eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.164

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 213
Nummer: 164


<-Forrige . Indhold . Næste->

164.

10 Feb. 1478.

Tyge Wath, Borger i Kjøge, sælger til velbyrdige Peder Sten 2 Boder i St. Clemens Sogn i Strædet mellem Gammel Torv og St. Clemens Kirke (Jfr. Nr. 165 og 166).

Alle men, som thette breff seer eller høre lessæ, helsser jegh Tyghe Wath, borgere vtj Køghe, ewinnelighe meth guth. Kwngør jegh ok kendes megh for alle nerwerendis ok kommeskullendis, ath jegh haffuer soldh och affhendh fran megh, myne arwinghæ, føødde och vffødhe, och til velburdugh man Per Steen, hans arwinghæ, føddhæ oc vffødde, tw myne boær, som ære mit rette møderne, ligendis vtj Københaffn i sancte Clementis soghen westhen nesth Kirstine Barquartz bodher vpa then søndere gadhe och østhen nesth sancti Jwrghens bodher, meth alle forskrefne bodhers tilligelssæ, som [ær] hwss, gordh, gortzrwm och haffuerwm wp och neder, ænthet wndertaghet aff alle fornæfnde bodhers tilligelssæ, ehuath thet helst ær eller neffnis kandh, fornæfnde Per Steen, hans arffwinge ath haffue, nydhe ok beholle, fra megh, myne arwinghe til ewinneligh æye, ok kendes jegh megh myne arwinge ath haffue vpboreth fulth wærdh oc peninge aff fornæfnde Per Sten, hans arwinghe fore fornæfnde bodher æffther myne fwlle noyæ i alle motte. Wore thet och swa, tess guth forbiude, ath fornæfnde bodher, gotz wordher fornæfnde Per Steen, hans arwinghe aff wondhen meth kirckæ logh, lantzlogh eller meth nogher andhen rethgangh i nogere motte, tha til plicther jegh megh, myne arffwinge fornæfnde Per Steen, hans arwinghe forskrefne gotz, bodher frij, hæmlle och tilstande skadeløsth ath holle och swa goth gotz at wetherlegge ighen indhen sex wgne dagh ther nesth effther vdhen allth hindher i nogher modhe. Til ytermere witnebyrdh och mere torwaringh hængher jegh mith jnzeghel nedhen fore thette breff meth flere dannementz, som jegh tilbædhet haffuer, som ær Jes Matssen, borghemesther i Helsingør, Maghens Raffn, Per Jepssen, Oluff Anderssen, Jes Olssen och Korth Daniel, rodmen i samme sted. Datum Ørekrogh die Scolastice virginis sub anno domini mcdlxxviij.

Afskrift af Jon Mortensen efter Orig. paa Perg. i gl. kgl. Saml. 727 i Fol.

I s.213

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 2 20:32:28 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top