eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen.

Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen.
    - Tillæg (1. del, nummer 1 - 51)

Kbh. Thiele. 1859-63

Holger Fr. Rørdam (1830-1913)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet november 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

Ændringer i forhold til originalen: I webudgaven er tillæget delt i tre dele, hvoraf dette er 1. del.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->


Tillæg

af

forhen utrykte Dokumenter

og

Aktstykker.


[1]


De efterfølgende Dokumenter og Aktstykker ere nøjagtigt gjengivne efter Originalerne, forsaavidt disse ere bevarede, ellers efter de bedste Afskrifter, som haves. Nogle af dem staa ved første Øjekast ikke i nogen umiddelbar Forbindelse med Kjøbenhavns Kirker, men henhøre dog til Vor Frue Kirkes Arkiv, som Adkomstbreve paa Kirkens Gods. De ere medtagne her, hvor der forøvrigt kun er meddelt et Udvalg af de mest oplysende Dokumenter - maaske i det hele kun en Fjerdedel af de endnu bevarede utrykte Breve vedkommende Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen - fordi de findes i en mindre let tilgjængelig Samling og lettere udsatte for Tilintetgjørelse end de Dokumenter, der bevares i Gehejmearkivets faste Hvælvinger. At jeg forøvrigt for den ældre Tid, fra hvilken kun faa Dokumenter ere bevarede, har været mindre sparsom i Valget, end for den senere Tid, antager jeg, vil billiges. - Nogle af Afskrifterne ere velvilligt besørgede af Hr. Cand. phil. C. M. A. Matthiessen, Stipendiat i Gehejmearkivet.


__________

[2]

1.

1276. 23 Juni. Biskop Peder Bang af Roskilde stadfæster det kjøbenhavnske Kapitels Friheder og fritager dets Tjenere for al bispelig Tynge og Paalæg.

Vniuersis presentes litteras inspecturis P(etrus) dei gracia episcopus Roskildensis salutem in domino sempiternam. Vniuersitati vestre innotescat per presentes, quod dilecti nobis in Cristo discreti viri decanus et capitulum Hafnense in nostra presencia constituti coram nobis proponere curauerunt, quod quidam stimulis superbie et malicie agitati eorum libertatibus et priuilegiis, ipsis concessis tam a predecessoribus nostris quam a nobis, quam plurimum inuidentes, predicta priuilegia et libertates presumptione temeraria impugnare undique et diminuere non formidant, in anime sue periculum, multorum scandalum ac dictorum decani et capituli non modicum preiudicium et grauamen: petentes a nobis cum magna instancia sibi super hiis celeri remedio subuenire. Nos itaque, quibus ex officio nostro incumbit subiectos nostros in suo iure deffendere ac eorum violencias et iniurias in quantum possumus propulsare, cum non sit maliciis hominum indulgendum, sed eorum peruersitatibus nequiciis et erroribus resistendum, volumus precipimus et ordinamus predicta preuilegia et libertates predecessorum nostrorum et nostra manere ab omnibus inconcussa et perpetuo duratura, prefatis decano et capitulo tenore presencium concedentes, vt possessiones eorum vniuerse, fundi, villici et coloni ac cetera eorum familia a nostris exactionibus et iuribus omnibus libera sint penitus et exempta, adiicientes quoque concessioni siue gracie

[3]

4

supradicte, vt quociescunque aliquem de familia eorundem dominorum, cuiuscunque condicionis aut status existat, delinquere contigerit, in quocunque casu seu causa delinquens, pro tali excessu vel delictu coram prenominatis dominis et nullo alio conveniatur, et ab eis postuletur, vt exhibeatur, et fiet satisfactio emenda et iusticia, ac eciam eorum super hoc iudicium deffinicio et ordinacio, secundum quod approbata consuetudo et iuris ordo postulat, expectetur. Vt autem prelibata priuilegia omnia et libertates solidiori munimine et presidio fulciantur, mandamus aduocatis exactoribus et officialibus nostris vniuersis, in virtute obediencie districte precipientes, quatenus sepedictos dominos possessiones eorum et familiam contra libertates et indulta huiusmodi in aliquibus turbare impugnare aut inuadere non presumant, sed eos pocius iura eorum libertates ac familiam in omnibus, quibus possunt, deffendant augeant et assistant eisdem. Si quis igitur presens vel succedens huic nostre donacioni contraire presumpserit vel eam in irritum reuocare attemptauerit, perpetuo anathemate feriatur et dei omnipotentis et sue genitricis et omnium sanctorum indignacionem procul dubio se nouerit incursurum. In cuius rei euidenciam, certitudinem presencium et memoriam futurorum, sigillum nostrum presenti pagine est appensum. Datum Hyortholm anno domini millesimo cc0. lxx0. vi0. in vigilia beati Johannis baptiste.

Af Mnscr. Bartholin. i Univ.-Bibl. Tom. V.


2.

1304. 9 December. Præsten Hinze Bagges Testament.

In nomine patris et filij et spiritus sanctj amen. Ego Henzæ sacerdos, sanus mente licet eger corpore, de bonis michj a deo concessis in salutem anime mee condo testamentum meum in hunc modum. In primo lego dimidietatem porcionis mee sub hac forma: ecclesie beate virginis Hafnis decem marchas denariorum, in qua michj eligo se-


5

pulturam. Item eidem ecclesie tabernam vnam cum fundo sibi subiacente, in quo residet Arnoldus sartor sub hac condicione, quod tutores dicte ecclesie aniuersarium meum cum duabus marchis annuatim obseruabunt, quorum .xij. oras canonici, quj interfuerint vigilijs et misse, habere debeant, vicarij .ij. oras, et pauperes scolares .ij. oras. Item ad mensam canonicorum tres marchas. Item ecclesie beati Petri Hafnis .ij. marchas, sacerdotj dimidiam marcham, et dyacono .ij. oras. Item ecclesie beati Nicholai ibidem .ij. marchas, sacerdotj dimidiam marcham et dyacono .ij. oras. Item ecclesie beati dementis .ij. marchas, sacerdotj dimidiam marcham, et dyacono .ij. oras. Item domino Ebbonj sacerdotj .ij. marchas. Item domino Johannj Odiliæ .ij. marchas et vnum par linearum vestium. Item ministro ecclesie beate virginis .ij. oras. Item ecclesie fratrum minorum Hafnis marcham. Item ad mensam ipsorum marcham. Item domuj sancti spiritus marcham. Item hospitalj .ij. marchas. Item domine Margarete relicte Gerikæ vnum choclear argenteum et .iij. marchas denariorum. Item Cristine neptj mee vnam tabernam cum fundo, in quo residet Gotskalcus, et tunicam meam blaneam cum capucio et baiteo meo cum suis appendentibus. Item Matheo genero meo capam meam et pellicium. Item vxori sue culcedram magnam cum alia minorj. Item Botildj Tannæ .ij. marchas. Item Cristine mø marcham. Item cuidam Botildj marcham. Item .iij. fratribus meis in Esrom .ix. marchas. Item dominis Petro et Johannj canonicis Hafnensibus sex marchas, quos constituo exequtores testamentj mej, vt ipsj quicquid residuum fuerit de media porcione mea preter ea, que jam nominatim expressa sunt, inter pauperes distribuant, vt coram summo iudice uoluerint respondere. Siquis autem hanc vltimam voluntatem meam infregerit, iram dej omnipotentis et sanctorum suorum omnium se nouerit incursurum. In cujus rej testimonium sigillum dominj Ebbonis confessoris mej, quia sigillum personaliter non habeo, vna


6

cum sigillis dominorum Petri et Johannis canonicorum Hafnensium apposuj presentj testamente. Actum anno domini m0. ccc0. quarto, feria quarta proxima ante Lucie.

Paategnet: Testamentum Hinze Baggy.

Orig. paa Perg. med tre Segl, de to første beskadigede; det sidste forestiller Johannes Evangelistes Martyrium med Omskrift: + IOHS IN HOLI(N)O .. FERVENTI OLE0. Geh.-Ark.


3.

1315. 6 Marts. Biskop Oluf af Roskilde overdrager Jakob, Dekanus i Kjøbenhavn, og Kapitlet smsts til evig Ejendom alt det rørlige og urørlige Gods i Ølsted (Strø H.), som han forud havde givet til deres Bord.

Omnibus presens scriptum cernentibus Olauus miseracione diuina episcopus Roskildensis salutem in domino sempiternam. Noueritis, quod nos exhibitoribus presencium viris venerabilibus et discretis dominis Jacobo decano nostro Hafnensi totique capitulo ibidem bona omnia et singula mobilia et immobilia Ølstathæ sita, dicto capitulo ad mensam prius per nos data, cum iuribus fructibus et pertinenciis suis vniuersis per presentes assignamus cum pleno iure et dominio perpetuo possidenda, et pro vsibus suis libere ordinanda, mandantes familie in dictis bonis residenti, vt ipsis tamquam veris possessoribus seu ipsorum procuratorj et nulli alij decetero respondeant de eisdem. In cuius rej testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum in castro nostro Hafnensi, anno dominj m0. ccc0. quintodecimo, quinta feria ante dominicam passionis domini.

Paategnet: Super bonis in Ølstæthæ.

Orig. paa Perg., Seglet et tabt. Geh.-Ark.


4.

1335. 4 April. Niels Buddinge lover at ville godtgjøre Hans Bug, hvad han maatte bygge paa det ham pantsatte Gods i Buddinge (Gladsaxe Sogn).

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholauus


7

dictus Buthinghæ 1) salutem in domino sempiternam. Noueritis, quod compromitto me ad satisfaciendum et indempnem reddendum exhibitori presencium Johannem Bwg 2) pro edificiis, si aliqua in bonis meis in Buthinghæ, sibi per literas meas patentes inpignoratis, instruxerit, antequam per me redimantur, iuxta arbitrium bonorum per nos nominatorum tempore mee redempcionis. In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Datum anno domini m0. ccc0. xxx. quinto, die beati Ambrosii episcopi ei confessoris.

Orig. paa Perg. i Konsistoriets Arkiv. Seglet mangler.


5.

1338. 5 November. Kirstine, Henneke Moltekes Enke, pantsætter en Gaard i Mørkhøj (Gladsaxe S.) til tvende Indbyggere i Kjøbenhavn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Cristina, relicta Hennichini Moltyckæ, salutem in domino sempiternam. Noueritis, quod exhibitoribus presencium domine Aleke, relicte Bertoldj Thythæbærgh, et genero suo Wlf, ciuibus Hafnensibus, vnam curiam meam in Myrkøy sitam, in qua residet quidam Petrus Niclesson, cum agris, pratis et omnibus suis attinenciis pro quinque marchis purj ponderis Coloniensis, in quibus predictus maritus meus dilectus sibj tenebatur obligatus, de voluntate et consensu dominj Petrj Grybbæ de Storthæ 3), patris mej, inpignero per presentes; talj racione, vt sicut cum fructu et redditu prefata curia ipsis Aleke et Wlf assignatur, sic et enim cum redditu tempore resolucionis resignatur in parata pecunia, sine

__________

1) Denne Mand var af Adel, og synes at have hørt til den Slægt, der i Adelslexikon opføres under Slægtnavnet Fikkeson.

2) Af Adel; af Slægten Bug eller Biug er mest bekjendt Bent Biug, der var dansk Rigsraad i Dronning Margretes Tid.

3) Jfr. Suhms Hist. XII, 20. 22. Storthæ er maaske det nuværende Sterrede i Venslev S., Flakkebjerg H.


8

estimacione in proximo festo beatj Martini redimendam, ita quod dicte Alekæ et Wlf fructus et redditus leuant omni anno de predicta curia, in sortem principalts debitj minime computandos, donec eis vel eorum veris heredibus infra dictum festum beatj Martinj, quocunque anno redempta fuerit, dicta summa argentj integre fuerit persoluta. Insuper supradictos dominam Aleke et Wlf ab omnj inpedicione, cuiuscunque condicionis sit vel status, indempnes vtique conseruabo. In cuius rej testimonium sigillum meum vna cum sigillo predictj dominj Petrj Grybbe patris mej dilectj presentibus est appensum. Datum anno dominj millesimo ccc0. xxx0. octauo, proxima quinta feria ante festum beatj Martinj episcopj et confessoris.

Orig. paa Perg., med Levninger af Seglene. Konsist. Ark.


6.

1340. 26 Januar. Hertuginde Ingeborg skjænker Kjøbenhavns Kapitel Asminderød Kirke til et Skolepræbende.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ingiburgis dei gracia ducissa Swecie, Hallandie et Samsø, salutem in domino sempiternam. Vt cultus diuini nominis amplietur et clerus eidem seruiens merito et munere augeatur, constet vniuersis presentibus et futuris, quod nos nomine nostro et liberorum nostrorum presentibus presentamus ad manus dilectorum nobis in domino decani et capituli ecclesie Hafnensis ecclesiam Asmunderuth pro scolastria dicte ecclesie Hafnensis, ad laudem virginis gloriose, ipsam ecclesiam perpetue annectentes, ac renunciantes juri nostro et heredum seu liberorum nostrorum in dicta ecclesia, quod nobis et ipsis tytulo regio, vel conswetudine, vel quouis alio modo, actenus in ipso competebat. Prouiso quod annuatim per scolasticum ecclesie Hafnensis, qui est et pro tempore fuerit, pro anima dilecti domini et mariti nostri karissimi domini Kanuti, quondam ducis Hallandie et Samsø pie memorie, fiet anniuersarium in profesto sancte Petronille virginis in choro, canonicis presen-


9

tibus, cum vigiliis nouem lectionum et missa animarum sollempniter et deuote. Item quod omni die sabbati in missa, que dicitur prime, specialia fiant suffragia pro anima eiusdem domini nostri ducis et animabus progenitorum suorum et pro nostra ac liberorum nostrorum valitudine et salute. Item quod in capella beate virginis ibidem ter celebretur in ebdomada missa hoc modo, scilicet prima de domina nostra, secunda de omnibus sanctis, cum collecta pro anima dicti domini nostri ducis in ambabus, et tercia pro defunctis. Item quod fiat specialis collecta pro nobis, viuentibus nobis, in summa missa ad summum altare chori singulis diebus, exceptis summis et duplicibus festis, et post mortem nostram fiat collecta specialis pro anima nostra post collectam domini ducis assequenter. In cuius rei testimonium et memoriam firmiorem presentes literas sigillo nostro duximus roborandas. Actum et datum anno domini m0. c0c0c0. quadragesimo, in crastino conuersionis sancti Pauli.

Paategnet: Litera super annexione ecclesie Asmunderødh ad scolestriam Haffnensem.

Orig. paa Perg., Seglet i grønt Vox med Indskrift: + S' INGEBVRGIS DEI GRACIA DVCISSA SWECIE HALLANDIE ET SAMSØ. Arne Magn. danske Dipl.


7.

1342. 9 Avgust. Niels Buddinge pantsætter til Hans Bug tvende Gaarde i Buddinge for Kappe, Hest og Vaaben.

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholaus dictus Butynge salutem in domino sempiternam. Noueritis, me viro discreto et honesto, exhibitori presencium, Johanni dicto Bwg in vndecim marcis puri argenti cum dimidia teneri et esse veraciter obligatum, videlicet pro panno equo et armis. Pro qua quidem pecunie summa duas curias meas in Buthinge, vnam silicet, in qua residet quidam Andreas Thoreson, et aliam desolatam ad meridiem sitam, cum omnibus suis attinenciis, silicet agris, pratis, siluis et pascuis, sibi pro quinque marcis puri argenti racione cuius-


10

dam equi prius impigneratas, impignero per presentes, eadem condicione, quod terminus vere solucionis semper esse debeat in festo beati Martini, et dictus Johannes Buug omnes fructus et prouentus de dictis bonis prouenientes integraliter leuare teneatur, donec dicta bona per me redimantur, in sortem principalis debiti minime computandos. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillo Johannis Skawe per dictum Nikolaum ad hoc rogati presentibus est appensum. Datum anno domini m0. ccc0. xl0. secundo, vigilia beati Laurencii martiris.

Paategnet: Bwdinghæ oc Mørkøwæ.

Orig. paa Perg., Seglene ere tabte. Arne Magn. danske Dipl.


8.

1349. 2 Juli. Peder, Niels af Buddinges Søn, sælger Hr. Bo, Dekan i Kjøbenhavn, nogle Jorder i Buddinge.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus, filius Nicholai quondam dicti de Buthynge 1), salutem in domino. Nouerint vniuersi, me exhibitori presencium viro honorabili domino Boecio decano Hafnensi terras quasdam in Buthynge, in censu duodecim solidorum, cum fundo principali ac

__________

1) Se foran Nr. 4 og 7. Sønnen Peder Nielsen forekommer udentvivl i et Dokument af 14 Juni 1347, hvis Indhold er: Petrus Niklesson gjør vitterligt, at han overdrager Olaus Ebbesen at indløse sine Ejendomme i Gefnetofte (Gjentoft), som Pet. Niklesson havde pantsat for syv Mark, og nu pantsætter til Ol. Ebbesen for ti Mark paa tre Aar. Brevet er beseglet af "nobiles viri" Petrus Godesson, Petrus Niklesson de Bakswerthe, og Nicholaus Trapel. Men det kan være tvivlsomt, hvilken af de to Mænd af Navnet Petrus Niklesson han er. - Et andet Dokument af 1 Maj 1349 staar vist i Forbindelse hermed, ved dette tilskjøder Nicholaus Sartor, Bymand i Slangerup, Olaus Ebbesøn, Foged paa Kjøbenhavns Slot, noget Gods i Gefnetofte. Brevet er beseglet af Hr. Boecius, Dekan i Kjøbenhavn, og af Johannes Bwgh og Nieholaus Traapiil (Lang. Dipl.). Endelig har man et Brev af 14 Febr. 1356, hvorved Olaus Ebbesen, "famulus", sælger sine Eiendomme i Gyefnetofte, som han havde kjøbt af Petrus Nichelson, til Kong Valdemar og Danmarks Riges Krone (smsts).


