eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen.

Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen.
    - Tillæg (2. del, nummer 52 - 104)

Kbh. Thiele. 1859-63

Holger Fr. Rørdam (1830-1913)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet november 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

Ændringer i forhold til originalen: I webudgaven er tillæget delt i tre dele, hvoraf dette er 2. del.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

70

52.

1476. 29. Avgust. Ærkebiskop Jens Brostrup af Lund og otte andre Bisper skjænke fyrretyve Dages Aflad til dem, der besøge Helligtrekongers Kapel i Vor Frue Kirke i Kbhvn.

Vniuersis et singulis Cristi fidelibus, presentes literas audituris seu visuris, Johannes Brostrop, miseracione diuina archiepiscopus Lundensis, Suecie primas et apostolice sedis legatus, Olauus Martini Roskildensis, Johannes Arusiensis, Jacobus Burglanensis, Petrus Ripensis, Johannes Scharensis, Karolus Ottoniensis, Johannes Bergensis et Andreas Gardensis eadem gracia ecclesiarum episcopi, eternam in domino salutem. Pium et gratum deo obsequium impendere credimus, quociens fideles suos ad pietatis opera excitamus: cupientes igitur, vt capella sanctorum trium regum in ecclesia beate Marie virginis Haffnensis, Roskildensis diocesis, congruis habeatur reuerencia et honore et a fidelibus iugiter frequentetur: Omnibus igitur vere penitentibus confessis et contritis, qui ad dictam capellam causa deuocionis, peregrinacionis seu oracionis accesserint, et, precipue in festis patronorum ac dedicacionis eiusdem, missas, predicaciones et alia diuina officia ibidem audierint, vel qui pro felici statu sancte ecclesie et regni Dacie deum pie exorauerint seu in serotina aut matutinali pulsacionibus more Romane ecclesie terna vice flexis genibus angelicam salutacionem deuote dixerint, vel qui oracionem dominicam, salutacionem angelicam aut alias deuotas oraciones coram altari eius capelle ob reuerenciam patronorum eiusdem cum deuocione legerint, vel qui ad fabricam altaris ibidem, ad lumina, ymagines vel alia eius ornamenta melioranda manus porrexerint quomodolibet adiutrices: Quociens premissa vel premissorum aliquid deuote fecerint, tociens de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, singuli nostrum quadraginta dierum indulgencias de iniunctis eis penitenciis in domino misericorditer relaxamus, consensu diocesani ad hoc accedente. Et nos Olauus Martinj predictus indulgencias pre-


71

fatas ae quascunque alias eidem capelle seu altari per quoscunque ordinarios rite et canonice concessas, quantum cum deo et de iure poterimus, presentibus confirmamus. Datum in opido Rolneby, anno domini mcdlxxvj0, die decollacionis beati Johannis baptiste, nostris sub secretis.

Orig. paa Perg. med de fem første Segl i Geh.-Ark.


53.

1477. 26 Maj. Præsten i Ballerup, Vikar ved Vor Frue Kirke, Hr. Jens Ungers Testament.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis, patris et filij et spiritus sancti, amen. Ego Johannes Vngar, presbiter Roskildensis dyocesis, sanus mente licet aliqualiter languidus corpore etc., bona michi a deo collata inordinata nolens relinquere, ad honorem et laudem Cristi et salutem anime mee dispono et ordino, ut sequitur in hunc modum. Primo do et lego ecclesie beatj Petri apostoli et altarj ipsius in ecclesia, vbi sepulturam meam eligo, curiam meam apud eandem ecclesiam sitam 1), ut presbitero seu possessorj eiusdem altaris dabitur ex illa vnum lødhig marck pecuniarum annuatim pro vna missa coram eodem altarj in qualibet ebdomeda perpetuo celebranda, et perpetuis vicariis vnus solidus grossorum annuatim, quemadmodum ex eadem curia dederam, persoluatur, pro quo et terra eiis sic per me assignatis pro animabus omnium fidelium defunctorum parentumque meorum et anima mea anniuersarium perpetuum celebrabunt, et vnus solidus grossorum exponatur annuatim ad fabricam ecclesie; pecunie vero, que supersunt, ponende sunt ad festum ecclesie, vt, cum necessitas curie exegerit, pro melioracione eius exponantur. Quos quidem vicarios deputo et confirmo predicte curie preuisores cum tutoribus ecclesie, vt, si ipsi tutores desides aut remissi fuerint ad tenendum predictam curiam in bono statu, ex

__________

1) I et Dokument af 12 Marts 1453 giver Mikkel Esbernsen, Præst i Slangerup, Hr. Jens Unger, Præst i Ballerup, Skjøde paa en Gaard og Grund norden næst S. Peders Kirke i Kbhvn (L. Dipl.).


72

tunc vicarij prefati plenam habeant potestatem ipsam sub se acceptandj, habendi et diuinum seruicium ex ea, vt premittitur, faciendj, sicut coram deo altissimo voluerint respondere. Item reuerendo patri meo domino episcopo Roskildensi vnum par boum de optimis. Item ecclesie mee Balderup vnum jumentum. Item ecclesie Maløwe similiter. Item conventuj fratrum minorum in Haffnis vnum bouem magnum. Item conventuj sancti spiritus ibidem vnum jumentum et egrotantibus vnum lectum, scilicet puluinar coopertorium et duo lintheamina. Item egrotantibus in hospitalj sancti Georgij vnum talentum ordej. Item scolaribus et aliis pauperibus vnum balneum. Item domino Jacobo Kaare vnam equam griseam. Item domino Johanni Hermannj vicario vnum polidrum et ancille eius vnam vaccam. Item domino Jacobo Johannis vicario similiter vnum polidrum et ancille sue vnam vaccam. Item cuilibet puerorum Hinricj pistoris vnam vaccam. Item Olauo Johannis vnum talentum brasij et ancille sue Botilde vnam vaccam et quatuor oues. Item cuilibet ecclesie parochialj in Haffnis tres solidos. Item Petro Nicolaj scolari pro scolis suis attemptandis vnum polidrum. Item Botilde organiste quatuor oues. Pro premissis bonis meis, ceterisque aliis hic non expressis, acceptandis et in melius pro anima mea distribuendis subiicio fratrum meorum potestatj et arbitrio, quos instituo heredes vniuersales atque exequtores presentis testamentj et procuratores cum potestate alium uel alios loco suj substituendj, vt, si quis conquerens de me pro debitis damnis aut iniuriis, de bonis meis faciant cuilibet plenariam satisfactionem et emendam. Ceterum propter juramentum dudum inter nos fratres prestitum, quod nullus nostrum dare debeat aut alienare quidquam bonorum suorum sine requisicione et consensu alterius, protestor et recognosco, si me antequam eos de hac vita contigerit euocarj, me nullam donacionem aut alienacionem aliquorum bonorum meorum alicuius importancie contra voluntatem fratrum meorum peregisse. Si quid contrarium quouis ingenio, quod absit, introductum fuerit, hoc per errorem et


73

malam subtilitatem profiteor esse procuratum et factum atque cassum et irritum habendum, Vltimj quoque testamentj mej vigore omnia testamenta, codicillos sev vltimas voluntates atque donaciones, si que, quos uel quas huic testamente contrarias hactenus fecerim, reuoco penitus et anullo. In cuius rei euidens testimonium testamentum meum presens sigillo sigillatum tradidj honorabilj viro domino Swenoni clerico, notario publico, in auctenticam formam sev publica instrumenta redigendum, Datum in Haffnis feria 2a pentecostes anno dominj mcdlxx septimo.

Indtaget i et Notarialinstrument af 27 Maj 1477, udstedt af Sweno Martini, Clericus Ripensis publ. imper. auct. Notarius, i Overværelse af "Jacobus Kaare, curatus eccl. parochialis in Thornby, Christiernus Boecii altarista in eccl. S. Nicolai in Haffnis, Laurencius Kanuti presbiter og Olaus Johannis civis in Haffnensi oppido". - Geh.-Ark.


54.

1478. 31 Oktober. Jesper Henriksen, Dekan, og Kapitlet i Kjøbenhavn overdrager Lic. med. Mag. Peder Albretsen deres Skole syd for Kirken, at han og hans Medbrødre kunde holde Forelæsninger der, saalænge indtil Universitetet kunde faa et bedre Forelæsningsrum.

Vniuersis et singulis presentes litteras visuris seu audituris nos Iasperus Henrici, decanus, totumque capitulum ecclesie Haffnensis salutem, gaudium in domino et perpetue pacis incrementum. Dignum enim arbitramur, scienciarum et virtutum amatores fauorabiliter et generosi iusta intencione petentes leuius exaudiri, ea de causa in honorem dei diuinique cultus augmentum, visis litteris commissionis illustrissimi principis et domini, domini Cristierni, Dacie, Suecie, Norwegieque regis etc., quibus commisserat venerabili viro in artibus magistro et in medicinis licenciato magistro Petro Alberti plenam auctoritatem acceptandi certos doctores et magistros, qui vna secum in diuersis facultatibus lectiones incipient et continuent, dignosque in eisdem facultatibus promoueant, que quidem commissio de consensu et consilio reuerendissimorum in Cristo patrum et dominorum Johannis Brozstorp archiepiscopi Lundensis, Olaui Martini episcopi Roskildensis, videtur per eorundem dominorum reuerendissimorum litterarum confirmatione emanasse: Eidem


74

venerabili magistre scolas nostras in parte meriodinali ecclesie nostre situatas pro lectionibus et exerciciis per eundem et suos consocios faciendis libere et graciose concessimus, tenoreque presencium concedimus, donec et quousque predictus magister et sui consocii de scolis melioribus fuerint prouisi. Volumus insuper magistris et doctoribus et eorum suppositis in eorum priuilegiis et libertatibus pro posse assistere in omnibus licitis et honestis. In cuius rei testimonium sigillum capituli nostri presentibus duximus appendendum. Datum Haffnis anno domini m0. cd. septuagesimooctauo, in profesto omnium sanctorum.

Paategnet: Super scola lectionum formalium.

Orig. paa Perg. med Kapitlets Segl (beskadiget) i Konsist. Ark.


55.

1479. 19 Marts. Bernt Hachenberg, Raadmand i Kjøbenhavn, og hans Hustru skjænke en Gaard ved Fisketorvgaden til Helligaands Kloster og oprette en daglig Gudstjeneste i S. Anne Kapel sammesteds.

I nafn den hellige trefoldigheds, gud faders, søns och den hellig aands, amen. For alle, som dette bref see eller høre læsis, som nu ere eller kommendis vaarder, witterlig giør ieg Bernt Hachenberg, raadmand i Kiøbenhafn, med min kierre huustroe Anna Pedersdaatter, med vor kierlige hilsen med gud, och kiendis med dette vort obne bref, at vi med beggis voris raad, villie och fulbiurd, i beggis voris fri velmacht, hafver ladet endrechteligen, wndt och gifvidt, och med dette vort obne bref under och gifver, schiøder, oplader och afhænder fra os och vore arfvinger til sancte Anne capel i den Hellig Aands closter i Kiøbenhafn til evindelig eje, eje schullende den vor gaard och grund, som vi nu selfver iboer, liggendis sønder vid Fischetorf gaden, østen nest myntemesterens gaard, som Hans Frimand guldsmed iboer i sancti Nicolai sogn i samme Kiøbenhafn, med ald forne gaars och grunds tilhørelse, huus och iord, i lengde och brede, oppe och nedre, i alle maader, som ieg och min kiere huustroe Anna nu i være hafve,


75

som er mellum forne Fischetorf gaden och Lederstredet, med alle de brefve och rettigheder, som ieg och forne min kiere huustroe der paa och udi hafver, indted undertagendis, gud fader, søn och den hellig aand, iomfru Marie, vor herris den korsfeste Christi moder, och sancte Anne med alle guds helgen til lof, hæder och ære, och begge vore sielle och beggis voris forældris, faders och moders, och alle christne sielle til en hielp och trøst, til den evig salighed. Derudofver hafver vi undt och gifvidt til forne capel thvende par messe kleder med thvende blaa hagel, den ene af fløgel och den anden af sayn, och en kalch af sølf forgyldt och der til hundrede Lybsche march pendinge, i saa maade och med saadan vilkor, som her effter følger, som er først, at denne effterschrefne guds thienniste schal holdis til evig tid i forne sancte Anne capel i samme closter: Først hver søndag schal holdis en messe af den hellige trefoldighed, om mandagen for alle forrørde siele och alle christne siele, om thirsdagen af sancte Anne siungendis, om onsdagen af alle helgen, om thorsdagen af vor herris Jesu Christi legom, om fredagen af hans hellige femb vunder med offertorio: Hellig Aand, om løfverdagen af iomfru Maria siungendis, som begiøndis: Perorate coeli, med seqventzen: Missus Gabriel. Item om store høytids dage schal messe siungis i samme capel i forrørde messes sted af den dags høytid, som da er, thagen med den messe: Commemora, som den dag er tilschichet, om saa være maa, och den forrørde hellig dags messe schal være første messe i forschrefne closter i samme capel, saa at hun er gensten, da thymeklochen er mellom fire och femb om morgenen. Och schulle prioren och conventz brødrene i samme closter hver aar lade holde en begengelse med vigiliis och messer for forrørde siele och alle christne siele en tid mellom paasche och pindsdag, naar dennom der til best kand beqvemmeligt være. Item hafve vi och andtvaardet forne her prior och abbet de forne hundrede Lybsche mark pendinge i saa maader, at om, det gud for-


76

biude, at forne gaard vaarder afbrent af vaade ild eller i andre maader fanger brøst eller øde liggendis, da [skal] forne guds thienniste alligevel holdis och fuldgiøris, och prioren och convent schulle da med forne 100 Mk. igien bygge och oprette forne gaard til hielp, som før er rørt. Item naar och saa offte, det gud forbiude, at forne vilkor och guds thienniste i forne capel och closter i alle maader, som forschrefvidt er, ei holdis, da schulle borgemestere och raad i Kiøbenhafn hafve fuldmacht forne gaard med messe kleder, calch och pendinge igen at annamme och anden stedtz at schiche och forsee, der som guds thienniste holdis kand, saa lenge til forne her prior och convent i samme closter igen ville begynde at holde forne guds thienniste i samme capel och closter, som forschrefvidt er. Thil en ydermere fasthed herom er mit indsegel for mig och min kiere huustro Anne med flere gode mænds, som vi dertil bedet hafver, som er velbiurdig mand Erich Jensøn, høfvidtz mand paa Kiøbenhafns slot, Claus Nymand, borgemester, Anders Nielssøn, Mogens Jensøn, Arvid Vogn, raadmænd i samme stad, til widnidtzbiurd herneden for dette bref hengendis. Gifvidt aar efter Christi wor herris byrd millesimo qvadringentesimo septuagesimo nono, fredagen nest for midfaste søndag, saa siungis i den hellig kirche lætare etc.

Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kbhvns Hospitals Fundat. og Breve 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4. Smsts findes Kbhvns Bytingsvidne (af 1479, Mandag nest for Palme Søndag) om Ovennævnte Gave til "S. Anne Alter". Skjødet modtoges af Prioren Hr. Christiern Torkildsen. Ligeledes findes der et Skjøde, som Mester Bernt Skræder (Hackenberg) 1455 fik paa samme Gaard af Christine Jensdatter, Mikkel Andersøns Efterleverske i Hautrup.


56.

1480. 11 Oktober. Peder Henriksen, Vic. perp. i Vor Frue Kirke, tilstaar, at han har kjøbt en Prædikebog af de evige Vikarier smsts, som efter hans Død atter skulde falde tilbage til Vikariernes Kapitel.

Jek Per Henricson, perpetuus vicarius i wor frwæ kirke i Københaffn, gør alle wittherligt, at iek bekendes


77

mek raedh thetthe mith obnæ breff at haffwe køpth en predicke bogh aff hederlighe men perpetuis vicariis i forscreffne wor frwæ kirkæ i Køpmenhaffn, medh sadanæ forordh oc vilkor, at nar iek dødh oc affgangen er, tha skal forscreffne predicke bogh frii oc vhindreth igeen komme till forscreffne perpetuorum vicariorum capittel i Køpmenhaffn fore mynæ arffwinghe oc alle andre vden alt hinder oc hielpærædhe i nogher modhe. In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est impressum. Datum Haffnis fferia quarta proxima post Dyonysij martiris, anno domini mcdlxxx.

Orig. paa Papir med Levning af Segl i Geh.-Ark.


57.

1480. 29 November. K. Christiern I.s Dom i en Strid mellem Kapitlet og Esbern Skriver, Raadmand i Kjøbenhavn, om noget Altergods.

Wij Cristiern meth gudz nade Danmarcks, Sweriges, Norges, Wendes oc Gothes koning, hertug i Sleswig oc hertug i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffwe i Oldenborg oc Delmenhorst, gøre alle witherligt meth thette wort obne breff, at aar effter gudz byrdh mcdlxxx0, sancti Andree afften, vdi wort magh ower porten paa wort slot Købendehaffn, nærwærendes høygboren førstinne drotning Dorothea wor kære hwsfrwe, oss elskelige werduge fædre her Marinus, biscop i Camyn oc wor helgeste fadhers pawens legate a latere, her Oleff Morthenssen, biscop i Roskilde, doctor Erick, rector vniuersitatis i Købendehaffn oc erchediegn i Wiborgh, her Jens Perssen, erchediegn i Roskilde wor elskelige cantzceler, her Korrefitz Rønnow, her Johan Oxe, riddere, wore elskelige men oc raadh, mester Brighe 1), wor kære hwsfrwes cantzceler, doctor Tilleman, Holgerd Henrickssen, Oleff Morthenssen, wor landzdomere i Judland, Erick Jenssen, wor embitzman paa Køpendehaffn, Hans Keldzssen, wor kære hwsfrwes em-

__________

1) D. e. M. Birger Gunnersen, siden Ærkebiskop i Lund.


78

bitzman på Haridzborg, mester Bernd, wor borgemestere i Købendehaffn, oc mange flere gothe men, som ther tha nerwærendes wore: wore skickede fore oss hedherlige men mester Jesper, dæghen i Købendehaffn, oc mester Jørghen Hwidh, canick i sammestedh, vppaa wor frwe kirckes wegne, capittels oc her Morthens perpetui vicarii till sancti Michels altere i forne wor frwe kircke i sammestedh, vppaa then ene sidhe, oc beskedhen man Esbern Scriffwerø, wor raadhman i Købendehaffn, paa then annen sidhe, om trætte oc dele, som the tilsammen haffde om forne sancti Michels altere oc thes bodher grund oc rænte, som thet wor doteret meth. Tha kærde forne her dæghen oc mester Jørgen, at forde Esbern Scriffuere haffde giort forne her Morthen hinder paa nogre forne sancti Michels alteres bodher oc aarlige rænte, som Jes Ebbessen, borgere i Købendehaffn, hwes siel gudh nade, haffde funderet og sticktet forne altere meth till at wære oc bliffwe eet perpetua vicaria. Oc bare forde mester Jesper oc mester Jørghen eet obet besegld pergmens breff fram i rætte meth hengende incegle, som werdugh father biscop Jens Perssen i Roskilde, hwes siel gudh nade, nw fore xxxviij aar siden vtgiffwit haffde, i hwilket breff han stadfester forne alteres vicarie, fundacie oc d[otering] meth bodher, hws, grwnde oc rænte till ewig tiidh, som fundacie breffwit vtwiser oc inneholder, till hwilket forde biscopens stadfestelse breff ..... lskydher fore forne Jes Ebbessen bøn skyld. Till hwilket forde Esbern Scriffuere swarede swo till, at forde Jes Ebbessen haffde aldrigh nogh[en tii]dh skøt nogre hws eller bodher till forne altere, oc wilde thet bewise meth eet tingswidne, som han her i aar paa Købendehaffne byting taghet haffde, hwilket han her frambar swo ludendes: at them ey myntes, at forde Jes Ebbessen haffde skøt fra sigh nogre bodher eller hws till forne sancti Michels altere. Oc paa thet siste tha gaffwe forne her dæghen oc mester Jørghen oc Esbern Scriffwere sig aldeles i rætte fore oss paa bothe sidher om


79

forne sagher i alle made. Oc effter thi at forde Esbern Scriffwere oc hans forfædre haffde altiidh fornøyget oc ant-wordet forde her Morthen oc hans forfædre sin aarlige rænte aff forne alteres bodher, intil thenne vwilge kom them emellom hoss fire aar siden, oc giordes ther aldrig hinder eller illing paa tilforn; swo oc effter andre bægges theres bewisning, som the lagde her fore oss i rætte, oc effter forne wore elskelige raadz oc hedherlige oc ærlige doctorum, klerckes oc gothe mentz vnderwisning, samtycke oc fuldbyrd, oc effter then helge kirckes low oc ræt, tha fwnne wij oc dømpde fore rætte oc finde oc døme, forne biscop Jensses obne breff oc forne sancti Michels vicarie atwære oc bliffwe aldelis wedh sin fulde macht i alle made, som thet sticktet, funderet, [doter]et oc confirmeret er, oc forde her Morthen atwære oc bliffwe perpetuus vicarius till forne altere oc vicarie. Oc dømppde wij sammeledes the hws, bodher, garde oc grwnde frij atbliffwe til forne sancti Michels altere her effter till ewerdelige eye, oc forde Esbern Scriffwere enctet ther vdi athaffue, hwilke bodher oc hws som forne Esbern Scriffweres hwsfrwes methærffwinge, som ere Maghens Scriffwere oc hans hwstrw Karine oc Hemming Nielssen oc hans hwstrw Lucie, tilstodhe oc tilforn vtlagde vden skiffte frij atbliffwe till forde sancti Michels altere oc her nw fore oss obenbare vpneffnde, som eer een boodh oc grwnd liggendes vdi gamble Hyskestrædet, oc een gardh oc grwnd liggendes vdi Benickestrædeth, oc een brygge kædell, som the oc ydermere oc sønderliger fore flere dande men thet tilforn beneffnd haffwe. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium secretum nostrum presentibus est appensum. Datum anno, die et loco, quibus supra.

