eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.179

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 224-225
Nummer: 179


<-Forrige . Indhold . Næste->

179.

30 Maj 1492.

Kong Hans stadfæster Magistratens Ret til at oppebære et Pund Peber af hver fremmed Kræmmer, som opslaar sin Bod i Staden.

Wii Hans met gudz nade Danmarcks, Norges, Vendes oc Gotes koningh, vduald koningh tiil Sueriges rige, hertug i Slesuigh, i Holsten, Stormarn oc i Ditmerschen hertugh, greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst, giøre witherligt, at aar effther gudz bird med nonagesimosecundo then othensdagh wor herres wpfarelsæ affthen fore oss pa wort rettertingh pa Køpenhaffne radhuss i wor eyen nerwærelsæ nerwærendes oss elskelige werdigstæ oc werdige fædre met gud, her Jens Brostorp, erchebiscop i Lund etc., biscop Nicolaus Schaue aff Roskilde, biscop Karll aff Othens, biscop Nicolaus Glob aff Wiborgh, biscop Hartuigh aff Ribe, biscop Nicolaus Clauson aff Aarss, biscop Nicolaus Stigge aff Børlum, mesther Peder prier i Antwordskoff, mesther Claus prier i Dalum, her Erich Otson, her Axel Lageson, her Henrich Meyenstorp, her Erich Ogeson, her Bent Bille, her Steen Bille, her Hans Valkendorp, her Henrich Knudson, riddere, Claus Brysche, Oluff Morthenson, Palli Andersson oc Nicolaus Ericson, wore elskelige men oc rad, meth flere ther nerwærendes, wore skickethe erlige oc forsywnlige men Esbern Jeipson oc Lasse Lather, wore borg-

I s.224

mestere i Køpenhaffn, mester Bernet, Arild Vagn, Erland Jonsson, kalles Snare, met flere sagde oc berette, at the oc borgmestere oc rad fore them wæret haffue, haffue nyth oc wpboret aff gamel tiid oc effther theres priuilegie eth pund peber aff hwer fremmeth kræmmer, her kommet haffuer oc bigth boder pa gaden, i the tre første dage; Wilde the lengher sta, tha skulde the thet haffue i fogethens mynnæ oc thet ythermere halle i theres helghens eed, oc begeret, at the matte samme friihed nyde her effther, som the her tiil nyth haffue. Ther om wort swo fore rette tiilswaret oc pasagt, at forskrefne wore borgmestere oc rad skulle nyde then peber aff fremmethe kræmmere, som fore er rørt, som the her tiil nyth oc wpboret haffue aff ærild effther theres priuilegie. Sta the lengher, tha gaa ther om, som gamel sedwane er. Datum vt supra. Nostro ad causas sub sigillo presentibus inferius appenso, teste Johanne Ketilli, justiciario nostro dilecto.

Et Stykke af Seglet hænger endnu under. Udenpaa: Breff om peber, som radet skall haffue aff fræmmede kræmmere, oc hworledes oc hworlænghæ the mwe staa vppa gaden. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Ny danske Magazin I. 30 »efter en gammel Kopibog«, der imidlertid ikke har indeholdt nogen god Afskrift, som en Sammenligning vil vise. I Raadstuearkivet gjemmes desuden en Vidisse af dette Brev, som Borgemestre og Raad lod tage 5 Feb. 1574.

I s.225

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 3 16:34:30 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top