eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid

Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid

Kbh., Cohen, 1882

Hans Daniel Lind (1847 - 1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er produceret med OCR-teknik hos eremit.dk i februar 2002.

Ændringer i forhold til originalen: Forkortelsen "d." er anvendt hvor originalen angiver dødsår med et kors. Forkortelsen "i.e." er anvendt hvor originalen anvender omvendt c.


< Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

 

[I]

 

Nyboder og dets Beboere,

især i ældre Tid.


Efter trykte og utrykte Kilder.


Ved

H. D. Lind,

Præst.


Med et Titelblllede, efter Tegning af Carl Thomsen,

og et litograferet Kort.


_______________________________________

Udgives med offentlig Understøttelse.

_______________________________________


København 1882.
Forlagt af Klewing-Evers.
Nicolai Cohens Bogtrykkeri.


[II]

 

[Tom side]


[III]

 

Den kongelige danske Marine,

som ejer de berømmelige Fortidsminder, og
som i frejdigt Haab om Fædrelandets ærefulde

Fremtid stedse er
"til Tjeneste bered'
i Fejde og Fred",


tilegnes dette lille Blad af Søværnets Historie.

Forfatteren.

[IV]

 

[Tom side]


[V]

 

Til Grund for den efterfølgende, populære Skildring ligger en Række Skitser, som min afdøde Fader, Krigsraad H. W. Lind, forhen Snedkermester ved Orlogsværftet, i sin Alderdom havde nedskrevet om Nyboders Forhold. De Kilder, hvoraf han øste, vare især hans egne Oplevelser, men desuden forskællige Beretninger fra Fortiden, som gennem troværdiges Mund vare komne ham for Øre. Ved min videre Bearbejdelse af Stoffet har jeg som Hjælpemidler dels brugt de faa trykte Værker, som omhandle Marinens indre Historie, dels benyttet et ikke ringe nyt Materiale, som jeg har samlet ved Besøg paa det kongelige Gehejmearkiv og Marineministeriets Arkiv. En saare imødekommende Velvilje er bleven mig til Del saavel paa de nævnte Arkiver som over alt, hvor jeg ellers søgte Vejledning og Oplysning. For Benyttelsen af de utrykte Kilder har jeg efter Bogens Text aflagt et mere udførligt Regnskab.

Hans Excellence Marineminister N. F. Ravn har vist mit Foretagende en i høj Grad hædrende Interesse ved at tilstaa mig en offentlig Understøttelse til Arbejdets Udgivelse.

Søby Præstebolig, 27de Marts 1882.

H. D. Lind.

__________


[VI]

 

Oversigt over Indholdet.

__________

Boderne.

    Side.
I. I Kristian den fjerdes Tid 1
II. I senere Tider, forskællige Indretninger i Nyboder 18

Beboerne.

III. Brugen af Huset 38
IV. Mundering og Sygepleje 50
V. Skolevæsen 62
VI. Kosten 76
VII. Pengelønnens Historie, Nyboders Historie: det syttende Aarhundrede 87
VIII. Fortsættelse: under Frederik den fjerde 110
IX. Fortsættelse: Slutningen af det attende Aarhundrede 138
X. Fortsættelse: det nittende Aarhundrede 162
XI. Fortsættelse: Stokkens Opløsning 188
XII. Beboernes Karakteristik 219

__________

  Kilder 236
  Rettelser 242

__________


[VII]

 

Nyboder og dets Beboere.


[VIII]

 

[Tom side]


[IX]

< Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top