  Dominus rex per se, presentibus domino
Olauo Martini, episcopo Roskiidensi, et
domino Johanne Oxe, milite.

Orig. paa Perg., lidt beskadiget, Seglet er tabt. Geh.-Ark.


80

58.

1481. 12 November, Biskop Oluf Mortensen af Roskilde tilstaar Kantoren i Kjøbenhavns Kapitel Indtægterne af S Olufs Alter, for at han af disse Indtægter kunde holde en Succentor.

Uniuersis, quorum interest, intererit seu interesse poterit quomodolibet in futurum, Olauus Martini, dei gracia episcopus Roskildensis, salutem in omnium saluatore. Ad ea quidem, que diuini cultus augmentum domusque dei et precipue ecclesie nostre beate Marie Haffnensis decorem et commodum concernunt, libenter intendimus, racionique congruit et conuenit equitati, vt ea, que racionabiliter facta ordinataque fuerint, perenni stabilitate perseuerent. Hinc est, quod sicut in veritate comperimus, quod cantoria ecclesie nostre predicte adeo tenuis in redditibus et exigua, ut cantor ibidem pro tempore existens sibi in adiutorium, quoad cultus diuini augmentum et ipsum explendum, succentorem assumere et competenter tenere non poterit neque valet: Idcirco de vnanimi consensu et voluntate capituli nostri Haffnensis altare sancti Olaui martiris, in sepedicta ecclesia nostra situatum, cuius institutio, ordinatio et dispositio ad predictum capitulum iuxta primeue fundationis literarum tenores spectare dinoscatur, eidem cantorie annectimus, vnimus, ac tenorepresencium incorporamus. Hoc adiecto, quod qui per cantorem succentor fuerit instituendus, omnes fructus, redditus, obuentiones et emolimenta, ex eodem altari prouenientes seu prouenientia, tempore quo in officio succentorie durauerit, percipiet annuatim, missas, anniuersaria, diuina seruicia, aliaque onera dicto altari iuxta primeuam fundationem incumbentes seu incumbencia, teneat ac rite peragat, prout et quemadmodum moris fuerat ab antiquo. Decernens, quod cantor, qui pro tempore fuerit, omnia et singula bona dicto altari adiacencia, gubernet, et, ne desolentur, sint sub sua protectione, habeatque ad diuinum officium, anniuersaria ceteraque onera, dicto altari incumbencia, solicitudinem diligentem, iure tamen ipsius perpetui vicarij pronunc dictum altare possi-


81

dentis, quoad vixerit, in omnibus semper saluo. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium secretum nostrum vnacum sigillo venerabilis capituli nostri Haffnensis antedicti presentibus est appensum. Datum in Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo octuagesima primo, crastino beati Martini episcopi et confessoris.

Orig. paa Perg.; af Seglene findes endnu den største Part af Bispens, med Omskrift: Secretv. Olavi. Martini. dei. gra. ep. Roskilden. Kapitlets Segl er borte. Konsistoriets Arkiv.


59.

1482. 16 Februar. Mattis Olsen, Formand i S. Jørgens Hospital udenfor Kjøbenhavn, og menige Sødskende sammesteds slutte et Forlig med Kapitlet angaaende en vis gjensidig Afgift, som var fastsat i Olde Nielses Gavebrev (jfr. Nr. 19).

Alle men, thette breff see eller høre læsis, helse wi Mattis Olssøn forman oc mene søtzken i sancti Jørghens hospital nest vden fore Køpmenhaffn ewindelighe meth wor herre, oc gøre widerlight alle met thette wort obne breff, at vpaa thet at ther ey skal noghen tiidh komme trætte oc delæ eller noghen vwiliæ emellom hederlige men capitel vdi wor frwe kirkæ i Køpmenhaffn oc theris effterkommere vpaa then ene sidhe, oc oss eller wore effterkommere vdinnen forscreffne sancti Jørghens hospital vpaa then annen sidhe her effter i noger made om the two skilling grott, som wi oc wore formen oc søtzken forledhne forneffnde capitel oc theris forfædhre aarlige her til aff arild giffuet oc yt haffue, oc ey helder om thet pund korn, som the oss oc forscreffne wort hospital oc swo aarlige hertil til godhe redhe giffuet oc yt haffue vpaa Oldæ Nielssøns wegne, som thet obne breff ther vpaa giffuet ydermere luder oc vtwiser. Tha ære wi nw swo meth them oc the meth oss aldelis oc fuldelige ower eens wordne, oc thet endreghtelige fulburt haffue meth wore genbreff paa baadhe sidher, at wi oc wore effterkommere vdi forscreffne hospital wele oc skule hwert aar her effter innen iwl giffwe oc


82

ydæ forscreffne capitel oc theris effterkommere forscreffne ii skilling grott til godhe redhe, oc at the sammeledis hwert aar her effter innen iul skule giffue oc ydæ oss oc wore effterkommere thet forscreffne pund korn til godhe redhe vden alt hinder eller gensighelssæ i noghre made. Til ydermere wissen oc forwaring herom, at thette swo bliffue oc holdis skal, som forscreuit staar, tha haffue wii meth wiliæ oc witskab hengt wort hospitaler inseyl her fornædhen thette breff til witnesburdh, som giffuet er i Køpmenhaffn aar effter gutz burdh mcdlxxxii, then løwerdagh nest fore Fastelaghen.

Paategnet: Recognitio conuentus hospitalis sancti Georgii de ii solidis grossorum capitulo debitis.

Langebeks Afskrift i Dipl. af "Orig. i Vor Frue Kirkes Arkiv, 1750".


60.

1482. 4 Maj. Ærkebispen af Lund forbyder Officialen i Roskilde at tage sig af den Trætte, der var imellem Kapitlet i Kjøbenhavn og Esbern Skriver, Raadmand sammesteds.

Johannes dei gracia archiepiscopus Lundensis, Suetie primas et apostolice sedis legatus, honorabili viro domino officiali generali curie Roskildensis salutem in domino et nostris infrascriptis mandatis firmiter obedire. Conquestus est nobis venerabilis vir dominus Ericus Nicolai, decretorum doctor, ecclesie beate Marie virginis Haffnensis decanus, quod quamuis ipse nuper ad nostram presenciam accessisset, nobisque, tamquam legacionis munere in nostra prouincia vtentibus, per viam sinplicis querele de et super non nullis controuersiis inter venerabile capitulum et honorabilem virum dominum Martinum, vicarium perpetuum dicte ecclesie, ex vna, et discretum virum Esbernum Scriffuer, consulem ciuitatis eiusdem, partibus ex altera, ob non paricionem et contradicionem dicti Esberni, non volentis seruare quandam amicabilem composicionem seu transactionem inter dictas partes, ex earundem consensu per probos viros, pro eisdem partibus et per easdem ad hoc


83

electos et deputatos, interpositam et promulgatam, subortis, graui cum querimonia de oportunis iuris remediis supplicatus fuisset, animo et intencione huiusmodi controuersias ad nostras audientiam, cognicionem et decisionem in et de iure per antedictam viam simplicis querele totas et totaliter diuoluendi. Vos nihiløminus ad inportunas ut creditur peticiones et instancias sepedicti Esberni dictum dominum Martinum, perpetuum vicarium etc., super causa publice iam dudum per dictam transactionem sopita ad sextam feriam proxime et immediate festo pentecostes precedentem coram vobis citarj fecistis. Quare super iam dictis querela et deuolucione vos auisando vobis in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena, quam in vos ferimus in hiis scriptis, monicione tamen canonica premissa, nisi presenti parueritis mandato, presentibus inhibemus, quatenus in termino dicte pretense citacionis supersedentes, super dictis causis seu controuersiis, sic ut premittitur, ad nos deuolutis, quas acceptauimus, prout per presentes acceptamus, nequaquam vos de cetero quocumque modo intromittetis, nisi aliud a nobis receperitis in mandatis. Sed siquis uel qui pro dictis partibus uel altera earum coram vobis comparuerit uel comparuerint et ulteriora mandata a vobis exegerit uel exegerint, ex tune ipsum seu ipsos ad nostram presenciam remittatis, prout dictam penam volueritis euitare. Datum in Kalundeborg anno etc. lxxxij0, in crastino inuentionis sancte crucis, nostro sub signeto.

Orig. paa Papir med Levning af Seglet i Geh.-Ark.


61.

1482. 20 Maj. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Bernt Hachenberg paa Dronning Dorotheas Vegne tilskjødede Hr. Peder Christiernsen paa den Helligaands Klosters Vegne en Gaard ved Højbrostræde.

Alle, som dette bref forekommer, witterligt giør vi Gregers Mogenssøn, byfouget i Kiøbenhafn, Claus Nymand, borgemester, Anders Nielssøn, Arved Vogn, Niels Peders-


84

søn, Matths Mortenssøn, raadmænd, och Jens Michelssøn, borger i samme stad, med vor kierlige hilsen med gud, att aar effter guds biurd 1482, mandagen nest for pindtzdag paa Kiøbenhafns byting for os och menige thingmænd, som da thinget søgte, vaar schichet ærsomme mand Bernt Hachenberg, vor kierre borgemester, (och) berettede, at høygbaarne och værdige førstinde wor kierre naadige fru dronning Dorothea hafde hannem befallet om disse effterschrefne ærinder, af hvilchen befalning hand med loulig thingliud paa forne vor naadige fruis veigne skiøtte och oploed ærværdige mand her Peder Christiernsøn til den Hellig Aandtz closter i forne Kiøbenhafn en hendis naadis gaard och grund, som Hans Bødicher och mester Niels Barberer nu ibo, liggendis vesten vid Høybrostrede, norden nest Efverdt Madtzøns gaard och sønden nest her Erich Otthesøns gaard i sancti Nicolai sogn i forne Kiøbenhafn, med ald forne gaars och grunds tilhørelse, huus och iord, i lengde och brede, oppe och nedre i alle maader, som den nu begreben er, och forne Hans Bødicher och mester Niels hannem nu i leje och i være hafver, inted undertagendis, til evindelig eje, eje schullende, i saa maader och for saadan guds thienniste, som det bref derpaa giort derom indeholder, och vaar paa den tid ingen giensigelse paa forne thing mod forne skiøde i nogen maader. Thil vidnidtzbiurd herom ere vore indsegle hengde for dette bref, gifvidt som forschrefvit er.

Afskrift i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fundationer og Breve (1673), Ny kgl. Saml. 686. 4.


62.

1482. 21 Juni. Ærkebiskop Jens (Brostrup) i Lund stifter Forlig i en Strid, der længe havde været ført mellem Kapitlet i Kjøbenhavn og Esbern Skriver, Raadmand sammesteds, om noget Altergods.

Wij Jens, met gutz nate erchebiscop i Lund, Suerigis furstæ ock pawens legate, gøre vederligt met thette wort opne breff, at aar effter gutz burd mcdlxxxij0, ffredagen


85

nestfore sancti Johannis baptiste dag, i Lundegard vppa wort magh, ffor oss nerwerendis hederlige och erlige men, her Jens Tetz, erchediegn, Boo Jenssen, cantor, mester Lauris, mester Kelder, mester Jon, mester Jens Agessen, canicke i Lund, doctor Tileman, ock Jørgen Daa, vepnere i Hareberge, wore skickede i rette hederlige och erlige men doctor Eric, dægen i Køpenhaffn, ock mester Jørgen Huid, canick sammestadz, paa then ene siidhe, ock beskeden man Esbern Scriffuer, radman i forne Køpenhaffn, paa then annen siide, om dele ock trette, som thenom emellom wor om twa gardhe liggendis i Køpendhaffn, een vdi Husekestrædet, och then annen i Beneke strædet, ock ornamenta till sancti Michels althere i vorfrue kirche sammestædz, som ther bør till atwaris: huilke garde forne doctor Erick och mester Jørgen sagde ware giffne till forne sancti Michels althere, ock forne Esbern sagde ware sin hustrues och hennes børns rette ærffue och pantthegotz. Tha gaffue the thenom vppa bade siidher for oss i mynne ock rette, ock lagde forne doctor Erick ett wor kære nadige herris, hues siell gudh nate, dombreff i rette, ock ett contracsbreff, som velburdige men Henric Meyenstorp, landzdommer i Seland, ock Euert Grubbe, Danmarcks rigis cantzeler haffde vtgiffuet i samme sagh, ock ther modh lagde forne Esbern ett pantebreff, ett køpebreff ock ett skøte breff i rette for oss, ludendis paa samme ij garde, huilke breff wij anammede till oss, læsde och owerveyde, och siiden bade parterne atspurde, om the ville giffue thenom till kerlige mynne i forne sagh. Tha vtginge the poa bade siidher, beradde ock igen yndkommo for oss, ock sagde, at the wille høre huat mynne ther talis kunne, Tha funne wij swo fore ett gott ock kerligt mynne effther begge partes tilladelse, att forne Esbern Scriffuer och hans hustru Anna, som han nw haffuer, scule haffue ock beholle forne ij garde i beggis theris liffs tiid i leye aff forne sancti Michels althere for arligt landgille iiij løde marc rede penninge, betale skulende till forne sancti Michels althere


86

twa om poske och twa om sancti Michels dag, ock the garde bygge och forbædre effter theris formwe, och nar the bade døde och affgongne ære, tha skule forne ij garde ffrij och quitte igen atkomme till forne sancti Michels althere wden alle hinder och hielperæde aff forne Esberns eller hans hustrues arffuinge i nager made: Och ther vppa skøtte forne Esbern fra sigh och sin hustrue all theris rettighet och eyedell i forne u garde, och antwordede strax forne doctor Eric i hender ett pantebreff, han ther i rette lagt haffde, och melte alle the breffue døde och macktløsæ atware, som hoss hanom eller hans hustrue fynnes kunne effther thenne dagh, ludendis paa forne ij garde, ock forne sancti Michaelis aithere kunne tilskade komme, och met swodant skell, at vicarius perpetuus till forne aithere, som nw ære eller her effther tilkommendis vorder, skule till ewig tiid sye eller lathe sye tre messer till forne aithere, ock holle een artiid i koor met canicker for Jes Ebbessens siell, hans arffuingis och forne Esbern Scriffuers, hans hustrues och theris foreldris sielæ. Woret swo, at forne artiid och gutz thienestæ ey hiøllis, som forscreffuet stander, thet guth forbiude, tha skule forne ij garde komme ffrij och quitte till rette arffuinge igen wden alle gensyelse ther ymod i nager made. Ock ther met skall alle owilge, twedragt, kost och thæring poa bade sidher ware afflagt, ock lagde wij theris hender sammens i vilie och kerlighet, vbrødlige atholle till ende. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium secretum nostrum presentibus duximus appendendum. Datum Lundis, anno, die et loco quibus supra.

Orig. paa Perg. Seglet er tabt. Geh.-Ark.


63.

1482. Broder Esbern Jensen, Gardian i Graabrødre Kloster i Kjøbenhavn, og Konventsbrødrene sammesteds forpligte sig til at holde en daglig Gudstjeneste i Vor Frue Kapel for 100 Mark, som Povl Laxmand havde givet Klosteret.

Alle men, thettæ breff see eller høræ læsæ, helsser iek brodher Esbern Jenssen aff grabrødræ orden, gardhen


87

i Køpnehaffn closter, met ganzæ conuentz brødræ i samme stæd, ewynneligh meth gudh. Och gør iek vytherlikt for alle nerwerendes ok tiilkommendes, adh aar effther gudz byrdh m. cd. lxxxij haffuer meth alle forde brødræ samtykkæ bebunded megh ok mynæ effther kommær adh holle en evigh tienestæ gudh tiil loff ok iomfrw Marie, som er thet responsorium ok sangh aff henness glædæ ok ære, huilken som paa latinæ saa bygyndes: Gaude Maria virgo, meth thee samme proser ok sangh, som ther tiil høør, som er Inuiolata. Och skullæ vy hollæ thettæ forde iomfrw Marie loff for hedherligh ok velbyrdigh man Pawel Laxman, saa adh huer dagh strax effther affthensangh skullæ brødræ gongæ i wor frwæ capellæ ok sywngæ, som for screffued standher. Item skeer thet ok saa, thet gudh forbywdæ, adh forde hedherligh iomfrw Marie loff nedher ladhess ok ey bleffue hollen, thaa bynner iek megh forde brodher Esbern Jenssen, garden, meth alle brødræ, som nw ære, ok meth alle brødræ, som tiil kommendes ære, ighen adh giffue forde hedherligh man Pawel Laxman eller hanss arwynghæ c mark i vare ok penninghæ, ok sien skullæ forde brødræ thogh sywngæ fremdeless forde loff tiil evygh tiidh. In cuius rei testimonium sigillum nostri conuentus memorati presentibus est appensum. Datum Haffnis, anno loco supradictis.

Orig. paa Perg. med Seglet. Geh.-Ark.


64.

1482. Broder Christiern Torkildsen, Prior for Helligaands Hus i i Kjøbenhavn og Ordenens Generalvikar i Danmark, optager Fru Birgitte Christiernsdatter (Vasa) i Helligaandsordenens Broderskab.

Vniuersis Cristi fidelibus presentes cernentibus ffrater Cristiernus Thorkilli, prior domus ordinis sanctispiritus in Haffnia necnon generalis vicarius ordinis eiusdem Dacie, salutem in domino sempiternam. Noueritis, me honorabilem mulierem, dominam Birgittam Cristiernj, ad sanctam dicti ordinis confraternitatem collegisse, annuentes ei iuxta


88

indulta sedis apostolice participacionem bonorum spiritualium, videlicet missarum matutinarum, horarum, vigiliarum, oracionum, peregrinacionum terre sancte, dedicacionum sancte Romane ecclesie, elemosinarum tocius predicti ordinis, necnon omnium piorum operum, que nobiscum ineffabili clemencia saluatoris fieri donauerit in perpetuum, dummodo alias per confessionem et contricionem habilis fuerit et in statu merendi. Hoc adiicientes, ut cum obitus eius, vtinam deo gratus, nostro conuentui fuerit intimatus, idem officium exequiale fiet pro ea, quod pro singularibus amicis et specialibus benefactoribus nostris fieri communiter est consuetum. Datum anno domini mcdlxxxij.

Orig. paa Perg. Seglet er tabt. Geh.-Ark.


65.

1483. 3 Marts. Biskop Oluf Mortensen af Roskilde anmoder Vikarierne i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn om at laane eller leje Hr. Peder, Sognepræst i Lyngby, Hr. Jens Ungers Farebog.

Olauus Martini, dei gracia episcopus Roskildensis.

Sincera et amicabili salutacione in domino premissa. Kære wenner i mwe withe, at her Pædher, sogneprest wti Lywngby, hauer ladhet oss wnnerstande, at han hauer ladhet begynt een forbogh at scriffue effter her Jens Wngers forbogh, som i nw i wære haue, oc kan ey lempelige fuldkomme henne, met mynne æn han finge then samme bogh at scriffue effter. Thi bethæ wii ether, ati welæ enchten læne eller ladhe hannom forscreffne bogh i leyæ, swo lenge han fonger ladhet vtscreffuet syn bogh, som begynt ær. Han hauer sagt, at han wil sætte ether swodan wissen oc forwaring fore samme bogh, ati skule wære henne wiiss oc fonge henne igen i gothe modhe, nar i poæskende worde. Her wti bewiser ether alle goduillige, ther gøre i oss synderlige til weliæ met. In Cristo valete. Scriptum castro nostro Hiortholm in profesto passionis sancti Lucij martiris, anno domini etc. Ixxx. tercio, nostro sub signeto.


89

Udskrift: Honorabilibus viris dominis priori ceterisque perpetuis [vicari]is ecclesie nostre beate Marie virginis Haffnis, nobis sincere dilectis.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med Spor af Seglet.

66.

1483. 7 December. Kanniken Hans Haniin stifter et Alter i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, Vor Herres Jesu Christi Forklarelse og de 24 Oldefædre til Lov og Hæder.