11

earum pertinenciis mobilibus et immobilibus quibuscunque vendidisse et in placito Stocchælundæ scotasse et ad manus coram tunc placitantibus personaliter assignasse, recognoscens me precium pro dictis terris integraliter habuisse et leuasse ad mee placitum voluntatis, vnde me per presentes obligo dictum dominum decanum ad saluandum ab impeticione quorumcunque. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillo Nicholai Jønæs son dicti Trappæl presentibus est appensum. Anno domini m0. cec0. xl0. nono, die beatorum Processi et Martiniani.

Paategnet: Super bonis in Buthinghe.

Orig. paa Perg., med Levning af det første Segl, medens det andet mangler. Geh.-Ark.


9.

1349. 28 September. Peder Nielsen, Niels af Buddinges Søn, pantsætter sit Gods i Buddinge til Jakob Tythebjerg, Borger i Kjøbenhavn.

Vniuersis presentes literas visuris et audituris Petrus Niclesson, filius quondam Nicholai de Buthinge, salutem in domino sempiternam. Notum facio vniuersis, quod exhibitori presencium Jacobo Thythebergh, villano Hafnensi, et suis heredibus per me vel heredes meos omnia bona mea in Buthinge sita, videlicet vnam curiam cum tribus quartariis terrarum et aliam curiam cum dimidio bool terrarum, cum omnibus eorum attinenciis, agris, pratis, siluis, pascuis ac aliis quibuscunque, que ad dicta bona ab antiquo inter quatuor limites camporum adhesisse dinoscuntur, ad me jure hereditario post fratrem meum Nicholaum Buthinge et sororem meam Helenam, bone memorie, diuoluta, pro viginti marcis puri argenti ponderis Coloniensis, quas in prompta pecunia et bonis valoribus juxta libitum mee voluntatis leuaueram, libera mea voluntate inpignero per presentes, in die beati Martini episcopi nunc proximo subsequente in prompta pecunia et nullis aliis valoribus integraliter redimenda. Si vero tunc temporis non redimero, extunc idem Jacobus vel heredes sui redditus et


12

prouentus de dictis bonis libere percipere teneatur, in sortem principalis debiti minime computandos, donec per me vel heredes meos legitime redimantur. Ipsumque Jacobum vel heredes suos pro omnibus edificiis ac melioracionibus, quas in eisdem bonis instruxerit, iuxta quantitatem suorum sumptorum, tam maiorum quam minorum, promitto cum meis heredibus indempnem conseruare. Si vero edificia, quod absit, incendio contingat deperire, ac alia rursus edificauerit, tam pro combustis edificiis quam pro de nouo erectis satisfacere me obligo eidem Jacobo vel suis per presentes. Hoc adiecto, quod quando dicta bona ab me vel meis heredibus redempta fuerint, et eidem Jacobo vel suis heredibus pro suis sumptibus in ipsis bonis factis totaliter solutum et satisfactum fuerit, extunc ipse vel sui eadem bona cum omnibus eorum attinenciis per spacium vnius anni integraliter libere teneat vel habeat pro suis vsibus, absque omni contradiccione mei vel meorum heredum ordinanda. Ceterum hoc volo et promitto, quod si necessitas me cogerit ad dicta bona alienandum vel maiorem pecuniam de cetero super ipsa recipiendum, ipse Jacobus vel sui heredes proximi esse debeant ad emendum vel pecuniam accommodandum super bona memorata. Si vero idem Jacobus aliquem defectum ex premissis vel ex aliquo articulo premissorum patiatur, me et meos heredes obligo, ipsum indempnem conseruare. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis virorum discretorum domini Absalonis canonici Hafnensis et Gerikini Fridirici presentibus est appensum. Datum Hafnis anno domini m0. ccc0. xl0. nono, in profesto beati Michaelis archangeli.

Orig. paa Perg. med de tre Segl. I det første staar et Vaaben (i venstre Felt: en Figur, der ligner et Hjortegevir, i højre: tre lige Tværbjelker) med Omskrift: + S' PE : TRI : NICO : LAI. I det andet Jomfru Maria med Barnet, Omskrift: + S' ABSOLONIS SACERDOTIS. I det tredie Ejerens Navn og Bomærke. Konsist. Arkiv.


13

10.

1349. 2 November. Peder Nielsen, Niels af Buddinges Søn, sælger sit Gods i Buddinge til Jakob Tythebjerg.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Niclesson, filius quondam Nicholai de Buthinge, salutem in domino sempiternam. Nouerint vniuersi, tam posteri quam presentes, me omnia bona mea in Buthinge sita, mobilia et immobilia, ad me jure hereditario post mortem fratris mei Nicholai de Buthinge et sororem meam Helenam diuoluta, que Jacobus Thythebergh pro xxti marcis puri argenti per apertas literas meas in pignere habet, pro quibus bonis competens et sufficiens precium iuxta voluntatem meam ab ipso Jacobo leuaueram, vendidisse eidem Jacobo et suis heredibus per me vel heredes meos perpetuo possidenda, obligans me vel meos heredes, cum ipse Jacobus vel sui requisierint, in placito debito scotare sibi viua voce. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillo domini Willelmi de Capella, canonici Hafnensis, presentibus est appensum. Datum Hafnis anno domini m0. ccc0. xl0 ix0. in crastino omnium sanctorum.

Orig. paa Perg., af Seglene findes nu kun det første. Konsist. Ark.


11.

1350. 27 Juni. Kongeligt Rettertingsvidne om, at Hr. Johannes Jakobsen, Kannik i Aarhus, skjænkede en Gaard til Vor Frue Kirkes Bygning i Kjøbenhavn.

Waldemarus dei gratia Danorum Sclauorumque rex, omnibns presens scriptum cernentibus salutem et gratiam. Nouerint vniuersi, quod sub anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo, dominica proxima post diem natiuitatis beati Johannis baptiste, constitutus in placito nostro iustitiario dominus Johannes Jacobson canonicus Arusiensis, viro discreto et honesto domino Johanni Krak canonico Roskildensi, ex parte fabrice ecclesie virginis gloriose Marie Hafnis, fundum suum, quem edificauerat


14

quidam Germundus villanus ibidem suis edificiis, et conduxerat pro quatuor solidis grossorum Turonensium ab ipso domino Johanne, quolibet anno in festo natiuitatis beate virginis sub pena remotionis ipsarum domorum persoluendis, scotauit et legauit. Hoc diligenter prouiso et adiecto, quod ipse dominus Johannes Jacobsøn censu predicto ipsius fundi ad dies suos libere vti debeat et gaudere. Post eius autem obitum tutores eiusdem ecclesie beate virginis, quicunque fuerint, pro anniuersario, quolibet anno, die quo ipse Johannes decesserit, in remedium anime sue, patris sui Jacobi Ingwarson et matris sue Margarete, in choro eiusdem ecclesie in perpetuum celebrando, canonicis, qui huic in vigiliis et missa interfuerint, dimidietatem dicti census, inter ipsos distribuendam, vt ibidem moris est, erogabunt annuatim, reliquam autem dimidietatem ordinent pro vsibus ecclesie eiusdem, prout coram deo voluerint respondere. Si vero domus in eo jam constructas ipse Germundus remouere voluerit, vel alias destruentur, et censum predictum dare noluerit, ipsi domini canonici et tutores, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, ecclesie memorate, equam inter se de dicto fundo, vt predicta obseruentur, nichilominus habeant facultatem. Hoc insuper adiecto, quod quam diu durauerint domus et ipse Germundus censum predictum dare voluerit, ne remoueatur, sit tenore presentium premunitus. Datum Roskildis, nostro sub sigillo, anno et die supradictis, teste Nicholao Jensson Kældebek justiciario nostro.

Paategnet: Litera domini Johannis Jacobi canonici Arusiensis super fundo in quo Johannes Ebbeson.

Langebeks Afskr. i Diplom., »Orig. membr. laant af Biskop Harboe.«


12.

1352. 5 September. Biskop Henrik af Roskilde stadfæster Gotfred von Unnas og hans Hustru Katrines Dotering af det af dem stiftede Alter i Vor Frue Kirke.

Vniuersis presentes literas [visuris et audituris] Henricus dei gracia episcopus Roskildensis salutem in domino sempiter-


15

nam. Notum facimus presentibus et fut[uris, quod comparuerunt] coram nobis propter hoc specialiter domina Katerina vxor quondam Gotfridi de Vnna, Gerardus [filius eorum et] Jacobus Thythebergh et Hennechinus Stenwek heredes eorumdem, scotauerunt ad altare [sanctorum apostolorum in ecclesia] beate virginis Hafnis de nouo constructum vnam curiam in parochia beati Nicholai Hafnis .............. quondam Laurencii Orm, in qua residet vnus pistor, et vnam curiam in parochia beate virg[inis Hafnis, in qua] nunc habitant sutores ac alii operarii, ac vnam curiam paruam in parochia beati Petri [Hafnis, in qua Martinus Nybagere quondam habitauit, in censu xiiii solidorum] grossorum cum dimidio, sub condicione infrascripta, videlicet quod rector altaris predicti, quicunque pro tempore fuerit, diem anniuersarium Gotfridi predicti feria secunda proxima post festum natiuitatis beate virginis anni cuiuslibet de vno solido grossorum [faciet] et diem anniuersarium domine Katerine predicte, cum eam rebus eximi contingat humanis, de vno solido grossorum annuatim similiter facere teneatur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Hafnis anno domini m0. ccc0. quinquagesimo secundo, quinta die mensis Septembris.

Paategnet: Littera anniuersarii Godefridi et vxoris eius Katerine super bonis ad altare ........

Orig. paa Perg., stærkt beskadiget. Geh.-Ark. Sammesteds findes en temmelig gammel Oversættelse, der ogsaa er stærkt beskadiget, men dog hjælper til at udfylde Hullerne i Originalen.


13.

1357. 8 Januar. Absalon, Kannik i Kbhvn, giver en Grund med Stenhus til Vor Frue Kirkes Bygning, dog forbeholder han sig og sin Medkannik Klemens Indtægten i deres Livstid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Absalon canonicus ecclesie Hafnensis salutem in domino sempiternam. Noueritis, quod fundum vnum cum domo lapidea in eodem constructo (!), situm in parte borientali a tabernis carnificum,


16

fabrice ecclesie beate virginis Hafnis sanus et incolumis confero, trado, et ad manus assigno iure perpetuo possidendum, condicione tali prehabita, quod tutores dicte fabrice, qui pro tempore fuerint, mihi et non alii singulis annis diebus uite mee omnes fructus et redditus de fundo et domo supradictis prouenientes tradere vtique debeant et assignare. Post mortem uero meam omnes fructus et redditus supradictos tutores antedicti cuidam domino Clementi meo concanonico singulis annis, quamdiu vixerit, amministrare teneantur. Hoc insuper prouiso, quod dictus fundus cum domo lapidea et omnibus eorum pertinentiis et redditibus integre ac sine diminucione statim post obitum ipsius domini dementis perpetuo cedant fabrice memorate. In cuius rei testimonium et cautelam euidentem sigillum meum vna cum sigillis discretorum virorum Hinrici Møme 1), Tidekini Lyttekenborgh et Hinrici Raklinghuse, consulum Hafnensis ciuitatis eiusdem, presentibus est appensum. Datum anno domini m0. ccc0. quinquagesimo septimo, dominica proxima post epyphaniam domini.

Paategnet: Litera super domo lapidea in Thydeskemanne gade, quam habet Johannes Bosson.

Langebeks Afskrift i Diplomatariet. (»Orig. membran, mutilum af Vor Frue Kirkes Arkiv 1763«).


14.

1357. 12 Juli. Biskop Henrik af Roskilde gjør vitterligt, at Johannes Kraac, Dekan i Kjøbenhavn, skjænker Kapitlet i Roskilde nogle Ejendomme for sin Aartid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Henricus dei gracia episcopus Roskildensis salutem in domino. Noueritis, quod sub anno domini m0. ccc0. quinquagesimo septimo,

__________

1) I en tidligere, forøvrigt mindre god, Afskrift af dette Brev (ogsaa af Langebek) læses dette Navn Molnæ, hvilket maaske er rigtigere, da der i et Dokument af 1350 forekommer en Hinze (i.e.: Henrik) Mollæ som Borger i Kbhvn.


17

feria quarta proxima post diem beati Kanuti regis et martiris, presentibus domino Petro clerico nostro et Gerardo perpetuo vicario ecclesie nostre Roskildensis, Johanne Paant et Paulo Bylle laicis, ac aliis pluribus fidedignis clericis et laicis, coram nobis Roskildis in domo habitacionis nostre ad hoc specialiter constitutus vir venerabilis dominus Johannes Kraac, decaniis Hafnensis, domino Nicholao Tuchonis, canonico nostro Roskildensi, ex parte capituli bona sua patrimonialia. videlicet terras cum edificiis et singulis suis pertinenciis, in platea fori ad orientem a domo lapidea, in qua nunc habitat Wernerus dictus Pundere, sita, legauit et scotauit, prout eciam nobis asseruit in testamento suo plenius contineri. Ita videlicet quod, quoaduixerit idem dominus Johannes Kraac, redditus ipsorum bonorum leuabit, et post mortem suam de ipsis redditibus fiat anniuersarium suum annuatim. Due partes reddituum cedant canonicis, qui vigiliis et missis animarum interfuerint, tercia autem pars vicariis perpetuis et non perpetuis existentibus in vigiliis debeatur. Datum sub sigillo nostro vna cum sigillo domini Johannis Kraac supradicti, anno die et loco supradictis.

Paategnet: Scotacio curie facta ecclesie per dominum Johannem Kraac decanum Hafnensem ad anniuersarium suum.

Orig. paa Perg. med Levning af det første Segl. Arne Magn. danske Diplomer.


15.

1357. 9 Oktober. Johannes Kraac, Dekan i Kjøbenhavn, og Katrine, Enke efter Godikinus von Unna, tilstaa, at de have laant 20 Mark Sølv, som af Gerhard von Unna vare givne til Apostlenes Alter i Vor Frue Kirke, hvorfor de sætte en Gaard i Roskilde i Pant.

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Kraac, decanus Hafnensis, et Katerina, relicta cuiusdam Godekini de Vnna, ciuis Hafnensis, salutem in domino sempiternam. Nouerint vniuersi presentes et futuri, nos de consilio et Tillæg.


18

voluntate cuiusdam Luthberti 1), perpetui vicarii ecclesie beate virginis Hafnis Roskiidensis dyocesis, viginti marchas puri argenti ponderis Coloniensis, collatas per quendam Gerardum dictum de Vnna morantem Colonie pro anniuersario suo post dies suos in ipsa ecclesia Hafnensi, annue de duobus solidis grossorum faciendo, ad altare dicti Luthberti, fundatum per quendam Godichinum dictum de Vnna, condam ciuem Hafnensem bone memorie, pro vsibus nostris integraliter subleuasse. Pro quibus viginti marchis argenti ipsius altaris possessori, qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit, curiam nostram Roskildis in parochia sancti Michaelis in australi latere fori sitam, nobis iure bereditario de matrimonio 2 contingentem, quam nunc inbabitat quidam Wernerus Fundere, cum domo lapidea, edificiis singulis et pertinenciis vniuersis, impigneramus veraciter per presentes, tali condicione, quod quandocunque nos vel post dies nostros heredes nostri dictam curiam pro tanta pecunia redimere voluerimus vel voluerint, nulla nobis vel eis per aliquem, cuiuscunque status aut condicionis, in hoc occurrat contradictio vel difficultas, nec licitum sit alicui qualiscunque gradus ipsam curiam ab ipsius altaris vel possessoris sui possessione alienare quoquo modo sine nostra et heredum nostrorum requisicione et licencia speciali. Cum autem ipsam curiam per nos aut per heredes nostros redimi contigerit, pecunia, pro qua redimitur, ad nullos alios vsus, nisi ad emenda bona predicto altari perpetuanda eciam secundum consilium et consensum nostrum et heredum nostrorum aliqualiter deputetur. In cuius rei testimonium sigilla nostra vna cum sigillis discretorum virorum videlicet Godikini et Gerardi dictorum de Vnna, fratrum germanorum, presentibus sunt appensa. Datum anno domini

__________

1) I en anden Afskrift (af Lucoppidan) staar her og i det følgende: Luchberti.

2) Sic! Skal udentvivl være: patrimonio.


19

millesimo triscentesimo quinquagesimo septimo, die beati Dyonisii martiris.

Paategnet: Super curia, spectante ad altare apostolorum, Roskildis in parochia beati Michaelis sita.

Langebeks Afskrift i Diplomatariet. »Orig. membr. laant af Hr. Provst Bützow 1757«.


16.

1374. 18 Februar. Køpekinus Græwesmøll og Hannes v. d. Kulen, Borgere i Kbhvn, bestemme, at den Grund, der var dem tilfalden ved Arv efter Henrik Knop, og hvis Indtægt denne havde bestemt til Anskaffelse af Fakler til at bære foran Herrens Legeme, nu skulle tilhøre S. Peders Alter i Vor Frue Kirke.

Omnibus presens scriptum cernentibus Køpekinus dictus Græwesmøll et Hannes wan der Kwlen, villani Hafnenses, salutem in domino sempiternam. Notum facimus vniuersis presentibus et futuris, quod nos voluntate vnanimj et animo deliberato quendam fundum nostrum ad nos post mortern Henrici Knop, condam villani ibidem, cum vxoribus nostris iure hereditario deuolutum, ex opposito tabernarum sutorum Dacorum ibidem, ex parte occidentali platee situm, habentem ex parte australi in contiguo fundum seu curiam Johannis Thrugilli, ex parte vero aquilonari fundum seu curiam Hænichini Pætersson, quem quidem fundum dictus Henricus Knoop in vita sua zelo deuocionis ductus deputauit pro torticeis 1) faciendis et omni anno portandis ante gloriosum et saluificum corpus domini nostri Jhesu Cristi in festiuitate eiusdem corporis Cristi, sub tali modo, quod heredes sui, si processu temporis expedire viderent, in maius diuini cultus seruiciique diuini dignioris augmentum, de ipso fundo aliter ordinandi ex consilio capituli ibidem plenam haberent potestatem, cum omnibus et singulis edificiis pronunc in eodem fundo

__________

1) D. e. Fakler.


