eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.159

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 206-207
Nummer: 159


<-Forrige . Indhold . Næste->

159.

13 Nov. 1472.

Borgemestre og Raad udleje til Lenard Staal den Gaard sønden ved Amagertorv og give Kvittering for 8 Aars Leje.

Alle som thette bref forekomme vitterligt giør vi borgemestere oc raad i Køpmanhauen, att vi alle samdrechtelige på Køpmanhauen byes wegne haue i leye ladet erszamme mand Lenaard Staal, wor kære methbroder i Køpmanhauen raad, oc hans kære husfru Gesze, som [han nu] hauer, oc beggis theris echtebørn theris leffdage een Køpmanhauen byess gaard oc grund liggendis sønden met Amage torg, westen nest then Køpmanhauen byes gaard, som Lydke Berndsen nu i boe[r], i sancti Nicholai soghn her sammesteds, met all forskrefne gaards oc grunds tilhørellse, huss oc jord i lenge oc brede vp oc nedher i alle mode, som Mortin Groting hannem tilforn af Køpmanhafn by i leye hafde, engtet vndertaget, i so made, at the skulle holde forskrefne gaard met gotz, hegnet, bygning oc forbedring i gode made oc gifve os oc vore efterkommere borghemestere oc raadh eller huem vi ther till skicke pa Køpmanhauen byes vegne, hvaart aar aate lubesk marck penninge, genge oc geffue her sammestedtz, betimeligen till sancti Mortins dagh till gode rede, oc hwat som nu bygt ær eller the her effther paa forskrefne gaard lade bygge, schulle the lathe thekke met steenthag, oc skulle the ingen magt hafve forskrefne gaard eller grund, hus eller jord, bygning eller forbedringh

I s.206

eller noghen deel ther af at selie eller pantsette, afflitte eller afhende i nogen made, oc naar guth forseet hafuer, ath the bode affleden ære, oc the ey haue echtebørn till arvinge effther them, tha skall oc ma een theris arvinge, huem the thet vnne oc tilkese velle, haffue forskrefne gaard effter them for forskrefne leye oc wet forskrefire vilkor i sine leffdage, oc naar the alle forskrefne thre døde ære eller oc naar forskrefne vilkaar ey holdis, tha skall forskrefne gaard oc grund, hus oc jordh mett hegnet, bygning oc forbethring, som ther pa finnes, komme qvit oc fry igien till Køpmanhauen by, engen penninge eller verd ther for at gifve uden ald ydermeere hinder eller giensigelse i noger made. Datum anno domini mcdlxxij fredagen nest efther sancti Martini.

Alle som thette see vitterligt giøre wi borghemestere oc raad i Køpmanhauen, at om then Køpmanhauen byes gaard liggendis sønden weth Amage torgh, som Mortin Groting tilforn i leye hafde oc wi nu paa Køpmanhauen byes wegne i leye hafue ladet Lenard Staal, raadhman, Gesze hans husfrue oc en theris arfvinge i theris leffdaghe, hwaart aar for viij lubesk march, som thet leye bref, som ther pa giffuet ær, vthwyser, tha haue wy nu pa forskrefne Køpmanhafns byes vegne annammet oc vndfanget af forskrefne Lenard till vor fuldkommen nøghe so møghet, som the ther af'plichtige ære at gifve thesse neste tilkommende samfellis aar, regne skullendis af sancti Michels dagh vnder gudtz biurd mcdlxx paa thet annet, oc i saa maade, at naar forrørde aatte aar fraleden ære, tha skulle the pa thet første begynde vt ad giffue forrørde landgille, som forrørde theris leyebref vthwiser, som ær viij lubesk marck huaart aar till gode rede. Datum vt supra.

Afskrift i Resens Haandskrift Kjøbenhavns Raadstue osv. S. 208-11, i Raadstuearkivet.

I s.207

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 2 20:19:02 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top