eremit.dk
Sti: Forside > Nyt på eremit.dk

Nyt på eremit.dk

27. juli 2020
Søgefunktionen er opdateret.

4. oktober 2006
Navigationen på eremit.dk er forbedret med "accesskeys". Følgende genvejstaster er defineret:
ALT + t = Gå til toppen af siden
ALT + f = Gå til forrige side i en bog
ALT + n = Gå til næste side i en bog
ALT + i = Gå til indholdsfortegnelse i en bog

28. februar 2018
Søgefunktionerne fungerer nu igen.

23. juli 2006
Forsker man i Københavns befæstningshistorie er der et værk, man altid vender tilbage til, nemlig G. F. Lassen: Documenter og actstykker til Kjøbenhavns Befæstnings historie.

23. april 2006
Jacob Davidsens bog, Fra det gamle Kongens København indeholder blandt andet en række farvestrålende personskildringer fra livet i København i slutningen af 1800-tallet. Her genudgivet efter udgaven fra 1910. Hans lange erfaring som dagbladsredaktør skinner igennem i flere af bogens kapitler.

11. februar 2006
Københavns Diplomatarium er blevet udbygget med et første side indeks. I litteraturen ses forskellige måder at henvise til Københavns Diplomatarium. Ikke sjældent angives henvisningen som bindnummer og sidenummer. Med dette indeks kan du vælge bindt og det umiddelbart foregående sidenummer, gå til dokumentet og bladre ned til den pågældende side. For at opgaven skulle være overkommelig, har jeg valgt ikke at linke til samtlige sider, men kun dokumenternes startside.

19. november 2005
Tredie bind af Carl Bruun: Kjøbenhavn. Dette bind indeholder 117 illustrationer samt 4 indklæbede bilag.

1. september 2005
Andet bind af Carl Bruun: Kjøbenhavn. Dette bind indeholder 140 illustrationer samt 9 indklæbede bilag.

1. juli 2005
Første bind af Carl Bruun: Kjøbenhavn. Dette bind indeholder 111 illustrationer samt 12 indklæbede bilag.

16. maj 2005
Oluf Nielsen: Kjøbenhavn paa Holbergs Tid.

15. april 2005
Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, 6. del: Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730) Værket er hermed udgivet i sin helhed.

29. marts 2005
Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, 5. del: Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699.

6. marts 2005
Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, 4. del: Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, anden del.

12. februar 2005
Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, 3. del: Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, første del.

25. januar 2005
Eremit.dk starter sit 5. år med udgivelsen af Oluf Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse. Af værkets 6 dele er udkommet 1. del: Kjøbenhavn i Middelalderen, 2. del: Kjøbenhavns Historie indtil Reformationens Indførelse. De resterende dele (bind) bliver udgivet efterhånden som de bliver færdige.


8. december 2004
Holger Frederik Rørdam: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen

29. oktober 2004
Christian Villads Christensen: København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-57

28. september 2004
H. D. Lind: Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

24. august 2004
Udgivelsen af Københavns Diplomatarium er nu afsluttet. Udgivelsen har været vigtig at få gennemført, da det formentlig er det mest citerede værk i den nyere litteratur om København. 2 år er gået, 6.400 sider er scannet og OCR-læst, 8.756 HTML-dokumenter er dannet, linket sammen og korrekturlæst 2 gange. Endelig er der opbygget et kronologisk register til samtlige dokumenter i Diplomatariet. Dette hørte med til Oluf Nielsens oprindelige plan for værket, men det lykkedes ham desværre ikke at få det med i den trykte udgave.

1. maj 2004
Frederik Thaarup: Vor Frue Kirke kortelig beskreven.

24. april 2004
L. Both: Christiansborg Slot.

28. februar 2004
Københavns Diplomatarium er blevet forsynet med et kronologisk indeks.


