eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.154

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 202
Nummer: 154


<-Forrige . Indhold . Næste->

154.

13 Dec. 1469.

Kong Christiern I. tillader de Borgere, der have Boder paa Dragør, at de maa beholde dem og være fri for Afgift af dem, der ere øde, men af de Boder, der bruges under Sildefiskeriet, skal der gives den sædvanlige Afgift til Kongen.

Wy Cristiern meth gudhs nathe Danmarks, Swerighis, Norghis, Wendes oc Gotes koning, hertugh i Sleswigh oc grewe i Holtzsten, Stormarn, Oldenburgh oc Delmenhorst, gøre widerlicht alle, at fore oss vore skichkede wore elskelighe burghere oc jnbyggere j Købendhaffn, som boother haue pa Draghøør, begærendes, at wi wilde vnne thøm theres boother oc boothestædhe i same stedh atmwe bliffue vforstandne oc frij vden affgifft, første the øthe och vleydhe ligge, meth thet at fiskerijt æy tilgaar etc., tha fore trooskaps bewijsning oc willigh thieniste skyld, som the oss i mange made giort oc bewijst haue, oc æn theshelder her effter bewijse mwe oc skule, haffue wi vnt oc giffuit oc vnne oc giwe meth thette wort obne breff thøm theris boother oc bothestædhe i same stedh at mwæ oc skule bliffue vforstandne, oc thøm som øthe oc vleydhe staa, frij at bliffue vden affgifft, men naar gudh giwer sillæ fiskedh, hwes boother tha wordhe leydhe eller the personlighen brughe thøm oc æy øthe eller vleydhe staa, som fore ær rørt, tha skal giwes aff thøm wor oc kronene rænte oc rettighhedh, som tilbør. Forbywdhendes alle, ehwo the heltzst ære eller wære kunne, som nw ære eller kommende wordhe, tollere oc foghedhe pa Draghøør oc alle andre forskrefne wore borghere oc inbyggere i Købendhaffn her omodh athindre eller hindrelade, fortreedh atgøre, vmaghe eller vforrætte i noghre made, vnder wor koningxlighe heffnd oc vredhe. Datum in castro nostro Haffnensi die beate Lucie virginis anno domini mcdlxix nostro sub secreto presentibus appenso.

Rex per se presentibus reuerendo patre domino Olauo
Martini episcopo Roskildensi et domino Nicolao Erici
camerario de Tyym milite etc.

Udenpaa: Priuilegia på Køpnehaffuens jndbyggeres boder, som the haffue på Dragør. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Kongens Segl hænger under.

I s.202

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 2 20:12:28 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top