20

sitis ceterisque aliis suis pertinenciis et adiacenciis quibuscunque ad altare beati Petri apostoli in ecclesia beate virginis Hafnis ad ostium aquilonare chori eiusdem situm, ob reuerenciam et honorem omnipotentis dei et apostoli sui supradicti, et ob salutem et remedium animarum nostrarum dictique Henrici Knoop heredumque nostrorum, deputamus, damus et dimittimus et tenorepresencium dominis decano et capitulo Hafnensi cum omni jure nobis in dicto fundo, edificiis suis vel aliis pertinenciis eiusdem, modo quocunque competente seu competituro, pure et libere resignamus iure perpetuo possidendum, sub condicionibus infrascriptis, videlicet quod dominus decanus Hafnensis, qui nunc est vel qui pro tempore fuerit, cum consilio capituli ibidem sacerdotem idoneum ad idem altare instituat et presentet, qui omni die vnam missam in memorato altari in remedium animarum nostrarum atque dicti Henrici Knoop heredumque nostrorum perpetuo celebrabit, ipsoque sacerdote, qui pronunc per ipsum decanum ex consilio capituli institutus fuerit, ex hoc mundo sublato, ius presentandi ad idem altare ad dictos dominos decanum et capitulum in perpetuum pertinebit, prouiso tamen, quod si aliquis clericus idoneus ex linea consanguinitatis nostre directe descendendo repertus fuerit, ipse et non alius ad ipsum altare instituatur et presentetur. In quorum omnium euidens testimonium sigilla nostra presentibus vna cum sigillis virorum discretorum, videlicet Nicolai Jønesson, proconsulis Hafnensis, Andree Holebæk et Johannis de Lubæk, convillanorum nostrorum ibidem, presentibus sunt appensa. Datum anno domini m0. ccclxx0. quarto, sabbato ante dominicam Inuocauit.

Paategnet: Litera altaris trium regum 1) super curia Knops.

Orig. paa Perg. med Spor af 5 Segl, hvoraf kun det sidste er bevaret. Geh.-Ark.

__________

1) Jfr. Scr. Rer. Dan. VIII, 543.


21

17.

1406. 5 April. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Katrine Vedekes gav en Grund i Klædeboderne til Vor Frue Kirkes Vedligeholdelse for sin og sine Forældres Aartid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Olauus Twlessøn, aduocatus Hafnensis, Nicolaus Wider, Laurencius Wynneræ, consules, Johannes Inguari, Johannes Clementis, Jonas Wat et Sono Baghere, villani ibidem, salutem in domino. Constare volumus vniuersis presentibus et futuris, quod sub anno domini m0. cd0. sexto, feria secunda palmarum, in placito ville Hafnensis presentes fuimus et audiuimus, quod honesta matrona Katerina Wedekes in eodem placito propter hoc specialiter constituta fundum suum, inter tabernas pannicidarum apud Andream Laurencij ad occidentem situm, fabrice ecclesie beate virginis Hafnis pro anniuersario suo et parentum suorum donauit et scotauit iure perpetuo possidendum, venerabili viro domino Jacobo Clementis, eiusdem ecclesie decano, huiusmodi donacionem et scotacionem acceptante. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno et die supradictis.

Paategnet: Litere Katerine Wædikes.

Orig. paa Perg., Seglene ere borte. Geh.-Ark.


18.

1415. 8 Juli. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Lavrens Vinnere, Raadmand i Kbhvn, skjænker sin Grund i Klædeboderne til Vor Frue Kirke smsts.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Nicolai, aduocatus ville Hafnensis, Bertoldus Qwatz, Johannes Wat, consules, Thorkillus Smyth, Johannes Attonis et Jacobus Braand, villani Hafnenses, salutem in domiuo. Constare cupimus presentibus et futuris, quod sub anno domini m0. cd0. xv0., proxima secunda feria ante festum sancti Kanuti regis et martiris, in placito ville Hafnensis coram nobis vir prouidus Laurencius Winnere, consul Hafnensis,


22

presentibus pluribus fidedignis, constitutus, fundum suum, contiguum fundo ecclesie inter tabernas pannicidarum ad austrum situm, ecclesie beate Marie virginis Hafnensis ob remedium anime sue et parentum suorum dedit, scotauit et ad possessionem ipsius ecclesie libere assignauit perpetuo possidendum, domino Arnoldo Clementis, eiusdem ecclesie cantore, predictam scotacionem legaliter acceptante. Quod scimus, vidimus et audiuimus, presentibus protestamur. Datum anno, die et loco supradictis, nostris sub sigillis.

Paategnet: Nota. Littera scotationis Laurentii Wynnere super uno fundo inter pannicidas.

Langebeks Afskrift efter Orig. i Vor Frue Kirkes Arkiv 1750.


19.

1415. 9 Avgust. Niels Pedersen, kaldet Oldeniels, skjænker sit Gods i Ølsemagle til Kapitlet i Kjøbenhavn, med Bestemmelser om Anvendelsen af Indtægterne deraf.

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Petri, alias dictus Oldæniels 1), salutem in domino sempiternam. Cum peccatorum veniam et eternam vitam misericordie operibus et aliis virtutum excerciis (!) in hac vita mortali promererj, sancto attestante ewangelio, a misericorde dei filio cuilibet sit promissum, tanto validius opitulantibus sacris desideriis effici poterit, quanto quis de bonis sibi a domino collatis ad relinquenda post se ecclesiis et sanctis locis perpetua memorialia magis promptum se reddiderit et deuotum. Hinc est, quod ego Nicolaus Petri predictus, feruore deuocionis accensus, ob remedium animarum, mee

__________

1) Denne Mand var af Adel, thi et Tingsvidne, udstedt 31 Maj 1418 paa Sallingherreds Ting, udsiger, »at for os var skikket en ærlig Mand og skjellig, denne nærværende Brevfører Nes Persøn, der Oldæ Neiels kaldes, og at han inden fire Stokke« paa Tinget fremledede 8 skjellige Mænd, som »endrægteligen vidnede, at Nes Persøn en ærlig Mand var og skjellig og fribaaren Mand baade paa Faders Side og Moders, og kan ingen Magt have med Rette at lægge hannem andet til end ærligt og skjelligt.« Langeb. Dipl.


23

scilicet et dilecte vxoris mee Cristine Ebbesdoter et progenitorum nostrorum, ad diuinj cultus augmentacionem omnia bona mea in Ølsie maghlæ in Ramsyøhæreth sita, videlicet vnam curiam de decem solidis terrarum, dantem iij pund annone, et duas alias curias de octo solidis terrarum, quarum quelibet dat j pund annone, et vnam curiam desolatam de duobus solidis terrarum, que solet dare vnum pund racione annue pensionis, cum omnibus suis pertinenciis, nullis demptis, venerabili capitulo Hafnensi confero, do, scoto et assigno, vero dominio et jure perpetuo possidenda sub modis et condicionibus infrascriptis. Primo videlicet, quod idem capitulum fabrice ecclesie beate virginis Hafnis duo pund annone, et conuentuj infirmorum apud sanctum Georgium penes Hafn. j pund annone de eisdem bonis annuatim exsoluere teneatur. Reliqua vero iij pund annone cum omnibus aliis obuencionibus et emolimentis singulorum bonorum supradictorum libere cedant capitulo supradicto. Ita tamen, quod antedictum capitulum anniuersarium meum et vxoris mee cum vigiliis et missis in choro Hafnensi post obitum nostrum vtrorumque, de duobus solidis grot inter canonicos, qui huiusmodi anniuersario interfuerint, distribuendis, annuatim faciat celebrari. Ne igitur defectum ex mea deuocione maiorem quam expedit paciar, domini canonici eiusdem capituli, per debite recompensacionis vicissitudinem me respicere cupientes, mihi et vxorj mee predicte quinque marchas argenti in duobus terminis anni, videlicet iij marchas argenti infra festum exaltacionis sancte crucis et reliquas duas infra dominicam palmarum, pro sustentacione nostra, quam diu aliquis nostrum vixerit, annuatim soluere promiserunt. Et ad hoc faciendum se et successores suos beniuole et vnanimiter obligabant. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillo venerabilis in Cristo patris ac domini, domini Petri, episcopi Roskildensis, necnon sigillo ciuitatis Hafnensis presentibus est appensum. Datum anno domini m0. cd0. xv0., vigilia beati Laurentii martiris gloriosi.


24

Paategnet: Litere Oldenielsses super bonis in Ølsye.

Orig. paa Perg.; af Seglene er Stadens Segl endnu bevaret. Konsistoriets Arkiv.


20.

1415. 19 Avgust. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Niels Pedersen, kaldet Oldeniels, skjænkede sit Gods i Ølsemagle til Kapitlet i Kbhvn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Nicolaj, aduocatus ville Hafnensis, Henricus van Berghen, proconsul, Nicolaus Wider, Jonas Wat, Bertholdus Qwatz, consules, Petrus Krafsæ et Johannes Kraag, villani Hafnenses, salutem in domino. Constare volumus presentibus et futuris, quod sub anno domini m0. cd0. xv0., proxima secunda feria ante festum beati Bartholomej apostolj, in placito ville Hafnensis coram nobis vir prouidus Nicolaus Petri dictus Ooldenyels, presentibus pluribus fidedignis constitutus, omnia bona sua in Ølsyæmaglæ in Ramsyohæreth sita, videlicet xxti solidos terrarum, de quibus solent dari sex pund annone racione annue pensionis, sub modis et condicionibus, prout in literis super hoc confectis plenius continetur, ob remedium animarum, sue scilicet et dilecte vxoris sue Cristine Ebbesdater, ipsa Cristina Ebbesdater presente et consenciente, venerabilj capitulo Hafnensi contulit, dedit, scotauit et ad possessionem eiusdem capituli libere assignauit, perpetuo possidenda, domino Arnoldo Clementis, cantore Hafnensi, predictam scotacionem legaliter acceptante. Quod scimus, vidimus et audi(ui)mus, presentibus protestamur. Datum anno, die et loco supradictis, nostris sub sigillis etc.

Orig. paa Perg.; af Seglene findes endnu de fire. Konsistoriets Ark.


21.

1417. 21 Januar. Jens Klemensen, Dekan, og Kapitlet i Kjøbenhavn tilstaar, at Raadmand Lavrens Vinnere har givet Vor Frue Kirke en Gaard i Klædeboderne for sin Aartid.

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Cle-


25

mentis, decanus Hafnensis, totumque capitulum ibidem, salutem in domino. Constare volumus presentibus et futuris, prouidum virum Laurencium Winnere, consulem Hafnensem, quendam fundum, inter pannicidas situm, pro remedio anime sue parentumque suorum ecclesie beate Marie virginis Hafnensis contulisse, scotasse et ad p[ossessionem predi]cte ecclesie libere assignasse perpetuo possidendum, tali condicione, quod dicte ecclesie ........... curatores, qui pro tempore fuerint, anniuersarium suum, de duobus solidis grossorum inter canonicos, qui dicto anniuersario interfuerint, distribuendis, annuatim facient celebrari perpetuis temporibus obseruandum. In cuius rei testimonium sigillum nostri capituli presentibus est appensum. Datum anno domini m0. cd0. xvij0., ipso die beate Agnetis virginis gloriose.

Paategnet: Litera super anniuersario Laurencii Winneris. Senere tilføiet: vdi kledhe bodherne.

Orig. paa Perg., næsten opløst af Ælde. Seglet er borte. Geh.-Ark.


22.

1417. 24 Marts. Peder Truelsen af Husum, Væbner og Høvedsmand paa Gurre, oplader til Kapitlet i Kjøbenhavn sit Pantegods i Buddinge og Mørkhøj i Gladsaxe Sogn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Trugilli de Husumæ, armiger et capitaneus castri Gurwæ, salutem in domino. Notum facio vniuersis, me honorabilibus viris et discretis dominis, videlicet decano totique capitulo ecclesie beate Marie virginis Hafnis, omnia et singula bona in Buthinggæ et Myrkøvæ in parochia Glathsaxæ Syalendie, cum omnibus suis pertinenciis, per discretum virum, videlicet Laurencium Winnæræ consulem Hafnensem, mihi inpignerata, prout in literis eiusdem Laurencii Winnæræ super hoc confectis plenius patet, cum omni iure meo, necnon cum omni iure per vxorem meam, videlicet Benedictam vel Bæiænthæ, inpigneracionis titulo in eisdem bonis michi aduoluto, ex certa sciencia mea ac bona voluntate


26

libere per presentes resignasse. Recognoscens me, a dictis honorabilibus dominis, videlicet decano et capitulo, plenam pecunie summam, secundum tenores literarum predicti Laurencii Winnæræ super huiusmodi bonorum inpigneracione confectarum, integre subleuasse. In cuius rei euidens testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Datum anno domini m0. cd0. xvij0., profesto annunciacionis dominice.

Orig. paa Perg. med Seglet. Konsist. Arkiv.


23.

1417. 26 April. Johannes Hemingsen, Præst ved Kirkerne paa Amager, skjænker til Skolemestrene i Kjøbenhavn (?) en Grund i Klosterstræde.

[Omnibus presens scriptum cernentibus] Johannes Heminggi, presbiter ecclesiarum in Amaghe 1) et perp[etuus vicarius in ecclesia beate virgini]s Hafnensis, salutem in domino. Constare volo vniuersis [tam presentibus quam futuris, me deliberato] animo et mature mentis consilio latoribus presencium Olauo Johannis............ Heminggo Johannis, scolaribus, quendam fundum meum michi iuste empcionis tytulo aduolutum ....... in vico Klossterstræde proximo circa fundum ecclesie beate virginis, quem pronunc quidam Johannes Fok inhabitat, borialiter situm, quem quidem fundum inhabitat quidam Hermanus Johansson, iure perpetuo possidendum dedisse, scotasse et ad manus eorundem libere assignasse. In cuius rei maius testimonium sigillum meum vna cum sigillis honorabilium dominorum Johannis Clementis, decani, et Johannis Conradi, canonici Hafnensis, presentibus est appensum. Datum Hafnis anno domini m0. cd0. xvij0., feria secunda proxima post festum sancti Marci euwangeliste.

Stærkt beskadiget Orig. i Geh.-Ark. Seglene ere borte.

__________

1) D. 26 Marts 1428 skjænker Joh. Hemmingi de Amage, perp. Vicar. i Vor Frue Kirke i Kbhvn, en Gaard til Kapitlet for sin Aartid og en ugentlig Messe. (L. Dipl.).


27

24.

1418. 22 Juni. Sjællands Landstingsvidne, at Niels Pedersen, ogsaa kaldet Oldeniels, skjænkede sit Gods i Ølsemagle til Kapitlet i Kjøbenhavn.

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Glarmæster, tunc vicerector placiti generalis terre Syelendie, Georgius Rwth, miles, Johannes Laurencii, aduocatus in Valløff, Johannes Skyttæ de Gøthersløff, armigeri, Gerichinus Diægn, Petrus Alfast, Paulus Jensson et Johannes Nicolai, consules Ringstadienses, salutem in domino. Constare volumus vniuersis presentibus et futuris, quod sub anno domini m0. cd0. xviij0., proxima quarta feria ante festum natiuitatis sancti Johannis baptiste, constitutus coram nobis et pluribus fidedignis, in placito generali terre Sielendie existentibus, vir prouidus ac discretus Nicolaus Petri, alias Aldeniels, omnia bona sua, in Ølsiæmaghlæ in Ramsøhæreth sita, videlicet xx solidos terrarum, de quibus solent dari sex pund annone racione annue pensionis, sub modis et condicionibus, prout in literis super hoc confectis plenius continetur, ob remedium animarum, sue scilicet et dilecte vxoris sue Cristine Æbbesdoter, ipsa Cristina Æbbesdoter consenciente, venerabili capitulo Hafnensi contulit, dedit et scotauit, et ad possessionem eiusdem capituli libere assignauit, perpetue possidenda, domino Nicolao Lyberti, eiusdem ecclesie Hafnensis canonico, predictam scotacionem legaliter acceptante. Quod scimus, vidimus et audiuimus, presentibus protestamur. Datum anno, die et loco supradictis.

Orig. paa Perg.; af Seglene er et affaldet. Konsist. Arkiv.


25.

1419. 29 Juni. Ærkebiskop Peder af Lund tilligemed elleve Bisper skjænke 40 Dages Aflad til dem, der besøge S. Klemens Kirke i Kbhvn, og bidrage til dens Vedligeholdelse.

