eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen.

Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen.
    - Register og Indhold

Kbh. Thiele. 1859-63

Holger Fr. Rørdam (1830-1913)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet november 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

Mangler: indeksering


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Navne- og Sagregister *).

__________


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å


Absalon, Ærkebiskop i Lund. 1-2. 7-10. 51. 267. 377. - Dekan 93-4. - Kannik. 125. T. 12. 15-6.

Adser Tygesen, Borger. 262-3.

Aflad. 224-6. 236. 310-1. 317-9. T. 65-6. 70-1. 136-40. 144-7. 152-4. 156-9.

Aleke, Frue 178. T. 7.

Alemsmagh, Tue, Borger. 374.

Alexander VI, Pave. 114. 119. 310-1. T. 108-12. - Helligaandsbroder. 309. 330. - Hansen, Kan., Chr. I.s Skriver. 52. 132. 133. 381. T. 96. - de Neronibus, pavelig Protonotar. 318.

Allehelgens Alt. i Frue K. 202. 205-6. T. 192.

Almisseindsamling. 275. 276-7. 280. 283. 297-8. 314. 331. 333-4. 336. 338. 348-9. 353. T. 134-5.

Altare portatile. 50. T. 48.

Altergodsets Anvendelse efter Reform. 210-1. 264-6.

Amage, Jacob, Hr. 127. - Joannes, Pr. i Karlebo. T. 203. - Peder, Kan. 154. T. 196.

Amager. 13. 30. 39. 43. T. 26. 114-6. 120. (se Dragør, Taarnby).

Amagertorv. T. 118.

Amelungus Amelungi, Prof. 142. 230.

Anders (Andreas) Christiernsen, Karmeliterprovindsial. 227. 292-3. T. 162. 164-5. - Ipsen, Tingfoged paa Amager. T. 114. - Jensen, Vik. 196. T. 194-5. - Lavritsen, Borgem. 189. T. 37. - Madsen, luth. Prædik, 228. 233. - Nielsen, Ridder, Høvedsm. paa Kbh. Hus. T. 30. - Nielsen, Borgem. (242). T. 54. 59. 76. 83. 130. - Pedersen, Kan. 87. 128. - Povlsen, Kan. 143. T. 117. - Syundesen, af Vaaben. 193. - Thomesen, Borger. 265.

Animarum Alt. se Sjæle A.

v. Anklem, Albrekt. 241.

S. Anna. 267. 349. 357. - Alter i Frue K. 144. 193-5. 209-10. T. 56. 166-7. 206. 213. - Alter i Nicolai K. 258. - Alter i Roskilde Domk. 147. - Bro. 347. 357-8. - Hospital og Kapel. 345-58. T. 149-50. 177-80. - Kap. i Helliggejst K. 306. 325. T. 74. 113. - Kap. ved Skovshoved. 346.

Antonii Stræde. 375.

S. Antonius. 35. - Alter i Frue K. 207. T. 193. - Alter i Nicolai K. 258-9.

__________

*) Hvor ingen Stedsbetegnelse findes, menes alm. Kjøbenhavn. De Henvisninger, som staa efter T.. findes i Tillæget.

[219]

220

     
T. 54-5. 66-8. - Gilde. 207. 360. T. 171.

Antonius Franchonis, Prior i V. Frue Kl. i Helsingør. 227. 292. T. 164.

Antvorskov Kloster. 375.

Apostlenes Alter i Frue K. 95. 147-8. 157-8. 169-71. T. 15. 19. 133-4. 172-3. 199. 204. 214.

Apothek. 286.

Appel i gejstlige Retssager. 56-60. 96-7. 213.

Arcimbold, Joh. Ang., pavelig Legat. 257. 268. T. 152-4. 156-9.

Arild Klemensen, Kant. 21. 114-5. T. 22. 24. 36-7. - Lavritsen, Kan. 140. T. 102.

Arvefæste indført for Livsfæste. 63-5.