21. december 2003
Bind VIII af Københavns Diplomatarium er udgivet. Hermed foreligger hele værket i 1. korrektur. De 2 sidste bind, bind IX og X er værkets registerbind. De er ikke planlagt udgivet i denne omgang. Derimod arbejdes der på at afslutte 2. korrektur af værkets 8 tekstbind hurtigst muligt. Det er desuden planen at tilrettelægge en kronologisk indgang til teksterne, da en sådan ikke eksisterer i den trykte udgave.

25. oktober 2003
Bind VII af Københavns Diplomatarium er udgivet.

31. august 2003
Bind VI af Kjøbenhavns Diplomatarium er udgivet.

5. juli 2003
Bind V af Københavns Diplomatarium er udgivet. Særlig interessant er de tre sidste dokumenter: Anders Mathisen Hjørrings beretning om året 1668, Brudstykker af en Kjøbenhavns Krønike fra det 17de Aarh. og Politimester Ole Rømers Indberetninger til Kongen. I modsætning til de, ofte noget tørre, forordninger og breve som ellers fylder bindet, finder du her mere jordnære glimt af hverdagslivet i København.

24. april 2003
Bind IV af Københavns Diplomatarium er udgivet. Det tog desværre lidt længere tid end planlagt, men nu er den der endelig.

13. marts 2003
Du har nu mulighed for, med hjælp fra et prøvebillede, at justere din skærm, så denne og andre websider tager sig bedst muligt ud.

9. marts 2003
Et nyt hovedafsnit, Faktasider, har taget sit første forsigtige skridt. Det første og foreløbigt eneste punkt giver en oversigt over Fraktur alfabetet. Det er den mest udbredte skriftform i den periode som eremit.dk beskæftiger sig med. Nå der er tale om håndskrift, kaldes det Gotisk skrift.

5. januar 2003
Bind III af Københavns Diplomatarium er udgivet. I dette bind findes grundtaxten fra 1689, den første hvor ejendommene har matrikelnummer.


2. november 2002
Bind II af Københavns Diplomatarium er tilgængelig i sin helhed. I dette bind er især grundtaxten 1668 interessant.

31. august 2002
Bind I af Københavns Diplomatarium er tilgængelig. Medens der læses 2. korrektur startes udgivelsen af andet bind.

11. august 2002
I en pause i produktionen af Københavns Diplomatarium, udgives Fausbøll: Vægterversene i deres ældre og yngre skikkelse, 2. oplag. Det interessante ved dette "andet forøgede oplag" er en kort omtale af melodien til vægterversene.

10. maj 2002
Projektet "Kjøbenhavns Diplomatarium Online" er startet. Kjøbenhavns Diplomatarium er en samling af godt 8000 breve og dokumenter om Københavns ældre historie indtil den store bybrand i 1728, samlet og udgivet af Oluf Nielsen i årene fra 1872-1887. Udgivelsen sker i forståelse med Københavns Stadsarkiv.

26. marts 2002
Inspireret af byens blå og hvide gadenavneskilte, genopstår eremit.dk nu i nye klæder. Men ikke blot klæderne er nye. Indholdet er revideret og koncentreret om det at digitalisere og genudgive litteratur om København, derfor er planen om at bygge et Leksikon også skrinlagt. På åbningsdagen udgiver vi Mejlborg: Borgerlige huse

16. marts 2002
Den varslede opstramning ventes afsluttet den 2. april, hvor vi genopstår i nye klæder samt genudgiver en ny spændende publikation.

marts 2002
Hans Daniel Lind: Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid.

februar 2002
eremit.dk er i gang med en opstramning af profil og indhold. Dette har i første omgang medført, at afdelingen for museumsIT er lukket, samt at oversigten over museer med hjemmesider er nedlagt.

februar 2002
Anonym: Beskrivelse over Residence=Slottet Christiansborg i dets forrige pragtfulde saavel indvortes som udvortes Tilstand, samt over den Onsdagen den 26 Febr. 1794 opkomne ulykkelige Ildebrand, . . .


Forside
- English Summary
- Om
- Nyt
- Prøvebillede
- Søgning

Samling

Personalia

Faktasider


Opdateret: søn jul 23 18:41:14 CEST 2006
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top