Vniuersis Cristi fidelibus, ad quos presens scriptum preuenerit, Petrus diuina miseracione archiepiscopus Lun-


28

densis, Johannes Wpsaliensis, Johannes Sleswigsensis, Boecius Arusiensis, Laoo Viburgensis , Petrus Burglanensis, Johannes Ottoniensis, Brynolphus Scarensis, Thomas Orcadensis, Nauno Arosiensis, Cristiernus Ripensis et Jacobus Gardensis, eadem gracia ecclesiarum episcopi, salutem et sinceram in domino caritatem. Deum omnipotentem credimus habere propicium, cum eius deuotos per indulgenciarum remissiones ad aliqua caritatis opera facienda incitamus. Omnibus igitur vere penitentibus et confessis, qui ecclesiam beati Clementis Hafnis Roskildensis dyocesis, nimia vrgente paupertate miserabiliter ruinosam, causa deuocionis, oracionis, seu peregrinacionis visitauerint, siue ad ipsam rura, domos, agros, pecora, possessiones, luminaria, vestimenta, aut alia caritatis subsidia in morte vel in vita donauerint seu donari procurauerint, vel cimiterium ibidem pro animabus fidelium, ibi et in Cristo vbique quiescentium, pie exorando circuierint, aut qui corpus dominicum vel sacrum oleum, cum infirmis portantur, sequti fuerint, vel qui missis, predicacionibus, seu aliis diuinis obsequiis, aut sepulturis mortuorum ibidem interfuerint, item qui in serotina pulsacione more Romane curie ter Pater noster cum totidem Aue Maria flexis genibus deuote pro pace dixerint, vel qui pro nostro, ecclesiarum nostrarum, et regni Dacie presenciumque literarum impetratorum statu salubri deum pie exorauerint. Quocienscunque premissa vel premissorum aliquod deuote fecerint, de omnipotentis dej misericordia, et beatorum apostolorum eius Petri et Pauli auctoritate confisi, singuli nostrum quadraginta dierum indulgencias de iniunctis sibi penitenciis, dummodo loci dyocesanus consenserit, in domino misericorditer relaxamus. Datum Hafnis anno domini millesimo quadringentesimo decimonono, ipso die beatorum apostolorum Petri et Pauli, nostris sub sigillis.

Paategnet: xij episcopi, quilibet eorum xl dies, summa cccclxxx dierum.

Orig. paa Perg. med fem af Seglene. Arne Magn. danske Dipl.


29

26.

1423. 2 Juni. Lavrens Nielsen Vinnere, Raadmand, skjænker noget Gods i Buddinge til det af ham stiftede S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke, med nærmere Bestemmelser om Altertjenesten.

Alle men thette breff see, høre eller læse, hielser iek Laurens Nielsen, man kaller Vinnere, radman i Køpenhaffn, evinnelige met vor herre. Thet vil iek alle men. vitherlict wære, næruærende oc tilkomende, at som sanctus Paulus apostolus han syer, vij sculle alle stande for gudz domstoll løn taghende pa vor siel, som vi fortiene i vort legeme, oc Jhesus Cristus sier selff in ewangelio: Gører edher venne aff thesse forgenglige rigdomme, at then tiid the sleppe edher, j mwe vorde intagne i thet rige 1). Thy vdj naffn fadhers, søns oc helligandz giffuer iek oc skødher oc oplader met thette mit opne breff alt myt godz i Buthinge vti Gladsaxe sogn j Sielen 2), sasom ær too gorde, een nu bygdher, til huilken ligger iij fierdinge jord, aff huilken scal giffuis arlige iiij pund korn, oc then annen nw øde, til huilken ligger iij fierdinge jord, aff huilken skal giffuis vj pund korn. Item j Mørkøe j forde sogn ij gorde, en nw bygder, som tilliger een fierding tording (!) jord, aff huilken tu pund korn skal giffuis, oc then annen nw øde, till huilken ligger en atting jord, aff huilken scal giffuis eet pund korn, met the forde gardis tilligelse, som ær ager, eng, scou oc fiscæuan; oc inthet wndhertaget, til eet altare j wor frue kirke i Køpenhaffn, som iek hauer funderit oc nylege obbygd met rad oc vilie hederlige fadhers met Cristo oc herre, herres met gudz nade biscop j Roskilde, oc hans kære capitels j forde Køpenhaffn, gudh til hedher, herre sancto Olauo, jomfru sancte Gertrud: Til lise oc salighed myn siel oc myne kære husfruers Margretes, Lucies oc Karines oc alle cristne sieles help oc trøst, j myn helbredig-

__________

1) Sic! Formodentlig Fejlskrift for: evige.

2) D. e. Sjælland.


30

hed oc met myn gode vilie oc myn kære husfrues Kariness, oc met myn kære søns Michell Laurissens gode vilie oc samtycke antworder oc oplader iek all myn rættighed oc all rættighed myne aruinge nogetsynne kunne haffue j thet forde godz til forde altare oc forde altans eyere ewinnelige, met sodanne mode oc wilkor, som effter screffne stande. Then første at then, som degen ær j Køpenhaffn, scal haffue ewer(de)lige mact thet forde altare bort giffue met sitt capitels radh oc vilie, jek oc myn søn forde Michel Laurenssen sculle haffue mact, salenge wj leffue, forde altare forlene then persone os thyckess. Item forde degen (oc) capitel sculle ingen giffue forde altare, vthen som præst ær oc alle tide ville boo i Haffn. Item will then vicarius icke bo, som forscreffuit ær, tha scal forde degen ful mact (haffue) ath priuere hanum af forde altære, vthen han ær (til) scole met syn biscops loff oc forde capitells, oc tha scal han haffue een capellan, som ful tyenste scal gøre til forde altere. Item forde vicarius scal sie eller lade sye fire messer huer vge, oc scal han lade myn artiid gøriss arlige met ij Sk. grot j høue kor j forde wor frue kirke. Item scal forde vicarius søge kor met andre clerke i vor frue kirke, sasom perpetui vicarii i Roskilde haffue sedvennie. Item ær noghen prest j myn slegt, thet forde altare vil haffue, nar thet ær løst, tha scal han forde altare haffue for alle andre. Til alle thesse forde stycke oc article mere forvaring oc stadfestelse hengher iek myt incegle for thette bref met andre hederlige mentz oc welbiurdige incegle, so som er hedherlig fadhers met Crist forde biscop Jens, aff gudz nade biscop vdi Roskilde, her Anders Nielssen, riddere oc høuidzman pa Køpenhaffn hus, Michel Laurenssen, myn søn, Peter Michilssen og Arel Kruse, radmen j Køpenhaffn. Giffuit efter vor herris fødilses ar Mcdxxtercio, gudz legeme afften.

Gammel skjødesløs Afskrift i Gehejmearkivet.


31

27.

1423. 2 Juni. Jens Klemensen, Dekan, og Kapitlet i Kjøbenhavn tilstaar, at have modtaget noget Gods i Buddinge og Mørkhøj af Lavrens Nielsen Vinnere til det af ham stiftede S. Olufs Alter.

Alle men, som thette breff see eller høre, helse wij Jens Clementsen, decan i Køpmanhauen, oc alt capitel i same sted ewinnelig met wor herre, oc kungøre wij thet alle, so wel the som nw ære oc kome schule, at wij wetherkenne oss met thette wort opne breff, at haue annamet gotz aff een hederlige man Laurens Nielsen, ther kalles Winnere, byman i Køpmanhauen, so som ær i Budinge i Støffns hæret i Gladsaxe sogn two garde, een nw bygder, til hwilken ligger thwo fierding joord, aff hwilken schal giffue(s) aarlige fire pund korn, oc then annen nw øthe, til hwilken ligger thre fierding jord, aff hwilken schal giffues sex pund byg. Item i Mørkøwe i then forne sogn two garde, een nw bygder, som tilligger een fierding jord, aff hwilken tw pund korn schal giffues, oc then annen nw ødhe, til hwilken ligger een ating jord, aff hwilken scal giffues eth pund korn, met alle the gotzes tilliggilse, engte vndentaget, pa et altares wegne i wor fru kirke i Køpmanhaffn, som forne Laurens Winnere hauer funderet oc nylige vpbygd, met raad oc wilie hederlig fathers met Crist oc herres her biscop Jensses met gutz nade i Roskilde, oc hans søns Michel Laurensens oc hans husfrues Kadrine samthykke, raad oc wilie, so som ær sancti Olaffs altare oc sancte Gertruds i wor frukirke forne, met sodan wilkor som screffne sta i thette breff, som forne Laurens Winnere hauer oss the forne gotz met antwordet, pa giffuet rettigheet oc dominium vpladet, j sodane made, at ho som decan ær i Køpmanhauen met capitels raad i same sted samthykke oc wilie schal forlæ forne sancti Olaffs oc sancte Gerthruds altare then persone, som bo wil i Køpmanhauen hoos thet altare, oc choor schal søge met andre clerke, oc then person eller vicarius, som so til worder skikket aff


32

degan i Køpmanhauen oc capitel i same sted, schal sighe eller lade sighe fire messer i hwar vge, oc gøre forne Laurens Winneres og hans husfru arlige aartijd met two skilling grot i høwe koor i wor frukirke i Køpmanhauen. Item hauer forne Laurens Winnere nogre frende eller nestæ, tha scal han ware nest at haue thet forne altare for alle andre. Item tilbinde wij oss met thette wort opne breff, alle thesse forne støkke at holde, vden so skeer, at the forne gotz worder oss degan oc capitel i Køpmanhauen aff delde met lands low for hemle eller frijelse schuld. Til hwes things withnesburd wort capitels insigle ær hengt fore thette breff. Giffuet effther wores herres aar thusende firehundrede oc tywe pa thet thridie, gutz ligame affthen.

Indtaget i en Vidisse, udstedt 1481 af Borgemestere og Raad i Kbhvn. Geh.-Ark.


28.

1424. 29 Juni. Anders Jepsen Lunge til Egede stifter et Alter (Helligtrefoldigheds) i Vor Frue Kirke i Kbhvn paa noget Gods især i Gladsaxe Sogn, og bestemmer Gudstjenesten for samme Alter.

Alle men thette breff see ællær høræ læsæ, helser ieg Anders Jeiepsen Lungæ, riddere i Eghede, ewindelige met gud. Thii i nafn fatherss, sønss oc then hælige ands, tha akther ieg ath støftæ oc fundere eet altere aff ny i wor frwghe kirke i Kømnehaffn, huilkith skall vises gud father, søn oc then helige and, iomfru Maria oc allæ hilliæn i hemmerighe till loff oc ære, meth hetherlig fatherss oc herres raath oc villiæ, her Jenis met gudz nadhe biskop i Roskild, oc met hetherliges herres raath, saam æræ i Kømnehaffn capitell, oc forthy skøther ieg oc oplather till ewinnelige eyæ till thette forde altere myne godz oc gordhe, som her efther stande skrefne. Fførst i Herløwæ i Gladsaxe soghen een gard, nw Mats i boor oc giffuer till landgille thry pund korn. Item een gardh i thent samme stath Nisse Inguarsen i bor oc giffuer iij pund korn. Item i thent samme stath een gardh Jesse Jwl i boor oc giffuer iij pund korn. Item


33

een ødhe gardh i thent samme stath, saam skall giffue iij pund korn. Item een gard i Vangedæ, Saan Truelis ibor oc giffuer thw pund korn. Item een gardh i thent samme stath, Jesse Nielssen i boor, oc giffuer iij pund korn. Item i Gladsaxe een gardh, Ollaff Ark iboor, oc giffuer iiij pund korn till landgillde. Item thent gard, ieg haffuer i Kømnehaffn nydræ veth stranden vesten næst Hans Vath, meth allæ thet forde godzes tilligelse, saa sam ær agher oc ængh vath oc thurt ænthet vndentagit, huat thær kand helst næfnis, meth sadane vilkor, ath for thetthe forde altare skall syes oc holdes huer dagh messe, sa som om hwar søndag aff thee hælliæ three faldigheth. Item om mandaghen for allæ cristnæ siælæ. Item om thysdaghen aff sancto Johanne ewangelista. Item om onsdaghen aff sancto Nicolao. Item om thorsdaghen aff thet hæliæ legemæ. Item om fredaghen aff thet helliæ kors. Item lyuerdaghen aff wor frwe, till ewik thiit, fore myn syæl oc myne høsfrwers siæle oc wore forældræ oc theris afkomme, till lisæ oc roo aff theres pinæ. Item huilken prest, sam thette forde altare i være haffuer, skall ladhe begaa thisse forde siæle fore høghe altere i forde Wor frwghe kirke met thuo artider hwært ar, thent enæ xiiij daghe fore kendelmysse, thent annen hwart aar octava corporis Cristi, oc fore hwar thiid skall thent prest bethale iij skilling grot. Item skall ieg haffue mackt i myne daghe thette forde altere ath presentere huilken prest iek vill, oc thee hetherlige herre, i Kømnehaffn capitell ære, ath statfestæ oc collacionem at giffue pone forde altere. Item nar thettæ forde altere løst vardher æfther myn døth, tha skall thent ælsthæ i myn slækt ær, som myn fæthernes vapn førrær, haffue makth at presentere een beskeden prest till forde altere, oc forde capiltell i Kømnehaffn haffue makt hannum at statfeste oc giffue collacionem, saam till foren staar. Item vorther thet swo, ath thent prest, som thette forde altere vordher læænth, vill ey bygghe oc boo i Kømnehaffn oc officere thet forde altere innen sex maanthe æfther thent dagh, thet


34

vorther hannum læænt, thaa skall forde capitell i Kømnehaffn haffue fult makt at priuere thent prest thet forde altere aff, met hans raat viliæ oc hiælp, sam tha ær pathron till thet samme altere oc myn fathernes skold førær, at giffue thet altere thent prest, sam skælig ær at gøre fore the forde siælæ fult, sam fore star skreffuet. Item skall thent prest, sam swo vordher presenteret, gøre thiænestæ i kor i worfrwe kirke forde, sam andre perpetui vicarij ther gøre thiænestæ. Item tilbinder iek mik oc myne arwinghe at frij oc hemle thent forde prest, sam thenne forde altere i wære haffuer, alle thisse forde gotz met alle thæræ tilligelse, ængthe vndentaget, till euige thiit fore alle mens igensiælse, sam ther appo tale kundhe met retthe æfther landz lagh. Item skeer thet saa, thet gud forbythæ, at nogræ aff thisse forde gotz, prest eller altere forde fore myn eller myne arffuinghes himmels skyl aff gaa met retthæ æfther landz lagh, thaa tilbinder ieg mik oc myne arffuinghe met thette opne breff thent forde prest, saam thette forde altere i wære haffuer anamith, swo meghit gotz oc saa got till renthe at vetherlegge innen eet halfft aar, sam hannum aff gaar for myn ællær myne arffuinges hemls skyld vdan nogher mans igensiælsæ eller nogher hiælpæ rethæ. Til hues things vitnitsburd oc alle thæssæ forskreffne articles statfestelse haffuer ieg oc myn kære hosfrue Ælne Ewartz dotter met begges wore venner oc samfrændher ladit beseylit thette breff met villie oc vitskap. Fførst ieg met myne wener oc samfrændher haffuer thette breff beseylet lathe, sa saam ær hetherlig herres oc fathers incigle herre Jens, met gudz nadhe biscop i Roskild, oc met hans hetherlighe capitelis incigle i Roskilde, item her Jeyps Lunghes, riddere i Stadhaghre, item Awe Lunghes myn kære brotherss, item Jesse Lunghes, item Olaff Lunghes i Nesby affwabn. Oc saa haffuer myn kære høstru Ælne thet beseylet oc meth sit incigle oc hennes vennerss [oc sam]frenderss incigle, sa som ær hennis kære motherss frw Kirstine i Vighsyø, item Knut Anderssen i


35

Swaneholm, item Arwed Møltike i Hælsinghe, item Jesse Olafsen af Hesle aff vabn. Item thenne article skall oc till leggis, at iek oc myne rettæ arffuinghe, huilke sam bliuæ pathroni till thette forskrefne altere, wy skylle nytte roo oc magh oc vtgang oc ingang i thent forde strandgard i Kømnehaffn oc bygghe thet siæluæ, swo at thent prest, sam thette forskrefne altere æyær, hand skall haffue stranbotherne oc thee bodher, saam opp till then anneth gadhe nordhen till ære, met saa møghet garzrwm, sam ieg ther nw vill tillegge, oc thet skall frij till syt nytte bygge oc brughe. Datum anno domini m. cd. vicesimoquarto, die apostolorum Petri et Pauli.

Afskrift fra 15de Aarh. i Geh.-Ark.


29.

1432. 13 Januar. Kapitlet i Kbhvn anerkjender, at det har modtaget 500 Nobel af Kong Erik til en evig Psalterlæsning i Vor Frue Kirke.

I gudz naffn, amen. Til ewich amynnelse, wy Jens Clementssøn, deken, Clawes Lubbertssøn, cantor i Copendehaffn, och wy kaneke och capitel i then samme stædh, gøre witherlicht meth thette breff alle men nerwerende och tilkommende, at effter thet at mechtich høghborne furste wor kære nathige herre konung Erik i Danmark, Swerighe ok Norge sua till synna ær, at han till økillsse wors herre loffs ok thyenistes, sich ok hans kære husfrue drotning Philippa, ok drotning Margrete, ok andre hans forfedre ok foreldre konunge ok drotninge, hwilke alle syæle guth nathe, till erlich amynnelsse, oss redhe fanget ok antwordet haffuer femhundret nobele till een ewich guths thyenistes ok loffs vppeholdelsse i wor frue kirke i Kopendehaffn, swasom ær, at wy vnder oss, ok wore effterkommere ynder thøm effter oss, scule ok wele wore plichtige till at holde ok lade læse psalteren, ee twa tillsamen, badhe nat ok dagh vtan affladilsse, ok vigilias meth ny lexer effter hwer psaltere, tha ellers æy synghes tidher,


36

eller messe holtz i kirken, ok synghe Ave regina celorum, meth een collecta effter hwer tydh, som holdz vti choret, vtin effter høghmessen ok afftensang, at ther tha synges Salve regina. Ok wy forde deken ok capitill well kunne proffue, som wy ok stadelica hopes, at thenna læsning ok thyenist ma worde guth thæckelich ok bestandelich badhe till syæll ok liiff, tha haffue wy meth godh willghe ok forthenkt mut sacht ok loffuat meth alle troscap forde wor nathige herre, ok sighe ok loffue hans nadhe ok hans radh ok burghermestere oc radhet i Copendehaffn, som nv ære ok tillkomende wordhe, meth thetta breff, pa wor godhe tro, swa well pa wore effterkommere weghna, som vppa wor eghne, at wy ok the wele ok sculæ trolica ok vtan alt archt ladhe holde, fulfolghe ok fulkomme thenne forscriffne gudz thyenist oc læsning vbrøtlica till ewich tiidh. Till ytermere wisse ok forwaring alle thesse forde stucke, at the vppa wore ok wore effterkommeres weghne sua stadighe, faste ok vbrodelike bliue ok holdes scule i alle madhe, som wy sacht ok louat haffue, ok hær forscreuet staar, tha henghe wy wort capitels incegle meth begges wore forde dekens ok cantors eghen incegle witerlica ok meth godh williæ fore thette breff. Datum anno domini mcdxxxii, octava epyphaniæ domini.

