eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Instruction for Natte=Vægterne ved Tømmerpladsene uden Vester=Port

Instruction for Natte=Vægterne ved Tømmerpladsene uden Vester=Port

Kbh., Møller, 1784

Anonym.


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale udgave fra 1784. Teksten er tastet hos eremit.dk januar 2002


 

Instruction

for

Natte = Vægterne


ved

Tømmer=Pladsene

uden Vester=Port.


Kiøbenhavn,

Trykt hos Hofbogtrykker N. Møller.

1 7 8 4.

V. Post.


[1]

 

[Tom side]

[2]
 

 

1.

De skal hver Aften indfinde sig paa deres Post, førend det bliver mørkt, og førend Pladsene og Portene til Veien for samme blive tillukte, og forblive der indtil de igien om Morgenen vorde aabnede.

2.

I bemeldte Tid skal de patrollere frem og tilbage langs med og omkring Pladsene, for at tilsee at ingen overstiger eller ind=

[3]
 

 

brækker paa Pladsene, og især om Vinteren, naar Søen er tillagt, tilsee, at intet Indbrud eller Overstigelse skeer fra Søe=Siden, ligesom de og tilseer, at ingen passerer paa Veien langs Pladsen, naar Portene for begge Ender ere tillukte.

3.

Skulde de, i ovenmeldte deres Post=Tid, forekomme nogen; som enten ville overstige, eller indbrække paa Pladsene, eller at passere paa Veien til Pladsene, skal de dem paagribe, og ifald de giøre Modstand, eller vil undløbe, maae Vægterne skyde paa dem af det Gevær, ladt med smaae Ande=Hagl, som enhver af dem til den Ende er bleven forsynet med, dog ikke uden yderste Nødvendighed betiene sig af dette Forsvars=Middel, da de i Tilfælde at de samme letsindigen bruge, maae vente for deres Skud at staae til Ansvar.

[4]
 

 

4.

Ligeledes skal de nøie paa=agte, om Ildsvaade skulde opstaae inde paa Pladsene udi de der værende Contoirer, hvor om Vinteren er Varme, og i saa Fald at løbe hen til Porten mod Langebroe, hvor indenfor er den saa kaldede Kiøkkenkurvs Vagt, for samme for bemeldte Vagt at angive.

5.

Naar det er meget ondt Veir, tillades Vægterne vel at opholde sig i det for dem til den Ende indrettede Brædeskuur, dog ei begge paa eengang, men saaledes at de med hinanden omvexle, og den ene altid være uden for, men de skal flittig udsee af de paa Siderne af dette Skuur værende Huller, for at paapasse, om Tyve skulde nærme sig til Pladsene, og i dette Tilfælde skal de lade deres Hunde,

[5]
 

 

som de til den Ende skal anskaffe og afrette, gaae løse, men ellers maae ingen af disse Hunde om Dagen findes løse.

6.

Hvad i forbemeldte deres Post=Tid forefalder, skal de om Morgenen for Vægter=Inspecteuren anmelde, som derom til Politie=Kammeret indleverer skriftlig Rapport.

7.

Skulde der paa Pladsene, eller uden for, paa den indelukte Vei, noget Tyverie i deres Vagt=Tid blive begaaet, skal Vægterne ikke allene dertil være ansvarlige, men endog maae vente, ved Politie=Kammeret at blive tiltalte og straffede for Efterladenhed og Forsømmelse i deres Tieneste.

[6]
 

 

8.

Iøvrigt skal de efterkomme og adlyde, hvad Ordres Stadens Vægter=Officerer, forbemeldte deres Vagt vedkommende, maatte give dem, men ellers skal de være befriede for al Dagvagt og anden Tieneste, som Stadens Vægtere ansiges til.

9.

For saadan deres Tieneste, samt for at holde de fornødne Hunde, skal enhver af dem nyde ugentlig otte Mark Danske, som de hver Løverdag selv indkræve hos Plads=Leierne, saa skal og enhver af dem hvert 3die Aar nyde en Vægter=Mundering med Kabus, hvilken Mundering hver Morgen skal indlægges paa et af Pladsenes Contoirer, eller i forommeldte Bræddeskuur, hvorfra de igien om Aftenen kan bekomme den til Brug, da det ikke tillades

[7]
 

 

dem nogensinde at gaae fra Pladsene med deres Mundering paa.

Kiøbenhavns Raadstue
den 24 Junii 1784.antaget til Vægter, og aflagt Eed den      17    og ved Aftrædelsen afleveres Instruxen til Inspecteuren.


[8]
 

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top