eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.140

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 189-190
Nummer: 140


<-Forrige . Indhold . Næste->

140.

25 Maj 1455.

Markvard Tidiksen sælger til Hans Hansen i Kjøge en Grund ved Fisketorvet og ud til Læderstræde.

Allæ mæn thettæ breflf see eller høre læsis helsser jæch Marqwart Tidikkesson ewinneligh meth gudh, oc kungør allæ nærwærændis

I s.189

oc komesculendis, at jæch wetherkenner mich meth thettæ opne breff, meth samthyckæ, radh oc foldbordh myn kære hwsfrvis Citzæ at hauæ sold oc vpladhet beskeden man Hans Hansson, boendis i Køge, een beggis wor jordh oc grvnd liggendis i Køpenhaffn j sancti Nicolai sogn widh Fiskæthorffuet, syndhen widh gadhen, som two bodher pa byghde æræ, oc Jess Nielsson nw boor j then enæ oc Elzebe Lales j then annæn bodh, oc ær forscreffne jordh j brede vtmeth gadhen widh Fiskethorffuet fra øster til vester attæn alnæ, eet qwarteer mynne, oc ær i lengge fra Fiskæthorffuet vtmeth gadhen oc rækker jntil een annæn gade, som kallis Ledherstrædet, oc ær j brede vtmeth forscreffne Ledherstrædhet sextæn alen oc eet halfft qwarteer, til ewerdeligh eyæ hauæsculendis, oc wetherkennes oss folt oc alt vp at hauæ borit aff forscreffne Hans Hansson for forscreffne jordh oc grvnd til wor folkomeligh nøghæ, hwar fore tilbynne wij oss oc wore arffwinge forscreffne Hans Hansson oc hans arffuinge, eller hwøm the forscreffne jordh vnnæ wele, til at sta, frii oc hemlæ for hwers mantz tiltalæ. Ware thet sagh, forscreffne jordh i lengge eller brede forscreffne Hans Hansson eller hans arffuinge eller hwøm the then forscreffne jordh vnnæ welæ, affginggæ meth kirkæ ræt, landslogh eller meth noghen ræt for wor eller wore arffuinges hemlæ, wanskelsæ schuld, thet gudh forbywdhe, tha tilbynnæ wij oss oc wore arffwinge forscreffne Hans Hansson eller hans arffwinge all then skade vp at rættæ jnnen sex vger ther næst komendis, som ther aff korne kan, vden allæ helpærædhæ eller ytermere rætgang. Til een større forwaring ladher jæch forscreffne Marqwart hengge mit jncigle for thette breff, oc bedher jæch gode mæntz jncigle til withnisbyrdh, som ære Jepp Clawsson, Eric Jensson, awapn, borgemestere j Køpenhaffn, Sywort van Rynne, Danckort Langge, Marten Nielsson oc Jes Nielsson, bymæn j samæsteth. Datum Haffn anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, die sanctj Vrbani Pape.

Seglene fattes. Udenpaa: Thisse breffue lyther vppa the boder veth Fisketorwet, som søster Karin Lindorps gaff hid. Orig. blandt Danske Selskabs Membraner i Geh. Ark.

I s.190

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 28 20:28:17 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top