Grams Afskrift i Dipl. efter en, som det synes, nu tabt Orig. i Geh.-Ark. (Afskr. er paategnet »sigilla tria adsunt«).


30.

1432. 22 Februar Arild Klemensen, Degn i Linkjøping, bekjender, at han er Vor Frue Kirke 225 Mark lybsk skyldig for Sten og Lim, som han paa Kong Eriks Vegne har faaet af Kirken hvorfor han sætter sine to Vandmøller i og ved Kjøbenhavn i Pant.

Alle men, som thettæ breff se eller høre, helser jech Arald Clemenssen, dæghen i Lyncøpyng, ewynnelighe met gwth, ok wel thet alle men kwnnecht wære, so the nw ære som komme skulæ, at jech wetherkenner megh met thettæ myt oppnæ breff, skyldegh at wære wor frwæ kyrke i


37

Køpmanhaffn ccxxv march lubycen. i gothe pennynge ok geffæ fore steen ok lym, hwilke jech fyk aff forde kirke pone myn natheghe herre konyngs weghne til myn natheghe frwæ drotnyngs maagh, hwes syel gwth haffe, betalesculendæ innen pascha nw nest er kommendæ wden alt hynder, fforæ hwilke pennynge, om the ey worthe tha betalethe, som fore er saght, tha pantsettær jech forde kirke too mynæ wathnmøller meth therre møllestæthe ok aal therre telhøræ, en standendæ innen nørræ port i Køpmanhaffn 1), ok then annen næst wet strandæn wdæn wæstræ port wet byen i sodan madæ, at forde kirke wæryæ sculæ annamæ forde møller fore et pant pone kyrkenæ weghne ok oppbære alt landgildæ ok rentæ til kyrkene nyttæ, hwat the skyldæ kwnnæ arlighe, so lenge til fforde ccxxv march lubycen. worthe føl betalethe aff then renttæ ok landgildæ, so the hwer, men at hwat kyrken bekoster pone bygnyng eller bæthryng pone the forde møller, thet scal betales aff landgildæt, ok enktæ reghnes kyrken til aaffellyng i howet swmmen. Ok naar gwth wel, at forde kyrke haffer føllelighe oppboræt the forde ccxxv march aff forde møller, tha sculæ the frij kommæ til myn hand eller mynæ arwynge hand i sodane madæ, som the tha fynnes. Her offer bynder jech mech til ok mynæ arffynge at frij ok hemlæ forde kirke forde møller til paant at haffæ ok brwghe til set nyttæ so lenge forde pennynge swm worther føllelighe betaleth, som forestander screffet, ok worther the møller eller møllestæthe kirken aff deldæ met laandz lagh, tha sculæ jech ok mynæ arffynge holdæ kirken skatheløsæ ther foræ i allæ madæ. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis honorabilium virorum, videlicet dominorum Johannis Clementis, decani Haffnensis, Clementis Clementsen, canonici Roskildensis, fratrum meorum, Andree Laurencii et Arnoldi Krwsæ, proconsulum Hafnensium, presentibus est appen-

__________

1) I et Dokument fra April 1432 omtales »Her Areldis vedhre mølle, som star hoss norre port i Kopendehavn«.


38

sum. Datum anno dominj m0 cd0 xxxij0, die sancti Petri in cathedra.

Paategnet med en samtidig Haand: Recognitio domini Arnoldi Clementis, quod tenetur ecclesie beate virginis in magna summa pecunie. Med en senere Haand: Super klocke høffue hoess nørre porth.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.; Seglene ere aftaldne.


31.

1433. 5 November. Biskop Ulrik af Aarhus kvitterer for 150 Gylden, som Kapitlet i Kjøbenhavn havde udredet til den almindelige Kirkeforsamling i Basel.

Vlricus, dej gracia episcopus Arusiensis, significamus vniuersis, quod venerabile capitulum Haffnensis ecclesie quandam summam diuerse monete jn auro e pecunia valente centum quinquaginta florenos Rhenenses, pro contribucione Ripensis ecclesie ad generale Basiliense consilium, de mandato reuerendi patris domini archiepiscopi Lundensis eidem capitulo super hoc directo, nobis assignauit. In cuius rej testimonium sigillum nostrum tergo presencium est impressum. Datum Hafnis sub anno domini mcdxxxiij0., feria quinta proxima post festum omnium sanctorum.

Orig. paa Papir. Seglet har været trykt bag paa. Geh.-Ark.


32.

1434. 6 December. Hans Kortsen, Kannik i Kjøbenhavn, stifter et Alter i Vor Frue Kirke, indviet S. Markus og S. Lukas og Anianus Bisp, hvortil lægges Skomagerlagets Messe.

Omnibus presentes litteras inspecturis Johannes Conradi, canonicus Haffnensis, salutem in omnium saluatore. Cum peccatorum veniam et eternam vitam misericordie operibus et alijs virtutum exercicijs in vita mortali promereri, sacro attestante ewangelio, a misericorde dei filio cuilibet sit promissum, tanto validius opitulantibus sacris desiderijs effici poterit, quanto quis de bonis sibi a deo collatis ad relinquenda post se ecclesijs et sanctis locis per-


39

petua memorialia magis promptum se reddiderit et deuotum. Constare igitur volo vniuersis, quod ego Johannes Conradi predictus, feruore deuocionis accensus, ob remedium anime mee, parentum et progenitorum meorum, ad honorem domini nostri Jhesu Cristi et laudem gloriose virginis matris eiusdem sanctorumque Marci et Luce ewangelistarum necnon sancti Aniani episcopi, quoddam altare in ecclesia beate Marie virginis Haffnensis, Roskildensis dyocesis, ex consensu et voluntate reuerendi in Cristo patris ac domini, domini Johannis dei gracia episcopi Roskildensis, et dilecti capituli sui Haffnensis, proprijs meis sumptibus fundare propono, ad cuius altaris dotacionem et ministerium dono, scoto et assigno inter viuos curiam meam cum domo lapidea, edificijs et omnibus pertinencijs suis in platea Thydeschemannæ gade Haffnis sitam perpetuo possidendam, quam quidem curiam jure hereditario, quo ad vnam partem et aliam partem a veris coheredibus meis justo empcionis titulo acquisiui, prout in litteris super hoc confectis plenius continetur, condicionibus infrascriptis super seruandis. Primo quod tutores ecclesie beate virginis predicte, qui pro tempore fuerint, prouisionem et ordinacionem habeant predicte curie necnon vicario eiusdem altaris duas marcas argenti duobus terminis anni, scilicet festis Passche et Michaelis, expedite soluant annuatim, atque anniuersarium meum et parentum meorum cum vigilijs et missa in choro Haffnensi de duobus solidis grossorum semel in anno faciant perpetuis temporibus temporibus celebrari, residuique redditus de dicta curia prouenientes fabrice cedant ecclesie supradicte. Ad cuius eciam altaris dotacionem officium sutorum ville Haffnensis coram antedictis, venerabili in Cristo patre domino episcopo Roskildensi, capitulo et consilio Haffnensi, duas marcas argenti predicti altaris vicario ad huiusmodi altaris ministerium promisit singulis annis soluendas, et ad hoc perpetuis temporibus faciendum se coram antedictis dominis sponte et voluntarie obligauit. Item quod dicti altaris vicarius, qui pro tempore fuerit, ad dictum altare


40

quatuor missas qualibet ebdomada perpetuis temporibus celebrabit vel faciat celebrari, et chorum cum alijs perpetuis vicarijs visitare, atque officia et onera debita adimplere teneatur. Item jus prouisionis, institucionis et collacionis dicti altaris ad capitulum Haffnense spectare volo, jure vero patronatus michi, quam diu vixero, et post mortem meam officio sutorum ville Haffnensis, dummodo ex consensu capituli Hafnensis fiat, perpetuis temporibus reseruato. Quod autem hec littera cum suis condicionibus firma memoria teneatur, ipsam secreto reuerendi in Cristo patris, domini Johannis episcopi Roskildensis, nec non sigiliis venerabilis capituli et ville Haffnensis, meo, Martini Clawesson villani Malmogensis, et Petri Johannis diaconi, feci communiri. Datum Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo tricesimoquarto, ipso die sancti Nicolai episcopi et confessoris.

Orig. paa Perg., af Seglene mangler Biskoppens. Geh.-Ark.


33.

1436. 26 Februar. Biskop Johannes af Roskilde stadfæster Mag. Knud Nielsens og Hr. Svend Vestenskovs Gave til S. Povels Alter i Vor Frue Kirke, og de til Gaven knyttede Betingelser.

Vniuersis, quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum, Johannes, dei gratia episcopus Roskildensis, salutem et continuam in domino caritatem. Cura pastoralis officii hoc exigit, ut hiis, que decorem domus domini ............. concernunt ..... teneamur ............. diuinum cultum ........ ..... facilem præbere cousensum. Cum igitur felicis recordationis ....... et aliorum .... feruore deuocionis accens ............. diuini cuitus ampliationem quoddam altare videlicet sancti Pauli ....... ............ potuit idem altare sic per ipsum erectum et ................... honorabiles viri domini magister Kanutus Nicolai et Sweno de Westenskow ..... [feruore deuocionis] accensi antedictum . .


41

.................. uerunt. Ad cuius do . . . . predictus magister Kanutus ......... residencie ......... idem magister Kanutus ........... ...... suus de fabrica ecclesie beate virginis antedicte justo emptionis titulo habuerunt. Item ............ Sweno .... in platea Nørregade ad orient[em] Haffnis sitam de eadem ecclesia beate virginis justo emptionis titulo acquisitam . . . . suarum ..... et benefactorum eorundem donauerunt, scotauerunt et assignauerunt eidem altari sancti Pauli perpetuo possidendam, tali condicione, quod ...... canonicus, qui pro tempore fuerit sacrista ecclesie Haffnensis, prenominatum altare sub ordination e sua habeat, redditusque ab eisdem curiis emergentes ad vsum suum subleuet ....... hebdomada tres missas ad dictum altare celebrari faciat, nec non tria anniuersaria v[irorum] predictorum magistri Kanuti ..... et domini Swenonis quodi ......... faciet perpetuis temporibus annuatim celebrari. Idcirco predicti magister Kanutus et dominus Sweno nobis humliiter supplicauerunt, quatenus sepedictum altare ............ sacristie Haffnensi annectere et predictam dotationem confirmare auctoritate ordinaria dignaremur. Nos igitur justis eorum peticionibus inclinati predictum altare officio sacristie Haffnensi annectimus et incorporamus, predictique altaris fundationem, dotationem et annexionem auctoritate ordinaria confirmamus perpetue duraturas. In quarum fundationis, dotationis et annexionis ....... . rei euidentiam firmiorem sigillum nostrum vna cum sigillis venerabilis capituli nostri Haffnensis et ciuitatis eiusdem, nec non antedictorum magistri Kanuti et Swenonis Westenskows ......... presentibus duximus appendendum. Datum Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, dominica qua cantatur Inuocauit.

Langebeks Afskrift i Dipl. (»Orig. membr. valde lacer. et mutilum af Vor Frue Kirkes Arkiv. 1750«.)


42

34.

1440. 2 September. Ærkebisp Johannes af Lund stevner Frederik Vordingberg, af Vaaben, for sig i Anledning af en Strid om noget Altergods, han havde med Hr. Niels Christiernsen, Vicar. perp. i Vor Frue Kirke.

Johannes, dei gracia archiepiscopus Lundensis, Swecie primas et apostolice sedis legatus, vniuersis et singulis abbatibus, prioribus, prepositis alijsque prelatis inferioribus, presbiteris, curatis et non curatis seu locatenentibus eorundem clericis, notarijs et tabellionibus publicis quibuscunque per infrascriptam ciuitatem et dyocesim Roskildensem vbilibet constitutis presentibus quomodolibet requisitis, salutem in domino et mandatis nostris infrascriptis firmiter obedire. Sua nobis discretus vir dominus Nicholaus Cristiernj, perpetuus vicarius in ecclesia Haffnensi (beate virginis 1)) predicte Roskildensis dyocesis, grauj querimonia designauit, quomodo quidam Fredericus Wordenbergh 2) armiger, Ottoniensis dyocesis, quosdam redditus, fructus, prouentus et possessiones ad ipsius dominj Nicholai altare seu perpetuam vicariam in ipsa Haffnensi ecclesia de jure spectantes, ad longa retroacta tempora iniuste occupauerat et detinuerat et adhuc occupat et detinet minus iuste, in ipsius perpetuj vicarij non modicum preiudicium et grauamen. Quare idem dominus Nicholaus in iuris subsidium nos humiliter requisiuit, vt sibi desuper prouidere dignaremur de iuris remedio oportuno. Vobis igitur omnibus et singulis suprascriptis in veritate sancte obedientie et sub excommunicacionis pena, quam in vos et vestrum quemlibet presentis mandatj nostrj contemptorem terna admonicione canonica prima ferimus, in hijs scriptis auctoritate legacionis, qua fungi-

__________

1) Disse to Ord ere atter udstrøgne.

2) Frederik Wordingberg til Egede, Ridder, forekommer i et Dokument Febr. 1456 (Lang. Dipl.). »D. Frider. Wordenbergh, miles, cum uxore sua Helena« nævnes blandt de kjøbenhavnske Vikariers Velgjørere (Pontopp., Orig. Hafn. S. 150).


43

mur, firmiter precipimus et mandamus, quatenus accedentes, prout accedendum fuerit, et presens nostra citacio ad ipsius citandi noticiam peruenire poterit, ipsum Fredericum supradictum sub bonorum testimonio citetis, quem et nos tenorepresencium sic citamus, vt xxxma die post insinuacionem presencium, si juridica fuerit alioquin proxima, die juridica extunc sequente, quem terminum sibj pro monicione canonica et termino peremptorio prefigimus, coram nobis seu nostro in spiritualibus vicario generalj Lundensi in judicio hora causarum tempestiue et legittime compareat, docturus si poterit, quo iure quaue racione bona et possessiones altaris seu vicarie antedicti dominj Nicholaj detineat occupatas, et quare a detencione et occupacione earundem non debeat ammouerj, prout censuram ecclesiasticam duxerit euitandam. Intimantes eidem, quod siue comparuerit sine non, nichilominus in causa predicta, prout iusticia suaserit, procedetur. Datum Hafnis, Roskildensis dyocesis memorate, anno domini m0. cd0. xl0., crastino die beati Egidii abbatis, nostro sub secreto presentibus tergotenus impresso, remittentes presentes vestris sigillis consignatas in testimonium fidelis exsecucionis per vos facte.

Paategnet: Johannis archiepiscopi Lundensis steffning paa Friderich Vordenberg om det godz i Herløff. 1440.

Orig. paa Papir med Ærkebispens og et andet Segl trykte bag paa. Geh.-Ark.


35.

1441. 28 September. Mikkel Vinnere, perpetuus vicarius i Kjøbenhavn, stadfæster sin Faders, Lavrens Vinneres, Gave af Jordegods i Mørkhøj og Buddinge til Oprettelse af et S. Olufs Alter i Vor Frue Kirke.

Omnibus presens scriptum cernentibus uel audientibus Michael Winnere, perpetuus vicarius ecclesie beate Marie virginis Haffnis, Roskildensis dyocesis, salutem in domino. Notifico omnibus et singulis, quorum interest uel quomodolibet intererit in futurum, quod Laurencius Winnere, pater meus pie memorie, quondam ante vigintiquatuor annos


44

certa bona sua, ei cum vxore sua dilecta Margareta, mea matre, ex hereditate aui mei Hans Dulmen 1), ciuis Haffnensis, et Katherine eius vxoris, mee auie, per eorum mortem deuoluta, in Mørkøwe et Budhinge, parochie Gladsaxe in Støffuenshæreth, sita, videlicet vnam curiam in Mørkøwe, in qua habitat Johannes Platz, et dat duo pund annone cum aliis minutis, et aliam ibidem, in qua habitat Jacobus Platz, et dat vnum pund. Item in Budhinge vnam curiam, et solet dare iiij pund et iam dat duo pund, in qua habitat Ostradus. Item tria fierdinge desolata, et de quorum quolibet datur j pund; duo illorum fierdinge habet Jacobus Nicholai, et Paulus Jone habet j fierding. Ad ereccionem et fundacionem altaris sancti Olaui in prefata ecclesia beate Marie virginis Haffnis animo deliberato et bona voluntate donauit et appropriauit. Quasquidem donacionem et appropriacionem ego Michael prefatus, prefati patris mei Laurencii Winneres vnicus et proximus atque indubitatus heres, ratificaui, confirmaui, ratifico et confirmo per presentes, sine quacunque contradiccione per me uel nomine meo inposterum facienda. In quarum ratificacionis et confirmacionis testimonium sigillum meum vna cum sigillis discretorum virorum Arnoldi Cruze, proconsulis, Johannis Wat, Bertoldi Qwatz, Johannis Jwdhe et Jacobi Petri, consulum dicti opidi Haffnensis, presentibus est impressum. Datum Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, profesto sancti Michaelis archangeli, sigillis sub prefatis.

Paategnet: Bwdingghe oc Mørkøwæ.

Orig. paa Perg.; af Seglene findes endnu fem. Konsist. Arkiv.


36.

1445 7 Marts. Sokkelunds Herreds Tingsvidne i en Sag imellem Kapitlet i Kjøbenhavn og Esrom Kloster angaaende Gods i Mørkhøj og Buddinge.

