eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.180

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 225-226
Nummer: 180


<-Forrige . Indhold . Næste->

180.

13 Avg. 1492.

Thingsvidne om et Mageskifte, hvorved Staden afhænder til Kapitlet den gamle Raadhusgaard paa Hjørnet af det nuværende Studiestræde og Nørregade og faar igjen en Gaard paa Hjørnet af Klædeboderne og Gammeltorv samt en Jord paa Gammeltorv østen for den ny Raadhusgaard.

Alle, som thette breff forekomer, witherligt gøre wii efftherscreffne Martin Jenson, byfoget j Køpmanhauen, Peder Dung, myn nadige herre konings camermester oc canik j wor Frw kirke her samestetz, Bernd Hakenberg oc Arnd Wogn, radmen, Jon Stensson, Hans Krefft oc Jens Michelson, borgere i same sted, met wor kerlige helse met gud, ath aar effther Christi wors herres burd mcdxcij mandagen nest fore wor frw dag assumpcionis pa Køpmanhauen bything fore oss oc mene thingmen, som tha thing søghte, wore skikket erwerdige man her mester Jørien Hwiid, canik oc kirkewerie til wor Frukirke her samestetz, pa erwerdige mene capitels oc same wor Frukirkes wegne pa then ene syde, oc Laurens Pedersson, borgemester, pa mene Kopmanhauen raads oc Kopmanhauen byess weghne pa then annen syde, berettende oc sagde, ath eth wenligt oc kerligt mageskiffte wor giort inellen same wor Frwkirke oc Køpmanhauen by i so made, som her effther screffuet ær. Om hwilket mageschiffte

I s.225

forskrefne Laurens borgemester pa Købmanhauen byess wegne skøtte, antwordet oc vplood forskrefne her mester Jørien til forskrefne wor Frwkirke then gamle Køpmanhauen byess radhuss gard, liggendes pa eth hørne westen norden fra same wor Frukirke, østen nest then Helge andz closters jord oc boleg, som Niels Griis mwrmester nw vdi boor, oc sønden nest then sancti Jeibs altares jord oc boleg, som her Herning Pederson, vicarius, aff hans broder her Niels Pederson, canik i Roskilde, nw i befaling hauer, met alle forskrefne radhuss gardes tilhørilse, huss oc jord, lenge oc brede, vppe oc nedher i alle made, som han nw jnhegnet oc begreben ær, engtet vndentaget met alle the breff oc rettigheet, som Køpmanhauen by ther pa oc vdi hauer, til ewinnelige eye eyeschulendes, ffor hwilken radhussgard forskrefne mester Jørien pa mene capitels oc wor Frukirkes wegne schøtte, antwordet oc vploot forskrefne Laurens borgemester til Køpmanhauen by then wor Frukirkes jord, stenhuss oc boleg, som Boo Jensson kremer nw i boor, som ær pa eth hørne sønden weth Cledebode gaden, westen nest then wor Fru kirkes jord oc boleg, som Anders Jenson nw i leye haffuer, oc norden nest Bertil Pedersons jord, oc ther til then wor Frw kirkes jord, liggendes østen fra thet ny Radhuss gard, thwart offuer weth gaden, sønden nest then jord oc gard, som her Thorbern Bille, ridder, gud hans siel nade, fordom atte westen nest then wor Frw kirkes jord, som Henric Bagere nw i leye haffuer, oc norden nest then wor Frw kirkes jord oc boleg, som Martin Jensson fordom i leye haffde, met all forskrefne steenhuses oc jordes tilhørilse, lenge oc brede, vpp oc nedher, i alle made, som the nw jnhegnet oc begreben ære, engtet vndentaget, met alle the breff oc rettigheet, som same wor Frukirke ther pa oc vdi haffuer, til ewinnelige eye eyeschulendes. Oc effther bode partis wilie oc begere wort same mageschiffte aff foghet oc thingmen stadfæst mett at bliffue til ewig tiid. Til withnesburd her om ære wore jnsigle hengde fore thette breff, giffuet som forescrefuet ær.

Udenpaa: Om gamel radhuss magheskiffte. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet med 7 vedhængende Segl. Selve Skjødebrevet af 6 Avg. 1492 er trykt i Rørdams Kjøbenhavns Kirker og Klostre Tillæg S. 106-8.

I s.226

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 3 16:35:56 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top