eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.170

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 216-217
Nummer: 170


<-Forrige . Indhold . Næste->

170.

25 Avg. 1480.

Matis Jepsen Wak sælger til Hr. Gregorius Olafsen, Kapellan ved Nikolaj Kirke, en Del af sin Gaard østen for Pilestræde, nemlig et Bryggers, en Stald og en Kaalhave,

I s.216

Alle som thette breff forekomer witherligt gør jek Matis Jeipson, som kalles Wak, borger i Køpmanhaffn, at jek met myn kære husfrues Birgitte Magnsedoters raad, wilie oc fuldbord haffuer affhend fra oss oc wore arffwinge oc for wor store thrang schuld sold oc vpladet hederlige man her Gregorio Olaffson, capellan til wor frw capellan (!) j sancti Niclaj kirke i same Køpmanhauen, oc hans arwinge then østre deel aff myn gard, som jek nw selffuer i boor, liggendes østen fra Pylestredet i sanctj Niclai sogn her samestetz, hwilken deel som nw staar oc ær eth bruggerhuss, een stold oc een kalhaffue, som ær tilsamen i syn lenge, then nørre syde vthmet stredet, sameledes then søndre syde af wester oc j Øster elleffue oc tywe selendsche alne met thagdrup aff husen. Item i breden then westre ende fra stredet oc s . . . . vth thre oc tywe selendsche alne. Item øster ænde fra stredet aff nør oc j sønder halffjerde oc tywe selendsche alne met all forskrefne deels aff forskrefne gard tilhørilse, huss oc jord, kaalhaffue, forskrefne lenge oc brede vpp oc nethre j alle made, som thet nw hegnet oc bygd ær, engtet vndentaget, til ewinnelige eye eyeschulendes, oc kennes jek myk fult oc alt at haffue vpboret good betaling aff forskrefne her Gregorio for forskrefne deel aff forskrefne gard til myn fulle nøghe, oc tilplichter jek myk met myne arwinge at frii, hemle oc tilsta forskrefne her Gregorio oc hans arwinge then forskrefne deel aff forskrefne gard for hwars mans hinder eller gensielse, som ther pa kan tale met noger ræt. Til een vdermere fastheet her om ær myt insigle met flere dandemens, som jek ther til bedhet haffuer, som ære Hans Fynbo, bruggere, Laurens Pederson, som kalles Later, oc Jens Michelson, borgere her samestetz, til withnesburd hengde fore thette breff, giffuet aar effther gutz burd mcdlxxx fredagen nest effther sanctj Bartolomej dag.

Levning af de 2 første Segl, det 3die bevaret, det 4de fattes. Orig. paa Perg. blandt Danske Selskabs Membraner.

I s.217

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 2 20:36:48 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top