eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.106

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 144-145
Nummer: 106


<-Forrige . Indhold . Næste->

106.

19 Febr. 1417.

Kong Erik tilstaar at have modtaget af Biskoppen i Roskilde Kjøbenhavns Hus og By, som de vare tildømte ham af Biskopper, Prælater og 6 Riddere af Rigens Raad, at beholde saa længe, til de afvindes ham efter Lands Lov. Desuden skulle Parterne komme sammen til Mikkelsdag med 12 af Rigens Raad, der skulle afgjøre Sagen efter Lands Lov, og det de dømme, skal den tabende rette sig efter.

Wy Erik aff guts nathæ Danmarcs, Sweriges, Norges, Wendes oc Godes koning oc hertugh i Pomeren, helse alle mæn, som thettæ breff see eller høre læsæ, ewinnelicæ meth wor herre, ok kungøre wi alle mæn, at wi kænnis meth thettæ wort opnæ breff, at wi Køpmannehaffns hws oc byy i ware wære haue fangit aff hetherlich father biscop Jens aff Roskildæ meth hans capittels raeth oc wilghæ, swasom thet war oss tildømbd aff siex biscope ok prelate ok aff siex riddere aff righens raeth, j swadane made, at wi scule thet haue i wære swa lenge til thet wynnes os aff meth rættæ efter landzlagh. Item scule oc wele wi, fornæffnde koning Erik oc biscop Jens, vm Mychelsmøsse nu nest kommer sammen kome i Købmannehafn meth beggis ware alle tiltale, rættichet oc bewisning oc bliwes ther weth rættæ weth thesse tolff aff righens raeth, som her effter screffnæ staa. Først hetherlicæ fathre meth gudh oc herre, Pether ærkiæbiscop i Lund, Jens i Othensiø, Boo i Arws, Pether i Ripe, Pether i Wendelsysel oc Laghe aff Wiborgh, biscope, oc welborne mæn oc herre, Jens Dwe, Predbern aff Podbusch, Axel Petherson, Erik Krummedighe, Erik Niellsson oc Iwen Bryskæ, riddere, hwilke fornæffnde tolff wi fornæffnde koning Erik scule sammen komme til fornæffnde stadh Køpmannehafn i swadane made, at the fornæffnde tolff scule os meth rættæ effter landzlagh atskilghe oc ræt vm sighe effter beggis ware alle tilltale, rætticheet oc bewisning vm fornæffnde Køpmannehafns hws oc byy meth theres tilliggelse, som ther aff rættæ bør til at ligge, jnnen kyndelmøsse, som ther næst efter følgher. Oc hwilken ware the forscreffne tolff rættichet oc eghendom tha til finne oc døme til fornæffnde Køpmannehaffns hws oc byy oc tilliggelse, som forescreuet staar, han scal thet beholde oc haue til ewinnelicæ æghe. Er thet tha swa, at fornæffnde Køpmannehafns hws oc byy oc tilliggelse, som forescreuet staar, oss æller ware effterkomere koninge i Danmarc pa righens weghne Danmarcx finnes oc dømes till aff the tolff, som forescreuet ær, tha scule wi oc wore effterkommere koninge i Danmarc thet haue oc beholde til kronen i Danmarc til ewinnelicæ eghe vden noghers gensigelse. Er thet oc tha swa, at the fornæffnde tolff finne oc døme, som forescreuet ær, forescriffne biscop Jens eller hans effterkommere

I s.144

biscope i Roskilde fornæffnde Køpmannehafns hws oc byy ok tilliggelse, som forescreuet ær, till pa hans kirkens weghne, tha scal han oc hans effterkomere biscope i Roskilde thet haue oc beholde vppa hans kirkens weghnæ til ewinnelicæ æghe, vden noghærs gensigelse. Ok scule oc wele wi fornæffnde koning Erik æller wore effterkomere, vm wi her forinnen affgaa, thet gudh forbiwthæ, æller hwa fornæffnde Køpmannehaffns hws oc byy oc tilliggelse, som foreschreuet ær, tha i wæræ aff oss hauerf vden noger hinder æller længer tøffring, tha genisten fornæffnde Køpmannehaffns hws oc byy oc tilliggelse, som forescreuet ær, friit oc vmbewarit igen andwordhe fornæffnde biscop Jens æller hans effterkomere biscope i Roskilde, vm thet worther hanom tilfunnet oc tildømbd meth rættæ effter landzlagh, som foresereuet staar. Item scal then ræt fynnes oc fræmsighes aff thesse tolff, som forescreuet staar, jnnen then forescreffne tiid kyndelmøsse vden noger tøffring æller gensighelse. Ware thet swa, at noger aff thesse forescreffne tolff døeth bleue her forjnnen æller siwgh, æller j lofflicht hinder eller forfall tha ware, tha scule wi bothæ taghe een beschethen dandeman j then stadh igen aff then samme staet, som han wor æller ær, ther døther, siwgher æller i lofflicht hinder eller forfall ær. Alle thesse forscreffnæ stycke oc articlæ oc hwert serdeles stathugæ oc fastæ at holde, wilkore wi oss oc wore effterkomere på wor gothæ troo effter wor ytherstæ formughe, ok till mere wisse oc bewaring tha lade wi hængæ wort secretum fore thettæ breff meth wort raetz jncigle till widnesbyrth, som her effterscreffnæ sta, swasom ær hetherlieæ fathræ meth gudh oc hærræ, Jens, ærkiæbiscop i Vpsale, Jechop i Oslo, Aslac i Berghen, Naffnæ i Westræarus oc Magnes i Abo, biscope, Nyels, abbet i Soræ, Audbiørn, prowest i Berghen, oc welboruæ mæn Andhers Jechopson, wor hoffmæster, Waldemar Bydelsbagh, Swen Stwre, Cristiern Nyelsson, Niels Gøstafson, Endrid Erlandsson aff Lossnø, Aghe Laxman, Benedictus Poggewisch oc Axel Andersson, riddere, Jens Laurensson oc Steen Basse, aff wapn. Giuet aar effter gudz byyrd thwsende fiiræhwndrethæ vppa thet søttende, fredaghen næst fore sanctæ Pethers dagh jn cathedra.

19 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.145

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn aug 11 08:12:48 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top