eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.181

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 226-227
Nummer: 181


<-Forrige . Indhold . Næste->

181.

21 Nov. 1493.

Thingsvidne af Sokkelunds Herred (Støffuens herret), at Kjøbenhavns Slot, Amager Birk og deres Tilliggelse i 60 Aar og mere ikke have været, paakærede paa Thinge.

Alle men, som thette breff see eller høre lesis, helsse wij Jens Heynessen, herritzfoghet i Støffuens herret, Jens Jepssen i Wongede, Jes Torstenssen i Bredolt, Lasse Jenssen i Ysterød, Jep Nielssen,

I s.226

Erland Jonssen och Knud Jenssen, radmæn i Købnehaffn, ewinnelige meth Gud. Gøre witterligt alle nerwerendis oc kommeskullendis met thette wort opne breff, at aar effther gudz byrdh mcdxciij thorszdaghen nest for sancti Clementis dagh pauwes wor skicketh for oss oc mange flere dannemen, som then dach fornæfnde Støffuens herritz tingh søkt haffde, welbyrdich swendh Hans Grijs, wor kære nadige herris embitzman oppo Købnehaffne slot, opp stodh innen fiere tinghstocke i lenth lydh och gorde eth spørszmael til fogeden oc menige almwe vppo wor kære nadige herris wegne, om the hadde hørd, spurd eller till minde kunne drawes, at Købnehaffn slot, Amage byrket och theris tilligelse haffuer werit noger tijt illet eller kiærd her till tinghe eller och ey. Ther oppo bedhis han eth wvilligt stocke vithene. Tha till melthe fogeden beskeden man Lasse Murck i Ottersleff, at han skulle til sigh taghe elffue dannemen oc sighe ther oppo som them witherlight wor, som ær Lasse Pærssen i Morckøø, Jon Jepssen i sammestedh, Jens Bodh i Glassaxe, Johan Broderssen i sammestedh, Erich Hanssen i Buddinghe, Joseph Pærssen i Geffntoffthe, Jens Laurenssen i Wongede, Andres Jenssen ibidem, Jes Brwn i Brønshø, Jepp Pærssen i Wæderløse lille och Lasse Nielssen i Hwsom. Thesse xij dannemen affginge i et beradh och igen indh komme innen fiere tingh stocke och samdrechtelighe vithenede paa theris gothe troo oc sanning, ath the aldri hadde hørd, spurd eller till minne konne drawes annet, en Køpnehaffn slot, Amage byrkit och therris tilliggelsse haffue werit willet oc vkiærd her till tinghe i trysinstiwe aar oc mere. Ath saa er i sandhet, som forscreffuit staer, thet vithene wy meth wore intsegle hengende nedhen for thette wort opne breff. Datum anno, die et loco ut supra.

Af de 7 Segl fattes Nr. 6. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Tidligere trykt i D. Mag. 4 R. II. S. 62.

I s.227

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 3 16:39:13 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top