Asker Fathersson, Kannik. 126. - Jensen, Vikar. 214-5. T. 52.

Asmild Kloster. 109.

Asminderup K. i Skaane. 155.

Asminderød (Asmunderuth) 39. 84. T. 8-9. 131.

Assens. 151.

Avlsgaard, Hospitals. 316. 334. 346.

Avorthe ydre (Hvidovre). 18. - A. øvre ell. nørre (Rødovre). 39. 43. 48. 49. 99. 138.

Axel Olsen, Væbner. T. 102.


Badstuegang. 308 (se Strandbadstue, Vommeb., Helliggejstb., Kannikeb.).

Bager, Lasse, Kirkeværge ved S. Nic. K. 242. - Niels. T. 185. - Per Andersen. T. 161. - Rasmus, Raadm. 72. T. 165. 197-8. - Sono. T. 21.

Bagersvendenes Gilde. 161. 365.

Bagge, Hinze, Præst. 4. 20. T. 4-6.

Bag Skolen, et Stræde. 86.

Bagsværd. T. 10. 182.

Bakæ, Johannes, Kan. 127.

Ballerup (og Maalø). 39. 89. 127. 186. T. (52). 53. 71-2. (se Skovlunde).

Balstath. 17.

Baltazar, Hr., Vik. T. 52.

Bang, Peder, Bisk. i Rosk. 42. T. 2-3.

S. Barbare Alter i Frue K. 176. T. 192-3. 204. - Alter i Nic. K. 259.

Barnardinus, Guardian. 282-3. T. 184.

Barsebek, Godske, Lensm. paa Gurre. 306.

Basse Christoffersen af Sørup. 315. - Oluf, Kannik. 131. 215.

Beldenak, Jens And., Biskop i Odense. 154-5. 192. 380.

Benedikt, Hr. 109. - Trugotsen, Hr. 131(?). 213.

Beneke Lavrensen. 99.

Benikestrædet. 23. 56. T. 79.

Berg, Laurentius, Hr. T. 192.

Bergen i Norge. 115. 156. 151. 380. T. 70. - paa Rygen. 97.

v. Bergen, Henrik, Borgem. T. 24.

Bernt (Bernardus) Bernitsen, Vik. 169. (184). T. 133-4. - Boosen, Kannik. 127. - Symonis, Graabr. Minist. 282.

Bethlehem, Kan.-Præb. i Rosk. 95.

Bidstrup Gaard. T. 172. Kirke. T. 131.

Biermand, Kort, Raadm. 71-2. T. 197-8.

Bilde, Anders til Søholm. 111. - Bent, Dekan. 111. - Hans til Egede. 182. T. 174. - Torben. T. 107.

Billedstormen 1530 76. 252.

Birger Gunnersen, Ærkedegn i Rosk., siden Ærkebisp i Lund. 52. 103. T. 77.

S. Birgitte Alter i Frue Kirke 182-4. T. 122. 205.

Birgitte Bogbinders. 265.

Birkerød. 39. 185. T. 147. 181.

»Birket udenfor Byen«. 223.

Biskopsgaarden. 24. 131. 186. 373-4.

Bjørnebrogade. 97.

Blangsløv i Baarse H. 315.

Blaserød. 183.

Biastorp i Skamby H. 102. T. 57.

Bleking. 349-50.

Blome, Johannes, Hr. 127.

Blomsten, Hinzæ. 127.

Blovstrød. 127.

Bo (Boecius), Dekan. 95. 162. T. 10. - Sacrista, Kannik. 124. - Jensen,


221

     
Kant. i Lund. 59. T. 85. - Klemensen. 98. - Lavritsen, Vik. 185. T. 193.

Bobbe, Oluf, Pr. i Brøndbyvestre. 316.

Boech, Henrik, Distinctiones. 87.