Vniuersis Christi fidelibus, ad quos notitia presentis littere peruenerit, Johannes Haniin, canonicus Haffnensis, salutem in omnium saluatore. Quum presentis vite condicio statum habet instabilem et corruptioni semper obnoxium, qui de die in diem declinat et miserabilem visibiliter ducitur ad occasum, nichilque supererit homini de bonis transitoriis, nisi quod pietas et misericordia per boni exhibitionem in horreum dominicum duxerit recondendum. Quod ego Johannes Haniin solicita consideratione pensans ac matura deliberatione reuoluens huiusmodi miseros et instabiles humane conditionis casus dubios et fortuitos per preambula misericordie et pietatis opera cupio preuenire, et terrena in celestia felici commercio commutare et hic in terris seminare, quod postmodum multiplicato fructu in celis recolligere valeam, domino concedente, totius misericordie largitore. Idcirco feruore deuocionis accensus in salutem anime mee, parentum et progenitorum meorum nec non benefactorum, quorum bona perceperam, ad honorem omnipotentis dei et gloriosissime virginis Marie, in reuerentiam transfigurationis domini nostri Jhesu Christi, atque in laudem sanctorum viginti quatuor seniorum, altare quoddam in ecclesia beate Marie virginis Haffnis in boreali latere turris noviter incepte propriis meis sumptibus fundare propono cum voluntate venerabilis capituli Haffnensis pariter et consensu. Ad cuius altaris dotationem et sustentationem dono, scoto et assigno inter viuos bona mea subscripta perpetuo possidenda, videlicet curiam meam mihi hereditario


90

iure aduolutam in platea Thyeskemanne gade dicta, sitam in parte boreali inter curias beate Marie virginis et Niels Skriffueris consulis Haffnensis, cum omnibus suis pertinentiis in longitudine et latitudine, que nunc dat x. marcas Lubicenses pro annua pensione. Item vnam magnam curiam in opposito eiusdem platee occidentaliter sitam, que habet quatuor bodas iuxta plateam: prima sita est in angulo australi, et dat ii. marcas argenti, secunda vicina prime et dat ii. marcas argenti, tertia boda secunde contigua dat etiam ii. marcas argenti pro annua pensione, sed quarta boda, iuxta bodas altaris sancti Andree australiter sita, dat tres marcas argenti pro pensione, cum omnibus eiusdem curie pertinentiis, braxatorio, coquinariis,cameris et ortis, excepta boda parua ecclesie beate Marie virginis inter predictas bodas ad plateam sita cum sua parua coquina retro eandem bodam locata, quam curiam legaliter emi a tribus possessoribus, scilicet Johanne Abrahe, Marquardo Sartore et Mathia Michaelis sutore, ut patet in litteris emptionis et scotationis super hoc legittime confectis. Item dono ad idem altare vnam curiam in parochia beate Marie virginis et platea dicta Nørregade a curia Johannis Siorssøn borealiter sitam, emptam a predicto Mathia Michaelis sutore, quam ipse permutando obtinuit ab ecclesia beate virginis pro illa parua boda, de qua mentio prius facta est. Ista curia, postquam construxi eam, dat ii. marcas argenti pro annua pensione. Conditiones sequentes circa istud altare volo penitus obseruari: Primo quod collationem istius altaris, interim quod viuo, mihi reseruo, vna cum iure patronatus, vt, cui conferre voluero, mihi libera sit facultas. Sed post mortem meam ius prouisionis, institutionis, collationis dicti altaris ad venerabile capitulum Haffnense volo iugiter permanere. Item vicarius, qui per me institutus fuerit in vita mea, vel post mortem meam, cum vacauerit, institutus per capitulum fuerit, tres missas in qualibet ebdomada in dicto altari celebrabit, et perpetuis temporibus faciat celebrari. Item vicarius insti-


91

tutus apud dictum altare in opido Haffnensi contin[u]am faciat residentiam personalem. Quod si non fecerit vel facere noluerit, eciam si bona altaris ut curiam vel domum aliquam per incuriam suarri et negligentiam destrui contigerit et restaurare diu distulerit, extunc predicto capitulo eum dicto altari priuare poterit, et alium instituere libera sit facultas. Item tenetur idem vicarius cum aliis perpetuis vicariis chorum visitare et officia et onera in ecclesia beate Marie virginis Haffnis beniuole adimplere. Item vicarius eiusdem altaris anniuersarium meum et parentum meorum semel in anno cum canonicis de tribus solidis grossorum vna cum perpetuis vicariis de ii. sol. gr. in choro ecclesie predicte cum vigiliis et missa perpetuo faciet celebrari. In cuius altaris institutionis, fundationis, dotationis euidentiam firmiorem sigillum meum vna cum sigillo venerabilis capituli antedicti presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini mcdlxxxiii0, crastino sancti Nicolai episcopi et confessoris.

Udenpaa: Domini Johannis Haniin canonici Hafniensis litera fundationis altaris viginti quatuor Seniorum. 1483.

Langebeks Afskrift i Dipl. af Orig. i Vor Frue Kirkes Arkiv, 1750.


67.

1486 eller 1487. Innocens, Helligaandsordenens Magister generalis og Præceptor for Klosteret in Saxia ved Rom, indsætter Broder Christiern til Prior i Helligaands Hus i Kjøbenhavn, med Forkastelse af hans tidligere Indsættelse af Kong Christiern I og denne Indsættelses Stadfæstelse af Broder Jens Nielsen, Prior for Helligaands Hus i Aalborg.

Innocentius de R ....... apostolici, hospitalis [sancti spiritus in] Saxia de vrbe preceptor ac tocius ordinis eiusdem magister generalis, dilecto in deo fratri nostro carissimo fratri Cristierno, religioso nostre profe[ssionis] ...... Roskildensis diocesis, salutem [in eo], qui est omnium uera salus. In nostra proposuisti presentia personaliter constitutus, quod licet tu alias per serenissimum dominum Cristiernum, Dacie etc. regem inclitum, ad regendam et gubernandam domum nostram sanctispiritus in Haffnia Roskildensis diocesis supradicte, uice et nomine


92

supradicti hospitalis sanctispiritus de [urbe], inpositus et deputatus fueris, et postea a fratre Johanne [Nicolai, priore domus] nostre sanctispiritus in Aleburg Wibergensis diocesis, asserente ad id se potestatem habere ........ ..... domus nostre in Sa[xia de] ordinario ...... spectare, prior ipsius domus in Haffnia institutus extiteris: tamen quia uerisimiliter dubitas, institutionem huiusmodi ........ non sufficere, nobis humiliter supplica[sti], vt, in hoc tibi paterne consulentes, tibi de dicta domp nostra sanctispiritus in Haffnia prouidere auctoritate ordinaria de gratia dignaremur. Nos igitur de religiositate ac laudabilitate tua, et quod eam domum utiliter gub[ernasti], plenius informati, volentes ......... tam tibi quam dicte domui debite prouidere, tuis in hac parte supplicationibus inclinati ................ de domo nostra predicta sanctispiritus in Haffnia per fratrem Johannem Nicolai priorem in Aleburg supradictum, ut premittitur....... nia, tanquam inualid ............ a, non habentem potestatem de facto ................. proinde quarumcunque domorum nostre religionis ad nos pleno iure pertineat, cassantes, irritantes et plenitus annullantes, ac illam irritam ac nullam tenore presentium declarantes, te fratrem Cristiernum, religiosum nostrum antedictum, premissorum meritorum tuorum in[tuitu], sponte et ex certa scientia, auctoritate nostra ordinaria supradicte domus nostre sanctispiritus in Haffnia, tanquam membri prefato hospitali sanctispiritus de urbe ac nobis immediate [subiecti], priorem per presentes gratiose facimus et creamus, curam, regimen et administrationem illius in spiritualibus et temporalibus plenarie committentes . . . . . quod coram nobis ad id .... genuflexum per traditionem bireti.... st... tus actualiter de eadem, co ..... vobis .... mus per presentes, venerabili domino Jaspero ........................ .... Haffnia predicte Roskildensis [diocesis] ....... ........ [cum omnibus redditibus, fructibus], juribusque et pertinentiis suis ......................


93

.................. [pr]etendat indu ........ ....... [il]licito detentore faciat, que tibi de fructibus ................ miss . . ab omnibus integre respon[deat] a[tque] contradicta responder[e ......... per censuram] ecclesiasticam penitus compescendo. In quorum omnium [premissorum maius] testimonium ..... ....... li secreti nostri .............. laris sigillari ............ Datum Rome apud hospitale prefatum, anno . ......... die .xij. mensis ........ ............' S. D. [Innoc]entii pape Octaui anno tertio.

Paa Folden: Anthonius Crispus de Corneto, supra-
dicti domini preceptoris cancellarius
demandatus .....

Orig. paa Perg. opløst af Ælde, i Geh.-Ark. Seglet er borte.


68.

1487. 2 Oktober. Biskop Niels Skave i Roskilde tilkjendegiver Prior og Vikarier ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, at han paa et Aar har antaget Vikaren Niels Andersen til sin Commensalis og beder dem at lade ham beholde Indtægterne af hans Vikariat.

Nicolaus Scaffue, dei gracia episcopus Roskildensis.

Premisso nostro sincero fauore. Noueritis, nos honorabilem virum Nicolaum Andre, camerarium curie nostre Roskildensis, perpetuum vicarium ad altare beati Cristoferi martiris in ecclesia nostra beate Marie virginis Haffnie, in commensalem continuum nostrum ad integrum annum, a dato presencium computando, veraciter recepisse. Volumus igitur et petimus, quatenus idem Nicolaus Andrea omnes redditus et singulos fructus et obuentiones de dicto altari suo medio tempore emergens seu emergencia integraliter percipiat, manualibus dumtaxat distributionibus exceptis, acsi apud dictam ecclesiam residenciam faceret personalem. Valete in Cristo. Ex Haffnia die beati Leodegarj anno dominj millesimo quadringentesimo octogesimo septimo. Nostro sub signeto.


94

Udskrift: Honorabilibus viris domino priorj ceterisque vicariis ecclesie nostre Haffnensis beate Marie virginia, sincere nobis dilectis.

Orig. paa Papir med Spor af Seglet, i Geh.-Ark.


69.

1487. 28 November. Skrivelse fra Hr. Niels Andersen, der var i den roskildske Biskops "Kammer", til hans Medbrødre, Vikarierne i Kjøbenhavn, om Biskoppens Stadfæstelse af deres Statuter.

Fraterna dilectione in domino premissa. Kære brødre oc syndherlige godhe wenner. Som i badhe meck i sisth, ath ieck skulle thale wort besthe till myn herris nade super confirmacione priuilegiorum siue statutorum, nostrorum: tha haffuer ieck oc nw saa giort, oc wor hans nade ey well till fridz ther om vthi thet førsthe, ath thet haffuer saa lenge wæret forsømmet oc fortawd, oc i ther om ey før till hans nade thaleth haffue. Tha excuserede ieck ether thet besthe som ieck kunne, oc ther vtoffuer badh ieck hans nade ydmygelige, ath hans nade wille werre ether eo gratiosior, ath thet wor kommet vthi myn befaling, ath ieck skulde thet sollicitere, oc serlestes forthi athi wore meck fauorabiles vthi myne ærende i sisth ex parte absencie for hans nadis scriffuelse skild. Tha wordhe thet conclusum breuiter sa, ath nw som hans nade kommer snaristh till Købendehaffn, will hans nade gøre ethers wilge ther vthi. Thi radher ieck ether, athi wel betrackthe, om ether gørss behoff at røre nogre artickle ther vthi flere, æn som wdtryckis vthi the breff, som i tilforn forwerwet haffue. Ieck formoder, ath hans nade skall wel wærdis ath withe ethert bestand oc besthe. Ieck haffuer thaleth meth her Per Laurissen, at han skall wære ether bystendigh oc vnderwise ether leylighedh till thesæ ærende. Cantzelæren will ieck oc scriffue till ther om, ieck formodher, at han tøffuer ther saa lenghe, till myn herris nade kommer tiid tillsthedhe, oc han haffuer myn herris nadis secretum ther meth segh, thi hadhe thet ey wæret got at i skulle ther om noger aff


95

ether wmaget nw hiid till Roskilde. I turffwe ey fryckthe, ath nogre de capitulo maiori skulle gøre ether hær noghet hindher opaa, om i faare ther lempelige meth. Wilde oc myn herris nade stande ther noghet imodh paa thet førsthe, tha mwe i well sighe, ath ieck bødh ether till saa, ath hans nade wille gøre ether ther opaa en god ænde, nar som hans nade komme førsth till Købendehaffn. Hær meth ether gudh almecktisthe befalinde, michi semper tamquam fratri et amico precipientes. Scriptum Roskildis fferia quarta proxima ante festum beati Andree apostoli, anno domini etc. lxxx septimo.

  Nicolaus Andree
in camera domini Roskildensis.

Udskrift: Honorabilibus viris priori ceterisque vicariis ecclesie beate Marie virginis Haffnensis, ffratribus et amicis suis dilectis.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark.


70.

1488. 26 Februar. Notarialvidne angaaende en Tilstaaelse af Barbara Draggun, at hun "ratione pensionis" skyldte Vor Frue Kirke en Sum Penge, hvorfor hun overlod Kirken en Gaard i Kjøbenhavn. For det Beløb, hvormed Gaarden oversteg Gjælden i Værd, skulde der holdes Sjælemesser for Barbara og hendes afdøde Husbonde (?).

In nomine domini, amen. Nouerint vniuersi et singuli presens publicum instrumentum inspecturis, quod anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octauo, indictione sexta, die vero Martis, vicesima septima mensis Februarii 1), pontificatus sanctissimi i Christo patris et domini nostri domini Innocentii diuina prouidentia pape octaui, anno eius quarto, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presentia, honesta matrona Barbara relicta cuiusdam .......... quondam ciuis Haffnensis, in

__________

1) Den 27de Februar 1488 var en Onsdag; derfor er Dagen ovenfor sat til den 26de.


96

lecto egritudinis posita compos [mentis] fatebatur, se obligatam fore ecclesie beate Marie virginis Haffnensi in quinque marcis argenti tempore domini Petri Hwiidh, quondam cantoris Haffnensis et tutoris eiusdem ecclesie, ratione pensionis contractis. Item fatebatur eciam predicta Barbara Draggwns, se obligatam fore prefate ecclesie in octo marcis Lubicensibus tempore domini Symonis canonici Haffnensis, dum similiter tutor extitit, eciam ratione pensionis contractis, pro qua quidem pecuniarum summa quendam fundum seu curiam suam cum [domo] in ea constructa in parochia beate Marie virginis Haffnensi in platea vulgariter Strandstwæ strædæ dicta, inter curiam altaris sancti Georgii borealiter et fundum, quem ecclesia prefata beate virginis Haffnensis a reuerendo in Christo patre ac domino, domino Kanuto, episcopo Vibergensi felicis recordationis, obtinuit, australiter contigue situatam, prout in literis desuper confectis latius continetur. Quam quidem curiam sepedicta ecclesia ratione summe supradicte diu fecerat arrestari de scitu et consensu fratris sui videlicet Nicolai Draggwn ibidem presentis memorate ecclesie beate Marie virginis Haffnensi recompensauit, donauit et assignauit; iure perpetuo possidendam, hoc tamen adiecto, quod quanto precio seu valore antedicta curia fuerit estimata . ............... ob salutem animarum ipsius Barbare ......... De et super quibus omnibus et singulis premissis eadem Barbara Draggwn sibi a me notario publico infrascripto fieri petiit instrumentum vel instrumenta publicum seu publica, tociens quociens oportunum fuerit et necessarium. Acta sunt hec Haffnie, anno, indictione, die, mense, pontificatu, quibus supra, in residentia honorabilis viri domini Allexandri canonici Haffnensis de hora sexta vel quasi, presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris dominis Allexandro antedicto, Symone plebano ecclesie beate Marie Haffnensis, canonicis, nec non Mathia Johannis Sutore et Nicolao Johannis, ciuibus ibidem, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.


97

Et ego Bernhardinus Hoffman de Swiidenitz Wratislauiensis dyocesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius, quia huiusmodi confessioni, obligationi, recompensationi, donationi et assignationi cum perpetuo jure possidendis aliisque omnibus et singulis, dum, sic vt premittitur, fierent et agerentur, vna cum prenominatis testibus presens interfui, ........ audiui, ideoque hoc presens publicum instrumentum manu mea propria fideliter ........ confeci ........ signoque et nomine meis solitis. ...

Paategnet: Barbra Dragguns.

Langebeks Afskrift i Diplom., "Orig. membr. mutil. af Vor Frue Kirkes Arkiv 1750".


71.

1488. 6 Marts. Peder Friis's Gjenbrev givet Kapitlet i Kjøbenhavn paa en Vor Frue Kirkes Jord i S. Nicolai Sogn, som han havde lejet.

Fore alle men, thette breff see eller høre læsis, kungør iek Pether Friis met thette mit opne breff, at iek kennes mik at haffue leyt aff hederlight capitel i Køpmenhaffn een wor frwe kirkes iordh oc grund liggendis i sancti Nicolai soghen i sammestedh østen fraa kirken oc westen vpaa eet hyrne nest op til then gardh, som Katherinæ Laurisdotter vpaa boor, huilken iordh som holder vdi sin bredhe ful nær tii Sielentzske alne, ok vdi sin lenghe swo myghet rwm, som ther er emellom mester Jehans gardh aff Helsingør, søndhen nest oc swo vt til then gade, som løber fra kirken nordhen vdh meth forskrefne iordh, vdi myne daghe oc myn husfrues Mettæ, som iek nw haffuer, oc i alle begges wore børns daghe, met swodane forordh oc article, som her effter følgher. Først at wi skule forneffnde iordh bygge oc forbethræ oc holde i godhe made, oc thekke husen met steenthag, oc giffue forskreffne wor frwe kirke wærie hwert aar ther aff thre Lubske marc Danske penninge til landgilde, halffdelen om posken oc halffdelen om Mickels møssen, betiidhen til godhe redhe. Item skule wi


98

ey haffue makt at sælie eller affhende hws eller bygning, eller nogher man framdelis at lade paaleyæ forskreffne iordh oc hws, vden forskreffne capitels samthykke oc wiliæ. Item skule wi selffue sware for skatt oc annen tynghe, som forskreffne iordh oc boligh i wor tiidh paalaght wordher aff herskaps eller aff byys weghne, oc eynchte ther for affsla i husleyen. Item skedhe thet oc swo, at forskreffne article eller nogher aff them icke bleffue swo holdne, som fore er rørt, tha skal forskreffne capitel haffue fullmacht forneffnde iordh oc bygning igen at taghe, vden alt ydermere rettgang. Item nar iek oc forskreffne myn husfru oc børn alle dødhe oc affgangne ære, tha skal forskreffne iordh met alle sine hus oc bygning, som tha finnes ther vpaa, komme strax frii oc quitt igen til forskreffne wor frwe kirke vden hwers mantz gensigelse i nogher made. Til ydermere forwaring her om tha haffuer iek bethet hederligh man her Anders Orghemester, perpetuus vicarius i Køpmenhaffn, oc Niels Jeipssøn, borgher i samestedh, henge theris inceygle met mit inceygl nædhen for thette breff. Datum Haffnis anno domini m. cd. lxxx. viij, feria quinta proxima ante dominicam oculi.

Paategnet: Recognitio Petri Friis super curia aciali ad occidentem apud ecclesiam sancti Nicolai sita, et spectat ad tutoriam.

Langebeks Afskrift i Diplom. "Orig. membr. af Vor Frue Kirkes Arkiv 1750".


72.

1490. 20 April. Biskop Niels Skave stadfæster nogle Statuter for de evige Vikarier ved Vor Frue Kirke, som tildels vare uddragne af de roskildske Vikariers Statuter.

Vniuersis et singulis presentes literas inspecturis, lecturis pariter et audituris Nicolaus Schaffue, dei gracia episcopus Roskildensis, salutem in domino coeternam. Racioni congruit et conuenit equitati, vt ea, que lauda-


99

biliter racionabiliterque adinuenta statuta et ordinata sunt, ea maxime per que concordia, caritas et vnio inter fratres adaugeatur diuinus cultus in sancta ecclesia augmentetur rixeque et dissensiones coarcentur et refrenentur, stabili et perpetua firmitate perseuerent. Hinc est quod oblatis nobis hodie et exhibitis pro parte dilectorum filiorum perpetuorum uicariorum ecclesie nostre beate Marie virginis Haffnensis nostre dyocesis nonnullis ordinacionibus et statutis licitis et racionabilibus ac honestis ex statutis et ordinacionibus perpetuorum uicariorum ecclesie nostre Roskildensis extractis et cum illis saltem in effectu pro maiori parte concordantibus ac per ipsos vicarios seruari iuratis, que et quas statuta et ordinaciones dicti perpetui vicarii ecclesie beate Marie virginis Haffnensis auctoritate nostra ordinaria confirmari stabiliri et approbari mediante ipsorum priore ac per eum instanter postulari fecerunt et postularunt. Quibus quidem statutis et ordinacionibus per nos lectis, recitatis, examinatis et intellectis, iustis et racionabilibus inuentis ac per reuerendum patrem felicis recordacionis dominum Olauum Martini quondam dum vixit episcopum Roskildensem, predecessorem nostrum, confirmatis. Nos vero attendentes postulacionem huiusmodi fore iustam necnon consonam racioni ..... et nos statuta et ordinaciones huiusmodi in omnibus et singulis suis punctis et articulis prout in dicti reuerendi patris litteris continentur et exprimuntur auctoritate nostra ordinaria confirmauimus approbauimus ac tenorepresencium confirmamus ef approbamus deinceps perpetuis futuris temporibus duratura inter ipsos vicarios beate Marie virginis Haffnensis et per eos inuiolabiliter tenenda et obseruanda. In cuius rei testimonium robur et firmitatem secretum nostrum presentibus duximus inferius appendendum. Datum Roskildis anno natiuitatis Cristi mcdnonagesimo, fferia tercia proxima post dominicam quasimodogeniti.

Orig. paa Perg. (lidt beskadiget) med Seglet. Geh.-Ark.


100

73.

1490. 10 December. Dekanen Dr. Erik Nielsen og Kapitlet i Kjøbenhavn giver Guldsmed Hans Pedersen i Kjøbenhavn Lejebrev paa en Vor Frue Kirke tilhørende Gaard sammesteds.

