eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.156

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 203-204
Nummer: 156


<-Forrige . Indhold . Næste->

156.

25 Feb. 1472.

Det forbydes Bønder at befatte sig med Kjøbmandskab eller frit Haandværk; de maa ej heller slagte og føre flaaet Kokjød til Kjøbstæderne, men nok levende Kvæg, og ikke bruge Forprang.

I s.203

Wy Cristiern meth gutz nathe Danmarks, Swerighis, Norghis, Wendes oc Gotes koning, hertugh i Sleswigh oc grewe i Holtzsten, Stormarn, Oldenburgh oc Delmenhorst, gøre widerlicht alle, som nw ære oc komme schule, at wore elskelighe køpstædhe men aff wore oc kronene mene køpstædher i Siælend hawe offte vdhsent theris burghemestere meth søme(!) radhmen oc burghere til oss oc wort elskelighe radh, hwilke oss hawe vnderwijst theris stoore forfang oc vbodelighe skathe, som the i mange made meth forleggis oc forderffues, oc synderlighe bland andre ærende, meth thet, at bønder oc andre hawe oc brughe nw swodan køpmantzskap oc embede pa lantzbygden, som køpstædhemen oc i køpstædher tilhører athawe oc brughe oc sigh meth bierghe schule, oc kunne ther fore æy gøre oss oc kronen swodan skat oc thynge, som them bør, begærendes at wi wilde besyrghe them hære vdi annerlund, som skæl oc ræt følgher, ath the mwe fonge hære bood vpa, swoframpt fornefnde køpstædher æy skule raskelighen øtheleggis, oss oc righit til stoor forderffueligh schathe. Thy, wele wi, at bønder schule brughe oc bierghe sigh meth thet them bør oc engelund beware sigh meth nogher køpmantzschap eller frij embede at hantere pa lantzbygden, oc schule bønder æy slakte oc æy føre flowet kokødh til wore køpstædher at sælies, men schule føre lewendes fæ oc sælie thet, som the best kunne. Bønder schule oc engelund wære landrithere eller forprangere atkøbe antighen fæ eller annet, at brughe køpmantzschap meth. Dyrffwes nogher her omodh atgøre oc kan pa gribes meth ferske gerninger antighen i køpstædh eller pa lantzbyghd, første tiidh hawe forbrut swodant gotz eller fæ, som han hauer meth atfare, oc iij mark, halfft koning oc halift stadhen, annen tijdh oc swo meghit, tredie tijdh sameledhis, oc fierdhe tijdh skal han icke wide sin eghen brøde. Thy forbywdhe wi alle, ehwo the heltzst ære oc serdelis wore foghedhe oc embitzmen, bønder oc alle andre fornefnde wore oc kronene køpstædhe men her omodh athindre eller hindrelade, vmaghe eller forthredh atgøfe, men them helder behielpelighe oc bijstendighe at wære her vdi pa wore weghne, swoframpt the wele hawe wor gunst oc thak oc vndfly wor konningxlighe heffnd oc wrethe. Datum in castro nostro Haffnensi die beati Mathie apostoli nostro sub signeto presentibus appenso, secreto sigillo non presente, anno dominj mcdlxx secundo.

Ad mandatum domini regis.

Kongens Segl hænger under. Udenpaa: Om landkøb oc flawet kokøth. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.204

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 2 20:14:25 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top