten Skreddere sielff ij. Oleff Smyth. Bertholomeus Bunthmager sielff ij. Per Bagere sielff ij. Hennnyngh Schriffwere sielff ij.

Summa aff forscrethe rodermaall lxxxiij men.

Østre rodermaall.

Oleff Bagere sielff iiij. Hans Skytthe. Oleff Drawere. Hans Perlestickere. Aghe Drawere. Hennyngh Mappe. Hans Schriffuere. Moens. Albrecht Drawere. Clawes Naall. Jørgen Saxen. Søffrin Agesen. Hans Horleggere. Oleff Wogensmaall. Oleff Olsen. Lasze Blaa. Anders Wack. Rassmus Fiskere. Nielss Skreddere. Nielss Jngemersen. Per Kerreman. Hans Ferieman. Jens Drawere. Paine. Hans Clæmitzsen. Jens Broleggere sielff iij. Jens Brøggere. Jesper Brøggere sielff ij. Hans Brøggere. Josth Olsen sielff iij. Hans Bonde timmerman. Anders Rødhnacke. Mickell Timmerman. Anders Panttoffelmagere. Oleff Mørk. Jens Andersen. Hans Blaa. Per Andersen. Per Mickelsen. Hans Mappe. Nielss Arwitzsen. Jens Brwn. Jesper Tordzsen. Jens Juwdhe. Clawes Garbrædher. Hans Arwitzsen. Anders Nielsen. Per Grwnne. Lasze Skreddere. Per Nielsen. Rassmus. Nielss Owerskærere. Jeppe Benchtsen. Morten Thagesen, Mattis Juwdhe. Bonde Andersen. Per Plowmand. Nielss Juwdhe. Jørgen Lawrensen. Per Juwdhe. Godzske. Cristiern Sthen. Anders Thommesen. Nielss Mortensen. Hermend Fiskere. Jon Been. Hans Kock. Per Fatzsen. Jens Feriemand. Moens Timmermand. Bonde Timmermand. Josth. Oleff Boosen. Anders. Hermendh Royckeler. Clawes Ræff. Mesther Gerdt. Casper Danchforth. Nickell Bassunere. Morten Bunthmager. Schipper Clawes. Thomes Drawere.

I s.283

Hemmyngh Snytkere. Lucas Skreddere sielff ij. Oleff Erichsen. Anders Nielsen.

Summa aff forscrefne rodermaall jc man, x men mynne.

Norre rodermaall.

Nielss Smyth sielff v. Vnge Nielss Smyth sielff iij. Nielss Skomagere sielff iij. Oleff Jensen. Powell sielff ij. Oleff Clæmitzsen. Hans Nielsen, Hans Andersen. Anders Lawrensen sielff iij. Anders Jensen timmerman. Morten Schriffwere. Jan Brøggere sielff ij. Per Jepsen skomagere sielff ij. Oleff Skotthe. Mickell Wæffwere. Nielss Olsen brøggere. Per Pillegordh. Areld Skomagere sielff ij. Boo Timmerman sielff iiij. Jens Thruwelsen. Jeppe Mwrere. Nielss Jensen. Laurenss Mwrere. Hans Bagere sielff iij. Per Nielsen mwrere. Jens Olsen timmermandh. Per Thwesen. Per Olsen timmermand. Oleff Amages drengh. Hans Olsen. Hans Torsthensen. Lawe Punghemagere. Mickell Skomagere. Jens Torstensen. Søffrin Timmermand. Nielss Thygesen. Oleff Awesen. Per Lawrensen. Bencht Snytkere. Per Bagere sielff iij. Per Nielsen Timmermand. Nielss Kock sielff ij. Oleff Persen. Anders Lassen. Nielss Persen timmermand. Hans Matzsens swendh. Hans Ingworsen. Oleff Gallendh. Nielss Brøggere sielff ij. Thomes Brøggere sielff ij. Hans Harniskmager sielff ij. Nielss Ingworsen timmermand.

Summa aff forscrefne rodermall lxxxj men.

Kiødmangher rodermaall.

