eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.191

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 253-254
Nummer: 191


<-Forrige . Indhold . Næste->

191.

27 Juni 1505.

Mathias Nielsen Klejnsmed lejer for sin, sin Hustrus og Børns Levetid af Kapitlet en Gaard i Vestergade.

Alle mæn thette breff seer eller hører læse, helsser jeg Mattis Nielssen cleynsmet ewindelige met gwd oc giør witterlicth alle nerwerendes oc komme skullendis, at jeg wdj myn, myn hosfrwess oc myne børns tiidh haffwer annammed wdij leye aff welbyrdwg man mesther Tyge, deghen, oc mennige capittell wdij Kiøpnehaffn en wor Frwe kirckess gaard wdij Køpnehaffn i sancti Clementis sogn wdj Westre gaade paa thenne syndre syde østhen nest then gaard, som Mattis Brolægere [boor], oc westen nest then gaard, som Per Cleynsmet nw wdij boor, liggendes oc hører till then største parth aff kyrckewæryedømmed, meth sodan skell, wilkor oc forord, at wij skulle giffue ther wdaff werye till fornæfnde kircke orlege rentte, som ære to lødig marck, then ene om posken oc then andhen om sancti Michelss dag betaale skullendis till gode rede tymelige. Item skwlle wij bøgge och forbedre samme gord paa wor egen kost oc thering oc holde hannum all tiidt wed liige oc macth wndher steen oc tag, oc ey skwlle wij selffue mwe pantsette eller wdj nogher maade affhende eller andre wdj leye laade samme gaard eller bøgning wdhen fornæfnde capittells mynne oc samtycke. Ydhermere skwlle wij oc selffwe for skatte samme gaard oc ther wdaff holde all konnings oc bitzens tynge oc ther fore enthet aff slaa wdij fornæfnde leye. Item er thet soo, at thesse article eller nogher aff thennum ey holdes wbrødelige, tha skall thet breff, som wij haffue aff fornæfnde capitell, wære døth oc mactløsth, oc thee oc theris efftherkommere deghen och capittell her wdj Køpnehaffn haffue macth at taage samme gaard yghen oc forsee hannum wdij andre maade effther wore och theris tycke paa kirckens gaffn oc forbering, oc nar som wij fornæfnde, jeg Mattis Nielssen, fornæfnde myn hosfrwe oc børn ære affgangne, tha skall samme gaard meth all syn bygning oc forbering, som han ther findes, komme qwiit oc frij yghen till wor Frwe kircke wdhen allth hyndher oc gensielsse i nogher maade. Till hwess ydhermere witnesbyrd ladher jeg henge mith jndzegle meth flere dannemendz, som ere Nielss Grydestøbers

I s.253

oc Niels Smidhs jndzegle, nedhen for thette myt opne breff, som giffwedh er her wdj Køpnehaffn fredaghen nesth effther sancti Johannis dag anno domini md quinto.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i ny kgl. Saml. 727 i Fol.

I s.254

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 9 19:43:07 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top