eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.177

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 223
Nummer: 177


<-Forrige . Indhold . Næste->

177.

6 Feb. 1490.

Mogens Jensen, kaldet Jenffoonder, giver til Knardrup Kloster for sin og sin Hustrus Ophold der i deres Livstid en Bod (i Klosterstræde, jfr. Brev af 4 Marts 1512).

Alle som thette breff forekommer schal widherlicht wære, at jech Maghens Jenssen, kallett Jenffoonder, foræ myn och myn hwsfrwes kosth, roo och magh, som wy haffuer nw hafft hooss xx aar oc æn her effter haffue schulle i wor liiffs tiidh i Knarderopps closter, paa hwilket wij haffue giort samme closter till wor fwllæ arwingh till rørændes oc wrørendes godz, som thet wort breff, wij haffwe aff fornemde closter, ydermere jnneholder, thesliges wij nw vdj beggis woris welmackt, paa thet at æy skee skal twedrecht effther wor døøt, met frij welie, beraad och beggis samtyckæ kennes at giffuet oc vnt haffue fornæfnde closter then annen boodh liggendes nordhen nesth then boodh, som fornæfnde closter fick aff oss tilforn met skødningh i Køpnehaffn, met fornæfnde bodz ock grwntz retthe tilhørelsse i lenghe, bredhe oc wydhe, som Tydicke Swaarte then i leyæ haffde, till ewindelige eye haffueskullendis, thog swo at som [wij] her tiill nyt haffue forskrefne botz rænthæ, swo schulle wij ock her effter then nydhe, swo lenghe wij leffwe. Till ythermere witnesbyrdh her om haffwer jegh bethit hørsommelighe oc beskedne mæn, mesther Hans Morthenssen, doctor, oc Pær Vngger, notarium, henghe theris jnsegle fore thettæ breff, effther thy jeg selff æy jnsegle haffuer. Datum Knarretorpp die beate Dorothee anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Afskrift efter Orig. paa Perg. af Jon Mortensen i gl. kgl. Saml. 727 i Fol.

I s.223

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 3 16:31:29 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top