Vniuersis et singulis presentes literas inspecturis Ericus Nicolai, arcium et decretorum doctor, decanus Haffnensis, totumque capitulum ibidem, salutem in domino sempiternam. Nouerint vniuersi presentes et futuri, nos ex deliberato animo et vnanimj consensu discreto viro Johanni Petri aurifabri(!) et ciuj Haffnensi quandam curiam, ecclesie beate Marie virginis Haffnis pertinentem, circa mare a latere orientali curie monetarij et occidentali curie eiusdem Johannis Petri antedicti, habentem in longitudine viginti vlnas cum dimidia et in latitudine nouem cum dimidia, vtrisque extremitatibus equaliter mensuratis, ad dies suos et vxoris Margarete, quam modo habet, necnon liberorum deseinuicem genitorum, ad annuam pensionem dimisisse sub condicionibus infrascriptis et locasse. Primum videlicet quod dictus Johannes Petri, vxor eius predicta, necnon liberi eorundem ad dies suos octo marcas Lubicenses Danice monete et bone, datiue duobus temporibus anni, scilicet medietatem ad festum pasce aliam vero medietatem ad festum Michaelis, racione pensionis annue tutoribus ecclesie, qui pro tempore fuerint, tempestiue soluant et dabunt expedite. Item predictam curiam bene edificabunt et edificatam in bono statu conseruabunt cum tectura lapidea. Item prefatam curiam seu edificia, que in ea constructa fuerint, nemini ad vitam uel vlterius locabunt siue vendant aut quomodolibet alienabunt sine consensu capituli supradicti. Item tributa et alia queuis onera regalia uel ciuilia, que dicte curie imposita fuerint, temporibus suis absque vlla recompensa vel pensionis falcidia soluere teneantur. Item predictis articulis uel aliquo eorum non seruatis presentes litere irrite sint et inanes, nobisque uel successoribus nostris prefatis curiam cum edificiis et omnibus pertinenciis suis resumendi libere sit facultas. Predictis vero


101

Johanne Petri vxore sua sepedicta necnon liberis de medio sublatis, predicta curia cum edificiis et melioracionibus suis cedat libere absque reclamacione quorumcunque ecclesie et capitulo supradictis. In cuius rei testimonium sigiilum nostrum capitulare presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini m0cd0x0c, feria sexta ante festum concepcionis beate Marie virginis gloriose etc.

Paategnet: Pane Kocks gordh.

Orig. paa Perg. Seglet er tabt. Konsist. Arkiv.


74.

1491. 6 Maj. Jost Pedersen, Præst i Skanør og Falsterbode, skjænker Vikariernes Kapitel i Kjøbenhavn en Grund i S. Nicolai Sogn, som hans afdøde Broder Hr. Niels Brun, Prior Vicariorum, forhen havde givet; tillige betinger han sig en vis Gudstjeneste i Vor Frue Kirkes Højechor.

Alle men, thette breff see eller høre lesse, helser ieg Jost Pedherssøn, sogneprest i Skanøør oc Falstherbode, ewinnelige met gud, oc giør vitherligt met thette myt opne breff, at ieg met myn frij wilye samticke oc berad hw haffuer giffuet skøtt oc affhend, oc met thette myt opne breff giffuer, skødher oc affhendher fra meg oc myne arffuinge hedherlige mend her Jeip Jøriensøn, priori, her Pedher Henricksøn, procuratori, oc alle theris medebrødre perpetuis vicariis i wor frwee kirke i Køpenhaffn oc alle theris efftherkomere vicariis i samestedt en myn iord oc grwnd vbigd liggendis i sancti Nicolai sogn paa Østregade norden wed gaden mellom Knarderops klosthers gard, som Jes Torckilsøn nu i boor, oc en myn gordh, som Oluff Permentmager aff meg i leeye haffuer oc nw selff i boor, met all syn rette tilligelse i lenge oc brede, vppe oc nedhre, som hwn nw begreben er, engthet vndentaghet, som er i syn lengde two oc tredywghe oc hwndrede Syelenske alne liige i lenge wed de forneffnde garde ther hoss liggher, oc i syn brede till gaden fire oc tywge alne, oc i syn brede nedher wed thet store diige tywghe Syæ-


102

landske alne, at haffue nywde brwghe oc beholde till ewinnelighe eyghe eygeskullendis. Tog i swodan maade welkor oc forordh at forne vicarij oc theris efftherkomere vicarij skulle holde hwert aar, aar effther aar till ewiig tiid, en tiid om aaret eet anniuersarium, som kallis en aartiid, som er then fredagh nesth fore torsdaghen ascensionis dominj met messe oc om afftenen met vigiliis i høyekoor i war frwe kirke i sammestedt fore myn kiære brodhers her Niels Brwns syell, myn, beggis wore foreldheris syelle oc alle cristne syeele. Hwilken forskreffne iord forneffnde myn brodher her Niels Brwn, gud hans syell nadhe, ffordom procurator vicariorum i sammestedt, gaff forneffnde syne kiære medebrødre perpetuis vicariis i syt testament fore samme forne thieneste holle skullendis, oc ieg nw beggis wore wilghe till en fuldkommelig endhe her uti fuldkommet haffuer i alle madhe, som fore er rørdh. Skeer thet oc swoo, at forskreffne aartiid samme tiid ey holles wed syn mackt, som foreskreffuet staar, thaa skulle myne nesthe arffwinghe, tha leffue, haffue fuld mackt forne iord oc grwnd met hwess bigning tha fyndis paa at forsee till annen gudz thieneste fore swodan aarliig artiid oc thieneste, hwor them thaa theckes etc. Hwilken forskreffne iord oc grwnd ieg friie hembler oc fuldkomeliige tillstaar forskreffne perpetuis vicariis oc theris effterkomere for hwers mantz giensygelsee i nogre made, som forskreffne myn brodher her Niels Brwn oc meg er aff rett arff till fallen effther wore fooreldhere, oc ieg i myn frij heffd oc haffuende wære her till thenne tiid brwghit haffuer, oc kennes ieg megh elldher myne arffwinge enghen ydhermere deell elldher rettighet at haffue i forde iordh oc grwndh effther thenne dagen. Tiill ydhermere forwaringh viishedh oc witnesbwrdh hengher ieg myt inceygle nedhen fore thette myt breff, oc ther till bether ieg hedherliige oc welbyrdige mend, som ere doctor Erick deghen, her Jeip cantor, doctor Pedher Albretsøn, mesther Jørien Hwiid, mesther Vincencius, mesther Areld, canicker i Køpenhaffn, oc Axell Olsøn af vapn, Bertrwm Heckleer,


103

radmand, oc Niels Bruse, borgere i Køpenhaffn, at the henge theris inceyle nedhen for thette myt breff. Datum in residencia decanatus Haffnis, anno domini millesimoquadringentesimononagesimoprimo sexta feria proxima ante festum ascensionis domini.

Orig. paa Perg. med Spor af ni Segl (hvoraf 1. 5. 6. tildels ere bevarede) i Geh -Ark.


75.

1491. 8 September. Klavs Bertelsen, Præst, skjænker en Bod i Færgestræde til Helligaands Hus, hvorfor Prioren skulde lade holde en Messe, bespise en fattig og give denne et Par Sko og en Hvid til Badstugang paa S. Nicolai Dag.

Universis et singulis, ad quorum noticiam deductum fuerit præsens scriptum, Nicolaus Bartoldi presbyter salutem in domino. Cum vitæ præsentis conditio statum habet instabilem, qvod creatum visibiliter ducitur ad non esse, nihilque est homini de bonis transitoriis, nisi quod piæ manus converterint in pios usus: quod ego Nicolaus supra dictus felici considerationis indagine revolvens, cupio, quantum mihi ex alto conceditur, bona transitoria felici commercio determinanda commutare, ut illud seminarium in terris quod(!) postmodum per fructus centesimos Christi fidelibus repromissos recolligere valeam in coelis, parante domino totius misericordiæ largitore: idcirco ad laudem et gloriam omnipotentis dei, ac animæ meæ, animarum parentum meorum, pariter et hæredum, remedium et solatium, sanus quidem sano corpore, pia mente et animo pio delibero unam meam bodam cum fundo in parochia sancti Nicolai Hafniensi, in vico qui directe ducit ab curia ejusdem sancti Nicolai in occidentem usque ad communem piateam, quæ vulgariter dicta est Ferge strede, boreali lateri prædicti vici orientalis contiguæ bodæ dilecti consangvinei mei Kanuti Matthiæ aus Bemen, civis Hafniensis, sitam, jure hæreditario ad me per mortem dilectæ matris meæ Ingerburgæ ultime devolutam, in spacio longi-


104

tudinis suæ quatuordecim ulnas cum uno quartali, in spacio vero latitudinis suæ decem ulnas Sielandicas continentem, cum omni jure, quod mihi competit in eadem: in qua quidem boda quidam Bartholomeus Skibbøger modo residet, ad domum seu hospitale sancti spiritus Hafniense pro perpetua possessione do, assigno, deputo et scoto pura, perfecta et irrevocabili donatione, quæ dicitur inter vivos virtute per sententiam literarum, jure perpetuo possidendam: adiecto tamen, quod prior et fratres dicti hospitalis, qui pro tempore fuerint, unam missam de sancto Nicolao in die festo ejusdem decantandam annuo ac perpetuo faciant celebrari, necnon eodem die uni pauperi bonum prandium et unum par calceorum et unum album pro balneo tribuant et ministrent. In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum videlicet Nicolai Nyman et Michaelis Bernhardi, consulum Hafniensium, nec non Kanuti Matthiæ præfati, præsentibus est appensum. Datum Hafniæ anno millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, die natali beatæ Mariæ virginis.

Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fundat. og Breve 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4.


76.

1491. 30 November. Hr. Povl Laxmands Stiftelsesbrev paa et Alter (S. Peders) i Vor Frue Kirkes Højechor, for hvilket en Mester in studio skulde holde en daglig Messe.

Alle men, thette breff see eller høre læses, helsser iegh Pauel Laxman ridder af Waldhin, waer nadighe herris konings Hanss ect. hoffmester wdj Danmarck, ewindeligh meth gudh, oc gør witherligt met thette mit opne breff, at effther thij iegh kan mercke oc forstaa, at all then wmaghe, som wij gøre oss hær for werdzens gotz, kan encthet hielpe oss til then ewindeligh salighet, meth mynne æn wij betencke noghen dell till gudz thieniste hanom till loff oc ære, som oss haffuer giffuet siæll oc liff oc alt thet gode, som wij haffue. Thij haffuer ieg aff tilladelsse doctor


105

Ericks, dæghen i Køpenhaffn, oc hederligh capittels utj waerfrwæ kirkæ i sammesteth, meth myn kære hussfrue frwe Ingerd Holghersdotters willie oc sampthycke, stichthet et althere utj fornæffnde woer frwæ kirckæ i høge koor, paa then nørre sidhe nædhen hoss høghe althere, meth kalk oc disk, messeredhe oc andre ornamentæ, som ther til hører, the hellighe trefollighet, iomffrwe Marie, sancto Pedher oc alt hemmeriges herskab till loff, ære oc wærdighet, wore syæle, wore wænerss, frænderss oc forældhærs syæle till hielp oc trøsth, roo oc lijsæ. Till huilket altere ieg giffuer, skøder oc affhænder meth thette mit obne breff the stenhws bodher, som lighe i closterstredet i Køpenhaffn, westhen syndhen optil closteret, meth lenghe oc bredhe oc alt theres retthe tilliggelsse, som iegh them køpte aff graabrødhers procuratoribus, Esbern Schriffuer borgemesther, Hans Korthe oc Oluff Schredher, borghere i sammesteth, oc the migh skøte for Hanss Keldsøn, righens canzeler, som thet skøde breff wtwiser, the migh ther pa giffuet haffue, met swodant skæll, at doctor Peder Albrectssen, som iegh nw fornæffnde altere i sin tiid forlænt haffuer, oc huat mester som effther hanum kommer in studio i hans stet, skal ladhe holle for fornæffnde altere en dagligh messe om wghen oc hwer dagh aff the hellige threfollighet, oc bedhe for migh, myn husfrue oc wore børn, fore wore wæners oc forældhres syæle til ewigh tijd: togh swo at hwo som fornæffnde altere skal haffue then stwnd iegh leffuer, han skal thet haffue meth mit mynne oc samptycke, men naar ieg affganghen er, tha skal dæghen oc capittel i Køpenhaffn forlæne samme altere j. mestere, som studium presenterer, oc till stede wil bliffue in studio oc holle fornæffnde gudz thieniste oppe, oc skal fornæffnde mestere en tijd om aaret lade holle en begenghelse meth doctoribus oc mestere oc alle studenthere i høge koor i waer frwe kirke. Wordhe thet swo, at ther ey wore noghen mestere in studio, som wilde lade holde swodan thieniste for forde altere, tha skal then caneck, som haffuer thet


106

mynste canickdøme aff renthe, haffue fornæffnde altere oc holde then samme gudz thieniste ther fore, som forscreffuit staar, oc holde fornæffnde altere meth synæ ornamentæ i godhe madhe, som thet nw er, oc hus oc gotz, som ther till liggher bygd oc wedh sin fulde heffd. Skede thet swo at fornæffnde articlæ, som thette breff inneholler ey fast holdes, tha skall iegh eller myne arffuinge fuldmagt haffue at aname fornæffnde alteres ornament oc gotz ighen, oc thet forsee anderstetz till gudz thieniste. Till witnesbyrd oc ydermere forwaring haffuer ieg hengt mit indzegle nedhen fore thette mit opne breff met hetherlighe oc welbyrdighe mendz indzegle kerlige tilbedendes, som ære her Oluff Stigssen, her Jens Brock, riddere, Hans Grijs aff wabn, Pedher Hanssøn borgemester i Helsingør, Hans Perssøn i samesteth, Hans Boghebinder oc Hans Korthes, borghere uti Køpenhaffn. Datum Kopenhagen, die beati Andree apostoli, anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Jon Mortensens Afskrift (ex orig. perg.) i Gl. kgl. Saml. 727 Fol., sammenlignet med en Afskrift i Diplomatariet.


77.

1492. 6 Avgust. Mageskifte mellem Kapitlet og Kjøbenhavns By, hvorved Vor Frue Kirke faar "Kjøbenhavns Bys gamle Raadshusgaard".

Alle, som thette bref forekommer, witherlickt gøre wij Erick Nielsen, doctor i kyrckeloghen, dæghen innen Købmannehaffn, ok mene cappittell sammestætz, kerligh helsse met worherræ, ath wij alle endrectelighe vpaa worffrues kirckis wegne haffue giort nw eet wenlicht oc kerlicht magheskiffte met hetherlige men, borghemestere och raadh i Køpmannehaffn, mellom forscreffne worffrue kircke oc Køpmannehaffneby, i swa madhe at wij vpaa worffrwes kirckis weghne haffue antwordhet och och vpladheth oc met thette wort obnebreff vplade oc antworde fornæffnde borghemestere oc raadt then worffrwes kirckis jordh oc steenhws, som Boo Jenssen Kremmere nw wdiboer, liggendis vpaa eet hyrne, søndhen wedh Klædebode gadhe, westen then


107

worffruekirkis jordh oc boligh, som Anders Jensen nw i leyæ haffuer oc nordhen nest Bertill Pædhersøns jordh, oc ther till then worffrues kirckis øthe jordh liggendis østen fraa then ny raadhusgardh wet gadhen, søndhen nest worffrues kirckis jordh, som her Torbern Bille riddere, hwes siæll gudh nadhe, fordomtiid atte oc i wære haffde, oc westen nest worffrues kirckis jordh, som Henrick Baghere nw i leyæ haffuer oc nordhen nest then worffrues kirckis jordh oc boligh, som Mortin Jenssen vdi bodhe, met alle forscreffne steenhwsis oc jordhes tilhørilsse, hws oc jordh, lenge oc bredhe, vp oc nedher, i alle madhe, som the nw begrebene ære, met alle the breff oc rettighet, som fornæffnde worffrwe kircke ther vpaa haffuer, encktet vndentaghet till ewynnelige æy(e) eyæskolendes, ffor huilke forne steenhws oc jordh wij vpaa worffrues kirckis weghne skole igeen haffue till samme worffruekircke then Køpmannehaffns bys gamble raadhws gardhen liggendis westen oc nordhen fraa samme worffrwe kircke vpaa eet hørne, østen nest then heliandz closters jordh oc bolegh, som Niels Griis murmester nw i leyæ haffuer, sønden nest then sancti Jeips altaris jordh oc boligh, som her Henning Pædhersen wicarius aff sin broder her Niels Perssen, canick i Roskylde, nw i forswar oc beffaling haffuer met alle forne raadhwsz gards tilhørilsse, hws, jordh, lenge oc bredhe, vp oc nedher i alle madhe, som thet nw haffuer oc begrebet ær, encktet vndentaghet, met alle the breff oc rettighet, som forne Køpmannehaffns by ther vpaa oc vdi haffuer, till ewinnelige æye eyæskolendes. Oc tilplicte wij oss oc wore effterkommere, dæghen oc capittill vpaa forscreffne worffrues kirckis weghne atffrij, hemble oc tillstaa forscreffne Køpmannehaffns by forne steenhws och jordh met forrørde syne tillhørilsse for hwers mandz hinder eller igeensiælse, som vpaa forscreffne gardh eller øthe jordh tale kan met nogher ræt. Skedhe oc swa, thet gudh forbywde, ath forne stenhus eller jordh wordher forne Køpmannehaffns by affwndhet(!) eller fraginge met noger logh,


108

kirckens, werdhens eller køpstæde ræt, fore wor eller worffrwes kirckis wanhemmels skuld, tha tillplicte wij oss met wore effterkommere i capittill vpaa worffrwekirckis weghne vpatrette forscreffne Køpmannehaffns by all then skade ther aff tillfalle eller komme kan. Till en bethere oc ydermere witnesbyrdh oc fasthedth her om ær wort cappittels incigle vppaa wor frwes kirckis weghne hengdt nædhen fore thette breff. Giffuet aar effter gudz byrdh twsinde fyrehundret halffemtesyndztywge vpaa thet annet, mandaghen nest fore sancti Laurencij martiris dagh.

Paategnet: Maghe skiiffte mellom cappittell oc Kopenhaffns by om thet gamle radhwss iordt och thet steenhwss liggendis weet gamle torff.

Orig. paa Perg. med Kapitlets Segl. Kjøbenhavns Raadhus-Arkiv. Sammesteds findes Kjøbenhavns Bytingsvidne om dette Mageskifte, udstedt 1492, Mandag næst for Vor Frue Dag assumptionis, af Morten Jensen, Byfoged i Kjøbenhavn, Peder Dung(?), Kongens Kammermester og Kannik i Vor Frue Kirke, o. fl. Paa Kapitlets Vegne mødte M. Jørgen Hvid, Kannik og Vor Frue Kirkes Værge, paa Byens Vegne Borgemester Lavrens Pedersen.


78.

1492. 26 Avgust Pave Alexander VI stadfæster sine Forgjængeres, Sixtus IV.s og Innocens VIII.s, Frihedsbreve for Helligaands Hospital i Kjøbenhavn, hvorved det optages som Lem af Helligaands Hospitalet in Saxia ved Rom og delagtiggjøres i alle dettes Friheder.

Alexander etc. Ad perpetuam rei memoriam. Rationi congruit etc. Dudum siquidem postquam fere(!) Sixto pape iiij predecessori nostro per clare memorie Cristiernnm regem Datie, tunc in humanis agentem et in ipsius predecessoris presentia personaliter constitutum, expositum fuerat, quod alias ipse rex pie considerans, quod per totum eius regnum Datie vnum solum hospitale sancti spiritus ordinis sancti Augustinj erat, et quod ad opidum Haffnense Roskildensis dicte dioceseos, ubi idem rex quamplurimum residere et pro negotijs regni consultandis moram trahere consueuerat, quam plures promptos(!) barones, milites et


109

armigerj confluebant, quodque nullus locus, ubj infantes expositi uel pauperes aut ex illegitimo matrimonio nati ponerentur, nutrirentur et sustentarentur, existebat, et quod ipse rex singulari deuotione, quara ad hospitale nostrum eiusdem sancti spiritus in Saxia de vrbe et prefatum ordinem gerebat, ac etiam pietate motus, ne talia discrimina et infantium expositiones turpiter fierent, vnum hospitale sub eodem vocabulo sancti spiritus dicti ordinis, quod prius, confuse tamen, hospitale sancti spiritus dicebatur, cum ibidem nec ordo nec regularis obseruantia, prout in dicto hospitali sancti spiritus in Saxia de vrbe, sed ut quedam secta obseruabuntur, de nouo ...... construi et edificari fecerat, et prefatus Sixtus predecessor, dicti regis in ea parte supplicationibus inclinatus, constructionem et edificationem predictas et indesecuta quecunque auctoritate apostolica per suas litteras approbauerat et confirmauerat, necnon sui scripti patrocinio communiuerat, supplebatque omnes et singulos defectus, si qui forsan interuenerunt in eisdem, ac statuerat, ordinauerat et decreuerat, quod hospitale sic erectum et edificatum ibidem pro recollectione pauperum et infantium expositorum remaneret ac dicto hospitali sancti spiritus in Saxia de vrbe et nulli alteri perpetuo esset subiectum et responsiones antiquas dicto hospitali in Saxia de vrbe debitas responderet, et ab omnium et singulorum locorum et ..... teriorum dicti ordinis exactione et obedientia, quibuscunque nominibus censerentur et ubilibet constituta existerent in omnibus et per omnia, ad instar aliorum hospitalium dicto hospitali sancti spiritus in Saxia de vrbe subiectorum exemptum esset, quodque prior et fratres dicti hospitalis sic ..... omnibus et singulis priuilegijs, immunitatibus, exemptionibus et graciis gauderent et vterentur, quibus gaudebant et vtebantur aut vti et gaudere possunt magister et fratres dicti hospitalis in Saxia de vrbe, et insuper, ut infantes expositi et alie miserabiles persone ad ipsum hospitale erectum pro tempore confluentes recipi et sustentari ac in suis


