eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.194

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 278
Nummer: 194


<-Forrige . Indhold . Næste->

194.

2 Avg. 1508.

Kong Hans stadfsester Nr. 126 og forbyder Kjøbmænd at føre flaaet Kjød til Dragør eller til Torvs forat sælge det.

Wii Hanss met gudz nade Danmarcks, Sueriges, Norges, Vendes oc Gotes koningh, hertugh vdi Sleszuig, i Holsten, Stormarn oc Ditmarsken, greffue vdi Olldenborgh oc Delmenhorst, giøre alle vitherligt, at wore kiære vndhersatthe, burgere vdaff Kiøthmangere embethe her vdi Kiøpnehaffn, haffue nw hafft her fore oss en priuilegie oc friihedt, som wor forfadher koningh Cristoffer, hwes siæll gudh nade, them mylldeligen vndt oc giffuit haffuer, lydendes ord fran ord, som her effterscreffuit staar. Vii Cristoffer osv. som Nr. 126.

Hwilken priuilegie oc friihedt vii aff wor synderlige gunst oc nade haffue stadfest, samtyckt oc fuldbordet oc met thette wort opne breff stadfeste, samtycke oc fuldborde i alle sine ordt, puncter oc artickle, som the vduisæ, jndehollde oc som forskreffuit staar. Thessligest haffue wii oc aff same gunst oc nade vndt oc tilladet, at jngen kiøpman skall her effter føre flageth kiødt till Dragøør thet ther at sellge, till kiøbz athaffue eller at ther met till torgs atstande i nogher maade. Thii fforbiwde wii alle, ehwo the helst ære eller wære kwnne oc serdeles wore ffogether oc embitzmen, forskrefne wore wndhersatthe her emodt paa forskrefne priuilegie oc nade oc tesligest paa then friihedt, som wii them nw giffuit haffue, athindre, hindre lade, møde, delæ, platze, vmage eller i nogher maade atwforrætthe. Vnder wor koninghlige heffn oc vrede. Giffuit paa wort slott Kiøpnehaffnn othenssdagenn nest effter sancti Petri dagh ad vinculam. Aar etc. mdoctauo. Vnder wort signete.

Ad relacionem Petri Vgerup.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.278

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 13 16:14:34 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top