eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Vægter=Posternes Nye Inddeling i Kiøbenhavn Aar 1784

Vægter=Posternes Nye Inddeling i Kiøbenhavn Aar 1784

Kbh., Møller, 1784

Anonym.


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale udgave. Teksten er tastet hos eremit.dk januar 2002

Rettelser:
I post 44 er Peder hvidtfeldtstrædet., rettet til: Peder Hvidtfeldtstrædet.


 

Vægter=Posternes


Nye Inddeling


i Kiøbenhavn


Aar 1784.


____________________


Trykt hos Hofbogtrykker N. Møller.



 

[ Tom side ]

[2]
 

 





Kiøbenhavn


Post.
1. Paa Slots=Pladsen.
2. Fra Midten af Christianshavns Broe, lange med Børsen forved, til Enden af Børs=Trappen paa Slots=Pladsen.
3. Bag Børsen, fra Enden ved Canalen, langs Børsens Bagboder til enden af Børstrappen paa Slots=Pladsen, samt det lidet Stykke Gade imellem Børs=Trappen og Raadmand Hundewadts Huus.
4. Bag Børsen fra den anden Ende ved Canalen eller Langs Sukker=Raffinaderiet, langs med Canalen, Lerches Gaard, og Cancellie=Bygningen, til Slots=Pladsen, og ind i Løngangen til Indgangen til Tøihuset.

[3]
 

 
4
Post.
5. Fra Tøihuus=Indgangen, langs med Stald=Officianternes Vaaninger til Prindsens Broe, og det Stykke fra Prindsens Broe til forrige Bryghuus.
6. Fra Høibroe, langs med Slots=Kirken og Garder=Stalden, til Midten af Stormbroen.
7. Langs Strande, fra Holmens Broe til Fortunstrædet og Boldhuusgaden.
8. Høibrostrædet, og det lidet Stykke ved Stranden, fra Høibroestrædet til Fortunstrædet.
9. Store Kirkestrædet, det Stykke af lille Kongensgade, langs Stakitet for Kirkegaarden, samt Tverstrædet fra Østergade, og det lidet Stykke ved Kirkegaarden fra Kirkestrædet til Hvælvingen.
10. Store Færgestrædet, og det Stykke af Kiøbmagergaden, fra Østergaden til Silkegaden.
11. Størrestrædet, fra Holmens Broe, Ulkegaden forbi, til Gaarden No. 400.
12. Holmens Reveer fra Gaarden No. 400. til Kongens Nye=Torv.

 

 

5

Post.
13. Hummergaden.
14. Laxegaden.
15. Dybensgaden.
16. Sqvaldergaarden, fra Størrestrædet til Nicolai Kirke, og det lidet Stykke af Viingaardsstrædet imellem Sqvaldergaarden og Ulkegaden.
17. Ulkegaden.
18. Lille Kongensgade, fra Kongens Nye=Torv til Nicolai Kirke.
19. Østergade, fra Kongens Nye=Torv til Christen Bernikovstrædet.
20. Østergade fra Christen Bernikovstrædet til Amager Torv.
21. Peder Madsens Gang og Pistolstrædet.
22. Lille Kirkestrædet og lille Færgestrædet.
23. Admiralgaden.
24. Fortunstrædet, det Stykke af Viingaardstrædet langs Stakitet til Sqvaldergaarden, og det lidet Stykke af Hvelvingen, fra Fortunstrædet til Taarnet.
25. Viingaardstrædet, fra Kongens Nye=Torv til Ulkegaden, samt Smedens Gang og Nellikegangen.

 

 

6

Post.
26. Pilestrædet, fra Østergaden til Regnegaden.
27. Silkegaden og Anthoniestrædet.
28. Klareboderne og Myntergaden.
29. Springgaden, og det Stykke af Pilestrædet, fra Springgaden til Regnegaden.
30. Grønnegaden og Didrik Badskersgang.
31. Christenbernikovstrædet.
32. Store og lille Regnegaden.
33. Store Kiøbmagergade, fra Silkegaden til Skindergaden, og David Skolemesters Gaard.
34. Store Kiøbmagergade, fra Skindergaden til Landemerket, og lille Kiøbmagergade, til Kul=Torvet.
35. Klosterstrædet og Graabrødrestrædet.
36. Skindergaden, fra Kiøbmagergaden til Klosterstrædet og lille Kannikestrædet.
37. Skindergaden, fra Klosterstrædet til Klædeboderne samt Skovboegaden, tilligemed den liden Gade imellem latinske Skole=Bygning og Viintapper Rohdes Gaard.