Bogbinder, Ambrosius, Borgem. 71-2. 76-7. 266. T. 185. 197-8. - Hans Meysenheim (Mesenheim ell. Metzenheim), Raadm. 140. 143. 242. 258. 263. 265. T. 106. 130. - Peder Henriksen, Raadm. 242.

Bogsamlinger, Bøger. 87-90. 120. 128. 138. 144-5. 162. 177. 197. 280-1. T. 217.

Bologna Universitet. 122.

v. Bomel, Willom, Borger. T. 125.

Bonde, Peder, Kan. 127. - Tucb, Kan. 124.

v. d. Borne, Ditlef, Raadm. T. 54.

Borwin, Lavr., Kapellan. 246.

Brade, Aage, Ridder. 349.

Brak, Nicol. de, Dekan. 94. 96.

Brand, Henrik, Borgem. 332. - Jacob, Borger. 19. T. 21.

S. Brandani Alter i Nicolai K. 259-62. T. 181.

Brandere, Lavr., Graabr. Prov.-Vik. 282.

Bremerholm. 109.

Bremle, Bo Pedersen, Herredsfoged i Stevns H. 137.

Brevepenge. 64. T. 176.

Broberg, Anders, Kan. 145-6.

Brock, Axel Lagesen til Klavsholm. 309. - Eske, Høvedsmand paa Kbh. Slot. 366. - Jens, Ridder. T. 106.

Brockenhus, Jakob. 174.

Brockman, Albrekt, Borger. T. 125.

Brostrup, Jens, Ærkebiskop i Lund. 58-60. 161. T. 70. 73. 84-6.

Brun, Anders, Vik. T. 209. - Hans, Graabr. Minist. 282-3. T. 184-5. - Niels, Vik. 171. 216. 307. T. 101-2. - Niels. Herredsfog. i Tryh. 104. 380.

Bruse, Niels, Borger. 103.

Brygger, Thomas Knudsen, Raadmand. 328. 369. T. 185. 198.

Bryggerkjedler, en alm. Gave til Kirker og Altere. 132. 216. T. 180-4.

Brøidhe, Niels, Hr. 207. T. 193.

Brøndby vestre. 30. 39. 70. 190. 316. 378. - B. østre. 98. 183. 190.

Brønshøj. 30. 39. 43. 48. 49. 89. 129. T. 170. (se Husum).

Buddinge, Gladsaxe S. 30. 48. 95. 99. 178-9. T. 6-7. 9-13. 25. 29-32. 43-6.

Buddinge, Niels. 178. T. 6-7. 9-13. - Peder Nielsen. 178. T. 7.

Bug, Johannes. T. 7. 9-10-

Bugenhagen, Joh., Dr. 149. 209.

Busk, Mattis, Raadm. 258.

Bødker, Peder, Borger. 265. T. 125.

Børglum, Biskopper. 224. 226. T. 28. 70.

Børnehus-Kirke. 286.


Calixtus Petri, Vik. 196. T. 146. 195.

Capella, Vilhelm de, Kan. 125. T. 13.

S. Cecilie Alter i Frue K. 200-1.

Cecilia, Fru, Peder Gæarssons. 18.

Chappe, Paulinus, Afladshandler. 131.

Christiern I. 38. 50. 53. 93. 117. 302-5. 363-4. T. 57. 73. 77. - II. 29. 32. 84. 122. 143. 146-7. 155. 265. 267-74. 282-3. 288-9. 290-2. 296. 325. T. 197. - III. 32. 79-81. T. 208. - IV. 32. 290.

Christiern, Guardian i Graabrødre Kl. 281. T. 125. - Boecii, Alterpræst i Nicolai K. T. 73. - Pedersen, Decret. Doet. 56. 89. - Pedersen, Kan. i i Lund. 121. - Torkildsen, Prior i Helligaands Kloster. 52. 300-1. 309. 329-30. T. 76. 87-8. 91-3, 126-8. - Æsgesen, Raadm. T. 198.

Christine Dron. 141. 271-2. 278. 287-9. 314. - Peder Lindovs E. 126.

