eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.193

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 277
Nummer: 193


<-Forrige . Indhold . Næste->

193.

11 Marts 1506.

Kong Hanses Dom, at den, der bortlejer ét Hus til en anden, end den der har det i Leje, naar denne giver sin Husleje deraf, skal bøde 40 Mk. til Kongen og 40 Mk. til Byen.

Anno domini 1506 onsdagen st. Gregorij paffuis afften, som borgemestere, raad och meenigheden acte borgere vdj Kiøbenhaffn vaar for wor kiere naadigste herre kohningh Hans paa hans naadigste (!) slott Kiøbenhaffn och gaff hans naade tilkiende, at de som besidder kirchens och andre jorder her vdj Kiøbenhaffn bliffuer besuergit med suart landgilde aar effter aar for saadanne sager och brøst skyld, at de worde vdleyede aff deris bolige, som de vdi leye haffuer. Tha effter wor kieriste naadigste herris befalling, sambtøcke, raad och fuldbyrd disse effterskrefne da næruerendis, som er werdige fader med gud bischop Jens Andersen aff Fyen, her Hans Lauridtzen erckedein wdi Roeskilde, her Hendrich Knudsen, her Tyge Krabbe ridder, Oluf Holgersen, Lauridtz Schinckel, Jens Munck, Christen Randsow och Mogens Saxen, att huo som heldst effter denne dagh leyer hinanden hans huus och boligh vnden, dend stund hand will eller formaar at giffue hans huusleye deraff, hand schall bøde hans faldsmaal der forre, xl Mk. moed hans naade och xl Mk. moed byen.

Afskrift i Raadstuearkivet fra Midten af 17 Aarh. jevnført med Nr. 28 S. 99-100 i Karen Brahes Manuskriptsamling i Odense, der siger, at Afskriften er gjort »aff den sølff beslagen raadstuebaagh«. Meningsløst aftrykt i Friis Edvardsens Skjelskørs Beskrivelse S. 599-600.

I s.277

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 13 16:14:00 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top