eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.124

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 162
Nummer: 124


<-Forrige . Indhold . Næste->

124.

20 April 1440.

Dom af Sælands Landsthing om en Jord sønden for Raadhuset og vesten for Frue Kirke, der som Ejendom tildømmes Jep Klemensen i Brønshøj og som Pant Kapitlet.

Allæ mæn thette breff see æller høræ helsæ wy Jep Scriver j Towerop, som sider i domerens stæth pone landzthinget j Siælend, Bæind Pæthersson, prior j Andworthskow, Maghæns Gøye, høwezman apa Junxhoweth, Knut Niclesson aff Wethfughlæbiergh, Olæff Grubbe aff Spongaghre, Griip Jensson aff Olefstorp, Thrwels Thorbensson, soghnepræst j Brengstorp, Saxe Pætherson j Ketzgordh, Herning Smeth, Jeip Skredere, burghæmæstere j Ringstethe, Niels Hemingsson, rathman, oc Oleff Daniel, byman j thæn samesteth, kiærlighe ineth wor herræ. Wij kwngøre thet allæ mæn nærwærendes oc kommendes, at æffter wors hærræs føthelsæ aar mcdxl, thæn othensdagh nest fore sancti Yriens dagh fore oss ponæ wort Siælendzfare landzthing mange gothe wælborne men oc beskethne nærwærendes, som landzthing thæn dagh søkte, wor skjkkethe hetherlice [men] oc beskethne, som hær Hanes Rosenbom, canik j Kiøpmanhaffn, pone hetherlicht capitels weghne j Køpmanhaffn oc Jeip Glæmendsson j Brundzhøw pone sine eghne weghne, hwelke som hafthe hafft kiiff oc thrættæ meth Pæther Hemingsson, byman j Køpmanhaffn pone fornæffnde landzthing om en jorth jnen Køpmanhaffn, ligger synnen nest Rathuset oc wæsten wor Frwe kircke j sancti Peters sokn, oc bewisde meth ed skiællicht opet breff, wælborne oc ærlichæ mænz jncighlæ foræhængende, at thæn næffnd, som pone forskrefne landzthing tilforen wor pone fwnnen oc meth rætte æffter landzlogh forewisde at vdnæffnes skulde j Kopmanhaffn oc then gange oc swariæ, hwad hælder thæn forskrefne gorth haffthæ wæret Oleff Jensson skøtter æller æy, at thæn forskrefne næffnd gik oc openbart pone Køpmanhaffn bything saa oc jefnsompt fuldes at, at thæn forskrefne gorth haffthe wæret forskrefne Oleff skiøtter pone Køpmanhaffns bything, tha thæn sæmme tith pone forskrefne landzthing mæltes forskrefne næffnd, thær swo ganget oc soret haffthe j Køpmanhaffn, stathigh oc fast at bliffe oc wgenkallelich aff nogher man til ewich tith, som hænne aff rætte burthe æffter landzlagh, thy ther wor ingen hænne straffethe æller geenmæltæ j nogher made, oc forskrefne Jep Clemendsson at bliffue ræt til eghendomen, oc hetherlicæ capitel j Kopmanhaffn theres pant friileghe at nyde æffter theres opne breffs lud, som the thær pone haffe. Quod vidimus et audiuimus lucide cum sigillis nostris protestamur. Datum die et loco supradictis.

Udkast paa Papir blandt danske Selskabs Papirer i Geh. Ark.

I s.162

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir aug 20 17:06:35 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top