eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.182

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 227-228
Nummer: 182


<-Forrige . Indhold . Næste->

182.

22 Jan. 1494.

Thingsvidne af Sælands Landsthing, at der engang gik Nævn mellem Kronen og Kirken om Kjøbenhavns Slot og at Nævnet svor Slottet til Kronen, og at der i 60 Aar ikke er givet Kære derpaa.

Allæ men, thette breff sse eller høre læsses, helsæ vij Henrich Meyenstrop, ridder, lantzdomer i Sielandh oc høffuitzman pa Korsør, brother Jens Perssen, abbet i Ringstæde closter, Jørghen Barsberger, ridder, høffuitzman pa Vordingborge, Bo Jenssen i Kerop, som aff wapen ære, Jens Suell, byfoghet, Jep Brvn, radman i Ringstæde, Anders Olsen, foghet i Nesby gardh, Mattis Perssen oc Nicles Perssen i Horstofftæ ewinneligh met gud oc gøre wetherlict met thette

I s.227

worth opnæ breff, ath ar efther gutz byrdh mcdxc quarto, then othensdagh nest fore sancti Pouels dagh conuersionis, pa Sialantzfare lantztingh, fore oss oc flere gode men oc mene almwe, som then dagh forscrefne tingh søckt haffde, var skicket velboren swen Hans Griiss, høffuitzman pa Køphenhaffnæ slot, oc spurde segh fore, om tingmen wetherliet war, til mynnæ droges eller oc i sandhet hørt oc spurth haffuæ, ath ther gik en neffuendh emellom kronen oc kirken om Køphenhaffnæ slot, oc om then neffndh swor kronen forscrefne Køphenhaffnæ slot til eller ey, oc om ther til tinghæ haffuer noger tiidh aff noger man i nogræ mode i lx ar oc lengher ænthin wæret illet eller oc kierth wpa forscrefne Køphenhaffnæ slot, oc beddes ther wpa eth vwillict stockæwitne. Ther om tha tilmeltis beskethen man Jep Smedh aff Lundby, oc til segh togh her Corfetz Rønnow, ridder, pa Jungxhoffuet, her Jørghen Laurenssen, ridder, i Sæby, Jørghen Rwidh, Jens Niclessen i Haffuenløffuæ, Knut Baruitzsen i Swenstrop, ther aff wapen ære, Per Man, thienendis i Ringstæde closther, Jens Mattisen i Faxæ, Per Andersen i Ortwet, Sonæ Jepssen i Byskæ, Per Bosen i Rønebek oc Moghens Skoningh i Nestwet. Tiissæ forscrefue xij dannæmen affginghe i eth beradh oc i gen ind kommæ pa forscrefne tingh innen iiij stockæ wel beradde oc withnede allæ samdrectælige pa theris gode thro oc sanninghen, ath the i, sandhet haffue hørt oc spurt, ath ther gik en neffndh emellum kronen oc kirken om forscrefne Køphenhaffnæ slot oc ath forscrefne neffndh swor kronen forscrefne Køphenhaffnæ slot til, oc ath the ey haffuæ hørt eller spurt, ath ther til tinge haffuer wæret giffuet illingh elle kiere po forscrefne Køphenhaffnæ slot i lx ar. Ath tiissæ forscrefne xij dannæmen sa withnethe for oss, som forscreffwet star, thet vithne vij fremdelis met wore indcegle hengendis nethen for thette breff. Datum vtsupra.

7 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Tidligere trykt i D. Mag. 4 R. II. S, 62-63.

I s.228

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 3 16:40:24 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top