110

oportunitatibus adiuuari et confoueri possent, omnes et singulas indulgentias et remissiones preter plenarias aliaque priuilegia, litteras et indulta apostolica ac etiam per archiepiscopos et alios quoscunque dicto hospitali dudum erecto et illud visitantibus sub quacunque verborum forma concessa, eorum tenores et formas, ac si de verbo ad verbum insererentur pro expressis habendo prefato nouiter erecto concesserat, et ad illud absque tamen preiuditio dicti hospitalis in Saxia de vrbe transtulerat: et deinde pie memorie Innocentius papa viij etiam predecessor noster omnes et singulas concessiones, indulta, statuta, decretra, exemptiones, relaxationes, indulgentias et litteras, tam per dictum Sixtum quam quoscunque alios Romanos principes predecessores nostros eidem hospitali in Saxia de vrbe et eius membris concessa, cum omnibus et singulis in eisdem litteris contentis clausulis, auctoritate predicta approbauerat et confirmauerat, ac illa omnia et singula robur perpetue firmitatis obtinere debere decreuerat, prout in singulis litteris Sixti et Innocentii predecessorum predictorum desuper respect . . ......... plenius continetur, pro parte tam carissimi in Cristo filij nostrj Iohannis regis Dacie, illustris eiusdem Cristierni filij, in dicto regno successoris, quam dilectorum filiorum preceptoris in Saxia de vrbe ac prioris Haffnensis hospitalium predictorum et fratrum hospitalium eorundem eidem Innocentio predecessori exposito, quod ab aliquibus reducebatur in dubium, an demum hospitale in Haffnen. tanquam verum membrum dicti hospitalis in Saxia eisdem priuilegijs, indulgentijs et remissionibus iuxta decretnm Innocentij predecessoris huiusmodi gaudere deberet, quibus alia membra dicti hospitalis in Saxia in genere potiuntur et gaudent. Idem Innocentius predecessor, qui in singulis locis religionis augmentum appetebat et pro operibus pietatis exercendis sui ministerij partes libenter impartiebatur, eosdem preceptorem et priorem et fratres et eorum singulos a quibuscunque excommunicationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis


111

a jure uel ab homine quauis occasione uel causa latis, siquibus quomodolibet innodatj existebant, ad infrascriptorum duntaxat consequendum effectum absoluens et absolutos fore censens, ut in dicto hospitali Hauffnensi debita hospitalitas seruaretur et regularis obseruantia vigeret ac expositi alieque miserabiles persone in eo recipi possent, Iohannis regis ac preceptoris et prioris necnon fratrum predictorum in ea parte supplicationibus inclinati(!), sub dato vero sexto Nonas Iulij pontificatus sui anno octauo, auctoritate apostolica decreuit et declarauit, dictum hospitale Haffnense tanquam verum et indubitatum membrum dicti hospitalis sancti spiritus in Saxia existere, et ut tale omnibus et singulis priuilegijs, indulgentijs et remissionibus reliquis membris dicti hospitalis in Saxia de vrbe in ..... ..... ad instar aliorum membrorum eiusdem hospitalis in Saxia huiusmodi uti potirj et gaudere posse et debere, ac omnia et singula priuilegia, indulgentias et remissiones dictis membris concessis(!) ad dictum hospitale Haffnense eadem auctoritate extendit, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis, que Sixtus et Innocentius predecessores prefati in singulis litteris predictis voluerunt non obstare, ceterisque contrarijs quibuscunque. Ne autem de cetero declaratione extensione predictis pro eo, quod super illis eiusdem Innocentij predecessoris litere eius superuenientes ab illo confecte non fuerunt, ualeat quomodolibet hesitari, ac preceptor, prior et fratres predicti illorum frustrentur effectu, volumus et apostolica auctoritate decernimus, quod decretum, declaratio et extensio Innocentij predecessoris huiusmodi perinde a dicta die sexto Nonas Iulij valeant suumque sortiantur effectum, ac si super illis eiusdem Innocentij predecessoris subprefate diei dato littere confecte fuissent, prout superius enarratur, quodque presentes littere ad probationis plene decretum declarationem et extensionem predicta vbique sufficiant, neque ad id probationis alterius adminiculum requiratur, non obstantibus omnibus supradictis. Nulli ergo


112

etc. nostre voluntatis et decreti infringere etc. Siquis etc. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, septimo kal. Septembres, anno primo.

Indtaget i en pavelig Kammertranssumpt af 6 Juli 1495. Geh.-Ark.


79.

1492. Pave Alexander VI stadfæster den Bestemmelse af Biskop Oluf Mortensen i Roskilde, hvorved S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke var henlagt til Kantordømmet i Kjøbenhavn til Lønning af en Succentor.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilecto filio cantori ecclesie Haffnensis Roskildensis dyocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petis, quod justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit racionis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Sane pro parte tua nobis oblata petitio continebat, quod olim venerabilis frater noster Olauus episcopus Roskildensis altare sancti Olaui martiris in dicta ecclesia consistens, tunc certo modo vacans, quod de jure patronatus capituli dicte ecclesie existebat, cantorie diete ecclesie, pro eo quod fructus redditus et prouentus dicte cantorie adeo tenues et exiles erant, quod ex illis eiusdem ecclesie cantor pro tempore existens succentorem, qui sibi in diuinis deseruiret, assumere et tenere seque sustentare et onera sibi incumbencia perferre non valebat, de consensu dicti capituli rite et prouide perpetuo vniuit, annexuit et incorporauit, prout in quibusdam ipsius episcopi patentibus literis desuper confectis dicitur plenius contineri, Nos igitur, tuis in hac parte supplicacionibus inclinati, vnionem, annexionem et incorporacionem huiusmodi, sicuti rite et prouide facta fuit, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nullius etc. Datum Rome apud sedem Petri anno incarnacionis mcdxc secundo, pontificatus nostri anno primo.

Samtidig Afskrift i Geh.-Ark.


113

80.

1495. 29 Avgust. Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands) tillader, at den af ham stiftede Gudstjeneste i Helligaands Kloster (jfr. Nr. 51) maa holdes af en Klosterbroder, tillige giver han nogle Bestemmelser om denne Gudstjeneste i S. Anne Kapel sammesteds.

Jeg Erich Ottessøn, ridder, til Skierne i Nørre Judland, giør witterligt alle nu værende och komme schullende, at ieg med fri villie och velmacht hafver undt och tilladt och med dette mit obne bref under och tillader, at den daglig evig messe, som ieg hafver stifftet for sanctorum Petri och Pauli alther i den Hellig Aands closter i Kiøbentiafn at holdis af en verdsens prest, som det hofvidt bref udviser, som ieg derpaa giorde och gifvidt hafver och indelest(!) er i det forschrefne mit obne bref, schal och maa hereffter holdis af en closter broder, hvilchen forschrefne prior eller hans effterkommere priorer i forschrefne closter vaarder tilschichendis, til evig tid for forschrefne alter. Item hafver och prioren och conventbrødrene udtydelig(!) vedtaget, at i forschrefne capel 1) schal siungis høytideligen til evig tid hvert aar sancte Anne dag sancte Anne messe, som dend dag falder, och disligeste paa sancti Peders og sancti Povels dag den Messe, som da af dem siungis; och schal forschrefne messe, som saa siungis i forschrefne thvende høytider, regnis i den messe, som daglig falder i capellet, som hofvidt brefvidt vdviser: och tha beder i predichestolen for mig, min kierre huusfrue, begge vores fader och moder, børns och forældris sielle. Item schal och forschrefne prior och conventbrødre i forschrefne closter synge eller synge lade i forschrefne capel hver thirsdag afften thvende lof sange: Ave Maria stella etc. med wersichel och collect af iomfru Maria, imeden ieg lefver, och siden til evig tid, paa hvilchen dag som gud vil mig her af werden kalde. Item hafver och forschrefne prior och conventz brødre endrechteligen vedtaget, at der schal daglig en af convents prester

__________

1) Udentvivl S. Anne Kapel i Helligaands Klosterkirke.


114

holde forschrefne messe, hvilchen som schal vel forvare och glemme forschrefn capels ornamenter i gode maader, ocb schal forschrefne daglig messe alle thider holde(s) imellum første messe och den hellig aands messe. At saa er samtycht och tilladt paa begge sider, och alle artichle saa blifve och holdis schal til evig tid, som før er schrefvidt, da hafver ieg med villie hengt mit indsegel neden for dette bref, och hafver bedet och beder mine kierre sønner Jørgen och Hendrich Erichsøn, som nerværendis vaare, at beseigle med mig til vidnidtzbiurd. Datum Hafniæ anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo qvinto, ipso die decollationis sancti Johannis baptistæ.

Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kjøbenhavns Hospitals Fund og Breve. Ny kgl. Saml. 686. 4.


81.

1496. 9 Marts. Amager Landstingsvidne at Niels Andersen Guldsmed, Borger i Kjøbenhavn, skøder tre Boder og et Herberg, liggende ved Stranden, og et Bodsted i Dragør til S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for en aarlig Sjælemesse.

Alle, som thette breff forekomer, helse wij Anders Ipsen i Syndreswndby oc tingfogit paa Amage land, Oluff Perssen i Skelgaar, Per Ipsen i Tymbrøp, Jep Falster i Swndby westre oc Aage Persen i Cacstrøp, ewindelige medh wor herre, oc kundgøre for alle nærwærendes oc komesculendes medh thette wort obne breff, adh aar effter gutzbird twsindefirehundrete halffæmtesindztiwe paa thet syietæ othensdagen næst fore medfaste søndag, paa Amage landzting wor skicked erlig oc forsinlig mand Niels Andersen Guldsmed, borgere vdi Køpendhaffn, medh lowlig tynglyd vdi hans frii velmagt medh hans gode frii velge oc berad hw, oc medh hans kiere husfrwes raad oc samticke, medh mwld oc tree skøte, gaff oc affhænde fra seg oc begges theres arffuinge the tree boder medh thet berbere, som vptil them bigt er vdtil stranden, medh forscriffne boders bode stede lliggindes paa Dragøør, sinden næst Anders Ipsens boder


115

ther samestedz, medh alle the boders friihed, bigning, forbedring, paa lenge oc brede vppæ oc nødre encthet wndentagit, atwære oc bliffue til i iomfrw sancte Margrete altere vdi wor frwe kircke i Køpendhaffn til ewindelige eye, ffor en messe, som holdes scal om søndagen aff the helge werdige trefoldighed til ewig tijd for forscriffne altere, oc scal begynnes nw poskedag næstkomendes for hannum, hans kyere husfrw Lwmme oc begges theres forælderne leffuindes oc døde medh effterscriffne vilkor: fførst adh hans kyere husfrw Lwmme, som han nw haffuer, oc han selff sculle selffue haffue, nyde, beholde oc regere forscriffne boder medh all theres friihed i theres liffuedage, oc huicken aff them længst leffuer scal arlige arss giffue then dande mand, som perpetuus vicarius er til forscriffne sancte Margrete altere, en lødig marc aff forscriffne boder til løn fore forscriffne søndags messe, oc the sculle holde fornæffnde boder wel færdige medh got tagh oc bygning vden all brøst, emeden the ære vdi theres wære, som thet seg bøør. Oc effter begges theres dødh sculle forscriffne boder wære oc bliffue medh all theres bigning oc forbedring qwite oc frij til forscriffne sancte Margrete altere vden all trethe, delæ, hinder, gensigelse eller nager retgang, hues her emodh kan fyndes i nager made. Ther vppa bedder forscriffne Niels Guldsmed eth wuilligt stocke wittne. Tha melte fogeden thesse efftherscriffne dande mend aff alle fyretingstocke, som wore Hans Matzsen i Swndbyøøstre, Jørgen Olsen ibidem, Niels Jonsen ibidem, Jørgen Michilsen ibidem, Michel Olsen i Cacstrøp, Laas Ipsen i Tymbrøp, Per Hemmingsen i Tornby, Jes Geldsen ibidem, Josep i Syndby øøstre, Nis Kenpe i Tornby, Oluff Perssen i Magleby oc Jep Laursen ibidem. Huicke forscriffne xij dande mend aff fogedens befalning vdginge aff tynge effter theres fulde berad, oc ighen komme alle innen fyretingstocke oc witnede endrectelige paa siel oc sandhed, adh the nærwærendes wore, hørde oc sage, adh forscriflne Nicles Guldsmed skøte, gaff oc oplod forscriflne boder fraa seg,


116

syn husfrw oc begges theres arffuinge oc til iomfrw sancte Margrete altere medh forscriffne vilkor til ewigtyd wæresculendes, oc ther wor enghen gensigelse emodh, oc thette skøde bleff lowlige stadfest innen fyre tingstocke. Oc all then trethe oc delæ, som forscriffne Anders Ipsen haffde emodh forscriffne Niels Guldsmed fore han haffde ladet bigt syne boder forner hans boder, then vdowergaff han same dag paa forscriffne ting for seg, syne arffuinge, oc alle andre, som ther vppa vilde thale, ylde, kyere eller trethe i nager made effther then dag. Adh swa er vdi sandhed, som forscriffuit star, thet haffue wij hørt oc seeth paa forscriffne tyng. Huicked wij til ydermere wythnedsbird widne medh wore indcegle hængindes næden for thette wort obne breff. Datum anno, die et loco vt supra.

Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.


82.

1496. 26 April. Gertrud Pedersdatter, Gert Grubbes Efterleverske, Forstanderske i Vor Frue Kloster i Roskilde, giver en Gaard i Kattesundet til S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for en evig Sjælemesse.

Jeg Gertrud Pæthersdatter, Gwært Grubes effterleffuerske oc forstanderske vdi wor frwe closter i Roskilde, giør witterligt alle nærwærendes oc komesculendes medh thette myt obne breff, adh ieg medh myn gode frij welge oc berad hw vdi myn frij welmagt haffuer wnt, giffuet oc affhænd fraa meg oc alle myne arffuinge, ehwo the hælst ære eller wære kunne, myn gard oc grund ligindes i Købendhaffn i sancti Clementz sogn ther samestedz hoss Catteswnd norden optil then gard, som her Anders Andersen tilhørde, oc sinden næst then gard, som liger til sancti Jørghens capil vdi Købendhaffn, medh all then gardz friihed paa lenge oc brede vppæ oc nødre, atwære oc bliffue til iomfrw sancte Margrete altere vdj wor frwe kircke i Køpendhaffn til ewindelige eye, iomfrw sancte Margrete, her sancti(!) Bartholomeus, her sancti Nicolaus oc the vskillige børn oc alle Jhesu Cristi werdige helgene, til loff, heder oc ære,


117

ffor meg myne kyere hosbonders, wore kyere børns oc forældernis siæle, oc alle cristne siele til hielp, trøst, roo lisæ aff theres pynæ, medh skel oc vilkor som effterfølge. Fførst adh ieg scal selff qwit oc frij nyde, haffue oc beholde forscreffne gard vdi myne liffuedage, oc effter myn død scal han wære oc bliffue til forscreffne altere for en ewiig messe, som læses oc holdes scal aff her sancte Clement pawe om othensdagen for oss alle, som forscreffne staa, then benedide gud til loff oc oss til then ewige salighed. Skede thet swa, thet gud forbiwde, at forscreffne gutz tieneste ey huldes i swa made som fore er rørdh, tha sculle myne arffuinge fuldmagt haffue thette breff ighen atkalle oc gøre thet døt oc mactløst, oc legge forscreffne gard til eth anneth altere, ther som swadan gudztieneste holdes kan til ewig tijd. Emeden hwn holdes fore forscreffne altere, tha scal forscreffne gard bliffue ther til vden alt hinder, trethe, delæ eller gensigelse for alle myne arffuinge eller nager retgang, hues the heremod kunne fynne i nager made. Adh thette er nw myn fulkomelige welge vdj myn welmagt oc tilsligeste(!) myn yderste velge, adh forscreffne gard medh bigning oc forbedring i alle made encthet wndentaget scal wære oc bliffue til forscreffne altere, tha til ydermere forwaring, stadfestelse oc bedre beuisning her om hænger iegh myt indcegel næden for thette myt obne breff medh heterlige oc welburdige mendz indcegle, som ære her doctor Johan Jensen, dæghen j Roskilde, her Pæder Reberg, cantor samestedz, her Lyder Jensen oc mester Otte Hansen, canicker her samestedz, huicke ieg kerlige bedet haffuer atbesegle thette breff medh megh. Datum ex ciuitate Roskildensi anno domini mcdxcvj, fferia 3tia proxima post festum beati Marcij martiris et ewangeliste.

Samtidig Afskrift i Konsist. Ark. Foranførte Gavebrev er stadfæstet af Kong Hans 1496 Mandag næst for St. Petri og Pauli Dag (27 Juni) "paa vort Retterting i Kjøbenhavn, nærværende os elskelige Hr. Jørgen Hintzen og Hr. Anders Povlsen, Kanniker i Kjøbenhavn".


118

83.

1496. 26 Maj. Gregers Mogensen, Raadmand i Kjøbenhavu, giver sin Gaard paa Amagertorv til S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for to ugentlige Messer og en Aartid.

Jeg Greiers Magensen, radman i Købendhaffn, giør witterligt alle nærwærendes oc komesculendes medh thette myt obne breff, adh ieg medh myn gode frij welge oc berad hw vdi myn frij welmagt, oc medh myn kyere husfrwes oc myn kyere dotters Karines raad oc samticke, the helge werdige trefoldighedh til loff, iomfrw Maria Jhesu Cristi benedide moder, ffrwe sancte Anne, iomfrw sancte Margrethe, her sancti(!) Bartholomeus, her sancti Nicolaus, the helge werdige wskildige børn, som haffue tolt pyne oc død for Jhesu Cristi naffn skild, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene hwer wedh sijt naffn, megh sindige meniske, myn kyere husfrw, myn kyere dotter, oc begges wore forældernæ leffuindes oc døde, som wij haffue nyt got adh, oc alle cristne sielæ til help oc trøst aff then sware byttre pynæ, the ære skickede vdi for theres synder, adh then mylde barmhertige gud, som alle godgerninger løner oc alle ondgerninger pyner, wel wnne oss, som forscreffne staa, her swa vdi werden atleffue, attwij mwe vndgaa swadan bytter pyne effter wor dødh. Oc til eth stadigt hob, adh wij mwe beside hemeriges rige effter thette liiff, haffue wij alle tree endrectelige medh wor gode frij welge oc berad hw wnth, giffuet oc affhænt ffraa oss oc alle wore arffuinge, ehwo the helst ære eller wære kunne, wor gard oc grund ligindes her i Købendhaffn paa Amage torffuid, som Iep Nielsen radman nw vdi bor, medh all then gardz lenge oc brede, oppe vdi garden medh all bigning oc forbedryng, som nw paa forscreffne gard bygt er, oc tisligiste nødre i garden j abellegarden oc i alle stede, vppæ oc nødre, medh all then gardz friihed, som han nw i indhægnet oc begriben er, effter skøde breffs oc købe breffs ludelse, som lude paa forscreffne gard vden alt hynder, threthe, delæ, helperede, gensigelse eller nager retgang, hues wore arffuinge eller


119

nager andre heremod kunne fynne i nager made, atwære oc bliffue effter myn død, myn kyere husfrwes, myn kyere dotters, til iomfrw sancte Margrete altere vdi wor frwe kircke her samestedz til ewindelige eje, medh vilkor som effterfølge. Ffør(st) adh huicken dande man, som vicarius er til forscreffne altere, scal holde eller holde lade two læsne messer om wghen til ewigh tijd: en om tisdagen aff frwe modher sancte Anne, oc en om fredagen aff Jhesu Cristi werdige fæm wnder, oc en begengelse hwert aar medh alle vicariorum vigiliis vdi koor xiiij dage effter sancte Michels dag, oc hwer scal holde messe om morgenen for sijt altere oc til ewig tijd, som fore er rørd. Skede thet swa, thet gud forbiwde, adh forscreffne gutz tieneste ey swa hwldes, som forscreffuit star, for hans forsømelse skild, som skicked wore til forscreffne altere atholde swadan gutz tieneste, thaa giffue wij her deghen, alle canickene, then dande man, som prior vicariorum er, oc alle vicariene fuldmagt medh thette samme breff fforscreffne gard medh bigning forbedring oc all syn friihedh ighen attage fraa forscreffne sancte Margrete altere, oc legge hannum til eth annet fatigt altere, ther som forscreffne gutz tieneste til ewig tijd holdes kan: oc hwer vdi syn stedh her trolige tilseer, adh forscreffne gutz tieneste holdes, som wij eder tiltro, oc i welle antsware for Jhesu Cristi strengedom, nar gud wel attwij ther komendes worde. Adh thette er wor fulkomelige wilge nw vdi wor welmagt oc tisligeste wor yderste wilge, tha til bedre stadfestelse, bewisning oc forwaring her om hænger ieg myt indcegel næden for thette myt obne breff medh erlige oc forsinlige mendz indcegle, som ære Arild Wogn, Niels Scriffuere, Erland Ionsen som kalles Snare, oc Iep Iensen, radmen, myne kyere medhbrødre her samestedz, huicke ieg kerlige bedhet haffuer atbesegle thette breff medh meg. Datum ex ciuitate Haffnensi, anno domini mcdxcvj, fferia quinta penthecostes.

Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.


120

84.

1496. 27 Juni. Kongelig Bekræftelse givet Hr. Lavrits Mortensen, perpetuus Vicarius i Vor Frue Kirke, paa Niels Andersen Guldsmeds Gavebrev (Nr. 81).