S. Christoffers Alter i Frue K. 181-2. T. 170. 205.

Christoffer af Bajren. 22. 38. 55. 99. 241. - Greve, af Oldenborg. 78-9. 110-1. 177. - Xndersen, Vik. 177. T. 182-4. 192. - Jensen, Præst i


222

     
Brøndby (vestre). 190. - Johannis, Decret. Dr., Provst i Rosk. Kap. T. 61. 63.

Clivendorp, Gerhard, Studens Hafn., cler. Osnaburg. 53.

Compassionis Mariæ Alter i Frue K. 191-2. T. 205.

Cops, Elsebe. T. 52-3. 193.


Dalby i Faxe H. T. 212. - i Ramsø H. 308-9. - Kloster i Skaane. T. 131.

Danske Kompagni. 129-31. 165. 183. 207. 362-5.

Danske Skomageres Boder. T. 19. 181.

Degnedømmet (Dekanatet). 38. 92-112. 344-5. T. 177. 191-2. 196. 202-3. 208.

Degnegaarden. 24. 91. 94. 379.

Degns Have v. Kbh. 108. T. 191.

Denne, Klavs Jensen, Forstander for S. Anne Hosp. 345-57. T. 149-50. 177-80.

S. Dines (Dionysii) Alter i Frue K. 166-8. T. 204. 209. 214-6.

Diurnale Roskildense. 120.

Doctorum Alter, se S. Josts Alter.

Domkirke, Kbhvns. 11. 81. T. 64.

Dorothea, Chr. I. Dronn. 57-9. 134. 258. 271-2. 278. 307-9. T. 54-5. 77. 83-4.

Draggun, Barbara. T. 95-6. Niels. T. 96.

Dragsholm Slot. 209.

Dragsholm, Mattis, Kan. 112. 156.

Dragør. 18. 50. 258. 260. 262. 265. 285. T. 48. 67. 114.

Dresselberg, Anders Henriksen. T. 132.

Dringelberg, Dorothea. 29. T. 141. 188-9. - Henrik. T. 141. - Kirstine, Henr. D.s. 189.

Drucken, Johannes, Præst. 171.

Due, Jens, Ridder. 176. T. 192. - Nicol. Jensen, Kan. i Rosk. 44. 48.

v. Dulmen, Hans, Borger. 178. T. 44-5.

Dung, Peder, kgl. Kammermest., Kan. T. 108.

Dus, Peder, Sgpr. v. Helliggejst K. 203. T. 214.

Dyre, Chr. Nielsen til Hjælmsø. 31. - Vincens Iversen. 105.

Dæne, Jens, Borgem. i Malmø. 346. - Peder, Borger. 346. - Klavs, se Denne.

Daa, Christiern. 192. T. 130-3. - Erik, Vikar. T. 131-2. - Gundel, Oluf D.s. T. 200. - Jørgen af Hareberg. T. 85. - Klavs til Ravnstrup. 153. - Oluf, Bisk. i Rosk. 50. T. 48. - Palle. T. 132. - Søren. T. 132.

Daarsvend, Gregers Nielsen. 78.


Ebbo, Præst. T. 5. - Johannis, Vik. 201. - Jonæsøn. 18.

Egens i Skamby H. 102. 196. T. 57.

Eggitslev, i V. Flakkebjerg H. 150.

Elgen, Hans, Borger. 184.

S. Eligii Alter i Frue K. 168-9. 366. T. 204.

Elisabeth, Dronn. 146. 268. 270. 272-3. 325. T. 153.

Erfurt Universitet. 135.

S. Erik Konges Alter i Frue K. 208. - Gilde. 323. 369.

Erik Plovpenning. 12. 34. - Menved. 4. 361. - Pommer. 21. 36-8. 115. 365-6. T. 35-7.