Allæ mæn thette breff see eller høræ læsis, helsse wy

__________

1) Jfr. Scr Rer. Dan. VII, 79. 80, hvor »pueri Hans Dulmen« anføres som Ejere af tre Huse i Kjøbenhavn.


45

Olaff Andersson, herresfoghet pa Zokkelundz thing, Jens Pedhersson, prest oc vicarius j wor frwis kirke j Køpenhaffn, oc Hans Hinrichsson, borger j samæstæt, ewinneligh met gudh oc kungøre, at vnner wor herres aar mcdxl quinto, thorsdagh næst æffter then syndagh j fasten, som synges oc kallis Oculj dominj næst fore mydfastæ syndagh, wor skickit pa Zockelundz thing fore oss oc mangge andræ gode mæn, som tha søchte thinget, beskedene mæn swo som æræ Ingemer Jonsson j Budingge, Jepp Nielsson, Jes Myrk i then samæ stæt, oc Jens Platz i Myrkøw, Magnus Jeppsson j Gladsaxæ, oc wore til næffnde aff een hetherlich man her Knwdh Michelsson, dæghæn j Køpenhaffn, pa wor frwis kirke weghnæ j then samæstæt, tilat bæræ withnæ j then sagh, som war mellom abbeden j Eserom oc then samæ dæghæn pa forscreffne wor frwis kirke weghne, om gotz liggendes i Myrkøw oc Budingge, som kalles fordom Lasse Wynneres gotz. Oc tha sawdhæ then forscrefne Ingemer Jonssøn, hwilken som wor gamel hoss fyræsinthiwæ aar, at fra han war otte aar gamel oc til kyndermess j thet aar, som fore screffuit standher, haffde han ey hørdh eller spwrdh, at thet samæ gotz j Budingge oc Myrkøw war yldet eller kyærdh pa kirkesteffnæ eller herresthing, oc sawdhe, at Lasse Wynnere haffde thet j manggæ aar, mere en fyrythiwæ aar, j syn hawændewæræ, oc fich thet til arff met syn hwsfrwæ aff Hans van Dulmen, oc gaff thet sydhen til then forscreffne wor frwæ kirke, oc wor frwæ kirke, dæghæn oc capittell hawæ thet hafft mere en thiwæ aar j theres hawændæwæræ wyldet oc wkyærdh, som forscreffuit standher. Item Jepp Nielsson sawdhe, at han haffde aldri hørt eller spwrdh annet, en thet gotz fore halfffyærdesinthiwæ aar war j Lassæ Wynneres wæræ oc ther æffter j wor frwis kirke wæræ. wyldet oc wkyærdh som forescreffuit ær, oc war forne Jepp Nielsson hoss thrysinthiwæ aar, oc sawdhe, at fore thiwæ aar war een canik j Køpenhaffn, som heedh her Pedher aff Kalingborg, han forswaret thet gotz om thiwæ aar pa capittæls weghnæ oc lodh then samæ Jepp


46

Nielsson atleyæ two fyærdings jordh aff thet samæ gotz pa Budingge march. Item Jes Platz sawdhe, at honum myntes j thrysinthiwæ aar, oc aldri hørde eller spwrde, at thet gotz war yldet eller kyærdh pa herresthing, oc boor pa gotzet oc hauer giuit Lassæ Wynnere landgilde oc Per Trwwelsson, then tiid han haffde thet gotz j pant, oc hauer fore thiwæ aar thyænt her dæghæn, tha war j Køpenhaffn, pa kirkens wegnæ aff thet gotz, sydhen Lasse Wynnere gaff thet gotz til kirken. Item Magnus Jeppsson i Gladsaxæ, gamel hoss thrysinthiwæ aar oc meer, saude, at han haffde aldri hørt pa herresthing, at thet gotz war yldet eller kyærdh, før en nw æffter kyndermiss i thette aar, som fore screffuit standher. Item sawdhe oc swo Jes Myrk j Budingge. Item sawdhe allæ thissæ withnæ, at the aldrj tøaffde hørt eller spwrdh, at abbet Hinrik aff Eserom fordom eller Eseromskloster hauæ hafft ræt til thet gotz eller hauæ thet hafft j theres hawendewæræ. Thissæ forscreffne styckæ, ordh oc article sawdhe the pa theres siæll oc sannæ. Til hwetz thingswithne hauæ wy hengd wore incigle fore thette breff. Giffuit vnner wor herres aar mcdxl quinto, pa mydfastæ syndagh i Køpenhaffn.

Paategnet: Thette er i tyngtz widhne.

Orig. paa Perg.; af de tre Segl er endnu et helt. Konsist. Arkiv.


37.

1448. 24 Avgust. Olaf Jensen, Kantor i Kjøbenhavn, lejer Hr. Klavs Albretsen og Hr. Jens Albretsen en Gaard, som afg. Hr. Klavs Lübbertsen gav til S. Nicolai Kapel, mod at de skulde holde to ugentlige Messer for Giverens Sjæl.

For alle men, som thette breff see eller høre, wytherlighet gør jek Olaff Jensen, cantor i Kiøpmanhaffn, at iek wetherkenner mik mett samthykke oc raadh beskedhne mens, som ær Hans Wat, Gerlich Floor oc Anders Skulte, rathmen, oc Sywort Rønnow 1), kirkewerie, i leye at haue

__________

1) Maa være en Afskriverfejl for Sywort (van der) Rynne.


47

ladhet hetherlige men her Claus Albrittsen oc her Jens Albrictsen een gardh, hws oc jordh mett all syn tilliggelse beggis theris leffdaghe, i hwilken gardh, som the nw uti bo, liggendis i Kiøpmanhaffn i sancti Pethers sogn, som her Claus Lubbertsen, hues siel gudh haue, gaff till sancti Nicolai capelle i Kiøpmanhaffn, met swodane wilkor, at forneffnde her Claus Albrictsen oc her Jens sculle holde eller holde lathe thwa messer hwar uge arlige aar, swa lenge the leffue oc forskreffne gardh beholde, for forneffnde her Claus Lubbertsen siel, oc sculle forskreffne her Claus Albrictsen oc her Jens holdhe forskreffne gardh i gothe mathe oc ey late hanom forfares i nogre mathe for theris forsømmelse sculd, oc naar the bothe affledhne ære, tha skall forskreffne gardh, hws oc jord mett all syn tilliggilse, bygning oc bethring, som han tha fynnis, kome frii oc frels til forskreffne sancti Nicholai capella uten noger gensigelse eller hielperæthe. Til ytermer stadffestils lather jek henge mit insigle met forskreffne beskedhne mens insigle til wythnisbyrd for thette breff. Giffuit oc screffuit i Kiøpmanhaffn aar effther gudz burd thusinde firehundrethe foretiwge po thet attende, sancti Bartholomei apostolorum dach.

Afskrift i Diplomatariet efter »Orig. membr. laant af Graver Birch 1761«.


38.

1448. 9 December. Kjøbenhavns Bytingsvidne om Skjøde paa en Badstue, Hus og Grund samt en anden Gaard til Hr. Hans Pedersen, Kannik i Kjøbenhavn, paa S. Olufs Alters Vegne.

Allæ mæn thettæ breff see eller høræ læsæs, helsse wii Niels Andersson, byfoghet j Køpenhaffn, Areld Kruse, Niels Jeppsson, borgemestere, Hans Wat, Niels Jude, Jepp Pedhersson, radhmæn, oc Marten Nielsson, byman j samæstæt, ewinnelighæ met gudh, oc kungøræ allæ nærwærændes oc komesculendes, att vnner wor herres aar mcdxl octauo, then mandagh næst fore sancte Lucie dagh, waræ skicketde for oss pa Køpenhaffns bything oc flere gode mæn, som


48

tha nærwærendes waræ, beschedene mæn Olaff Platz, byman i Køpenhaffn, oc Jens Tygesson boendes j Strø lille, hwilke endrachtelighæ vplodhæ oc schøte met samlæt hand hetherligh man her Hans Pedhersson, canic j wor frwæ kirkæ j Køpenhaffn, pa sancti Olaui alteres weghnæ j samæstæt, een batstwæ hws oc grwnd, som kalles womestwæ, oc een gardh næst liggendes pa then vestre side oc met hws oc jordh, met allæ theres tilliggelssæ liggendes j Køpenhaffn, som Michel Wynnere fordom j bodhæ, til ewinnelighæ eyæ hauæ sculendes, oc schøde war statucht mælt, oc war vppa then tiid engen gensiælssæ. At wii swo hauæ hørt oc seet, som forescreffuit standher, thet withne wii met wore incigle hengde for thettæ breff. Giffuit oc screffuit aar, dagh oc stat, som forescreffuit standher.

Paategnet: Skødhe breff paa womebastuen.

Orig. paa Perg. med Segl. Konsist. Arkiv.


39.

1449. 28 Avgust Oluf Daa, udvalgt Biskop i Roskilde, tillader Kjøbenhavns Kapitel at have et Altare portatile paa Markederne i Dragør.

Olauus Daa, electus confirmatus Roskildensis, venerabilibus viris dominis decano totique capitulo ecclesie Haffnensis salutem et sinceram in domino caritatem. Vt in singulis nundinis Draghøør in altari portatili in loco prophato ad hoc apto, honesto et decenti missas aliaque diuina celebrare, ac ecclesiastica sacramenta ministrare, per vos sen capellanos vestros ydoneos licite valeatis, tenorepresencium plenam concedimus facultatem, districtius prohibentes omnibus et singulis aliis presbiteris secularibus quarumcunque dyocesium, ne se de premissis faciendis sine nostris aut vestris requisicione et consensu vobis in preiudicium aliqualiter intromittant. Datum Haffnis anno domini mcdxlnono, ipso die beati Augustini episcopi, nostro sub sigillo presentibus appenso.

Orig. paa Perg., Seglet mangler. Geh.-Ark.


49

40.

Før 1450. Statuter for de evige Vikariers Kapitel ved Vor Frue Kirke.

Nota, istos articulos infra scriptos seruabunt perpetui vicarij in ecclesia Haffnensi.

Primo, quod habeant bonam concordiam et iustam conuersacionem inter se, sicut decet sacerdotes et ministres Cristi. Siquis in hoc per inobedientiam contrarius et rebellis exstiterit, emendet secundum relacionem omnium fratrum, quod si non fecerit, accusent eum coram capitulo maiori.

Item, si quis celebrauerit, quando fuerit sermo tam in choro quam in patrocinijs altarium, et impedit audientes verba dei, soluat iiij grossos.

Item, si quis celebrauerit sub processione tam quotidiana quam solenni uel tempore offertorij, emendet totidem, quod omnis celebrans finiat missam suam ante processionem et tempus offertorij, ne fiat transitus angustus in processione, et ne impediatur populus ab oblacione.

Item, nullus incipiat cantando missam in ecclesia, antequam alter cantans finierat Agnus dei, preter altare parochiale, super quod nichil iuris habemus, soluat iiij grossos.

Item, stabunt perpetui vicarij in choro et ibunt in processione et sedeant in prandijs secundum etatem perpetuitatis sue.

Item, siquis denotatus fuerit ad officiandum uel regendum in choro, et neglexerit venire, pro qualibet hora soluat album.

Item, si quis summam missam omiserit, dabit lagenam trauisij 1). Si ewangelium uel epistolam, soluat iiij grossos 2).

Item, conueniant omnes semel in omni mense ad tractandum honorem ecclesie et propter bonum concordie, ut

__________

1) Traverøl.

2) Denne sidste Sætning er tilføjet med en anden Haand,


50

corrigantur negligentes et remissi in officio suo exponant suam emendam. Siquis admonitus fuerit et non venerit ad conuentum infra primam horam, soluat bonum grossum, si non fuerit in legitimo impedimento.

Item, quod nullus reuelet secreta nostra laicis aut alicui persone. Siquis super hoc reus inuentus fuerit, emendet et soluat lagenam sereuisie.

Item, perpetuus vicarius, qui fuerit iunior, semper erit hostiarius et pincerna noster, quando conuenerimus, donec alter nouus aduenerit. Quod si omiserit, soluat grossum, et penultimus teneat officium ministrando.

Item, siquis nostrum pro distribucionibus percipiendis chorum intrare voluerit, matutinasa ntequam prima lectio, missam antequam epistola, vesperas antequam tercium Gloria patri intrare maxime se procuret; matutinas ante laudes, missam ante Agnus dei, vesperas ante reditum chori, finito Gaude Maria, si quidquam participare voluerit, nullatenus exeundo.

Item, si duo uel plures fuerint officiantes uel vicarii ad idem altare, inter se concordabunt de horis celebrandis. Sed in concursu preferatur senior in collacione, atque in exsequiis, patrocinijs et dedicacionibus alternatis vicibus singula onera supportabunt, et totum offertorium cedat communi carban 1) vicariorum, deductis inde expensis iuxta laudabilem consuetudinem ecclesie faciendis.

Item, in fundacione cuiuslibet vicarie concordandum est a prioratu fundaciones super ornamentis et ceteris paribus senior preferatur in eisdem.

Item, siquis nouus perpetuus vicarius effectus ad collegium nostrum appositus fuerit, antequam quidquam nobiscum percipiat, faciat omnibus fratribus petanciam 2) suam de tribus ferculis et bona lagena cereuisie, prima de salsatis cibarijs, secunda de carnibus recentibus cum sobicio, ter-

__________

1) Betydningen af denne Forkortelse kjendes ikke.

2) D. e. et Gjæstebud.


51

cia et vltima de recentibus assatis 1) carnibus cum butiro et caseo, que primo mense apponantur. Item habeat suppellicium et almucium 2) et intret chorum nobiscum onera et officia singula ut moris est obseruando etc. in toto particeps perseueret dando florenum Reynoldensem.

Quando aliquis nostrum decesserit, tunc quilibet viuencium vnam missam pro anima ipsius celebret uel celebrare faciat, antequam vtatur carnibus manducandis.

Item, quando aliquis fratrum prolixo languore infirmatur, tunc omnes fratres incolumes duo post duos, quotquot sunt, duas missas in omni septimana coram altari suo, donec conualuerit, legere teneantur.

Item, nullus fratrum loquatur sine Icencia prioris uel nisi finito sermone alterius loquentis sub pena duorum denariorum immediate soluendorum, et si hoc statim non fecerit, soluat duplum.

Item, vicarius absens habebit in capitulo nostro procuratorem vnum vicarium et non alium, qui non solum pro ipso respondeat, sed et satisfaciat et cum hoc habeat ordinacionem bonorum prebende sue.

Item, quilibet frater non residens omni anno soluat duos solidos grossorum pro absencia sua infra festum Dionisij, uel soluat duplum.

Item, si quis non venerit ante exitum cimiterij, quando faciamus processionem pro aliquo mortuo, careat dimidia porcione istius funeris. Similiter in missa animarum, si non venerit ante incepcionem epistole.

Item, siquis non venerit ad vigilias alicuius mortui, antequam dicatur: Dirige domine, careat eciam dimidia porcione.

Orig. Optegnelse i Gehejmearkivet.

__________

1) D. e. stegt.

2) Et Klædningsstykke, hvormed Kannikeren bedækkede Hoved og Skuldre.


52

41.

1440-50. Fortegnelse over Vor Frue Kirkes evige Vikarier.

Isti sunt perpetui vicarij ecclesie Haffnensis infrascripti.

*Dns. Ascerus Johannis 1).
 D. Johannes Alberti.
 D. Johannes Hermanni.
*D. Olauus Jacobi.
*D. Olauus Johannis de Balderunæ.
 D. Magnus Jacobi.
*D. Jacobus Johannis.
*D. Laurencius Johannis.
*D. Nicolaus Petri.
 D. Lagho Iuari.
 D. Magnus Johannis.
*D. Olauus Petri.
*D. Geffrardus Erici.
 D. Laurencius Olaui.
 D. Johannes Olaui.
 D. Nicolaus Petri.
*Item Dns. Baltazar.

De Navne, der ere betegnede med *, ere senere til forskjellige Tider overstrøgne, og følgende ny tilføjede:

Dns. Johannes Petri.
Dns. Petrus Ingemaris.
Dns. Jacobus Johannis.
Dns. Nicolaus Alberti.

Original Optegnelse i samme Hefte og med samme Haand som de foranførte Statuter (Nr. 40).


42.

Før 1450. Fortegnelse over en Del Aartider, som de evige Vikarier ved Vor Frue Kirke havde at holde.

Ista sunt anniuersaria perpetuorum vicariorum
Haffnensium.

Primum domini Johannis, dei gracia episcopi Roskildensis, pro vno solido grossorum, quod habeatur infra aduentum domini.

Item anniuersarium Elseby Cops erit circa festum conuersionis beati Pauli pro ij solidis grossorum.

Item anniuersarium Magni Gøye erit circa festum purificacionis beate virginis pro duobus solidis grossorum.

__________

1) Levede 1448, men var død 1450.


53

Item anniuersarium domini Petri Gammel, quondam vicarius hirius ecclesie, erit circa festum pasche pro duobus solidis grossorum.

Item anniuersarium domini Suenonis Westenschows, quondam canonici istius ecclesie, erit infra quadragesimam cum canonicis pro duobus solidis grossorum.

Item secundum anniuersarium Elseby Cops erit circa festum Kanuti regis pro duobus solidis grossorum, et quodlibet eorum erit per sexmissas de trinitate.

Item anniuersarium domini Clauus Reynikis erit infra octavam Epyphanie pro duobus solidis grossorum.

Med senere Hænder er tilskrevet:

Anniuersarium domini Johannis Jacobi fratris domus sancti (?) spiritus (?) erit circa festum Johannis baptiste.

Die sancti Agapitj martiris habuimus ii solidos grossorum concessiue de carbanan ex parte anniuersarij domini Nicolai de Balrop.

Nota, procurator noster habuit iij solidos grossorum in die sanctorum Primi et Felisianj de carbanan ad structuram.

