eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.114

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 153
Nummer: 114


<-Forrige . Indhold . Næste->

114.

Omtrent 1422.

Borgemestre og Raad oversætte og omskrive den latinske Stadsret af 1294, efter Kong Erik af Pommerns Opfordring. Den er ikke nogen særegen Stadsret, udgiven af Erik af Pommern, som Rosenvinge kalder den, og den er udentvivl ej heller avtoriseret af nogen; det var kun en Oversættelse til praktisk Brug og med de Tillempelser, som Stadens Overgange fra Biskoppen til Kongen gjorde fornøden. Naar Rosenvinge (gamle danske Love V, S. XXIII) mener, at den paaberaabes i Erik af Pommerns Privil. af 28 Okt. 1422 (S. 152), idet der tales om, »Stadsbogens Udvisning og Lov«, saa har han misforstaaet Udtrykket Stadsbog, der betegner den Bog, hvori alle offenlige Dokumenter indførtes, og der er her aldeles ikke Tale om nogen særegen Stadsret. Naar Rosenvinge ligeledes bemærker, at det i den trykte Fortegnelse over Raadstuearkivets gamle Dokumenter omtales, at der ved Erik af Pommerns første Privilegium har ligget »et Papir in originali i samme Materie, men det fandtes ikke«, da er Kilden til denne Efterretning Arkivets Registrant af 1682, hvori der staar: Kong Erichs Pomerahy danske pergaments bref om, at alle laugene en huer skal nære sig af sin handtæring etc. dat. 1422, indført udi Walchendorfs bog pag. 66. 67. 68, med der hoes et paa papier in originaly af samme dato och samme materie«; men dette vil ikke sige andet, end at Kongen lod udstæde 2 Exemplarer af dette Privilegium, det ene paa Papir, det andet paa Pergament, hvis der ikke menes det andet Priv. af 1422, der ikke kunde findes 1682. Det vilde ogsaa være underligt, om en saa ny Stadsret ikke ellers omtaltes i Raadstuearkivets Samlinger eller andensteds. Det eneste Haandskrift, hvori denne Oversættelse haves, findes paa det kgl. Bibliothek (gl. kgl. Saml. Nr. 3156, i Kvart), der er fra Midten af det 16de Aarh. Da den saaledes ikke er nogen særegen Stadsret og da Haandskriftet, hvori den forekommer, kun er forholdsvis nyt og fuldt af Fejl, saa er der ingen Grund til her at optage den, og det anses for tilstrækkeligt at kunne henvise til Rosenvinges gl. danske Love V. 126-44, hvor den er aftrykt.

I s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 12 21:15:21 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top