eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.169

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 216
Nummer: 169


<-Forrige . Indhold . Næste->

169.

1479.

Kong Ghristiern I. stadfæster Erik af Pommerns Privilegium af 15 Feb. 1422. (Nr. 112.)

Wij Cristiern meth gudz nade Danmarcks, Sweriges, Norges, Wendes oc Gothes koning, hertug i Sleswig oc hertug i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffwe i Oldenborg oc Delmenhorst, gøre alle witherligt, at som wor forfather koning Erick effter menige righens raadh i Danmarck haffde giort nogher skickelse oc regiment i købstæderne her i righet om købmantzskab, hantæring oc alle andre embithe, ok wij siden thet stadfest haffwe effter forskrefne wor forfathers koning Ericks obne breffs vtwiselse etc., tha haffwe nw wore elskelige borgemestere oc raadh her i wor oc kronens købstedh Købendehaffn wæret fore oss meth forskrefne koning Ericks breff oc fore menige almwens bæste oc bestand aff oss begæreth, at forskrefne skickelse oc regiment æn nw her effter matte holdes, thi haffwe wij vnt oc befalit forskrefne wore borgemestere oc raadh her i Købendehaffn, at the thet her effter swo skule holde ladhe om købmantzskab, hantæring oc alle andre embithe, meth swodane ordh oc article, som forskrefne koning Ericks obne breff ydermere inneholder oc vtwiser. Dywrffwes nogher her omodh atgøre, tha haffwe wij befalit forskrefne wore borgemestere oc raadh meth wor embitzmantz her pa Købendehaffn samtycke at rette ther ower, som tilborligt wære kan. Datum in castro nostro Haffnensi dominica trinitatis anno domini mcdlxxix, nostro sub secreto presentibus impresso.

Kongens Segl er trykt bagpaa. Udenpaa: Gamle konningh Cristierns breff, stadfestelsse paa alle konningh Ericks breff och breuileger (!). Original paa Papir i Raadstuearkivet.

I s.216

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 2 20:36:04 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top