Wii Hans medh gudz nade Danmarcs, Norges, Wendes oc Gotes koningh, vduald til Suerige, hertug til Sleszwig, i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborg oc Delmenhorst, giøre witterligt, at for oss wor skicked heterlig mand her Lauris Marthensen, perpetuus vicarius i wor frwe kircke i Købendhaffn, medh eth breff aff Amage landzting, som Anders Ipsen i Søndre Swndby oc tyngfoget paa Amaghe land haffuer vdgiffuet oc besegld medh flere, ludendes at Niels Andersen Guldsmed, borger i Købendhaffn, medh syn husfrwes raad oc samticke ther skøte oc affhænde fraa seg oc begges theres arffuinge the tree boder medh thet herberre, som vptil them bigd er vdtil stranden, medh forscriffne boders bodestede ligindes paa Dragøør, sinden næst Anders Ipsens boder ther samestedz, med alle the boders friihed, bigning, forbedring paa lenge oc brede, vppæ oc nødre, encthet wndentaget, atbliffue til sancte Margrete altere vdi wor frwe kircke i Køpendhaffn til ewindelige eye etc., som thet breff ther om ydermere vduiser. Huicket breff wij nw stadfeste oc wedh syn fulde magt døme wedh alle syne ordh oc article, som thet inneholder, fforbiwthendes alle, ehwo the helst ære eller wære kunne, forscriffne her Lauris Marthensen eller hans effterkomere paa forscriffne alteres wegne paa forscriffne boder hinder eller forfang atgøre i nager made, swa lenge nager komer for oss medh bedre beuisningh paa wort rettertingh. Datum Haffnis feria 2da proxima ante festum sanctorum Petri et Pauli, anno domini mcdxcsexto. Nostro ad causas sub sigillo. Teste Georgio Marswyn, iusticiario nostro dilecto.

Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.


121

85.

1496. 28 Juni. Kongelig Stadfæstelse af Gregers Mogensens Gavebrev (Nr. 83) til S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke.

Wii Hans medh gutz nade Danmarcks, Norges, Wendes oc Gotes koning, vduald til Suerige, hertug i Slesuig, i Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborg oc Delmenhorst, giøre witterligt, at for oss wor skicked heterlig mand her Lauris Marthensen, perpetuus vicarius i wor frwe kircke i Købendhaffn, medh eth breff som Greiers Magensen, radman i Købendhaffn, haffuer vdgiffuet oc besegld medh flere til withnetsbird, lludendes at han medh syn frii welge oc medh syn kyere husfrwes oc syn kyere dotters Karines raad oc samticke haffuer wnt oc giffuet fraa them oc theres arffuinge theres gard oc grwnd ligendes her i Købendhaffn paa Amage torffuid, som Iep Nielsen radman nw i boor, medh all then gardz rethe tilligelse til sancte Margrete altere i wor frwe kircke til ewyndelige eye, medh article oc vilkor, som thet breff vduiser. Huicket wy nw stadfeste oc wedh syn fulde macth døme wedh alle ord oc article, som thet inneholder, fforbiwthendes alle, ehwo the hælst ære eller wære kunne, fforscreffne her Lauris Marthensen eller hans effterkomere paa forscreffne alteres wegne ther paa hinder atgøre i nager made, swa lenge adh nager kommer for oss medh bedre bewisning paa wort rettherting. Datum Haffnis vigilia beatorum apostolorum Petri et Pauli, anno dominj mcdxcvj. Nostro ad causas sub sigillo. Teste Georgio Marswyn, insticiario nostro dilecto.

Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.


86.

1496. 4 Avgust. Jep Pedersen, Borger i Kjøbenhavn, giver to Gaarde sammesteds og en Gaard i Ishøj til S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke for to Messer og en aarlig Begjængelse.

Jep Pædersen, borgere i Købindhaffn, giør witterligt alle nærwærendes oc komesculendes medh thette myt obne


122

breff, adh ieg medh myn gode frii welge oc berad hw vdi myn frii welmagt oc medh myn kyere husfrwes raad oc samticke, the helge werdige trefoldig til loff, iomfrw Maria Jhesu Cristi benedide modher, iomfrw sancte Margrete, her sancte Bartholomeus, her sancti Nicolaus, the helge werdige wskildige børn, som haffue tolt død oc pyne for Jhesu Cristi naffn skild, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene til heder oc ære, meg sindige meniske, myn kyere husfrw oc begges wores forælderne leffuendes oc døde, som wij haffue nyt got adh, til then ewige salighed, oc alle cristne sielæ til en help oc trøst aff theres pyne: haffue wij bade medh en god wilge skøt giffuet oc affhænd oc medh thette same breff wnne, skøde, oplade oc giffue ffraa oss oc alle wore arffuinge oc alle andre, ehwb the helst ære eller wære kwnne, oc til iomfrw sancte Margrete altere vdi wor frwe kircke her i Købendhaffn thesse effterscreffne godz, medh vilkor som effterfølge, Fførst giffuer ieg myn gard, som ieg selff nw i boor, ligindes her vdi byen synden vptil wandmøllen, oc norden vptil Anne Per Hansens gard, oc westhen vptil then kalhawe, som Knwd Scriffuer radman haffuer aff sancte Berette altere i forscreffne wor frwe kircke, medh all then gardz friihed, vppæ oc nødre i lenge oc brede medh hwss, iord, bygning oc boder, som han nw indhægnet oc begreben er i alle made, encthet wndentaget, atwære oc bliffue til forscreffne sancte Margrete altere efter myn død oc myn kyere husfrwes Kirstines, som ieg nw haffuer, qwit oc frij til ewyndelige eye, ffor two messer, som sculle holdes hwer wghe til ewig tijdh, oc sculle beginnes adh sancte Michels dag næstkomendes, en om torsdagen aff Jhesu Cristi helge werdige benedide legome, then annen om løwerdagen aff iomfrw Maria Jhesu Cristi benedide modher. Oc ther fore scal then dande [mand], som perpetuus vicarius er til forscreffne sancte Margrete altere, haffue two lødige marc aff meg oc myn kyere husfrw, emeden wij leffue, oc effter begges wores død scal han wære qwit oc frij til forscreffne altere, som fore er


123

rørd. Item giffue wij bode then iord medh hennis bygning oc forbedringh, som hwn nw bigd oc forbedret er, til forscreffne sancte Margrete altere, lligindes østhen wedh thet strede, som er mellem gamble torff oc wandmøllen, twert ower østhen fraa then gard, ieg nw selff vdi boor; huicken iord ieg rettelige køpt haffuer aff mester Pæder, priore vdi wor frwe closter i Helsingør, for halftresindztiwe marc, oc til ewindelige eye medh all then iordz friihedh vppæ oc nødre, paa lenge oc brede, som the breffue inneholde oc lyde, ther forscreffne mester Peder meg antwordet haffuer paa forscreffne iord, ffor en messe, som holdes scal om mandagen hwer wghe til ewigh tijd for alle cristne sielæ, oc beginnes scal adh sancte Michels dagh næstkomendes, oc forscreffne vicarius til forscreffne altere scal arlige arss haffue i lødig marc aff the boder, som stande paa forscreffne iord for forscreffne messe, oc effter begges wores død scal iord oc bygning qwit oc frij igenkomme til forscreffne altere til ewindelige eye. Item giffue wij then gard wij haffue vdi Ysøwe, som Lass Jensen nw vdi boor, paa then sindre gade, oc giffuer arlige arss i pund byg til landgille, medh all then gardz friihed i skow, marc, aager, æng, wat oc tiwrt encthet vndentaget, medh all then rettighed, som wij bode haffue vdi hannum, til forscreffne altere til ewyndelige eye ffor en ewig begengelse, som then dande mand arlige arss holde scal, ther perpetuus vicarius er til forscreffne altere, vdi høige koor medh alle vicarene viij dage fore sancti Morthens dag, oc scal nw strax beginnis innen forscreffne tijd. Oc myn husfrw oc ieg sculle arlige arss giffue then dande mand ij skilling grot aff forscreffne gard, som vicarius er til forscreffne altere, atbethale forscreffne begengelse medh, oc effter begges wores død sculle forscreffne godz oc garde qwitte oc frii wære oc bliffue til forscreffne altere ffor swadan forscreffne gutz tieneste, vden alt hinder, trette, delæ, helperede, gensigelse eller nager retgang, hues wore arffuinge eller andre paa theres wegne heremod kunne fynne i nager made. Oc then


124

dande mand vicarius, som thesse garde i forswar haffuer, scal holde them wel færdige medh god bygningh, swa adh enghen brøst scal fynnes ther vppa i nager made. Skede thet swa, thet gud forbiwde, adh forscreffne gutz tieneste ey hwldes som fore er rørd, tha giffue wij her deghen, alle canickene oc alle vicariene fuldmagt medh thette samme breff atlegge forscreffne gotz til eth annet altere, ther som swadan gutztieneste holdes kan, oc seer ther trolige til hwer i syn stedh, som i velæ antsware for gudzdom. Adh thette er nw wor fulkomelige wilge vdi wor welmagt oc tisligeste wor yderste vilge, til bedre beuisningh oc forwaringh her om hænger ieg myt indcegle næden for thette myt obne breff medh erlige oc forsinlige mendz indcegle, som ieg ther til bedhet haffuer atbesegle thette breff medh meg, som ære Greiers Magensen, radman i Købendhaffn, Hans Bøtkere, Jens Skreder, Boo Bagere, burgere her samestedz. Datum Haffnis anno dominj mcdxcvj in profesto sancti Oswaldi regis et martiris gloriosi.

Samtidig Afskrift i Konsist. Ark. Sammesteds findes Kong Hans's Brev af 1498, S. Johannis Dag ante portam latinam (6 Maj), at paa den Dag "fore oss paa wort retterting i Købendhaffn, nærwærendes oss ælskelige mester Jon Scaldre, erchediegn i Lwnd, oc her Per Andersen, perpetuus vicarius i samested, wor skicked Jep Pædersen borgere i Købendhaffn, oplod skøthe oc affhænde fraa seg oc syne arffuinge oc til her Lauris Morthensen, perpetuus vicarius til sancte Margrete altere vdi wor frwe kircke" de i foranførte Gavebrev nævnte Ejendomme. Ligeledes findes sammesteds Kong Hans's Stadfæstelse af foranførte Gavebrev, udstedt "Hafnis vigilia omnium sanctorum a. d. Mcdxcviij".


87.

1496. 15 Avgust. Hans Korte og Oluf Skrædder, Borgere og Procuratores for Graabrødre Kloster i Kjøbenhavn, sælge en af Klosterets Gaarde i Kjøbenhavn til Peder Bødker, Borger sammesteds.

Alle men thette breff see eller høre læse, helse wij Hans Korte oc Oluff Skrædere, borgere i Købnnehaffn oc procuratores til Grobrødre closter i samestæd ewinnelige meth gud oc gøre wij alle witherligt nerwærendes oc kommeskullendes, at wij pa forne closters wegnæ meth wor


125

frij willie oc berad hwgh oc meth broder Andres Glob vicarius offuer alle Grobrødre closter de obseruancia i Danmarck etc., broder Cristiern gardian i forne Grobrødre closter oc mene conuentis samtycke oc fulbord i same stædh, haffue solt, skøt oc affhendt, oc meth thette wort obne breff sæll, skøder oc afhender ersame man Pether Bøcker borger i forscreffne Købnnehaffn en Grobrødre closter jord oc grwnd liggendis i thet stræde, som løber frem for forscreffne Grobrødre closters kircke gord, østen nest op til then jord, som Jep Jenssen fick aff forscreffne closter oc swo bort til Kødmangere strædet meth alle forscreffne jord grwnd oc rettighed i lenge oc brede op oc neder enthet vndentaget til ewerdelige eyæ, eyæ skullendes. Oc kendes wij oss at haffue fult oc alt oppeborith paa forscreffne closters wegne for forscreffne jord oc grwnd oc god betaling effther wor fulle nøye aff forscreffne Pæder Bøkere. Thij tilbinde wij oss oc wore efftherkommere paa forscreffne closters wegne at frij himble oc fulkomelige til at staa forne Peter Bøkere och hans arffuinge all forscreffne jord grund oc rettighed for hwer mans tiltal eller gensigelse i nogre hande made. Till hwes tings witnesburd oc betræ forwaring tha haffue wi hengt wore ingecegel meth beskene mens ingecegel, som ære Albricht Brockman, Willom van Bomel oc Oluff Bagere, borgere i Købnnehaffn. Giffuet oc screffuet i Købnnehaffn aar effther guds burd m. cd. halffemtesinnetiwe paa thet siæte, mandagen nest effther sancti Laurencij martiris.

Jon Mortensens Afskrift i Dipl., af Orig. i S. Nicolai Kirkes Arkiv. Kjøbenhavns Bytingsvidne, udstedt Mandag næst for(?) S. Laurencii Dag 1496, om dette Skjøde findes i Afskrift sammesteds.


88.

1496. 29 Avgust. Kongeligt Rettertingsvidne angaaende Gregers Mogensens Gave til S. Margrete Alter (se Nr. 83).

Wii Hans (o. s. v.). Giøre witterligt, at aar effter gudzbird mcdxcvj, sancti Johannis baptiste dag decollacionis,


126

fore oss paa wort rettherting i Køpendhaffn, nærwærendes oss elskelige her Jørgen Hintzesen, canick i Køpendhaffn, oc Henning Olsen, borgere ibidem, medh flere tha nærwærendes, wor skicked Greyers Magensen, radman i Købendhaffn, affhænde, skøte oc oplod fraa seg, syn husfrw oc begges theres arffuinge oc til her Lauris Morthensen, perpetuum vicarium i wor frwe kircke i Købendhaffn, paa sancte Margrete alteres wegne i samestedt, en syn gard hoss Amage torffuid i Købendhaffn, som Jep Nielsen nw i bor, medh alle syne rette tilligelse til ewindelige eye eyesculendes i alle made effter thet eyedomps breffs ludelse, her Lauris Marthensen tilforn ther vppa fanget haffuer. Oc wor her nw enghen gensigelse modh forscreffne skøde. Datum vt supra, nostro ad causas sub sigillo. Teste Georgio Marswyn, iusticiario nostro dilecto.

Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.


89.

1498. 10 Avgust. ChristieT Torkildsen, Prior i den Helligaands Hus i Kjøbenhavn, og menige Konvent sammesteds afhænder to Gaarde i Kjøbenhavn til Facultas artium for den Sum, Universitetet havde faaet i Sjælegave af Mester Clavs de Polonia, fordum Dronning Dorotheas Livlæge.

Wii brodher Cristiern Torkilssen, prior i then Helliandz hwss oc klosther i Københaffn, oc mene conuent i samme stædh, gøre witherligt met thette wort obne breff, at wij fore forscreffne wor klosthers store trangh oc merckelig brøst skyld haffue soldh, skøt oc affhend, oc met thette wort obne breff sellij skødhæ oc affhendæ fran oss oc forscreffne wort klosther till ewindeligh eiæ hetherlig oc erlighæ men, mesther oc regentibus in facultate arcium in studio Haffnensi, thoo forscreffne wore klosthers gordhæ ligendis i Københaffn, then ene nordhen i Kødmangers strædhet, som her Lauris Morthensen, perpetuus vicarius i wor frwe kircke i Københaffn: nw haffuer i leiæ aff oss oc liiffs breff ther paa, ligendes ræt østhen twert ower gaden


127

fran then gord forscreffne her Lauris Morthensen nw i boer, met all sin bygning, abildgord, gorsrom, lengd oc bredhæ, som han nw fattiit och begreffuen ær, oc then annen paa østræ gadæ i sancti Nicolai soghen nordhen wedh gaden, østen nest then gordh, Lange Jon nw i boer, oc westhen nest then Oluff Twesen, nw sist i bodhæ, i hwilcken forscreffne gord nw i boer Hemmingh Perssen, met all forscreffne gords tilligelsæ i lengd oc bredhæ, som han oc nw fattiit oc begreffuen ær. Oc wetherkenne wij oss at haffue oppeborit penningh och god betalingh fore forscreffne gordhæ effter wor eghen nøffue, saa at wij tacke them for godh betaling. Men skedhæ thet saa, thet gud forbiwdhæ, thet forscreffne facultas arcium eller studium trengdes till eller skulle ighen sellij eller affhendæ forscreffne thoo gordhæ, tha skullæ wij eller wore efftherkommere i forscreffne Helliands hwss oc klosther wære them nest ighen at købe, for nogher annen, oc tha them at betale met firæ hundredæ marck, som tha gengæ oc geffue ære i Danmarck. Skedæ thet oc saa, thet gud forbiwdæ, at forscreffne facultas arcium, studium eller vninersitas aldelis bleffue forstørit, oc ey hob til wore, at thet ighen skulle recupereris, tha skall forscreffne thoo gordhæ aldelis met all bygning oc forbædrelsæ, som the tha fynnes, frij oc qwiit ighen komme till forscreffne Helliandshwss oc klosther i Københaffn wdhen all gensighelsæ. Tog met sodant skell oc wilkor, at prior oc brødre i forscreffne Helliands hwss oc klosther skulle ther effther orlig aar till ewigh tiid holle een begengelsæ oc messe met alle brødhre for hetherlig mandh mesther Claus de Polonia 1), hwes siell gud nade, quondam phisico domine Dorothee regine pie memorie etc., met hwes siælegaffue och penningæ forscreffne gordæ køptæ æræ ad dictam facultatem arcium, effther hans ytherstæ wilgæ oc begiering, som hans testamentæ ythermere ther om inneholler oc wtuisser. Tiil

__________

1) Jfr. Kbhvnske Selskabs Skr. IV, 267. Suhms Saml. 1 D. III, 206 ff.


128

ythermere fastheit oc forwaringh her om hengher iegh forscreffne brodher Cristiern Torkilsen, prior, mit embitz indsegell nedhen for thette breff, met wort conuentz, tilbedendes hetherlig oc reenliffuet man brodher Torkild Pouelsen, wor kære brodher oc prior i then Helliandshwss oc kloster i Malmø, samme breff met oss at besegle. Giffuet i Københaffn, aar effter guds byrd twsinde firæhundrede halffemtesynnetiwge paa thet ottendæ, sancti Laurencii martiris dag.

Jon Mortensens Afskrift (efter Orig.) i Gl. kgl. Saml. 727. Fol. - Sammesteds findes Kong Hanses Brev, udstedt 1498 den Løverdag næst efter Vor Frue Dag assumptionis (18 Avgust) til Vidnesbyrd om, at paa Rettertinget i Kjøbenhavn samme Dag oplod, skjødede og afhændede Broder Christiern, Prior til Helliggejsthus, fra sig og sine Efterkommere og Konventet sammesteds til "Hr. Hans Albrectsen Rectori universitatis studii Hafnensis og Kannik ibid. paa Facultatis artium Vegne i samme studio, til evindelig Eje", de to fornævnte Gaarde.


90.

1498. 26 November. Kong Hans tager sin Kapellan Hr. Lavrits Mortensen, hans Gods og Tjenere, især det Gods, der ligger til hans Alter (S. Margrete Alter i Vor Frue Kirke) i Kjøbenhavn, i sin kongelige Værn og Beskjærmelse.

Wij Hans medh gutz nade Danmarcks, Sueriges, Norges, Wendes oc Gotes koning, hertug vdi Slesuig, i Holsten, Stormarn oc i Ditmersken, greffue i Oldenborg oc Delmenhorst, giøre alle witterligt, at wij aff wor sinderlige gwnst oc nade haffue taget oc annammet oc medh thette wort obne breff tage oc annamme thenne breffuiser her Lauris Morthensen wor capellan, hannum, hans gotz, tienere oc besinderlige the gotz oc tienere, som han haffuer ligindes til syt altere her i Køpnehaffn vdi wort forswar, frijd, hægn, wærn oc beskermelse, besinderlige atforsware oc fordeitinge til rette. Oc welle wij ey, at nager schal besware hannum eller hans tienere, som til forscreffne hans altere ligge, medh gesterij eller medh nager andhen wrettelig tinge. Thii forbiwde wij alle andelige oc wertzslige, ehwo the hælst ære


129

eller wære kunne, oc sinderlige wore fogder oc æmbitzmen, borgemestere, radmen, borgere oc alle andre, forscreffne her Lauris Morthensen paa person, tienere eller gotz athindre, hindrelade, delæ, platze, wmage eller vdi nager made at wforrette heremodh wort beskermelse breff, vnder wor konninglige hæffnd oc wrede. Giffuet paa wort slot Køpnehaffn mandagen næst effter sancte Katherine virginis dag, aar effter gutzbird mcdxcviij, vnder wort secrete.

Samtidig Afskrift i Konsistoriets Arkiv.


91.

1499. 1 Februar, Klavs Bertelsen, Præst i Kjøbenhavn, skjænker sin Andel i en Gaard og to Boder i Kbhvn til Helligaands Kloster smst., hvorfor han betinger sig en Aartid af Prioren og Konventsbrødrene.

Jeg Claus Bertelssøn, prest i Kiøbenhafn, giør witterligt alle nerværende och komme schullende, att ieg med min fri willie och velmacht och med beraad hu hafver undt och gifvedt, schiødt och afhendt, och med dette mit obne bref under och gifver, schiøder och afhænder fra mig och mine arfvinger til den Hellig Aands closter i Kiøbenhafn, til evendelig eje hafve schullende, ald den deel och rettighed, som mig er tilfalden af rett arf effter mine forældre: Den gaard med huus och iord, som Peiter Sigvorssøn nu iboer och ligger vid stranden vesten nest den gaard, Hans Winche nu iboer, och østen den gaard, som Bernt Parys nu iboer, i lengde och brede, oppe och nedre i alle maader, som den nu forfunden och begreben er. Item thou boder med huus och iord liggendis i det stræde, som løber ret vesten for sancte Nicolai kirche och saa ind til Fergestredet, eller nogen anden sted, hvor de helst kand være eller findis inden for Kiøbenhafns bye, Gud fader, Søn och den Hellig Aand til loff, hæder och ære, for mig, mine forældres, faders och moders, siele och andre christne siele: med saa schiel at prioren och conventz brødrene i forschrefne


130

closter schal holde eller holde lade en aartid med messe och vigiliis en tid om aaret, naar dennem techis, for os alle, som forschrefvit staar, och alle christne siele. Och kiendis ieg mig och mine arfvinger ingen rettighed ydermere at hafve i forschrefne deel effter denne dag; thi tilplicter ieg mig och mine arfvinge at fri hemle, tilstaa forschrefne closter forschrefne deel och rettighed for hvermands tiltale, som der kand paa tale med lands lou, kirche lou eller nogen anden rettergang udi nogen maade. Thil ydermere forvaring och stadfestelse henger ieg med villie och vidschab mit indsegel neden for dette mit obne bref, och hafver ieg bedet hæderlige och ærværdige mænd, her Hans Wegge, her Gregorius i sancte Nicolai kirche, Anders Nielssøn, borgemester, Hans Bogbinder, raadmand, Egbret och Matths Grydestøfvere, borgere i forne Kiøbenhafn, at de henger deris indsegle med mit til vidnesbyrd. Datum anno domini miilesimo guadringentesimo nonagesimo nono, in profesto purificationis virginis gloriosæ.