Dorninus Laurencius Olaui dabit lagenam cereuisie feria 3a post Kanuti regis.

Original Optegnelse i samme Hefte som de to foregaaende Stykker.


43.

1460. 15 September. Broder Mikkel, Guardian i Graabrødre Kloster i Kbhvn, og Konventsbrødrene sammesteds tilstaa, at de have modtaget 200 Mark lybsk af Dronning Dorothea, hvorfor de forpligtige sig til at holde en vis Gudstjeneste.

Alle men, thette breff see eller høre læses, helse wy broder Michel, garden i grabrøder closter i Københaffuen, oc alle conuentes brøder i thet same steth, ewynnelig meth wor herre, ok wedderkennes wy fore alle nerwerendes oc kommeskulendes meth thette wort opne breff, at wy meth hederlighe faders, broder Jeppe Køgs aff same orden, custos


54

i Roskild, wilie oc sammethycke hawe intageth oc vpboreth aff høyborne førstinne wor kære nadighe frwe Dorothea, meth guths nade Danmarks, Sweriges, Norges, Wendes oc Godes drotning, hertughinne i Sleswigh, greueinne i Holsten, Stormarn, Oldenborgh oc Delmenhorst, tw hundrede Lubiske marc i gode oc rede penninge, en kalk, bogh oc messeredhe, alter kleder oc anner reedskap, til altereth hører, fore hwilke ok mere got, som wos hobes til at wi oc wore æfftherkommer akte oc skule faa aff forde høyborne førstinne oc hennes æfftherkommere. Tha tilbynde wi oss oc wore æfftherkommere at holde en ewigh dagelig messe, som hære æfftherfølger. Om søndagen aff the helge threfaldigheth, om mandaghen fore alle cristene siæle, om thiisdagen aff sancto Johanne ewangelista, om odhensdaghen aff the helge thre konningher, om thorsdaghen aff gudzlikomme, om fredaghen aff wors herre feem vnder, om lowerdaghen aff wor frwe. Til ydermere witnesburdh oc bæddre forwaring her om tha haffue wy forde broder Jepp Køgh, custos, broder Michel, garden, oc mene conuent i Københaffuen ladeth henge wore insegle meth wilie oc wytskap neden fore thette breff, som giweth ær i forne Køpmanhaffuen annen dagh nest helge kors dagh exaltacionis, anno domini millesimoquadringentesimosexagesimo.

Paategnet: Om gudz tieniste i groæbrøder i Køpnehaffn.

Orig. paa Perg. med tre velbevarede Segl. Geh.-Ark.


44.

1461. 8 Juni. Kjøbenhavns Bytingsvidne, at Didrik Skrædder paa Jes Knudsen Bagers Vegne tilskjødede S. Antonii Alter i S. Nicolai Kirke al sin Rettighed i en Gaard ved Fisketorvet. Dronning Dorothea var paa Alterets Vegne udvalgt til at være Gaardens rette Forsvar.

Alle mæn, thetta breff see eller høre læsis, helsse wii Jachim Griis, ridder, høwitzman pa Køpenhaffn, Anders Nielsson, borgemester, Dittløff van dem Borne, radhman, Bernd Wogn, Jes Bossøn, Jes Pedherssøn oc Hinrich Raadh, borgere i samæsted, ewinneligh meth gud, oc


55

kungøre alle nærwærændis oc kome sculendis, at vnner wor herris aar mcdlx. primo, then mandagh næst effter gutz leghoms dagh, war skickit for oss pa Køpenhaffns bything oc flere gode mæn, som tha nærwærendis ware, beskeden man Didrik Skrædher, byman i Køpenhaffn, foldmechtigh pa Jes Knutssøn Bageris wegnæ, hwilken vplodh oc schøte fra honum oc hans arffwinge hetherligh man Gherlagh Floer, radhman i samæsted, pa sancti Antonii alteris wegnæ i sancti Nicolai kirkæ i Køpenhaffn, all forscreffne Jes Knutssøns eyædom, ræt oc ræticheedh, som han haffde i then gardh, som Lassæ Bagher nw i boor, hws oc jordh, oc meth all syn tilliggelse, lengge oc brede, enchte wndentaghet, liggendis i Køpenhaffn syndhen weth Fiskæthorghet, vesten næst then gardh, som Sywort van der Rynne i bodhæ, oc østen næst then gardh, som Jes Nielssøn Kremer nw boor, oc rækkær til een annen gadhæ, som kallis Lædær strædhet, til ewerdelighæ eyæ haffuæ sculendes. For hwilken forscreffne gardhs rættæ forswar hoghboren førstynnæ wor nathige frwæ dronning Dorothea tilkeesd ær at wære pa forscreffne alteris weghnæ. Oc war forscreffne schøde statucht mælt, oc war om forscreffnæ ærendæ pa then tiidh engen gensielsse. At wii swo haue høørt oc seet, som forescreuet stander, thet withne wii meth wore incigle hengde for thette breff. Giffuit oc screffuit aar, dagh oc stadh, som forescreffuit standher.

Langebeks Afskrift i Dipl. af Orig i S. Nicolai Kirkes Arkiv, 1747.


45.

1462. 20 April. Jesper Henriksen af Sandager, Dekan i Kjøbenhavn, stifter S. Josts eller de fire Læreres Alter i Vor Frue Kirke.

Omnibus presens scriptum cernentibus Jaspar Henricj de Sandager, decanus Haffnensis, salutem in domino sempiternam. Cum peccatorum veniam et eternam vitam maxime operibus et aliis virtutum exercicijs in hac vita mortalj promererj, sancto euangelio attestante, a misericorde dei


56

filio cuilibet sit promissum, tanto validius opitulantibus sacris desiderijs esse poterit, quanto quis de bonis a domino sibi collatis ad relinquenda pro se ecclesijs et sanctis locis perpetua memorialia magis promptum se reddiderit et deuotum. Hinc est, quod ego Jaspar Henricj supradictus feruore deuocionis accensus ob veniam peccatorum meorum et remedium animarum, mej scilicet et charissimi fratris mej Nicolaj Henricj, necnon dilecti nepotis mej Ericj Nicolaj de Dyrekint, nuper hoc anno crastino purificacionis Marie in ecclesia cathedralj Roskildensi ante altare apostolorum pie memorie defuncti, quia et ipse ad hoc opus perficiendum in remedium anime sue centum marchas in extremis legauerat Lubicenses, necnon ob salutem parentum et consanguineorum meorum et sui, ad honorem et laudem domini nostri Jhesu Cristi et specialiter matris eius Marie virginis gloriose, sanctorum Jodochi, Augustini, Ambrosii et Hieronimi, altare quoddam in ecclesia collegiata beate Marie virginis Haffnensis, in angulo inter altare beate Anne et altare beati Jacobi mediante, de nouo murarj, erigj, construi fecj et fundaui, et presentibus erigo et fundo, et ibidem vicariam perpetuam, accedentibus ad hoc consilio et consensu reuerendj in Cristo patris domini Olaui Martinj, dej et apostolice sedis gracia episcopi Roskildensis, de nouo confirmo et instituo per presentes. Et quia talis institucionis vicaria et diuinus cultus absque congruis stipendiis et emolimentis perpetuari et haberi non poterint quouismodo, ideo ego Jaspar prefatus ad prescriptum altare et eius perpetuacionem de bonis michi a domino collatis et hereditatis paterne successione iuste acquisitis, scilicet tres curias terre Fyonie in prouincia Skambyhæret in parochia et villa Høyrop, vnam scilicet, in qua nunc habitat Hagen, dantem pro annua pensione tria talenta ordej, vriam marcham Lubicensem, vnum modium butirj, vnum agnum, duas aucas, et quatuor pullos; item vnam aliam curiam ibidem, in qua quondam quidam Jacobus Andree habitauit, dantem precise tantum sicut prefata curia Hagens; item vnam


57

curiam in prefata villa, dantem dimidium alterum talentum ordej dumtaxat, in quo habitat nunc Lasse Arrebo; item vnam curiam in prefata prouincia in villa Eghens, in qua nunc babitat Jeip Rws, dantem duo talenta ordej cum medio, vnum modium butirj et vnum agnum; item vnam curiam in eadem prouincia vel eciam Lundehæret in villa Blastorp, in qua quondam quidam habitauit Docke nomine, dantem vnum pund ordej cum medio, vnum agnum, aucam et pullum annuatim, cum omnium prefatarum curiarum et bonorum agris, pratis, siluis, campis, piscaturis et omnibus adiacenciis, altis et bassis, humidis et siccis, nullis penitus demptis, de voluntate et consensu serenissimi domini mej regis Cristierni et consiliariorum suorum protunc presentium, do, scoto et ad manus possessionis antedictj altaris libere assigno, vero dominio et iure perpetuo possidendis sub modis et condicionibus infrascriptis. Primo, quod eiusdem altaris collacio et presentacio domino decano Haffnensi perpetuo reseruetur, saluo semper ad tempus vite mee michi iurepatronatus, ita quod dictus decanus eidem altari de ydoneo vicario prouideat, qui iuxta ecclesiam Haffnensem et præfatum altare residenciam faciat personalem. Qvod si non fecerit per eundem decanum dicto altari prinarj poterit, nisi, alio pro ipso officiante, de licencia decani in studio priuilegiato interim studuerit. Item quod idem vicarius, interim quod prefata bona Feonye fuerint situata, nullum habeat procuratorem nisi decanum Haffnensem, quem ob nomen domini nostri Jhesu Cristi et prefate matris eius Marie virginis gloriose deprecor, vt quantotius potent prefata bona pro bonis competentioribus in Selandia vel alibj velit permutare. Volo eciam, vt predictus decanus prefata bona inposterum nec sub titulo tuicionis, prouisionis vel procuracionis aut alius quouismodo, ad potestatern, dominium vel manus heredum meorum nunc viuentium faciat deuenire. Cum quod si sic fieret, quod absit, verosimiliter timeretur, quod predictorum bonorum permutacionem potius impedirent, quam in melius in vsum altaris vel ecclesie


58

procurarent. Item dum prefata bona sic fuerint permutata, extunc ea decanus dicti altaris possessori ad manus libere assignet cum plenitudine potestatis priuilegii predicti domini regis gloriosi et huius fundacionis, qui altaris possessor vel vicarius extunc decetero liberam disposicionem et fructuum subleuacionem prefatorum bonorum sic permutatorum obtineat, sicutj alij vicarij liberieres ecclesie beate Marie virginis collegiate, nisi duntaxat, quod si non poterit per se disponere, decanum habeat procuratorem et non alium, qui et tunc sic et semper prefato vicario de predictis bonis satisfaciat vel dominus episcopus de consilio capituli Haffnensis procuratorem alium ordinabit. Item quod idem vicarius ad dictum altare duas missas, vnarn scilicet de sancta cruce cum officio: Nos autem, et de beata Maria virgine gloriosa cum officio: Salue sancte parens, vel alio iuxta ratum temporis alternatis vicibus cantandas omni tercia feria, sic scilicet quod in vnius ebdomade tercia feria de sancta cruce, et in immediate ebdomade tercia feria de beata virgine, et sic reiterando de sancta cruce et beata virgine, modicum scilicet ad mediam horam vel maius ante septimam de mane, vel ante mediam horam post septimam cantabit. Sic eciam, quod quando de sancta cruce celebrabit, collectas secretas et complendas de beata virgine et pro defunctis cantabit. Et cum cantauerit de beata virgine collectas, secretas et complendas, cantando de sancta cruce et pro defunctis perpetuo celebrabit. Item aliam missam omni sexta feria iuxta horam septimam, vt scriptum est, de sancta cruce legendo cum collectis, secretis et complendis de beata virgine gloriosa et pro defunctis perpetuo eciam celebrabit. Item quod idem vicarius processiones et maiores horas singulis diebus dominicis et festiuis teneatur visitare, nisi officialis fuerit vel rector alicuius ecclesie parochialis, tunc eum non desidero, neque volo rigorose per hunc articulum aggrauare, attamen semper teneatur officium peragere, pro quo vna cum aliis vicariis fuerit annotatus. Item quod idem vicarius post mortem


59

die obitus mej anniuersarium meum, fratris mej et Ericj Nicolaj prescriptorum in choro Haffnensi de quatuor skelinggrot, duo skelinggrot inter canonicos, decemocto grotte inter vicarios reliquos, sex grotte inter pauperes, qui anniuersario nostro interfuerint, per procuratorem capituli, cui prefatus vicarius ipsos quatuor solidos grossorum presentabit, distribui faciat annuatim. In quorum, donacionis, scotacionis, assignacionis et fundacionis testimonium sigillum meum vna cum sigillis nobilium ac discretorum virorum, scilicet domini Johannis Oxe, domini Joachimi Griis, militum, domini Nicolaj Matthie, canonicj Ripensis, Barquardj van Hamelen et Andree Nicolaj, proconsulum Haffnensium, presentibus est appensum. Scriptum Haffnis. feria tercia pasche, anno domini Mcdsexagesimosecundo.

Collationata et auscultata est hec presens copia per me Petrum Schioldum, auctoritate apostolica notarium publicum, et fideliter scripta et concordat cum suo originalj de verbo ad verbum, quod protestor manu mea propria.

Samtidig Afskrift blandt de Arne Magnæanske danske Diplomer.


46.

1464. 28 Februar. Biskop Oluf Mortensens Afgjørelse af en Strid mellem Kapitlet i Kbhvn paa den ene Side og Kirkeværger og Sognemænd ved S. Nicolai Kirke paa den anden Side, angaaende Fisketienden af S. Nicolai Sogn.

In nomine domini amen. Orta siquidem coram nobis Olauo Martini, dei gratia episcopo Roskildensi, inter capitulum ecclesie nostre beate Marie virginis Haffnensis reos et conuentos ex vna, nec non tutores [et parochianos ecclesie sancti Nicolai], actores, de et super decimis autumpnalibus tempore capture alecium et aliorum pisca[ture prouentuum et illarum occasione] partibus ex altera, materia questionis. Tandem, videlicet die et hora infrascriptis, constitut[is coram nobis venerabilibus viris] dominis Jaspar Henrici, decano, totoque capitulo ecclesie beate Marie predicto, [nec non


60

Gerlagh Floer et Dankort Lange ?] tutoribus, tutorie nomine et pro parte dicte ecclesie sancti Nicolai, [vna cum nonnullis aliis ipsius ecclesie parochianis, nomine] et pro parte omnium parochianorum. Auditis quoque per nos [propositionibus, dictis], responsionibus et allegacionibus nonnullisque priuilegiis .................. productis ac per nos inspectis, perlectis et diligenter examinatis . , . ............... alitatibus, cognitisque summarie simpliciter et de piano ............... cause et negocii .............. predecessorum nostrorum priuilegiis et indultis, quam ex longissima co ........ ...... Hafnensis ecclesie beate Marie virginis predicte et ipsius capitulo subiect ............ occasione piscationis quocunque tempore prouenientes ipsi capitulo per predecess[ores nostros] ......... gratiose fuisse perpetuis temporibus possidendas attributas, nec non ecclesiam [beate Marie predictam et ipsum capitulum] per tantum tempus, de cuius inicio seu contrario memoria hominum non [existit] ............ huiusmodi singulis annis percipiendi etiam longissima prescriptione ...... [in pacifica possessione et] quiete, quorumcunque reclamatione cessante, donec et quousque dicti tutores [et parochiani ........ se] capitulo predicto opponentes, et in perceptione decimarum huiusmodi impedientes, [reclamabant, asserentes decimas, in] ecclesia sancti Nicolai prouenientes, ecclesie sancti Nicolai de jure cedere debere. Nos itaque pro tr[ibunali sedentes et solum deum pre] oculis habentes, communicato nobis jurisperitorum infrascriptorum consilio et assensu, Christi n[omine invocato, sententiam] nostram diffinitiuam, quam ferimus in hiis scriptis, pronunciamus, decernimus et diffinimus, omnes et s[ingulas decimas alecium], et alias occasione piscationis in quibuscunque parochiis dicti oppidi Haffnensis quomodocunque [prouenientes, ad ecclesiam] predictam et eius capitulum spectasse et pertinuisse ac spectare et pertinere [debere] ...... perpetuis futuris temporibus libere percipiendas, adiudicantes,


61

ipsumque capitulum et ipsorum tutorum, [parochianorum] et quorumcunque aliorum, occasione ipsarum decimarum, oppositionibus, impetitionibus et impedimentis tenore presentium ...... ipsis tutoribus, parochianis et quibuscunque aliis de et super decimis oppositionibus, impetitionibus et impedimentis [predictisj perpetuum silentium imponendo. Presentibus ibidem et consentientibus honorabilibus viris dominis Cristofero Johannis, decretorum [doetore], preposito, nec non Tuchone Johannis, Jacobo Petri, magistro Johanne Olaui, et Johanne Petri, canonicis ecclesie nostre Roskildensis. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, secretum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum in curia nostra episcopali Haffnensi, feria tertia proxima post dominicam Reminiscere, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto.

Paategnet: Sententia domini Olaui Martini episcopi Roskildensis, lata inter capitulum, tutores et parochianos ecclesie sancti Nicolai Haffnis.

Langebeks Afskr. i Diplom. (»Orig. membr. mutil. af Vor Frue Kirkes Arkiv 1750«). De i Klammer indesluttede Ord ere kun Udgiverens Forsøg paa at erstatte det manglende.


47.

1464. 29 Februar. Biskop Oluf Mortensens Afgjørelse i en Strid, der var mellem de kjøbenhavnske Kanniker og Vikarier angaaende Fordelingen af de Indtægter, der faldt i Kirken.

