eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.134

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 184-185
Nummer: 134


<-Forrige . Indhold . Næste->

134.

13 Juli 1448.

Hertug Adolf af, Slesvig og Grev Christiern af Oldenborg tilsige Biskop Jens af Roskilde, at hvis Grev Christiern bliver Konge i Danmark, skal han skaffe ham Ret for Rigens Raad med Hensyn til Kjøbenhavns Slot og Len. Biskoppen og hans Efterkommere skulle desuden beholde skattefri Møns Land med dets Slot, Stad, Fiskeri og Forstrand med al kgl. Rettighed, saa længe til Dommen om Kjøbenhavn bliver afsagt. Naar Christiern bliver Konge, skal han give Biskoppen sit aabne Brev herpaa.

Uij Alff wan godesgnaden hertoge to Sleeszwiig, greue to Holsten, Stormarn vnde to Schowenburg don witlik vnde openbar, dat wij hebben ghelouet vnde secht, louen vnde seggen jn krafft desses vnses openenen breues deme erwerdigen jn gode vadere bischupp Jons van Roskilde, also ift god vorzeen hadde, dat de eddele vnse leue sustersone juncher Kersten, greue to Oldemburg vnde Delmenhorst, konygh worde to Dennemarken, dot he denne deme erbenomeden bischuppe Jons edder sinen nakomelinghen bischuppen to Roskilde recht plegen schal vor des rijkes rederen, geystliken vnde

I s.184

verliken, to Dennemarken van der tosprake vnde zake wegen, de de vorbenomede bischupp Jons hefft to deme konynghe vnde der kronen to Dennemarken binne Kopenhaffen slot, stad vnde leen. Item schal desse vorbenomede bischupp Jons vnde sine nakomelinghe nethen vnde beholden dat land Mone myd deme slote, leen, stad, vischerige vnde vorstrand, dat he doch nw tor tiid in der were hefft, myd allen sinen konichliken rechticheyd bruken na sinen villen sunder jenigerleye schath edder tyns dar van to gheuende, so langhe dat dat recht aff gesecht werd, alsze worscreuen steyt. Vnde wente juncher Kersten vorbenomede en vulmundich konyngh gheworden js, so schal he deme vorbenomeden bischuppe edder sine nakomelinghen geuen sinen openen breff besegelt myd sinem konychliken jngesegel sunder jenigerleye touynghe vpp desse vorscreuen articule, dat se stede vnde vast sunder argelist scholen gheholden verden. Item loue vij Kersten, greue to Oldemburg vnde Delmenhorst, erbenomede myd vnsen leue moderbroder hern Alffe erbenomeden alle desse vorscreuen articule sunder jenighe jnsaghe edder hulpe rede sunder arch vullen kommen to holdende, alsze vorscreuen steyt. Des to tughe ynde groter worwarninghe so hebbe wij vnse jngesegele myd villen samptliken henghet laten an dessen breff, de geuen is na godesbord verteynhundret jar, dar na jn deme achte vnde vertigesten jaer, amm dage sancte Margreten, der hilgen junchfrowen.

Af samme Dag er Biskoppens Hyldingsbrev. Optaget i en Vidisse af 9 April 1453. (Nr. 136).

I s.185

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 26 20:05:56 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top