 

 

7

Post.
38. Store Kanikestrædet, fra Kiøbmagergaden til Fiolstrædet.
39. Graabrødre=Torv og Keisergaden.
40. Løvstrædet og Trompetergangen.
41. Lille Helliggeiststrædet og Tugthuusporten.
42. Store Helliggeiststrædet og Kokkegaden.
43. Peder Hvidtfeldtstrædet og det Stykke af Skidenstrædet, fra Peder Hvidtfeldtstrædet til Kiøbmagergaden.
44. Skidenstrædet, fra Nørregade til Peder Hvidtfeldtstrædet.
45. Fiolstrædet, fra Volden til Skidenstrædet.
46. Fiolstrædet, fra Skidenstrædet til Skindergaden, og det Stykke Gade langs Kirkens Stakit fra Fiolstrædet til Nørregaden.
47. Rosengaarden og Pustervig, samt det Stykke af Kul=Torvet imellem Pustervig og Rosengaarden.
48. St. Gertrudsstrædet, fra Pustervig til Rosenborggaden, og Rosenborggaden.
49. Kul=Torvet, og Friderichsborggaden til Nørre Port.

 

 

8

Post.
50. Amager Torv, til Vimmelskaftet.
51. Vimmelskaftet og Nyegaden.
52. Nørregaden, fra Volden til St. Pederstrædet.
53. Nørregaden, fra St. Pederstrædet til Gammel Torv, og den liden Gade ved Kirken hvor Klokkeren boer.
54. Studiistrædet.
55. St. Pederstrædet.
56. Store og lille Larsbiørnstrædet.
57. Nye=Torv og Sluttergaden.
58. Gammel=Torv.
59. Vestergaden.
60. Friderichsberggaden.
61. Badstuestrædet.
62. Knaboestrædet, fra Vimmelskaftet til Canalen.
63. Broelæggerstrædet og Endeløsstrædet.
64. Hyskenstrædet, Naboløs til Canalen ved Assistentshuset.
65. Læderstrædet, fra Høibroestrædet til Hyskenstrædet.
66. Compagniestrædet, fra Hyskenstrædet til Raadhuusstrædet.
67. Farvegaden.

 

 

9

Post.
68. Raadhuusstrædet og Vandmøllestrædet, fra Nye=Torv til Vandkunsten.
69. Magstrædet og Snaregaden.
70. Stranden, fra Høibrostrædet til Snaregaden.
71. Langs Canalen, fra Assistentshusets Hiørne til Raadhuusstrædet.
72. Vandkunsten og Løngangsstrædet, samt Gaasegaden.
73. Friderichsholms Canal, fra Vandkunsten til Prindsensgaden.
74. Stormgaden, til Midten af Stormbroen.
75. Vigantsgaden.
76. Prindsensgade og Prindsens Broe.
77. Canalen, fra Prindsensgade, langs med Materialgaarden, om ved det nye Bryghuus og Grynmøllen til Langebroe.
78. Aabenraae og Tornebuskegaden.
79. Landemerket, fra Kiøbmagergaden til Aabenraae.
80. Vognmagergaden.
81. Store og lille Brøndstrædet.
82. Gammel Mynt, fra Myntergaden til Grønnegaden.

 

 

10

Post.
83. Kattesundet og Hestemøllestrædet samt Henrik Fyrensgang.
84. Lavendelstrædet og Mikkebryggersgaden.
85. Vestervold, fra Prindsensgade til Farvegaden.
86. Vestervold fra Farvegaden til Vestergaden.
87. Vestervold, fra Vestergade til Teilgaardstrædet.
88. Nørrevold, fra Teilgaardstrædet til Larsleistrædet, samt Teilgaardstrædet og Larsleistrædet.
89. Nørrevold, fra Larsleistrædet til Nørregade og Skiden=Torvet til Fiolstrædet.
90. Nørrevold, fra Fiolstrædet til Gottersgaden.
91. Gottersgaden, fra Volden til Slippen.
92. Gottersgaden, fra Slippen til Myntergaden og Slippen.
93. Gottersgaden, fra Myntergaden til Kongens Nye=Torv.
94. Nyehavn, Byens Side, fra Kongens Nye=Torv til Toldboegaden.
95. Nyehavn, fra Toldboegaden til Enden og Toldboegaden, samt det Stykke af Qvæsthuusgaden, fra Nyehavn til forrige Qvæsthuus.

 

 

11

Post.
96. Store og lille Strandstrædet.
97. Norgesgaden, fra Kongens Nye=Torv til Dronningens Tvergade, og det Stykke Gade af St. Anne=Plads, fra Norgesgaden til Amaliegaden og langs med Garnisons Kirke.
98. St. Annegaden fra Garnisons Kirke til forrige Qvæsthuus, og det Stykke af Qvæsthuusgaden, saa langt forrige Qvæsthuus=Bygning gaaer.
99. Norgesgaden, fra Tvergaden til Enden, eller Toldboeveien.
100. Amaliegaden, fra St. Annegaden til Torvet hvor Statuen staaer, og det halve af bemeldte Torv.
101. Amaliegaden, fra Torvet til Friderichs Hospital og det halve Torv, samt den Nyegade imellem Norgesgaden og Amaliegaden.
102. Amaliegaden, fra Friderichs Hospital til Toldboeveien, og det Stykke af Toldboeveien fra Amaliegaden til Toldboen.
103. Toldboeveien, fra Amaliegaden til store Kongensgade.

