eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.189

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 250-252
Nummer: 189


<-Forrige . Indhold . Næste->

189.

1498.

Overenskomst mellem Antonii Kloster i Præstø og Kjøbenhavns Magistrat, hvorved de mageskifte nogle Jordstykker ved Jermers Gab.

Alle mendt, som thette bref forekomme[r], vittherligth gøræ jegh her Per Jensen, prior i st. Antonii kloster Prestøe kierligh meth gudh oc st. Anthonio, vor hellige ordens fadher, ath aar efther gudtz byrdh 1498 war jek meth thesse tuenne efftherskreffne mynæ methbrøyeræ, her Niels Holtze oc her Peder Madsen skichet paa then

I s.250

eene side paa wore veghne, oc borgemestere oc raadh i Kiøpnehafn paa Kiøpnehafns byes vegne paa den anden side for en venlig oc kierligh contracth skickede os til hofvæ kompaniæ paa en st. Antonni closters jord liggendis i Kiøppenhafn vt ved Jermers gaf, som erlig man Jep Clausen, fordom tidh borgemester uthi Kiøppenhafn vnte oc gaf till wort closter Prestøe for sin siel salighet, huis siel gud naade, tha for en ydher willie oc kierlighed imellem borghemestere oc raadh i forskrefne Kiøppenhafn ok wort kloster, som os haffuer warachtigh at blifve paa begge sider, hafuer vy giort en ny contracth emellem forskrefne borgemestere oc radh oc vort closther ey aldelis effther wor gamle brefs wdwissels oc jndholdels, som vi haffue aff forskrefne Jep Clausen paa forskrefne jord, men efter then ny contracth oc moll, som vi paa begge sider till weyerlau giorde i lengde oc brede paa forskrefne jordh, huilchen jordh som er i sin lengæ fran thet digæ ved plancherne af nør i sønder langs vth metli strædhet [half] femsindtztive seelandsk alne ok fire alne. Item længen paa then wester sidhe aff nør i sønder langs vd meth then jordh, Gudfasth nu i leye hafuer af Kiøpenhafn, halffemsindtztive sælinsk alne, jtem bredhen paa then nøre ende langs vd medh dighet af østher oc i wester firesindtztive sælinsk alne sex alne, jtem bredden paa then odde, som indløfuer paa then søndre ende imod theris jordh af Æfleholth, emellum forskrefne Gudfasths haffue oc thet styche jordh, som wi vndte forskrefne borgemestere oc raad paa byens vegne till weyrlaf, huilchet forskrefne styche jordh erligh man doctor Per Albretsen samme forskrefne dagh jndhegnet fran wor jordh paa byens wegnæ fire tive siellansk alne en alne oc et qvorteer af østher i vester, jtem bredhen tuert ofuer jordhen af Øster i vesther fran strædhit oc indtill forskrefne Gudfasthis haffue, lang[s] op till oc vd med thet thuergierde, som forskrefne doctor Per lod sette forskrefne tiid emellem vor klosther jordh oc byens jordh firesindtztive sælinsk alle (!) ok otte alne. Thenne forskrefne contracth, som giort var forskrefne dagh efther alle woris villie oc samtyche paa begge sidher i saa maadher, at forskrefne jordh met ald sin begiffuels i længæ oc bredæ op oc neder, som hun tha indhegnit blef, skall blifve till ævigh tidh till vort forskrefne kloster Prestøe. Thi tilbinder jek oc forplickter mick oc alle mynæ eftherkommere paa forskrefne klosthers vegne w-opbrødeligh till ævig tidh at holde oc varaktig at bliffue met saadan skeel oc vilkor, ath erligh forskrefne mend borgemestere oc raadh i forskrefne Kiøppenhafn, som nu ære, oc theris eftherkommere paa Kiøbenhafns byes vegne ok jeck oc mynæ efterkommere paa forskrefne vort klo-

I s.251

sters vegnæ skulle icke giøræ huer andhre ydhermeere hinder eller forfangh paa then forskrefne jordh efther thenne dag i nogel maade. Till ythermeer stadfestningh, weyrsichring ock forvaring ladher jeg mit insegel meth vort ordens indsegell henge wndher thette bref. Datum ut supra.

Afskrift i Resens Haandskrift »Kjøbenhavns Raadhus« osv. S. 280-83 i Raadstuearkivet.

I s.252

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 9 19:40:11 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top