eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.119

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 157-158
Nummer: 119


<-Forrige . Indhold . Næste->

119.

27 April 1432.

Borgemestre og Raad skjøde til Ansam Hanissen en Grund i Kannikestræde tvært over for Kjødmangerboder.

Alle. som thette bref see helse vi borgemester oc raadh y Kiøpenhaun euinnelig met gudh oc vele vi kundgiøre alle nerverendis oc kommendis oc (os?) i leyghe at hafue ladhet en besketen man Ansam

I s.157

Hanisson, byman i Kiøpenhauen, hans hustru Kierstine Nielsedatter, huilchen hand nu hauer, oc beggis theris æcte børn en wor byess jordh met all sin længhe oc brede, hus, jordth oc grundh, huilchen ther ligger i Canichestredhe i wor Frue kierches soghn i Køpenhauen, northen vidh stredet, østen nest St. Katrine altaris jordh, vpa huilchen nw vpa boer Anders Murere, oc før bode vpa forskrefne jordh Michell Jensson, twert iwer fra Køtmanger bodher, met swodant skeel, at forskrefne Ansam, fornæffnde hans husfru Cristinæ oc beggis theris æcte børn scule vel bygge oc selfue besiddie then forskrefne jordh oc grundh oc huart ar geue till landgilde to skillingh grot timelighe vpa wort radhus innen S. Mortens dagh vdan nogher hinder. Item huilchet ar forskrefne landgilde ey wordher 1) betalet, som sagt ær, met suodanne penge, som y Køpenhauen gæue oc gænghe ære oc andre geue till theris landgilde, som byes jordhe hafue till leye i Køpenhauen, tha skall borghemesthere oc raadh i Køpenhaun hafue fullmact then forskrefne jordh oc grundh meth all then bygningh, ther vpa forskrefne jordh wor tha vpa fwnnen, met thette wort obne bref igien at kalle vdan nogher hinder eller gensighillse. Item nar forskrefne Ansam, forskrefne hans hustrue Cristina Nielsedater oc bæggis theris æcte børn døthe ær, tha skall allsammen then biughning, ther vpa forskrefne jordh oc grund ær bygt, met jordhen, oc thette wort opne bref fri oc frelseligh igen at komme till Køpenhaun by vdan noghre hinder eller ydhermeere fordræt oc vdan nogher penge ther for at geuæ. Item huat byghning ther byggis vpa forskrefne jordh, hun skall ey pant sedies, ey selies, ey afflyttes oc ey i leyghe at lades oc ey i noghre maade afhendes omoth borghemestere oc radh, ganse meenighet velie oc samtyche till Kiøpenhauens byes nytte. Till en støre bewisningh oc folkommelse alle thesse forskrefne styche tha haue vy meth vilge oc wittskap ladet henge wort byes secret for thette bref, huilchet ehr geuet oc screvet i Køpenhaffun effther wor herris føthelsis aar mcdxxx vpa thet annet, neste søndagh effther paske.

Afskrift i Resens Haandskrift Kjøbenhavns Raadhus osv. S. 223-25 i Raadstuearkivet.

__________

1) Rettet fra won.

I s.158

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 19 19:57:09 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top