In nomine domini, amen. Orta siquidem coram nobis Olauo Martini, dei gracia episcopo Roskildensi, inter decanum et capitulum ecclesie beate Marie uirginis Haffnensis ex vna, necnon perpetuos uicarios eiusdem ecclesie de et super litteris et fundacionibus altarium ipsius ecclesie, quas capitulum sub eorum custodia detinebat, necnon super oblacionibus ad summum altare in festis perpetuorum, necnon ad alia priuata altaria racione funerum seu exequiarum prouenientibus et illorum occasione partibus ex altera, materia questionis. Nos itaque auditis et intellectis parcium


62

hincinde proposicionibus, dictis, responsionibus et allegacionibus, consideratisque et pensatis circumstanciarum omnium qualitatibus, communicatoque nobis jurisperitorum infrascriptorum consilio et assensu, nostram diffinitiuam sententiam in scriptis tulimus et promulgauimus in hunc qui sequitur modum. In primis sic diffiniendo pronunciamus, decernimus, ordinamus et declaramus, quod stantibus et saluis ordinacione, disposicione et diuisione bonorum ecclesie et capituli Haffnensis, factis per reuerendum patrem dominum Petrum predecessorem nostrum episcopum Roskildensem pie memorie, domini capitulares et eorum quilibet seorsum, in conscienciis suis medijs eorum prestitis juramentis, omnes et singulas litteras fundacionum et bonorum quorumcunque altarium ecclesie Haffnensis, quas penes se habent coniunctim in capitulo seu alibi diuisim apud quoscunque depositas, in suis veris originalibus nobis uel per nos deputandis exhibeant inspiciendas et perlegendas, ac exhiberi faciant: necnon personas quascunque, si quas sciuerint huiusmodi litteras detinentes, habentes seu occupantes, nobis reuelent et nudam veritatem in hoc pandant. Quas litteras inuentas eas ipsis vicarijs excopiatas et registratas tradendo decernimus utriusque partis custodie sub clausuris canonicorum et vicariorum vnanimiter mancipandas. Item quod vicarij similiter jurent in eorum conscienciis de litteris suis, quas penes se habent, reportandis et registratis vt supra custodie mancipandis. De oblacionibus autem et alijs obuencionibus ad altaria deuenientibus cum certis moderamine et equitate ita diffinimus, ut omnes oblaciones ad summum et parochiale altaria quocunque casu deuenientes cedant ex integro capitulo, tamquam vero curato, tam in festis canonicorum quam vicariorum, nisi offerens aliter de eis expresse duxerit disponendum. Oblaciones vero racione funerum et exequiarum vndecunque prouenientes ad priuata altaria deuenientes similiter cedant capitulo tamquam vero curato, saluis celebranti cuilibet duobus sterlingis pro laboribus et mora tardioris temporis


63

celebrandi, nisi oblaciones ascendunt duos solidos. Cum autem duos ascendunt solidos, tunc celebrans habebit vnum solidum pro salario suo. Votiua vero quecunque celebrantibus ad manus assignata, vel specialiter ut votiua altaribus imposita, ipsis possessoribus altarium ex integro cedant vna cum salario supradicto. Presentibus ibidem et consencientibus honorabilibus viris, dominis Cristoffero Johannis, decretorum doctore, preposito, necnon Tucone Johannis, Jacobo Petri et Johanne Petri, canonicis ecclesie nostre Roskildensis. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum secretum nostrum presentibus duximus appendendum. Datum in curia nostra episcopali Haffnensi, fferia quarta proxima post dominicam Reminiscere, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto.

Paategnet: Sententia dominj Olaui Martini episcopi Roskildensis, lata inter capitulum et vicarios ecclesie Haffnensis.

Orig. paa Perg. Seglet tabt. Geh.-Ark.


48.

1466. 28 Marts. Gertrud Nielsdatter, Værkmester Jes Pæthersens Efterleverske, giver et Stenhus til "Vor Frue Kapel i Kjøbenhavns Domkirke" for to ugentlige Messer og to Aartider.

Jægh Gertrud Nielsedotter, Jes Pætherssen wærkmæsteres æfftærleueræ, hwæs siæl guth nathæ, besinner thennæ wærdens vstathechet oc wathelech skikkelsæ meth falsk oc swigh, bothæ blandthem som leuæ oc mæth them som affdøø, at hwat som the skikkæ æfftær them til theres siælæs bestandelsæ, ther worthe the tiit i beswighnæ aff them, som the bæst tro. Och besinner jægh, at aff alt thett gotz, som mænneske gør sigh vmaghæ foræ hær i wærden at sammensankæ, ther beholder han enktæ aff, vden thet som han kan skikkæ fore segh til kirkæ ællær kloster, guth i himmerikæ til loff oc æræ, jomfrw Maria oc andræ hæliænæ til wærthicheet oc thienistæ, forthy gør jægh widerlicht alle nærwerendes oc kommeskulendes meth thettæ mit opnæ


64

breff, at iægh aff berad hugh oc goth wiliæ hauer vnt oc giuet, oc æn i myn wælmacht an oc giuer myn steenhuus garth mæth grund oc bygning oc all syn tilliggelssæ, enktæ vndentaghet, som myn hosbondæ oc jægh haue køptæ, oc howetbreuen wtwisæ, liggende i sancti Clementis soghn hoos wæstregadæ, northen fra wombe stwæn i Kiøpmenhaffn, til wor frowæ capellæ i forde Køpmenhaffns domkirkæ, i swadanæ madæ, at kirkæwæriæ at forde wor frowæ kirckæ oc capellæ skulæ ladæ holdæ two ewighæ mæssær i forde wor frowæ capellæ hwær vghæ, then enæ om mondaghen aff iomfrw Maria, oc then annen om othensdaghen for allæ cristnæ siælæ, them til roo oc lisæ, oc ther til twennæ artiither, een mæth hetherligha canikæ, oc then annen mæth vicariis i høwekoor i forde wor frwæ kirkæ, then førstæ om kyndelmessæ, oc then annen om Martensmessæ, aarlighæ holdeskulendes, myn kæræ hoszbondes siæl oc myn oc woræ weners til hiælp oc trøst, roo oc lisæ, oc moot thættæ gothz, som ær købegothz, tha ladær iægh mynæ arffwingæ alt mit jorthegothz, som iægh hauer i Jutland, oc fik til arff, mæth aal thæn ræntæ affgifft oc landgildæ, som the skulde haue giuet megh aff forde gothz i firæ aar oc tiwæ, æller meer moet thennæ gauæ, som iægh hauer giuet for myn siææl, som foræ staar, at the æy skulæ kæræ them wanlodæ, oc at the gøræ æffter megh aff thet gothz, som the welæ swaræ for guthz dom. Til thennæ gaues stathfæstelsæ oc ydermeer forwaring hauer iægh antworthæt, affhent oc fra megh fonget forde steenhuus garth oc grund meth breff oc all bewisning, som iægh paa forde garth hathæ, hetherligh man her Hans Hanyn, canik oc kirkæwæriæ til forde wor frowæ kirkæ oc capelle, oc tilbinder iægh migh oc mynæ arffwinge thennæ gauæ stathegh oc fast at holdæ for huers mantz geensielsæ. Thi hauer iægh meth wiliæ oc witskap ladet hængæ mit incigiæ for thættæ breeff, oc bethet gothæ mændz incighlæ mæth myt til witnesbyrth, sosom ær Ysaac Mattessen wærkmesteres, Laurentz skrædere, Holger Jæp grydestøberes, Jacob


65

Thyesk oc Molwens Aands. Huilket breff som giuet ær i forde Køpmenhaffn, aar æffther guthz byrth thusende firæhundræthæ sæxti aar paa thet siætæ, then fredagh næst foræ Palmæ søndagh.

Jon Mortensens Afskrift i Gl. kgl. Saml. 727 Fol. (ex orig. pergameneo). Sammesteds haves Kjøbenhavns Bytingsvidne af 1466, Mandagen næst efter St. Marci Evangelistæ Dag, om at Husfru Gertrud Nielsdatter har skjødet sit Stenhus til Hr. Hans Hanyn og Hr. Hans Petersen, Kanniker i Kjøbenhavn, paa Vor Frue Kapels Vegne.


49.

1468. 12 April To Kardinaler skjænke hundrede Dages Aflad til dem, som paa visse Dage besøge Hellig Trefoldigheds Kapel i Vor Frue Kirke.

Bartholomeus tit. sancti dementis, Jacobus tit. sancti Crisogoni, divina providentia sacrosancte Romane ecclesie presbyteri cardinales, universis et singulis utriusque sexus Christi fidelibus, presentes litteras inspecturis, salutem in domino sempiternam. Etsi quelibet loca sanctorum sunt pia et prompta devotione a Christi fidelibus veneranda, dedicata in honore[m] sancte et individue trinitatis, qui unus est et verus omnium creator, deus et expiator mentium et earum director ad ipsum, sunt tanto venerabilius honoranda, quanto ipsa beata trinitas immediatius et liberius effundit gratias in cordibus devotorum. Cupientes igitur, ut capella ad altare sancte et individue trinitatis, situm in ecclesia collegiata sancte Marie de Haffnis Roskyldensis dyocesis, congruis frequentetur honoribus, et a Christi fidelibus iugiter veneretur, ac in suis edificiis debite reparetur, conservetur et manuteneatur, librisque ac calicibus ac aliis ornamentis ecclesiasticis decoretur, fulciatur et laudabiliter muniatur, in ea quoque cultus augmentetur divinus, et ut ipsi Christi fideles eo libentius confluant ad eandem, quo ibidem ex hoc celestis gratie dono se uberius conspexerint refectos: nos cardinales prefati et quilibet nostrum humilibus, dilecte nobis in Christo Anne filie Petri Andree et


66

dilecti filii Jacobi Clauson, eiusdem capelle dotatoris, nobis super hoc factis supplicationibus inclinati, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis Christi fidelibus vere penitentibus et confessis, qui eiusdem sancte trinitatis, pasche, gloriose virginis Marie assumptionis, sancti Michaelis archangeli, ac dicte ecclesie dedicationis celebritatum diebus, eandem capellam devote visitaverint annuatim, et ad reparationem et manutentionem ipsius manus porrexerint adiutrices, centum dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer in domino relaxamus, presentibus perpetuis temporibus duraturis. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri, nostrorum cardinalatuum sigillorum iussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum Rome in domibus nostrarum solitarum residenciarum, sub anno a nativitate domini millesimo quadringentimo sexagesimo octavo, indictione prima, die vero duodecima mensis Aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pauli divina providentia pape secundi, anno quarto.

Af Mnscr. Bartholiniana, Tom. V. ("ex arch. eccl. collegiatæ b. Mariæ virg. Hafn.").


50.

1473. Jon Pæthersen og hans Hustru skjænke et Bod paa Dragør i Nyenstrædet til S. Anthonii Alter i S. Nicolai Kirke, hvorfor de betinge sig en vis Gudstjeneste.

Fore alle, som thette breff see eller høre læsis, kungøre oc kennes wi Joon Pætherssen oc Karine Joons, hans husfrw, at effterthy wi oc alle menniske, naar wi skylies aff thenne werdhen, tha giwes kroppen then myrke jordh, som han ær kommen aff, oc siælen skal igeen komme til gudh, som henne hauer giwit, annameschulendis, huat the haue forschyldet hær i werdhen, ont eller got; thogh wor brøde er stoor, troo wi allighewel stadhelighen, hobendes til gudh altztinghs skabere, hwes miskund owergaar alle hans mange vnderlighe vsighelighe gerninger, at mwæ meth


67

thette werdhens forgengelige gotz werffue oss thet ewighe liggende fæ i hemmerighe, at wi tha io noghit hawe fram atbære fore theligen domere, ther oss maa schicke hans nadhe oc miskund, wide wi engen thing bæthre ther til æn almøsse gawe, thy hun afftoor synden oc igeen skicker mennisken hans wenskap, thy haffwe wi meth wor gothe fry wilghe oc beggis wore kere søners jaa oc fuldburgh(!), som ære Jes Jonssen oc Oleff Jonssen, then helghe trefaldighedh, een aleneste gudh, iomfrw Marie, Jhesu Christi mother, oc alt hemerighis herskap til ære oc loff, oc wore forældris, wore oc alle cristne siælæ til nytte oc salighedh, vnt oc giwit oc vnne oc giwe meth thettæ wort obne breff til sancti Anthonij altere, fore gutz thienistes øghelse skyld vdj sancti Nicolai kirke i Købendhaffn, een wor booth meth bygning, jordh oc grund oc all sin behøring, i lenge, brethe oc wythe enktet vndentaghit, liggendes pa Draghøør vdj Nyenstrædhit, som Nickels Bagher aff oss hauer hafft, oc hauer i leye oc giwer nw too lødhig mark aarlighe rente. Huilken forne booth meth all sin behøring oc rænte skal bliffwe til forne sancti Anthonij altere, prest oc æyere, som ær her Laurentz Henrickessen oc hans effterkommere, swo at the schule holde then helghe trefaldighhetz messæ sywngen fore same altære hwer mandagh om wghen, vden thette kunne nogher tijdh swo stoor kirkenes høgtijdh behindre, ther fulde eller komme pa same dagh, at same messe sywngen æy holdes kunne, oc skal han holde i hwer messe ammynnilses bøøn for wore oc alle cristne siele til ewigh tiidh. Woret oc swo, at forne messe æy holdes sywngen pa hwer mandagh i vghen, vden swo staar høghtijdh thette kunne eller matt behindre, som fore ær rørt, tha skule wi oc wore arwinge eller kirk wærghe pa wore weghne fuldmacht hawe at tilskicke een annen prest, ther henne holde skal fore samme altere. Framdelis wele wi forne Joon Perssen, Karine, Jes Jonssen oc Oleff Jonssen, mæthen wi leffwe, hawe oc beware oss fuldmacht forne bodh at lade i leye meth alteris prestens samthicke, hwem


68

oss løster, oc vdhgiwe leyen til gothe rethe, huat hun rente kan ower thet hun skal holdes oc bygges meth. Kan oc swo skee noger wordhe prest i wort affkomme, tha skal han nest wære forne messe at beholde meth theris samthycke meth(!) som alteret haue stichtet, oc vpbære renten oc fuldgøre ther fore, efftherthi som for fore ær rørt. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Anno domini m. cd. lxxiij0.

Jon Mortensens Afskr. i Dipl. af Orig. i S. Nicolai Kirkes Arkiv.


51.

1475. 1. Oktober. Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands) skjænker paa sine egne og sin Faders, Hr. Otte Nielsens, Vegne en Gaard ved Højbrostræde i Kjøbenhavn til Helligaands Kloster med Betingelse om en vis daglig Gudstjeneste.

Jeg Erich Otthessøn paa Biørnholm udi Nørre Judland giør vitterligt ined dette mit obne bref, at ieg med min fri villie, velmacht och beraad hue hafver undt och opladt, schiødt och afhendt, och under och oplader, schiøder och afhender paa min faders her Otthe Nielssøns och paa min egen veigne, fra os och vore arfvinge, til den Hellig Aandtz closter i Kiøbenhafn til evindelig eje hafve schullende en vor gaard och grund liggendis vesten nest Høybrostrede, och schiuder sig op nesten sønden til det strede, som kaldis Lederstredet i sancti Nicolai sogn i forne Kiøbenhafn, med ald forschrefne gaars tilleggelse i lengde och i brede, med huus och iord, oppe och nedre, i alle maader, saa vi den nu inted undertagendis, være sig hvad nafn det helst nefnis kand, som forne gaard med rette tilhører, den hellig threfoldighed til lof, hæder och ære, for alle de sielle, som min fader her Otthe Nielssøn och min moder Else Holgersdaatter eller mig och min huusfrue Sophia Henrichsdaatter hafver undgieldet at, och for alle christne sielle, med saadan vilkor at der schal holdis en daglig messe for sancti Peders, sancti Povels och for sancte Marie Magdalene alter bag vid den søndre kirche dør i forne closter til evig tid,


69

om søndagen af den hellig threfoldighed, om mandagen af den hellig aand, om thirsdagen af fru sancta Anna, om otthinsdagen for alle christne sielle, och schal søngis om thorsdagen af gud slegeme, om fredagen af vor herris hellige femb vunder, och om løfverdagen af iomfru Marie, med tvende evige begengelser thvende thider om aaret, den ene den første søgne uge nest effter paasche, och den anden den første fulde uge efter sancti Michels dag. Disse forschrefne messer schal alletider holde en werdslig prest for forne alter, hvilchen som prioren och hans effterkommere i forne closter schal fuld macht hafve af och til at schiche hver effter anden, lønne, fornøye och undervise nu som behof giøris. Och kiendis ieg mig och mine arfvinge ingen rettighed at hafve i forschrefne gaard effter denne dag, dog schal ieg hafve vaaning i forschrefne gaard med alle de huus, som mig behof giøris, i min lifs tid. Thi tilbinder ieg mig och mine arfvinger at fri hiemle och til stande forne closter i Kiøbenhafn forne gaard och grund med ald sin rette tilleggelse for hvermands tiltale, der forne gaard kan oppaatale med lands lov, kirche lov, eller med nogen anden adgang i nogen maader. Thil ydermere stadfestelse och bedre forvaring hafver ieg med villie och vidschaf hengt mit indsegel neden for dette bref med andre gode velbiurdige mænds, saasom er her Lodvig Nielssøns, her Johan Oxis, her Corfix [Rønnovs], ridder, Eggert 1) Randtzo i Slangedrop, Claus Nymand, Jeppe Claussøn, borgemestere i forne Kiøbenhafn, Bernt Hachenberg och Hans Lydichsøn, raadmænd i den samme stad. Gifved under voris egne hænder, aar thusinde fire hundrede halffierdesindtztiuge paa dett fembte, paa sancti Remigii dag, som vaar confessor.

Afskrift (unøjagtig) i Hans Nielssøns Kbhvns Hospitals Fundationer og Breve, 1673. Ny kgl. Saml. 686. 4.

__________

1) I Afskriften: Gert. Der burde ogsaa staa Her, foran Rantzovs Navn, da han var Ridder (S. R. D. VI, 187).


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: lør nov 27 20:01:05 CET 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top