 

 

12

Post.
104. Kongens Nye=Torv, fra Norgesgaden til Gottersgaden, og fra Gottersgaden til Østergaden, samt Nye Adelgaden og Prammandsgangen.
105. Kongens Nye=Torv, fra Østergade til Reverentsgaden og Reverentsgaden, samt fra bemeldte Gade omkring Comediehuset forbi forrige Giæthuus og Charlottenborg til Nyehavn.
106. Nyehavn, Charlottenborg Side, fra Kongens Nye=Torv til Enden, og det lidet Stykke ind ved Mynten.
107. Nye Kongensgade, fra Kongens Nye=Torv til Dronningens Tvergade.
108. Nye Kongensgade, fra Tvergaden til Canine=Længden, og Canine=Længden, saavidt Byens Huse gaaer.
109. Nye Kongensgade, fra Canine=Længden til Toldbodveien og Cadetgaden.
110. Borgergaden, fra Gottersgaden til Dronningens Tvergade.
111. Borgergaden, fra Tvergaden til Brygger Smits Gaard No. 93 og 94.
112. Borgergaden, fra bemeldte Smits Gaard til Nyeboder, og det Stykke af Bryg=

 

 

13

Post.
ger=Længden, saa vidt Byens Huse gaaer.
113. Adelgaden, fra Gottersgaden til Helsingøersgaden og Helsingøersgaden.
114. Adelgaden, fra Helsingøersgaden til Prindsensgaden.
115. Adelgaden, fra Prindsensgaden til Nyeboder og Prindsensgaden.
116. Dronningens Tvergade, fra Norgesgaden til Rosenborgs Hauges Plankeverk.
117. Sølvgaden.
118. Rigensgaden, og de Stykker af Balsamgaden, Kokkegaden og Rosengaden, saa vidt Byens Huse gaaer.
119. Klærkegaden og Hiortestrædet.
120. Langs Rosenborgs Muur, fra Gottersgaden til Gartnerens Boelig.
121. Fra Gartnerens Boelig forbi Vaskerhuset og Enden af Sølvgaden, langs med Christians Pleiehuus til Hiørnet af Stokhuset.
122. Fra Hiørnet af Stokhuset, langs med Steenkulgaden eller Stokhuus=Længden, til Grønland, og det lidet Stykke

 

 

14

Post.
lige for Grønland imellem Steenkulgaden og Rigensgaden, samt Stokhuusgaden.

Christianshavn.

123. Langebroegaden, fra Midten af Knippelsbroe til Strandgaden og det lidet Stykke imellem bemeldte Broe og Torvegaden.
124. Strandgaden, fra den Tydske Kirke til St. Annegaden.
125. Strandgaden, fra St. Annegaden til Wilders Plads, og om ved forrige Grynmølle.
126. Langs Canalen ved Wilders Plads, fra Strandgaden til Gaden neden Vandet, og det lidet Stykke af Kongensgaden, fra Canalen til Baadsmandsstrædet, samt hele Baadsmandsstrædet.
127. Store Kongensgaden, fra Baadsmandsstrædet til lille Torvegaden.
128. Lille Kongensgaden, fra lille Torvegaden til Laboratorium og lille Sophiegaden.

 

 

15

Post.
129. Overgaden neden Vandet, fra Laboratorium til Snorrebroen.
130. Overgaden neden Vandet, fra Snorrebroen til Enden af Canalen mod Wilders=Plads, samt St. Annegaden, fra Snorrebroen til Strandgaden.
131. Lille Torvegaden, fra Bolverket ved Knippelsbroe til Midten af Steenbroen.
132. Torvet, fra Midten af Steenbroen og store Torvegaden til Amager port.
133. Overgaden over Vandet, fra Steenbroen til Enden af Qvæsthuset eller Indgangen til Bodenhofs Plads.
134. Baadsmandsstrædet, fra Overgaden over Vandet til Enden og det Stykke af Dronningensgade fra Qvæsthuset langs med Exerceerhuset og Kirken til St. Annegaden.
135. St. Annegaden, fra Snorrebroen til Volden.
136. Prindsensgaden, fra Qvæsthusets Plads til store Torvegaden.
137. Lille Amagergaden, fra St. Annegaden til Volden.

 

 

16

Post.
138. Sophiegaden, fra Overgaden over Vandet til Volden.
139. Prindsensgaden, fra store Torvegaden til Volden.
140. Dronningensgaden, fra St. Annegaden til Volden.
141. Overgaden over Vandet, fra Steenbroen til Agent Appelbyes Plads og Reberbane samt de tvende smaae Søndervoldstræder.
142. Langs med bemeldte Reberbane, fra Overgaden til Langebroe.

 

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top