eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.188

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 249-250
Nummer: 188


<-Forrige . Indhold . Næste->

188

Omtrent 1497.

Grundene til at Kong Valdemar gav Kjøbenhavn til Biskop Absalon. Er et Uddrag af Saxo og er skrevet med en Haand fra Kong Hanses Tid, formodenlig forat nyttes i Trætten mellem Kongen og Biskoppen i Roskilde. Dets Tid er derfor sat samtidig med det sidste Indlæg i denne Strid. Jfr. Suhm VII. 700.

Vordher ther atsport, hwi konyng Woldemar sancty Knwt hertugs søn gaff kirken Københaffn fran kronen, mwo swaress fore manghe sagher. Fførst forthi at biskop Absolon, som læses vtaff j danske krønickæ, frælste konyng Woldemar, som konyng wor j Jwdland, fran konge Swen, konge Erik Emwns søn, som konyng wor ower Skane oc the øer ther om kringh, hwilken som wille j hiel slaghet hanum vthi Roskilde, oc Woldemar vnkom oc bleff swarlige lemmelestid vthi lænderne aff jnd kong Swenss thienere, som hedh Detløff, hwilken swøn kaste hanum till jordhen oc brød hanss lænder, oc Absalon anammede hanum halffdødher meth blodige saar vthi sith skød oc j stoor liffs fare vndkom meth hanum, oc Knwd, som wor konyng ower Fyen oc the øer, slo then samme Detløff j hiel, oc Absolon meth syn brodher Esbern Snare skikkede Woldemar jnd j Jwdland, æn tog at Swen hadhe ladhet foruare alle feriestæde j Sieland, oc Absolons brodher Esbern Snare wor høwitzman fore, at Swen wordhe dreben oc slaghen oc koning Woldemar bleff koning j Danmark, oc strax effther dødhe biskop Atszer aff Roskilde, oc Absolon bleff frij wald till biskop aff klærkene oc koning Woldemar engthe hindher giorde æller sigh meth befatte j thet waal, mæn stædde

I s.249

thøm affriit at welie biskop oc lowede gud oc wor glad, at Absolon waldher bleff. Then tiid Absolon wor biskop wordhen, tha holth han seg modh righens fiendhe at beskerme Sieland fore Tyskerne, hwilke som ødhe haffde lagt oc fordærffuet all østersidhen j Sieland swo yderlighe, som han holt segh fore biskop oc regnedhe thet lidhet at wære at beskerme oc øwes indwortess j renlighedh oc vtworthess till at forfares, oc swo laa meth sith folk vt meth siøsidhen oc laa j skow vndher træ oc grene at werne landhet fore røwere. Item første strid giorde han modh Tyskerne wed Børlom 1), ther want han xxiiij skip meth sælff attende oc ey myste meer æn een man. Item wor konyng Woldemar en tiidh sywg j Ringstæde oc nær dødh, tha hadhe han bud æffther Absolonem, ther loffuede Absolon manghe løffte fore hanss he[l]bredhe oc badh kostelige 2) gudz hielp oc sagde sælff mæsse oc berette hanum, oc lidhet ther æffther fik han syn helbrede fore Absolonis werdskyld oc bøn. Item førsthe reyse konyngh Woldemar giorde j Wendhen, tha folgde hanum biskop Absolon, Pædher Swnesson oc Esbern Snare oc vwnne tha lanto Ryen oc giorde han xvij reyser meth konynghen i Wendhen, j (!) then nyendhe reyse giorde han mod them j Walgast etc., swo at Erlingus oc Ormo meth the norske 3) komme meth skipher til Køpmanhaffn, oc Absalon meth Sielandsfare stodh thøm jmodh oc forbød thøm landgangh oc thøm gik han meth xv mæn jmod alle therres skudh the giorde aff skiberne, somme loghe paa jordhen oc somme toghe j haffuet oc giorde Absolonj enghen skadhe. Thet samme aar bygde Absalon eth lidhet slot aff nyy vtmeth syøsidhen at wærne Sieland meth fore røwere, oc røwere faredhe fore forskrefne slot oc ey torde søghe ther jnd i haffn, oc landsens jnbyggere finge trygh til seyling oc haffn.

Udenpaa med Haand fra Christian III's Tid: Super castro Haffnensi. Udkast paa Papir i Geh. Ark.

__________

1) Saxo: apud Borlundam.

2) rettet til jnnelige vm.

3) Dette er rettet fra noget andet.

I s.250

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 6 16:59:24 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top