Afskrift i Hans Nielssøns, Kbhvns Hospitals Fundat. og Breve. 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4. Smst. findes Kbhvns Bytingsvidne om denne Gave, udstedt 1500, Mandagen næst efter S. Jacobi Apostels Dag.


92.

1501. 11 Maj. Kristiern Daas Testament, hvori han blandt andre Gaver betænker endel kjøbenhavnske Kirker og Hospitaler.

Jeg Kristiern Daa aff waben gør witherlicth allæ med thette mit obnebreff, at om Gwd haffuer forseeth, at meg bliffuer forstackith nw wty thenne wor nadigæ herris reyssæ tiil Swerigæ, som ieg ær nw wty skickith, tha skiicker ieg wtaff thet gotz, som Gwd meg forlænth haffuer: Fførst tiil ressurrectionis Ihesu Cristi altære wty wor Frwæs kirckæ wty Københaffuen tiil en ewigh mæssæ fore myn oc myne forældres syellæ eth panthæbreff, som ieg aff welbyrdig qwinnæ frwæ Hellæ wty Skonæ haffuer, lydendes paa ij hwndridæ libske marc, som ieg haffuer hennes gotz i panth


131

fore, først en gard wty Borwppæ 1) oc giiffuer tiil langillæ j lødemarc, som Hans Skoffuæ wty boer, item en gard wty Søwærwp 2), som Jørigen Hansen wty boer, giiffuer tiil landgillæ v Sk. grot, item en gard i Sanund 3), som Per Jensen wty boer oc giiffuer tiil langillæ ij Sk. grot, item en gord fæst ibidem, giiffuer en Sk. grot. Item tiil sammæ altære eth panthæbreff, som ieg aff welbyrdyg swend Jacob Geeth haffuer, lydendes paa ij hwndride libske marc, som ieg haffuer hans gotz i panth fore, som ær en gord i Bierby, som nw Lassæ Andersen wtyboer oc giiffuer tiil landgillæ v pund korn ij Sk. grot, meth allæ arteckellæ, som panthæbreffuit inde holder. Item tiil sammæ altære xliiij lod sølff. Item skal forne messæ holdes fore forne altære om fredaghen oc wære sywngen aff wor Herres pinelssæ. Item tiil Dalby closter i Skonæ iiij lod sølff. Item tiil Helligkorss giillæ ibidem ij marc. Item ad conuiuium sancti Nicolai ibidem ij marc. Item ad altare sancti Nicolai ij marc. Item tiil Helligestws j Malmøø iij lod sølff. Item tiil Helligestws Haffnis iij lod sølff. Item tiil sancti Nicolai kirckæ iij libske marc. Item tiil sanctum Georgium ibidem ij libske marc. Item tiil Swortæbrødre i Roskild iij marc. Item tiil Graabrødræ ibidem iij mare. Item tiil sancte Agnetis closter iij marc. Item tiil sancte Clare closter iij marc. Item tiil wor Frwæ closter ibidem ij libske marc. Item sancti Jørgens kirckæ ibidem ij marc. Item fatigæ folck i Dwæbrødræ ij marc. Item tiil Grabrødræ j Køge iij libske marc. Item tiil Prestøø closter iiij lod sølff. Item tiil Graabrødræ closter Haffnis ij marc. Item tiil sancti Søffrins kirckæ i Holmstrop ij marc. Item tiil Bitzstrops kirckæ en libsk marc. Item tiil Stiernæbierre iij rinske gyllænæ. Item myn hest tiil Swortæbrødræ j Roskild for messer og vigiliis. Item min broder her Erick Daa en sølff skeed paa vi lod sølff med eth forgylt skaffth,

__________

1) Der er et Borup i Tikjøb Sogn, som vist her menes.

2) Maaske Sørup i Grønholt Sogn.

3) Læsningen af dette Navn er noget usikker. Maaske er det Saane eller Saundte i Tikjøb Sogn.


132

en bloo mwsterfillæ koffuæ med næb oc iij rinske gyllænæ. Item myn broder Polly Daa thet bestæ par kleder. Item myn kære moder x mare penningæ oc iij lod sølff. Item her Søffrin Daa x mare som hand ær meg skyldwg. Item her Lawris Falster iij lod sølff oc en rinsk gyllænæ. Item Niels Kempææ en follæ, gaar paa Bogænæss. Item allæ myne sengæ kleder fatigæ folck. Item Anderss Henricssen 1) eth swerd, som staar wty mith herbærre i Roskild, oc the knappæ som syde wty myn røde kiortell. Item søster Annæ Hanssædatther j sancte Agnetis kloster en rinsk gyllænæ iij lod sølff. Item søster Abbællæ ibidem en grot. Item fatigæ prester i Københaffuen fore messer oc vigiliis xx libske marc. Item Benth myn stolswend mit bæstæ pantzær, en rødledesk kiortell, wnder foreth med westerlendest, med kowæn, ther tiil hørrer. Item hwes penninge oc sølieff ighen ær skal skiifftes tiil fatigæ folck. Thette mith testamenthe at fwlkommæ oc fwltgøræ bæfaller ieg hederligæ mend her Lauris Fa(l)sther cannick i Roskild, her Erick Daa myn kære broder, perpetuus vicarius i Københaffuen, Anderss Henricsen 1) aff wabæn oc Niels Kempæ, at (the) thette saa wdræde oc fwlkommæ, som the wellæ antzswore for Gud. Item skal oc sammæ myne testamentarij op kreffæ hwes gield meg til staar, lxxx libske marc aff Marckord oc Hans Kock, som the meg loffuide nw tiil sancti Michels dag, item xx marc aff Knwt Walkendorp, som ieg hans breff paa haffuer; item x rinske gyllænæ oc aff Knwt Walkendorp nw pintzdag, som ieg oc hans breff paa haffuer. Item thette ær thet, ieg ær skyldug bort: først Jep Skowgord wty Jwtland x marc, item Anderss Henricksen ij rinske gyllænæ. Tiil ythermeræ forwaring tryckær ieg mit indsegellæ neden fore thette mit opnæ testamentes breff, tiilbedendes hedherlige mand her Erick Daa, at han oc tryckær syth indsegellæ næden fore thette breff. Datum

__________

1) Af Slægten Dresselberg, til Lyngbylille ved Arresø.


133

Haffnis fferia tertia proxima post festum beati Johannis ante portam Latinam, anno domini md primo*

Paategnet: Kersten Daays testame[nt lydendes paa] iordgotz y Syælandt.

Orig. paa Papir, med tre paatrykte Segl. Geh.-Ark.


93.

1501. 28 Oktober. Bernt Bernitsen, perp. Vicarius i Vor Frue Kirke, skjænker sin Fædrenegaard i Kbhvn til de tolv Apostles Alter i Vor Frue Kirke, og betinger sig derfor en vis ugentlig Gudstjeneste.

Jek Bernd Bernitzson, perpetuus vicarius vdi wor Frwe kircke i Køpnehaffn, giør witherligt alle nerwærendis oc kome skullendis, at ieg met myn godhe frii wilge oc berad hw vdi myn frii welmacth haffuer wnth, giffuit oc affhent, oc met thette mith opne breff nw giffuer, affhender, oc strax fraa megh oc myne arffuinge antworder myn fæderne gard, ligendis hws Gamble torgh østen nest then gardh, som Niels Andersson radman fordom vti bodhe, met steenhws, iord oc grwnd, i lenge oc brede, vppe oc nødre, oc met all then bygning oc forbedring, som paa forscrefne gardh, nw findis, oc all hans friighed i alle madhe, encthet vndentagit, til the helge werdige tolff apostolorum altere vdi wor Frwe kirke her sammesteds, hoss løwekarid, at wære oc bliffue til ewindelige eye, then alsommectugste Gud, hans velsignede benedide moder, jomfru Marie, the helge werdige tolff apostle, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene til heder oc ære, meg fatige syndige menhiske, myne forælderne, leffuendis oc dødhe, oc alle cristne siele til then ewige salighet, met wilkor oc forord som effther følghe. Først at then dandeman, som nw vicarius er til forscrefne altere, som ær her Hans Wegge, oc alle hans efftherkommere till ewigh tiid skulle arlige arss holde two læsdne messer om wgen for meg oc myne forelderene, forscrefne staa, een om søndaghen aff the helge trefoldighed, oc en annen om mandagen, requiem for alle cristne siele till


134

ewigh tiid, oc thenne thieneste skal begyndis for meg oc the, forscrefne staa, strax effther som iegh død ær. Skedhe thet oc swa, thet Gud forbiwde, at swadan forscreffuen gudz tieneste ey huldis for theris forsømelse skild, ther sware skulde for forscrefne altere, tha giffuer ieg alle vicarie macth, som nw vdi wor Frwe kircke ære eller effther thenne dagh kommendis worde, fulkomelighe thette breff igen at kalle oc gøret døth oc macth løst, oc legge forscrefne gardh til eth anneth fattigt altere vdi forscrefne wor Frwe kircke, ther som saadan forscrefne gutz thieniste til ewigh tiid holdis kan, at wære oc bliffue til ewyndelige eye vden alt hinder, trette, delæ, gensigelse, eller noger retgang, hwes her emodh met kirckelog eller landzlog kan findis i noger made. Ath thette er nw myn gode frii wilge vdi myn welmagt oc thesligeste myn yderste vilge, tha til ydermere vithenisbyrd her om henger iegh mith indsegle nedhen for thette mith obne breff met heterlige herris indsegle, som er her Jens Laurensson, erchedeighn i Roskilde, mester Niels Pærsson, canick i Købnehaffn, hwilke iegh kerlighe bedet haffuer thette breff at besegle met megh. Giffuet i Køpnehaffn aar effther Gudz byrdh twsende fæmhundrede paa thet første, sanctorum Symonis et Jude apostolorum dagh.

Paaskrift: De curia apostolorum in antiquo foro, pro qua misse due celebrabuntur: die dominica de trinitate, 2da feria requiem pro defunctis.

Langebeks Afskrift i Dipl. (»Orig. membr. laant af Hr. Provst Bützov 1757«). Sammesteds findes den kgl. Stadfæstelse af foranførte Gavebrev, udstedt paa Rettertinget i Kjøbenhavn, Lørdagen næst for alle Helgens Dag (i.e.: 30 Oktober) 1501.


94.

1506. 17 Maj. K. Hans stadfæster S. Jørgens Hospitals Ret til at indsamle Almissekorn i Lilleherred 1).

Wi Hans med Guds naade Danmarchis, Sverigis, Norgis, Wendis oc Gottis konning, hertug i Slesvig, Holsten,

__________

1) Udgjør nu en Del af Smørum Herred i Sjælland.


135

Stormarn oc Dytmersken, grefve udi Oldenborg oc Delmenhorst. Giøre alle witterligt, at os elskelige doctor Petrus Albertsen hafuer beret her for os, at de syghe søschende wti sancte Jørgens hospitall her vden for Køpnehafn giøris hinder oc forfang paa det almisse korn oc anden almisse, som de hafve schulle i Liildhe herrit, oc der haft hafver af arrilds tid, hvilchet vi ingenlunde her efter tilstede ville. Thi forbiude vi alle, ehvo de heldst erre eller vere kunne, serdelis vore fogder oc embedtzmend, oc teg Oluf Holgersen paa Spidalsberg i Roskild, oc alle andre thennem her emod paa forne almisse korn eller anden almisse ther i Liildhe herrit at hindre, hindre lade, møde, deele, pladtze wmage eller noget forfang at giøre, vnder wort hyllist oc naade. Gifuit paa vort slott Køpnehafn, dominica vocem jucunditatis 1), aar m.d.vi.

Afskrift fra Slutn. af 17de Aarh. i P. Resenii Tractat om de rette fattiges i Kbhvn Handel og Underholdning. Tom. I. Vartovs Arkiv.


95.

1506. K. Hans tager alle de vordnede og dem, der tjene til S. Jørgens Hospital udenfor Kbhvn, som Dr. Peder Albretsen har i Forlening, i sin kgl. Beskjærmelse.

Wi Hans med Gudtz naade Danmarchis, Sverigis, Norgis, Wendis oc Gottis konning, hertug udi Slesuig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, grefve i Oldenborg oc Delmenhorst, giøre alle witterlig, at vi af vor synderlig gunst oc naade hafver taget, annammet oc vndfanget, oc met thette wort obne bref tage, annamme oc vndfange alle the warnethe oc thennom, som bygge oc tienne till sancte Jørgens hospitall, liggendis her vthen for Kiøbnehafn, oc os elskelige doctor Peter Albertsen nu af os i forlening hafver, vdi wor kongelige hegn, wern, fridt ath fordagtinge till al rette, oc sammeledis hafve vi oc vndt oc tilladt met

__________

1) Den ukyndige Afskriver læser: vosem audite.


136

thette samme wort bref, at alle forskrefne warnede oc thennom, som bygge oc boe paa sancte Jørgens gods, oc fødde erre paa andre mends gods, oc hafve brefve oc bevisninger, ath the af svothanne gods erre kommith met villie oc tilladelse, ey skulle afdeelis af bemelte sancte Jørgens gods, the nu paa boe. Forbiudendis alle, ehvo the heldst erre eller vere kunde, oc serdellis vore fogther oc embitzmend oc alle andre, thennom her imod at hindre, hindre lade, møde, dælæ, platsæ eller igien till stefvens at mæle, wnder vort hyllist oc naade. Gifvit paa vort slott Kiøpnæhafn ..... nest efter dominicam ......., anno m. d. vi.

Afskrift fra 17de Aarh. i Vartovs Arkiv.


96.

1508. 21 Oktober. Afladsbrev udstedt af Broder Peder Plog, Præst og Prior, og hele den Helligaands Hospitalskonvent i Kjøbenhavn, for Hr. Lavrens Pedersen.

Uniuersis sancte matris ecclesie filiis presentes literas visuris pariter et lecturis frater Petrus Plog, presbiter et prior, totusque conuentus hospitalis Sancti Spiritus Hafnensis, Roskildensis diocesis, Jhesum Cristum et hunc crucifixum pro salute. Constare cupimus vniuersis et sit notum, quod inter multas variasque indulgentias, quibus felicis recordationis Innocentius III dicti ordinis Sancti Spiritus fundator, Urbanus V, Bonifacius VIII, demens VI et Johannes XXII, Romani pontifices, non solum sacrum et apostolicum hospitale Sancti Spiritus in Saxia de vrbe Romana, verum eciam hospitale nostrum Hafnense, uti verum et indubitatum membrum per pie memorie Alexandrum papam VI dicto hospitali in Saxia immediate incorporatum, in quibus pauperes egeni recolliguntur, orphani infantes enutriuntur, ac cetera secundum posse inibi indies pietatis opera exercentur, dotauerunt, eorumque confratribus indulserunt, ut quilibet illorum confessorem idoneum secularem vel regu-


137

larem, curatum vel non curatum, possit eligere, qui ipsum ab omnibus peccatis suis et casibus, eciam sedi apostolice reseruatis, semel duntaxat in anno, semel in vita plenarie, ac totiens quotiens in mortis articulo eciam plenarie a pena et culpa absoluere et dispensare valeat. Preterea concessum est eisdem confratribus viuis et mortuis de gratia speciali in participatione indulgentiarum, que sunt Rome, a pena et culpa quinquagenarie stationis, dedicationis, peregrinationis terre sancte in eternum, nec non missarum matutinarum, vigiliarum, jeiuniorum, elemosinarum, que fiunt in toto ordine nostro, sint participes et consortes in perpetuum. Cum itaque in Cristo Jhesu deuotus dominus, dominus Laurentius Petri, suarum elemosinarum elargitione apud nos meruerit, igitur predictorum Romanorum pontificum nobis commissa auctoritate, vt dictis gratiis et indulgentiis vti et gaudere poterit, concedimus sibi per presentes. Datum sub nostre confraternitatis sigillo anno incarnationis dominice M d viii. die xxi mensis Octobris.

Absolutio semel in anno ab omnibus peccatis et casibus
etiam reservatis.

Miseriatur tui etc. Dominus noster Jhesus Cristus merito sue amarissime passionis te absoluat, et ego, auctoritate eiusdem ac apostolica mihi commissa et tibi concessa, te absoluo ab omnibus peccatis tuis, criminibus et excessibus, quantumcunque grauibus et enormibus casibus, eciam sedi apostolice reseruatis, corde contritis, ore confessis et oblitis, in nomine patris et filii et spiritus sancti.

Absolutio plenaria semel in vita et totiens quotiens in
mortis articulo.

Miseriatur tui etc. Dominus noster Jhesus Cristus merito sue sanctissime passionis te absoluat, et ego, eiusdem ac apostolica auctoritate mihi commissa ac tibi concessa, te absoluo ab omni vinculo excommunicationis,


138

suspensionis et interdicti, si ligaris, insuper ab omnibus peccatis tuis, criminibus et excessibus, quantumcunque grauibus et enormibus, eciam casibus sedi apostolice reseruatis, corde contritis, ore confessis et oblitis plenarie a pena et culpa, in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.

Langebeks Afskrift i Diplom. »Orig. trykt paa Pergament gjemmes i det kgl. danske Selskabs Arkiv«, - men findes nu ikke mere blandt Selskabets Dokumenter.


97.

1509. 1 Marts. Anders (Mus), Biskop i Oslo, gjør vitterligt, at han efter den roskildske Biskop Jens Jepsens Overdragelse har indviet S. Nicolai Kirke og Højalter i Kjøbenhavn, hvorhos han tillige lover Kirkens og Alterets Besøgere og Velgjørere 40 Dages Aflad.

Vniuersis et singulis presentes literas visuris siue audituris Andreas, dei et apostolice sedis gratia episcopus Asloensis, salutem et continuum incrementum celestium gratiarum. Constare volumus vniuersis, nos sub anno domini millesimo quingentesimo nono, feria quinta post dominicam Inuocauit, de commissione et pleno consensu reuerendi patris ac domini, domini Johannis Jacobi, eadem gratia episcopi Roskildensis, confratris nostri, ecclesiam parochialem beati Nicolai Haffnis, eiusdem Roskildensis diocesis, cum summo altari in honorem beati Nicolai confessoris, sancte crucis et beati Olaui regis et martiris, presentibus multis vtriusque sexus hominibus, rite et canonice consecrasse, ac eis munus consecrationis attentius impendisse, cooperante nobis gratia spiritus septiformis, dedicationem ecclesie videlicet et summi sui altaris in dominicam proximam post festum beati Martini deinceps singulis annis solenniter celebrando, transferendo et statuendo: Cupientes igitur, vt ecclesia et altare huiusmodi congruis habeantur reuerentia et honore, et a Christi fidelibus iugiter frequententur et honorentur: Idcirco omnibus et singulis vere penitentibus, contritis et confessis, qui


139

dictam ecclesiam aut altare causa orationis vel deuotionis accesserint, orationem dominicam, salutationem angelicam, siue alias deuotas orationes ibidem legendo, predicationes, missas, aut alia diuina officia celebrari fecerint vel audierint: Hiis etiam, qui ad altaris et ecclesie huiusmodi conseruationem ac missarum celebrandarum sustentationem, nec non calicum, librorum, vestimentorum et aliorum ornamentorum ibidem pro diuino cultu necessariorum meliorationem et augmentationem manus quomodolibet porrexerint adiutrices: Hiis quoque, qui corpus dominicum et oleum sacrum, dum infirmis portatur et reportatur, secuti fuerint aut cimiterium ipsius ecclesie pro pace et defunctis exorando circuierint, vel sepulturis mortuorum ibidem interfuerint, nec non ad pulsationem campane Marie, more Romane ecclesie, Aue Maria dixerint trina vice: Quotiens premissa vel eorum aliquod cum deuotione peregerint, totiens de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus. Insuper omnes et singulas indulgentias eidem ecclesie per quoscunque ordinarios rite et canonice concessis, quantum cum Deo et de iure poterimus, presentibus confirmamus. Datum Haffnis anno et die, quibus supra, nostro sub sigillo.

Paategnet: Litera consecrationis ecclesie et summi altans. 1509.

Langebeks Afskrift i Dipl. (»Orig. membran, ex Archivis Templi S. Nicol. Hafn.«).


98.

1509. 12 Juli. Biskop Jens (Jepsen Ravensborg) af Roskilde beretter om den osloske Biskop Anders Muses Indvielsen af et Alter (S. Vilhelms) i Vor Frue Kirke, og lover Besøgerne 40 Dages Aflad.

