eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.178

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 223-224
Nummer: 178


<-Forrige . Indhold . Næste->

178.

8 Marts 1490.

Kong Hans byder Guldsmedene at sætte Mærke paa deres Arbejde og bestemmer, hvor meget en Mark forarbejdet Sølv skal indeholde.

Wii Hanss met gudz nade Danmarcks, Norges, Vendes oc Gothes konning, vduald till Suerige, hertug i Sleswiig oc hertug i Holzsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborg oc Delmenhorst, gøre alle vitherligt, at oss er till vidende wordet, at guldsmederne i wore

I s.223

købsteder her i riget gøre oc arbeyde meget ont sylff i gerninge, i hwilket wore kære vndersate, then meneman, beswiges them til skade oc forfang i mange made. Thi haffue wii thet nw offuerweylt met wore elskelige rigens rad her nw tilstede wore oc effther theres rad swa skicket ther om, at hwer guldsmed i ether by skal sette bysens oc sith eget mercke paa all then gerning, han gør, oc hwer veyen marck sylff skall han gøre i gerning swa good, at hwn holder xiiii lod oc eth qwinttiin pwrt sylff. Ffindes oc nogen guldsmede gerning, som veyen marck sylff holder forneden xiiii lod vdi, thet skal regnes fore falskst gotz, oc then thet vtgør, stande sin ret ther fore, som fore annet falst gotz. Thi bede wii oc bywde ether, wore byfogdhe, borgemestere, rad oc toldere vdi Købnehaffn, ati ware tage, at thette swa aldeles holdes i ether by, som forscreffuit stander. Ffinde i noger her emod gører, tha hindrer hanum oc retter offuer hanum, som bør at rettes offuer then, som anet falst gotz handler oc omganger. Datum in ciuitate nostra Lundensi tercia feria proxima post dominicam oculi anno etc. nonagesimosomo(!) nostro sub signeto.

Kongens Segl er paatrykt paa Bagsiden. Udenpaa: Koning Hansis breff, att huer mark giort sølff schall holde xiiij 1. et quintin purt sølff. Orig. paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.224

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 3 16:32:34 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top