Erik Jensen, Høvedsm. paa Kbh. Slot. T. 76-7. - Nielsen, Dek., se Rosenkrands. - Nielsen af Dyrekint. 102. T. 56. 59. - Pedersen, Slotsherre. 57. - Simensen, kgl. Kapellan. 273.

»Erste Messe«, E. Præsten. 258. 381.

Esbern Jakobsen, Dekan. 96-7. 372. - Jensen, Guardian. 281. T. 86.

Eskil, Bisk. i Rosk. 8. - Præst. 7-10. 51. 377. - Pedersen, Dekan. 96.

Esrum Kloster. 124. 179. T. 5. 44-6.

Evert Matssen, Borger. 132. T. 84.


Fadeburspræst i Rosk. 143.

Falster, Lavrits, Kan. i Rosk. T. 132.


223

Falsterbo. 109. 147. 226. T. 101.

Farbog (Forbog). 88-9. 379. T. 88. 170.

Farepenge. 258. T. 168.

Fastenove, Joh., Klokkestøber. 244-5.

Faxe Kirke. 120. Sogn. 302.

Ferslev i Horns H. 175.

Ficko, Hr., pleban. eccl. S. Nic. 245.

Filip, Staldmester. 17.

Filippa, Dronn. 21. 36. 366. T. 35.

Fincke, Engelbret, Kirkeværge v. Nic. K. 257. T. 167-9. - Kort. 328.

Fisketiende. 50. 52-3. 243. T. 59-61.

Fisketorv. 178. 258. 311. Gade. 328.

Fjerdingsmand. 259.

Floer, Gerlag, Raadm. 53. 101. 242. 258. T. 46. 55.

Frands Wormordsen, Lektor. 66. 295.

Frederik I, Konge. 32. 63. 67. 71. 284-5. 319-22. 349. 364. T. 197-9.

Fregeno, Marinus de, pavel. Legat. T. 77.

Friis, Anders, Kantor. 119-21. 162. 245. 257. T. 146. 149. 161. 167-9. - Johan, Dek. siden Kong. Kansler. 107. - Peter, Borger. T. 97-8.

Frille, Erik, Ridder. 100.

Frimand, Hans, Guldsmed. 108. T. 74.

Frost, Jens, Notar. 202.

V. Frue Alter i S. Jørgens K. 334. - Alter i S. Peders K. 231. - Gilde. 362. - Kapel i Frue K. 160-1. 281. T. 9. 63-5. 217. - Kapel og Alter i Nic. K. 256. 263-5. 312.

V. Frue Kirke 3-221. 377-9. T. 5. 13-16. 21-2. 24-5. 36-8. 72. 95-8. 100-1. 106-8. 141. 170. 188-90. 200-1. 207-8. Kirkegaard. 137. 379. T. 211. Sogn. 44. 91. 223. Sognepræst (plebanus) 44-5. 134. T. 96. 170. Spir. 24-5. 28-9. 201. T. 155.

Fuginus, Petrus, Graabroder. 277.

Fuglede lille i Ars H. 191.

Fuglevads Mølle. 11.

Fyrretyve Marks Sager. 50.

Færgestræde. 200. 205. 243. T. 193. Lille F. 262.


Galle, Asker, Kannik. 127. 380.

Gallus, Petrus, Kan. 42.

Gammel, Peder, Hr. 99. T. 53.

Gardar, Biskopper. 161. 192. 226. T. 28. 70.

Garnat, Hans. 112. 265.

Ged, Jakob. T. 131.

Geffrardus Erici, Vikar. T. 52.

Gerid Geridsen, Vikar. 167. 344.

Gerikinus Frederici. T. 112.

Germund, Borger. T. 14.

S. Gertrud. T. 29. 31. - Hospital og Kapel. 3. 321-2. 342-5. 350. T. 170. 177. 186-7.

Gertrud Nielsdatter, Hustru. 160. T. 63-5. 192. - Pedersdatter, Forst. i V. Frue Kl. i Rosk. 172. T. 116-7.

