eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.113

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 151-153
Nummer: 113


<-Forrige . Indhold . Næste->

113.

28 Okt. 1422.

Kong Eriks Privilegium, at Kjøbenhavns Borgere maa nyde samme Fordel som andre Kjøbstedmænd paa Markederne i Skanør, Falsterbo, Malmø og Dragør. Haandværkere skulle bo rundt omkring i Staden. I Herbergerne skal kunne kjøbes Øl, Mad og Hestefoder, og Hø og Korn maa ikke falbydes andre Steder. Fremmede Kjøbmænd maa ikke sælge i smaa Partier og maa ikke kjøbe til Udførsel uden af Borgere. Borgerne maa være toldfri, undtagen naar de fare til Fiskemarked. Borgere og Gæster tages i kongeligt Værn og deres ældre kongelige Privilegier stadfæstes. Nærværende Privilegium undes Staden, til Kongen finder, at det er til dens Nytte at forandre det.

Wy Eric meth guths nathe Danmarcs, Swerighes, Norghes, Wendes oc Gotes konung oc hertuch j Pomeren gøre witerlicht alle the thettæ breff see eller høre, at for oss oc wort radh haue wærit wore elschelike borghemestere, radhmæn oc menheet af Køpendhaffn oc ladit oss forsta, beræt oc kert there priuilege brust oc wanschilsse oc haue bethet oss vm, at wi them meth priuilege oc friiheet benathe, besørye oc bethenke wilde, effter thy som them wore forældre ok forfæthre konunge j Danmark tilforen giort haue, hwilkin bøn oc schellich beghering wi effter wort radhs radh them nw weet haue oc wete meth swodane priuilege oc friiheet, som her effter følghe, swosom ær, at for troscap, willicheet oc thienist, som wi her till befunnet haue aff them, oc the oc there arffuinge oc effterkomere oss oc kronen oc rikit j Danmark oc wore effterkomere konunge her effter at meth troscap gøre oc bewise scule til ewich tiidh, tha vnne wi oc giue them, at the haue, nyde oc beholde swodane priuilege oc friiheet oc fordeel, som andre wore borghere oc køpstæthemæn haue vpa wore marknede oc fiskeleye, swo som ær Skanør, Falsterbothe, Malmøye

I s.151

oc Drakør, thoc swo at bodhegeld oc swo dan stucke, som her til ær want aff at gaa oc gøres aff the bother, som standende bliue ouer winteren, oc aff andre vpa Drakør, at the thet rethelike gyue oc wtgøre, effter thy som sidhwane hauer wærit oc ær. Item at wor foghet oc æmbitzman vpa Køpendhaffn oc borghemesterne oc radhit j byen meth hanom skicke, sætte oc bestille til wort radhs behagh allehande æmbide oc gerningxfolk j oc vmkring stadhen, swosom schellichst oc nuttest ær bothe for oss oc them oc for almughen ok stadhen oc alt vm, swo at bothe then som sæll oc then som køper fange moghelicheet for syt oc likæ. Item at the som herbergherere oc gesterye vppe holde scule, at the haue falt øll oc mat oc fodher oc ther till stalling til swo manghe heste, som wor foghet oc radhet thycker. Item wele wi, at engin scal haue fait høø eller korn vden then, som herbergherer ær oc then som stallrwm hauer oc hugitzen, som swo dan stucke bør at haue, effter thy som fore ær sacht. Item at enge geste eller køpmæn, ther æy ære besidhne borghere j Køpendhaffn, sæliæ nokit clæthe eller læret j alne tall, men the sælye clæthet with halflfue stucke oc hele oc lærit with hvndreth eller reep, heelt eller halfft, oc hoser with dosiin, heelt eller halfft, oc øll with tunner oc jke with kanne, salt with pvnd, heelt eller halfft, eller with tunner oc jke j skieppetall. Item hvmle with pvnd eller træmet, heelt eller halfft, oc jke with schiepper. Item at enge geste gøre landkøpp oc æy køpe noker køpmanscap wti (!) at føre vten aff wore borghere, men til there bordh oc kost her atholde oc fortære thet, mughe the køpe vpa torghet. Hwo her amot gør eller sik forsymer j thisse forskrefne made eller j noker anner stucke, then wære hwo han ær, then bæthre ther fore effter stadhsins ræt. Item at wore borghere j Køpendhaffn, hwar the fare her wt aff byen till andre wore stædher til marknede, vndentaghne wore fischemarknede, at the wære oc fare tollfrij swosom andre wore borghere j landet. Item vntfa wi oc take the forskrefne wore borghere, bymæn oc menheet, som bygge oc bo j Køpendhaffn, oc the køpmæn oc geste, som ther j gothe made meth there gotz oc køpmanscap tilsøke, j wor konunglike fridh, wærn oc hæghe serdelis at beseherme j swo made, som them wore forældre oc forfæthre konunge i Danmark tilforen for wor tiidh giort haue for thienist oc troscap, som the oss oc rikit oc kronen plichtighe ære oc gøre scule. Item thenne forskrefne nathe, priuilege oc friiheet gyue wi them oc vnne at bruke, nyde oc beholde meth there stadhs book wtwisinghe oc lagh, som wi thøm oc nw vnt oc gyuet haue, swo lenge til thes at wi meth wort radh eller effter-

I s.152

komere konunge j Danmark nokit annet nuttere oc bæthre prøue eller fynne kunne, ther wi oc kronen oc rikit oc the raeth stadhsins borghere oc menheet j Køpendhaffn bæthre kunne bestandne meth bliue. Thy forbyudhe wi alle oc hwer serdelis, ee hwo the helst ære, thisse forskrefne wore borghere, bymæn oc menheet j Køpendhaffn her amot at hindre eller vforrætte, qwælye eller møthe j nokre made wither wor konunglich heffnd oc vrethe. Ok til mere wissen oc witerlicheet allæ thisse forskrefne stuckes haue wi ladit wort secretum meth wiliæ oc witscap henges fore thettæ breff. Daturti jn curia nostra Haraldzborch anno domini Millesimoquadringentesimovicesimosecundo jpso die beatorum Symonis et Jude apostolorum.

Ad jussum dominj regis
Johannes Petri.

Kongens Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Rosenvinges gl danske Love V. 124-26.

I s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 12 21:14:28 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top