eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.125

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 163
Nummer: 125


<-Forrige . Indhold . Næste->

125.

4 Marts 1442.

Borgemestre og Raad udleje til Jens Thorbernsen en Grund i det Stræde, der løber fra Kjødmangerboder og ned til Klostret.

Alle mend thette bref see helse vi borgemesther oc radhmen i Køpenhafuen ewinneligh medt gudh oc kundgiøre alle nerwerendis oc kommendes, at vi met ehn endrachtigheet oc villiæ ath hafve i leyæ latet een beskeeden man Jens Thorbernssen, wor metburgher, oc hans egte husfru Karne, som hand nu hafuer, i theris daghe oc i beggis theris egte børns daghe een vor byes jord oc grundh ligendes i Køpenhauen i vor Frue soghn i det strede, som løper fra Køthmanger bodher oc ned til closterit, nordhen ved gadhen, huilchen forskrefne jordh oc grundh oc i sin bredhe søndhen til gadhen xl siellandske alne oc iij qwortheer j breden, nør paa gadhen xxvij alne oc et qvorteer, jtem i længhen vij siælandske alne oc xl, meth suodant skæl, at forskrefne Jens Torbensen, hans forskrefne husfrw Karene oc beggis theris egtebørn skulle gifve huert aar iiij Sk. groth for forskrefne jordh oc gaardh betimeligh paa vort rodhus innen St. Mortens dagh betale skulendes. Item huat bygningh ther byggis paa forskrefne gaard, thet skall tekkis met steen eller meth fiæle oc ey meth annet tagh. Item skall forskrefne biugningh eller jordh ey pantsættis, ey sælies, ey afflittis oc ey affhennis wthen meth vor eller woris effterkommeris samtychæ. Item nar forskrefne Jens Torbernssen, hans forskrefne husfrv oc beggis theris æchtebørn affgangen ære, tha skall forskrefne grundh oc biugningh, som ther tha paa finnis, komme fri till Kiøpenhafns byes behoff vten ald hinder eller hiælperædhæ. Item war thet svo, thesse forskrefne vilkoor ey fuldkommeligen vorder hollen, tha skulle vy æller vore effterkommere haue magt forskrefne grundh igen at kalle meth bygningh frij oc frelseligh oc wort opne breff met vthen hinder eller gensighelse. Thill ythermeere vithnisbyrd lader vi henghe wor stadtz secret fore thette breff. Datum anno domini mcdxl secundo, dominica oculi.

Afskrift i Resens Haandskrift Kjøbenhavns Raadstue osv. S. 226-27 i Raadstuearkivet.

I s.163

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 20 17:07:22 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top