eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.137

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 187-188
Nummer: 137


<-Forrige . Indhold . Næste->

137.

29 Jan. 1454.

Kong Christiern I. forbyder at binde Skibe ved Højbro, som Byen lader istandsætte, men ved Pæle, der i det Øjemed ere nedsatte. Ligeledes forbydes at kaste Ballast eller anden Urenlighed i Havnen.

Wii Cristiern meth gudz nadhe Danmarcks, Norges, Wendes oc Gotes koning, greue i Oldenborgh oc Delmenhorst, gøre widerligt alle, at wore ælskelighe borghemestere, radhmen oc borghere i Købendehaffn haffue taghet ther wedh effter wor wilghe oc begærelse at bygge oc vpa thet ny fordhe wor bro Høghbro mellom wort slot oc wor by Købendehaffn liggendes, oc bekære the, at forneffnde wor bro offte vdhbrydhes oc forderffues aff storm oc flodh oc søndherlighe aff

I s.187

skibh, som ther wedh fæstes. Thi haffue wii effter wort ælskelighe radhs radh, som her nw hoos oss ære, thet swo foretaghet, owerweyet oc tilladet, at engen mantz skibh skal fæstes eller bindes weth forscrefne bro effter thenne dagh, oc skule forneffnde wore borghemestere, radhmen oc borghere lade sla pæle vden wedh forscrefne bro oc lade legge hamber ther vpa, som skibh mwe wedh bindes oc fæstes, hwem thes nødh oc behoff gørs. Thij forbiuthe wii alle, ehwo the helst ære eller wære kunne, theres skibh at fæste eller fæste lade, binde eller bindelade wedh forneffnde bro eller wedh nogher the pæle, som then bro vppholde, effter thenne tiidh, vnder wor koningxlighe heffnd oc wredhe. Dyrffues nogher her modh atgøre oc fonger ther skadhe ower, han skal haffue ther fore hemmegield. Item haffue oc forneffnde wore ælskelighe borghemestere, radhmen oc borghere i Købendehaffn beræt fore oss, at wor haffn her fore Købendehaffn forfyldes meth ballaste aff skibh oc andre vrenselse, thij forbiuthe wij vnder wort høghxste budh nogher her effter ballaste eller andre vrenselse i forscrefne wor haffn at kaste, swo frarapt wij skule ey lade rætte ther effter, som ower hwem ther wort budh owerhørighe ære oc icke holde wele. Datum in ciuitate nostra Roskildensi feria 3a proxima post festum beati Pauli conuersionis, nostro sub secreto presentibus appenso, anno domini mcd quinquagesimo quarto.

Original paa Perg. i Raadstuearkivet. Kongens Segl er tildels bevaret.

I s.188

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 28 20:24:37 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top