eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.196

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 279-280
Nummer: 196


<-Forrige . Indhold . Næste->

196.

18 Maj 1509.

Kapitlet udleier til Oluf Jensen, hans Hustru og deres Børn en Gaard i Nørregade.

Alle men thette breff see eller hører leses helse wij Anders Friiss, cantor vtj Kiøbmennehaffn oc vicedecanus, oc menige capitell

I s.279

vtj samested ewindelig medt gud. Kwngiøre wij alle neruerendis oc kommeskullendis, at wij endrectelige haffue vtj leye ladhet beskeden mand Oleff Jenssen, hans høsfrwe Botildh, som hand nw haffuer, oc beggis theris echte børn, som the tillsammen afflendis worde, en wor Frwes kircke[s] gord oc jord liggendis vtj wor Frwe sogen i Nørre gade synden wed then gord, som Jes Heyno vtj bode, oc norden wed then gord, som Hans Hanssen bode vtj, i lenge oc brede, oppe oc nedre, som hand nw begreben er oc indhegned, encthet vnder tagheth, met swodant wilkaar, som her effter følger. Først at forneffnde Oleff Jenssen, hans hosfrw oc beggis theris ecthe børn skulle giffue aarlig aar them, som kircke werie ære till forskrefne wor Frwe kircke, iij Sk. grot till orlig landgille aff forskrefne gord till gode rede, halffdelend poske oc andhen halffdelend michelsmess, oc skulle the oc forneffnde gord wel bygge oc heffde oc tecke hwsene med steentach oc the andre hwse i gorden bygge oc holle them i gode maade wed heffd oc wel forwaret. Item skulle the engen macth haffue nogen bygningh eller forbetringh paa forneffnde gord oc hwse atselie, pantsette eller i nogre maade affhende. Item skath oc andhen tynge, som paaleggis aff herskoff eller byen, them skulle the selffue vtrede oc vtgiffue oc therfore encthet affslaa i theris leye. Item om forneffnde artickle eller nogre aff them ey holles, som forscreffuet staar, tha skall forskrefne capittel haffue fwld macth forskrefne gord oc hwse met bygniugh oc forbetring forwdhen ald rettegang eller dele igien at tage oc annamme oc theris breff were mactløse oc aldeles forbrwtne. Item naar forneffnde Oleff Jenssen, hans høsfrwe oc theris børn ære døde oc affgangene, tha skal forneffnde gord oc hwse met all bygningh oc forbetring komme igien qwitte oc frij till forskrefne wor Frwe kircke i Kiøbenhaffn vdhen hwer mantz hinder, giensielsse eller rettegang i nogre maade. Till yttermere forwaring haffue wij ladet henge wort capittels jndcegle fore thette wort obne breff. Giffuet i Kiøbenhaffn aar effther gutz byrd twsende femhwndrede paa thet niendhe, beati Erici regis et martiris dag.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i gl. kgl. Saml. Nr. 727 i Folio.

I s.280

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 13 16:17:41 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top