eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.155

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 203
Nummer: 155


<-Forrige . Indhold . Næste->

155.

22 Sept. 1471.

Peder Karlsen pantsætter Myntmester i Malmø Henrik Dringenberg en Gaard i Læderstrædet.

Alle them thette breff see eller høre læses witherlig gør jek Pedher Karlsen, borger j Køpenhauen, ok vetherkenner myk meth meth(!) thette myt opne breff aff ræt wenlig loon gieldschuldig ath ware arsame man Hinric Dringenberg, myn nadighe her koning Cristierns rayntemester j Malmø, aate lødemarc pening genge og geue i Køpenhauen, for hwilke wiij lødemarc jek meth myn kære swaghers, Pedher Cresternsens, oc hans husfrues Marine raad, wilie oc fuldbord hanom i pantsætter een jord liggendes synder weth forskrefne myntemesters gard vth til Lederstredet, østen nest then jord, som Greers aff myk nw i leye hauer j wor Frusogn j forskrefne Køpenhauen, for eth frij brugelig pant ath haffue, hanom eller hans arwinge ey aff ath løses i sex aar nw nest komende, ok naar forskrefne vj aar framledhen ære, so lenge til forskrefne jord igen løses for forskrefne viij lødemarc til gode redhe, engen rente eller landgilde ther aff regneschulendes eller affslas aff howethswmmen. Ok naar forskrefne jord effther the sex aar i gen løses, vil jek eller myne arwinge tha beholde then bygning, ther tha pa fynnes, then scole wij betale effther fire dande mens sielse pa bade sydher lige weth howtsumen eller ok forskrefne myntemester eller hans arwinge haffue fuld macht sodan bygning aff ath føre effther there wilie; scall ok forskrefne jord ther effther selies eller i leye lades, tha schal forskrefne myntemester eller hans arwinge nest ware hænne ath haue, som wij tha ther om offuer eens kunne worde, ok tilplichter jek myk oc myne arwinge ath frij, hemle oc tilsta forskrefne her myntemester oc hans arwinge then forskrefne jord for eeth frij brugelig pant for hwars mantz hinder eller gensielse, ther pa kan tale met nogher ræt, so lenge han worder igen løsd, som forscreffuet ær. Til een større wetherkennilse her om ær myt incegle meth flere dande mentz, som jek ther til bedhet hauer, som ære Hans Frijman, guldsmyd, Pedher Nielssen, skomager, oc Jens Michelssen, scriffuer, borgher j Køpenhaffn, til withnesburd hegnde fore thette breff. Giffuet aar effther Cristi wors herres burd mcdlxxj aate dage fore sancti Michelsdag.

Orig. paa Perg. i Geh. Ark. med Huller til 4 Seglremme.

I s.203

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 2 20:13:23 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top