Johannes, dei gratia episcopus Roskildensis, vniuersis et singulis presentes literas visuris siue audituris salutem


140

et continuum incrementum celestium graciarum. Constare volumus, reuerendum patrem dominum Andream Mwss, eadem gracia episcopum Asloensem, sub anno domini millesimo quingentesimo nono jn crastino beati Ketilli confessoris vnum altare in ecclesia collegiata beate virginis Haffnensis nostre diocesis, in parte aquilonari circa turrim situatum, in honorem beatarum Marie Magdalene, Dorothee virginis et beati Vilhelmi confessoris, presentibus multis vtriusque sexus hominibus, commissione et voluntate nostris ad id habitis, rite et canonice consecrasse ac eidem munus (!) consecracionis attencius impendisse, cooperante ad hec gracia spiritus septiformis, dedicacionem ipsius in dominicam Reminiscere in quadragesima deinceps singulis annis solemniter celebrandam transferendo et statuendo. Cupientes igitur vt dictum altare per eum consecratum congruis habeatur reuerencia et honore et a Christi fidelibus jugiter frequentetur et honoretur: idcirco omnibus, qui ipsum causa deuocionis vel oracionis accesserint, Pater noster, Aue Maria seu alias deuotas oraciones ibidem legendo, predicaciones, missas seu alia diuina officia in eo celebrauerint, celebrare fecerint vel audierint: hiis eciam, qui ad altaris huius conseruacionem ac missarum in eo celebrandarum sustentacionem, necnon calicum, librorum, vestimentorum aut aliorum ornamentorum ibidem pro diuino cultu necessariorum melioracionem et augmentacionem manus quomodolibet porrexerint adiutrices: quociens premissa vel eorum aliquod cum deuocione peregerint, tociens de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, auctoritate confisi, quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus. In cuius consecrationis testimonium secretum nostrum presentibus inferius duximus appendendum. Datum Haffnis anno et die quibus supra.

Orig. paa Pergam. med Seglet, i Geh.-Ark.


141

99.

1511. 8 November. Dorothea Henrik Dringenbergs Datter af Malmø giver Vor Frue i Kjøbenhavn et Seppel og andre Guldsmykker, for at hun skal bede for hendes og hendes Slægtninges Sjæle til sin kjære Søn.

Jeg Dorothea Hinrick Dryngenbergs 1) dotther gør witerligh for alle, ath jeg met myn fri willie och wdj myn welmacht gifuer wor Fruwe wdi Københaffn eth seppel, som jeg køpte wdaff Bertelt Halle, och giffuer jeg Worfrwe wdj same Københaffn myt gwlt cors oc twene gultkedher och halfftrysyns tuwe gultrynge, ath hun bedher for meg till syn kere søn, for megh och alle myne kere slechtinge siele, och the gode herre wdj Københaffns capittel och bedhe for mech och for alle christnesiele. Ath thette er myn ganze begere och fulkommelige willie, thet sandher jeg och met myt incegel, til witnesbyrd giffuet wdj Malmø vppa sancti Wilhadj daa, anno domini millesimo quingentesimo vndecimo.

Orig. paa Papir med Spor af Segl, i Konsist. Arkiv.


100.

1511. 17 November. Borgemestere og Raad i Kjøbenhavn tilskjøder Raadmand Dr. Peder Albretsen en Grund liggende paa det høire Hjørne af Kannikestrædet ved Kjødmangergaden.

Vii borgemestere oc raadt i Køpnehaffn gøre wittherlight och kennes meth thette wort obne breff, oss alle eendregtelige pa Køpnehaffns byes wegnæ haffue solth, skødt oc affhendt, oc met thette wordt obne breff sælie, skødhe oc affhende fraa Køpnehaffneby oc til hederlig oc fornumstig man doctor Pædher Albrectssen, wor kære metbroder, radman i sammestet, oc till alle hans arffuinge, till ewerdelige æye, een Køpnehaffuenbyes iordh oc grund i forscreffne

__________

1) Henrik Dringenberg (ell. Dringelberg) var Myntmester i Malmø. Dorothea Dringenberg var gift med Axel Tellefsen. Se Suhms Samlinger 1 D. III, 24. 36.


142

Køpnehaffn, liggendis paa thet nørre hiørne weeth Cannickestrædeth, vesten weeth Kødmongeregaden, och østhen nest then iordh, som nw hører sancte Jørgens hospitaall tili wden for Køpnehaffn. Hwilken iordh, som er y syn lenghe aff synder oc i nor fraa hiørneth weeth Cannicke strædit, oc indh till byes ende halffthrediesyndztiwe siælensche alne oc iiij quateer, item i syn bredhæ, aff østher oc i vester fraa hiørneth weeth Kiødmangeregaden oc ind till forscreffne sancte Jørghens iordh, xxxij alne etc, met forscreffne længhæ oc bredhæ, vppe oc nedhræ vtj alle maade, som nw forscreffne iordt indhegneth oc begreben ær, met all hans retthe tilhørelsse inthet vndentaget, skall forscreffne doctor Pæder oc hans arffuinge haffwe, nydhæ, brughæ, oc beholle till ewindelighe æye æyeschulendes. Oc kennes wy oss pa forscreffne Køpnehaffuenbyes wegnæ, athaffwe annammet, fonget oc vppeboret penninghe, fææ, oc fwldwerdt for forscreffne iord aff forscreffne doctor Pæder, att wy tacke hanum for goed betalningh. Thi kennes wy oss pa forscreffne Køpnehaffuenbyes wegnæ ingen part, deell eller rettigheet effter thenne dag athaffue vtj forscreffne iordt vtj nogher maade. Oc beplicte wy oss oc wore effterkommere forscreffne doctor Pæder oc hans arffuinge, forscreffne iordh atfryheemlæ oc tilstaa for hwerss mandz tiltaall, som ther paa kand tale met nogher ræt i nogher maade. Skeer oc saa, thet Gudh forbydhe, at forscreffne iordt eller nogher hennes retthæ tilhørelsse bleffwe eller wordhe forscreffne doctor Pæder eller hans arffuinge vtj nogher maade affwunden met kirckelow, landzlow, eller meth nogher ander ræthgangh, eller for wor hemmelss brøst skyldt, tha tilplichte oc bebindhe wy oss oc alle wore effterkommere borgemestere oc raadt, pa forscreffne Køpnehaffuenbyes weghnæ, forscreffne doctor Pæder eller hans arffuinge sligh en iordt at wederlegghe eller andet iordegodtz, som hanum og hans arffuinge meth nøges, wden all hinder eller nogher gensielsse vtj nogher maade. Thil hwess ydermere bewyss, withnessbyrd oc fastheet her om,


143

at saa i sandheedt er, oc saa i alle maade wbrødelighen holless skall, som forscreffuet staar, haffue wy ladet hengdt wordt byes indsegle nædhen for thette wordt obne breff, Giffuet i Køpnehaffn, anno domini m0d0xj0, mandagen nest fore wor Frwe dagh presentacionis.

Jon Mortensens Afskrift (ex orig. perg.) i Gl. kgl. Saml. 727. Fol.


101.

1513. 21 Avgust. Revers udstedt af Hans Luchessen, Kannik i Roskilde, hvori han forpligter sig til, at ville oplade Mester Mattis Persen, Collegiatus i Kjøbenhavn, et Vikariat sammesteds og tvende Kirker i Odsherred, eftersom han havde vist ham den Villighed at afstaa sit Vikariat til Hr. Hans Ulf, Kannik i Haderslev.

Jeg Hans Luchesszen, canic i Rosckilde, gør vittherligh alle, at ffore venschab oc villighet, som hetherligh mand mesther Mattis Persszenn, collegiatus i Købnehaffn, haffwer nw bewist oc teed meg i swa modhe, at han meg til vilge oc ffore myn bøn schild resigneret hetherlig mand her Hans Wlff, canic i Haderssløff, sytt vicariam tiil apostolorum altare i Købnehaffnn, haffwer ieg beplictet meg oc tii(l)sagt oc met thette mit obne breff nw beplicther, loffwer oc in bona fide promitto oc tilsiger, at vele oc skwlle flii oc tiilskyckæ hannem in recompensam vicariam ad altare sancte Katherine ibidem, oc tessligeste Hobii oc Nik(ø)ping kirker i Odzherret met ..... snaristhe oc vthen all hans bekymring, kost oc thering i alle modhe. Jn cuius obligationis testimonium signetum meum vnacum subscriptione manus proprie presentibus inferius est inpressum. Datum Haffnie, dominica infra octavas assumptionis beate virginis, anno domini millesimo quingentesimo decimo tercio.

Et quod sic est vt supra, ego manu propria protestor et me id totum gestiturum in fide boni viri promitto et districte per presentes me obligo.


144

Auscultata et collacionata est hec presens copia per me V[alterum] Mortimer 1) sancte trinitatis diocesis regni Scotie Clinensis (?)........ [auctoritate] apostolica notarium, que concordat cum suo vero orig[inali de verbo] ad verbum, quod protester manu mea pub ..... .

Beskadiget Original paa Papir i Konsistoriets Arkiv.


102.

1515. 17 September. Notarialtranssumpt af et paveligt »Fiat« for Oluf Nielsen (Vikar ved S. Brandani Alter i S. Nicolai Kirke), »Orator« (for Gejstligheden ved denne Kirke), hvorved der indrømmes betydelige Indulgenser.

Beatissime pater, vt anime saluti deuoti oratoris nostri Olaui Nicolai, presbiteri Roschildensis diocesis, salubrius consulatur, supplicat humiliter sanctitati vestre orator prefatus, quatinus sibi specialem graciam facientes, ut confessor ydoneus uel cuiusuis ordinis regularis presbiter, quem duxerit eligendum, ipsum a quibusuis excommunicacionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sentenciis censuris et penis a jure uel ab homine quauis occasione uel causa latis, ac votorum quorumcunque juramentorum et ecclesie mandatorum transgressionibus, jeiuniorum, presenciarum iniunctarum ac diuinorum officiorum omissionibus, manuum violentarum in quasuis personas ecclesiasticas, non tamen prelatos, de preterito jniectionibus, homicidii casualis uel mentalis reatibus, nec non ab omnibus et singulis aliis eius peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcunque grauibus et enormibus, eciam si talia forent, propter que merito sedes apostolica foret consulenda: de quibus corde contritis et ore confessis fuerit, de reseruatis semel in vita et in mortis articulo contentis in bulla Cene domini duntaxat exceptis, de aliis vero eidem sedi non reseruatis casibus totiens quotiens opus fuerit absoluere et pro com-

__________

1) Forekommer 1534 som Kannik i Roskilde.


145

missis presenciam salutarem jniungere; vota vero quecunque per eum forsan emissa vltramarium visitacionis liminum apostolorum Petri et Pauli de vrbe atque Jacobi in Compostella, religionis et castitatis votis duntaxat exceptis, in alia pietatis opera commutare et juramenta quecunque sine juris alieni prejudicio relaxare; nec non semel in vita et in mortis articulo plenariam omnium eius peccatorum remissionem et absolucionem auctoritate apostolica impendere possit et valeat. Liceatque oratori habere altare portatile cum debitis reuerencia et honore, super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis, eciam non sacris et ecclesiastico interdicto auctoritate ordinaria suppositis, dummodo causam non dederit huiusmodi interdicto, eciam antequam elucescat dies, circa tamen diurnam lucem, per seipsum uel alium sacerdotem ydoneum in sua et eius familiarum domesticorum presentia, missas et alia diuina officia celebrare, eiusque corpus ecclesiastice tradi possit sepulture sine funerali pompa. Quodque ut vnam uel duas ecclesias aut duo siue tria altaria in partibus, vbi ipsum oratorem pro tempore residere contigerit, quam, quas uel que duxerit eligendum singnlis quadragesimalibus et aliis diebus stacionum vrbis deuote visitando, tot et singulas indulgencias et peccatorum remissiones consequatur, quas consequeretur, si singulis diebus eisdem sin(g)ulas alme vrbis et extra eam ecclesias, que a Cristi fidelibus propter staciones huiusmodi visitari solent, personaliter visitaret. Preterea singulis quadragesimalibus, et aliis temporibus prohibitis, ouis, butiro, caseo et aliis lacticiniis, carnibus vero de vtriusque medici concilio uti et vesci possit et valeat, licenciam et facultatem concedere et indulgere dignemini de gracia speciali, non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis ac quibusuis cancellarie apostolice regulis ceterisque contrariis quibuscunque.

Fiat ut petitur:

Et de reseruatis semel in vita et in mortis articulo, pre-missis exceptis.


146

Et de aliis eidem sedi non reseruatis casibus totiens quotiens opus fuerit.

Et de commutacione votorum, premissis exceptis, et relaxatione juramentorum.

Et de plenaria remissione et absolucione semel in vita et in mortis articulo.

Et de altari portatili cum clausula ante diem et in locis interdictis utsupra.

Et quod tempore jnterdicti ecclesiastica sacramenta recipere et sepeliri possint.

Et de jndulgentiis stacionum ecclesiarum vrbis modo premissis consequendis.

Et de esu ouorum, butiri, casei, lacticiniorum et carnium, ut prefertur.

Et cum derogatione quarumcunque cancellarie apostolice litterarum contrariarum.

Et quod presens jndultum durante vita oratoris non censeatur esse reuocatum.

Et quod presentium transsumpto manu notarij publici subscripto et sigillo alicuius persone in dignitate constitute munito plena fides vbique adbibeatur.

Et quod presentis supplicacionis sola signatura sufficiat.

  A. de Burges.
Gi. dn. Borr.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum transsumptum nouerint vniuersi presentes et futuri, me notarium infrascriptum anno a natiuitate eiusdem millesimo quingentesimo decimo quinto, indictione 3ia, die vero Lune decima septima mensis Septembris, pontificatus sanctissimi in Cristo patris et domini domini Leonis diuina prouidencia pape decimi anno tercio, in ecclesia collegiata beate Marie virginis Haffnensis, presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Calixto et Laurencio, perpetuis eiusdem ecclesie vicarijs, pro testibus ad hoc vocatis, ut et tamquam notarium venerabilem virum dominum magistrum Andream Friiss, cantorem antedicte ecclesie, accessisse, requisitum per hono-


147

rabilem virum dominum Olauum presbiterum, principalem in preinsertis litteris principaliter nominatum, quatinus easdem litteras transsumi et exemplari ac in publicam formam redegi(!) mandaret suoque sigillo roboraret. Quiquidem dominus cantor, visis originalibus litteris examinatisque et inuentis integris et illesis, non viciatis, non cancellatis neque in aliqua sui parte suspectis etc., hanc me copiam cum illis auscultare et auscultatam in publicam transsumpti formam redigere voluit, decretum suum interponens, quatinus in judicio et extra tantam fidem facere deberet, per me subscripta et signata sigillo quoque suo munita, quantam facere poterunt littere predicte originales, cum in medium producatur. Ideoque ego Paulus Andree, notarius apostolica et imperiali auctoritate publicus, hoc breue transsumptum subscripsi, publicaui et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis vnacum dicti domini cantoris sigilli appensione signaui et roboraui, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus et requisitus.

Jon Mortensens Afskrift i Diplomat, efter Orig. i S. Nicolai Kirkes Arkiv.


103.

1516. 7 Januar. Jesper Isaksen, perp. Vicarius til Vorherres fem Vunders Alter i Vor Frue Kirke i Kbhvn og Sognepræst i Birkerød, skjænker sin Fædrenegaard i Kjøbenhavn til fornævnte Alter.

Jeg Jesper Ysaac søn, perpetuus vicarius i Købnehaffn oc sogneprest vtj Birkerødh, giør witterligt met thette myt obne breff alle nærwerendis oc komme skwllendis, at ieg met myn frij villie oc well beradt hw haffuer vdj the hellige tree follighedz naffn giffuet oc wnt oc met thette mit obne breff giffuer oc wnder, vplader oc affhender fra meg oc myne arffuinge oc till vor Herris fem wunders altere i vor Frue kerke i Købnehaffn, ligendis nedre i tornet paa then syndre syde, myn fæderne gard ligendis paa Vester gade i sancti Clementz sogn i forscreffne Købnehaffn, met


148

all forscreffne gardz rette tilhørelsse, hwss oc iord, i lenge oc brede inthet undertaget i alle mode, som han nw begreeben oc inghegnet ær, till ewerdeleg eye, eye sculendes, met velkor oc forord at then perpetuus vicarius, som fanger forscreffne altere effther myn død, oc alle hans efftherkommere till eweg tiid sculle holle eller holle lade en siwngen messe hwer onsdag om vgen aff iomfru Maries wndfangelsse cum collectis de vulneribus Cristi, de sancta Anna et pro omnibus fidelibus defunctis, oc for messen beginnes skall han siwnge: Gaude Maria, cum prosis suis, cum collecta: Adiuua nos deus, then alsommectiste Gud, hans velsignede moder Maria till loff, heder oc ære, myn, myne for ældres oc alle cristne sciele till raa oc lyse. Oc scall han hwert aar till eweg tiidt lade holle en begengelse vdi høgye kaar met perpetuis vicariis met ny leyzer in vigiliis, oc hwer anden dagen holle messe for syt altere oc haffue memoriam for myn sciell, myne forældris oc alle cristne sciæle. Oc ther fore skal han giffue them ij lub. marc rede pennige, nar som hannum till sies a procuratore perpetuorum vicariorum, then tredie vge i faste. Oc skall han huert aar giffue myn søsther dotther Ætle Peders dotter oc hennes søn Ysyc Henningssen en løde marck rede pennige af forscreffne gard, vdj begge theris liiffs tiidt, inden sancti Dionisii dag till gode rede. Oc nar som helst the bode døde ære, tha skall forscreffne gard være frii till forscreffne altere. Item skæde thet saa, thet Gud forbiwde, at nager finge forscreffne altere oc ey wille holle forscreffne messe eller begengelse eller vdgiffue forscreffne løde marck, som for screffuet staar, oc mærkelig bryst kan findis, tha skall prior vicariorum cum aliis vicariis fulmagt haffue at tage forscreffne gard fraa forscreffne altere oc legge hannum till eth andet altere oc persone, som forscreffne tiæneste oc vdtgifft wille vbrødelige holle som forskreffuet staar. Tiil en ydermere forwaring oc fasthed her om haffuer ieg hengt mit ingsegle næden for thette mit obne breff met flere


149

gode herris oc ærlige mændz, som ieg haffuer ther till bedet, som et mesther Anders Friitz, cantor i Købnehaffn, mester Haagen Pellessen, her Pæder Snostrop, vicarii, Moens Lauressen burgemester, Per Jenssen oc Mattis Knwtzen burger i sammestedz. Datum Birkerød ipso die beati Canuti ducis et martiris anno domini millesimo quingentesimo decimosexto.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark., med 4 velbevarede Segl, 3 fattes. Sammesteds findes Kbhvns Bytingsvidne (af 27 Okt. 1516), forlangt af Vikariernes Prior M. Hagen Pellesen, om foranførte Gavebrev.


104.

1516. 7 Juni. Pave Leo X befaler Ærkebispen af Lund, Biskoppen af Roskilde og Dekanen i Kjøbenhavn at skaffe Klavs Jensen Dene, Forstander for S. Annæ Hospital ved Kjøbenhavn, Ret imod dem, som angreb hans og Hospitalets Ejendomme.

Leo episcopus, seruus seruorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopo Londensi, et episcopo Cauallicensi 1), ac dilecto filio decano ecclesie Hauenensis, salutem et apostolicam benedictionem. Significauit nobis dilectus filius Nicolaus Johannis alias Dene, administrator hospitalis pauperum sancte Anne prope opidum Hauenense, Roskeldensis diocesis, quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus ignorat, census, fructus, redditus, prouentus, annuas responsiones, terras, uineas, domos, possessiones, ortos, uineas(!), campos, prata, pascua, nemora, siluas, arbores, arborum fructus , aquas, aquarum decursus, vini, bladi, frumenti, ordei, auene, lini, lane, cere, olei, auri, argenti monetati et non monetati, quantitates, tasseas, ciphos, coclearia, discos, scutellos, uasa aurea, argentea, erea, ferrea, cuprea, stannea, pannos lineos, laneos, sericeos, uestes, localia, anulos, perlas, lapides pretiosos et alia iocalia, lectos, culcitras, lintheamina, mappas,

__________

1) D. e. Roskilde.


150

manutergia et alia domorum vtensilia, equos, iumenta, oues, boues et alia animalia, libros, litteras, obligationes, prothecolla, instrumenta, quittahtias, contractus, computa, memoralia, cedulas, appodisas, scripturas publicas et priuatas, testamenta, codicillos et alia documenta, debita, credita, legata, mutua, deposita, iura, iurisdictiones, pecuniarum summas et nonnulla alia mobilia et immobilia bona ad dictum Nicolaum, tam ratione persone sue et successionis hereditarie parentum et consanguineorum suorum defunctorum, quorum in toto uel in parte heres existit, quam alias eciam ad dictum hospitale communiter spectantia, temere et maliciose occultare et occulte detinere presumunt, non curantes ea prefato significatui exhibere, ac de ipsis debite satisfacere in animarum suarum periculum et ipsius significantis non modicum detrimentum, super quo idem significans apostolice sedis remedium implorauit. Quocirca discretioni uestre per apostolica scripta mandamus, quatinus omnes huiusmodi occultos detentores censuum, fructuum et aliorum bonorum predictorum, ex parte nostra publice in ecclesiis coram populo per uos uel alium seu alios moneatis, ut infra competentem terminum, quem eis præfixeritis, ea prefato significanti a se debita restituant et reuelent, ac de ipsis plenam et debitam satisfactionem impendant. Et si id non adimpleuerint infra alium competentem terminum, quem eis ad hoc peremptorie duxeritis prefigendum, extunc in eos generalem excommunicationis sententiam proferatis, et eam faciatis, ubi et quando expedire uideritis, usque ad satisfactionem condignam solemniter publicari. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo aut vnus vestrum ea nichilominus exequantur. Datum Romæ apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo sexto decimo, septimo Idus Junii, pontificatus nostri anno quarto.

Langebeks Afskrift i Dipl. »Orig. membr. Christianstad., a domino Brocm. communicat, 1764«; »bulla plumbea appendet.«


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: fre dec 3 18:48:08 CET 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top