Casper. Lasze Wendelboe sielff iij. Jens Lawrensen byfoget sielff iiij. Per Sthaar. Hans Bagere sielff iij. Morten Wogenman. Per Thwesen sielff iij. Karine Bageres swend. Jens Bøtkere. Anders Briggere sielff ij. Mattis Drawere. Hans Hansen. Suend Bagere sielff iiij. Mattis Bagere sielff ij. Hwide Mattis sielff iiij. Nielss Koch sielff ij. Dirick Bwchlow. Ostrid Skreddere sielff ij. Per Juwdhe sielff ij. Hans Pleen sielff ij. Jheronimus sielff iiij. Jacop Skomagere sielff iiij. Laurens Kræmmere. Clawes Skyndere. Per Kræmmere. Otthe Skreddere sielff ij. Jens Owerskærere. Zandher Skotthe sielff ij. Hans Guldsmyth sielff ij. Jens Iosepsen sielff iiij. Hans Thrompere j swend. Lydeke Bunthmager sielff ij. Jens Andersen Skreddere sielff iij. Hans Bagere sielff iij. Søffrin Remsnydhere. Hermen Skomagere sielff iiij. Bertholomeus Bartskærere sielff ij. Lasze Bøtkere. Oleff Hemmyngsen sielff ij. Jeppe Lawrensen. Hans Skotthe. Jens Asgudzsen sielff iij. Hans Hemmyngsen. Bendh Wagenman. Jens Persen. Jens Matzsen. Anders Olsen. Jon Timmerman. Nielss Andersen. Anders pa landzdommers gordh. Lasze Pedersen. Per

I s.284

Nielsen. Jeppe Morthensen. Marckordt Wagenman. Per Jepsen Wagenman. Clæmith Thygesen. Anders Morthensen. Per Benchtsen. Jeppe Brøggere. Geeszes swend. Cristiern Pramkarll. Karine Mattisse swend. Hans Ower de Heydhe. Mickell Barszebæck. Mickell Køthmangere. Oleff Jonsen. Oleff Jensen sielff ij. Josth sielff ij. Oleff Brøggeres swend. Andreis Myszenær. Torckill Brøggere sielff ij. Thomes Skotthe. Adam Wæffwere sielff ij. Per Laurensen. Erland Wæffwere. Nielss Brøggere. Oleff Skøtthe. Anders Schriffwere sielff ij. Thwe Drawere. Torbern Drawere. Jeppe Glarmesther. Lasze Timmermand. Jeppe Timmermand. Oleff Olsen. Jørgen Skomagere. Jens Szadelmagere. Per Laurensen. Lawrens Lawendzfare.

Summa aff forscrefne rodermaall jc oc xxxvij men.

Strand rodermaall.

Per Kempe sielff ij. Jens Jacopsen sielff iij. Per Man sielff ij. Jørgen Kock sielff iij. Arend Hake sielff iiij. Mattis Busk sielff iiij. Sisze Walthers swendh. Morten Hadeller sielff iij. Hermen Lipper sielff ij. Boeld Teckellers swendh. Hans Karnaath sielff ij. Hans Wencke sielff ij. Hans Pannekage sielff iij. Symen Bogebinder. Jørgen Møller sielff ij. Mesther Hans Køke sielff ij. Marine Bøtkeres swend. Albrecht fan Gock sielff iij. Henrich Bøøss. Hans Bogebindher sielff vj. Wyllem fan Bommell sielff iij. Johan Rosenwold sielff ij. Thomes Goltsmyth sielff ij. Baltzer Bildesnydher sielff ij. Henrich Menne. Gamle Oleff Bagere sielff iij. Morthen Skredderes swend. Engelbrecht Fyneke sielff iij. Oleff Atzersen sielff iij. Hans Maler. Jeppe Nielsen sielff iij. Rassmus Skreddere sielff iij. Olrich Smyth. Mattis Knwtzsen sielff ij. Hans Glaszemager sielff iij. Wyllem Mentz sielff ij. Per Bagere. Nielss Gæddhe sielff ij. Nielss Smyth sielff iij. Døwe Jens j swendh. Henrich Meyger. Anders Hoetfilther sielff ij. Jørgen Marckmand. Hans Jacopsen sielff ij. Hans Harniskwyskere sielff ij. Mattis Smyth sielff v(!). Anders Erlandzsen. Mattis Spegell. Yffwer Ferieman sielff ij. Anne Jørghens j man. Hans Jespersen sielff ij. Gydhe Pannekages j suendh. Thomes Hærolth sielff iij.

Summa aff forscrefne rodermaall jc oc vj men.

Bagpaa med en anden Haand:

Tiisdagen nesth effther sanctæ Oleffs dag antwordede myn herres nade meg Anders her på slottett vcxj marc iiij Sk. atbetale folk niett.

Item sancti Laurencii affthen vcv marc.

Item vijcxiij marc dominica post Laurencii.

I s.285

Med en anden Haand:

Haffuer ieg Glob annammet aff myn herre jmlxviij marc vi Sk.

Orig. paa Papir i et løst Læg for hvert »Rodermaal« (Kvarter) i Geh. Ark.

I s.286

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 13 16:19:20 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top