Ghemen, Gotfred af, Bogtrykker. 138.

Gjentofte. 39. 44. T. 10 (se Hellerup, Ordrup, Hvidøre, Skovshoved).

Gjordsen, Klavs, Dekan. 31. 107-9. 200. 380. T. 191-2, 194-6.

Gladsaxe. 20. 39. 54. 148. T. 25. 31. 33. 44-6. 181. 182 (se Bagsværd, Buddinge, Herlev, Mørkhøj).

Glarmester, Joh., Vicelandsdommer i Sjælland. T. 27.

Glob, Anders, Provst i Odense, Kan. i Kbh. 109. 155-6. 381. - Anders, Graabr. Prov.-Vik. 282. T. 125. - Peder. 272.

Glostrup. 127. 231.

v. Gock, Albrekt, Borgem. 265. 316.

Godov, Henning Olsen. 104. - Oluf Pedersen af Svendstrup. 302.

Goldbæk, Reinold. 96.

Gotskalk Andersen, kgl. Kapellan. 273.

Grand, Jens, Ærkeb. i Lund. 124. 378.

Gratianus, Præceptor v. Helligaandshosp. i Sassia. 311.

Gregers (Gregorius, Greiers) Hansen, Vikar. 193. - Lavrenssen, Vik. 266. T. 130. - Mogensen, Raadm, 172. T. 83. 118-9. 121. 124. 126.

S. Gregorii Alter i Frue K. 207. T. 213.


224

Greifswalde Universitet. 144.

Grenaa Kirke. 273.

Griis, Hans, Væbner. T. 106. - Joachim, Slotshøvedsm. T. 54. 59. - Johannes, Præst. 18.

Grubbe, Christine, T. 7-8. - Evert, D. R. Kansler. 57. 379. T. 85. - Peder af Storthæ. T. 7-8.

Grunt, Asmus. 312-

Grydestøber, Egbert. T. 130. - Hans. 232. - Mats. T. 130 - Peder. T. 192.

Græwesmøll Køpekinus. 203. T. 19-20.

Grønland, se Gardar.

Grønning Nicolaus, Graabroder. 277.

Graabrødre Kloster. 69. 86. 160. 265. 276-87. 323. 363. 367. T. 5. 53-4. 72. 86-7. 124-5. 131. 170. 184-5. 188. 201-2. 218. - Stræde 277. - Ny G. Stræde. 286. 382.

Guds Legems Lag. 369.

Guldsmed, Anders. 328. - Hans Pedersen. T. 100-1. - Niels Andersen. 172. T. 114-6. 120 - Olef. 243. - Thomas, Borgem. T. 198.

Gunderød i Karlebo S. 165.

Gunild Peder Blaas. 20.

Gunner, Kannik. 125.

Gustav I, Konge af Sverig. 348. 353.

Gyldenstjerne, Erik Pedersen. 134. - Niels Eriksen. 100. 381. - Niels Pedersen. 22. 277. - Peder Eriksen. 134. - Sofie Henriksd. 305. T. 68.

Gyrstinge, Jens, Landsdommer i Sjæll. 126.

Gørtze, se Gjordsen.

Gøye, Henrik. 347. 375. - Jørgen. 278. - Mogens 176. T. 52. 193. - Mogens, Rigshofmester. 254. 269. 316. T. 174. 213.

Gaas, Hans, Mester. T. 212.


Hacke, Arild, Raadm. 381.

Hackenberg, Bernt, Borgem. 57. 306-7. T. 69. 74-6. 78. 83-4.

Haderslev Kapitel. 147. T. 143.

van Hafn Christian. 101.

Haldager, Anders, Borgem. 72. T. 185. 197-8.

Hallandsfar, Jens, Bager. 312.

Halle, Bertel. T. 141.

Halsnæs. 128

Haløre. 2.

v. Hamelen, Barquord, Borgem. 242. T. 59.

Hammar, Biskopper. 225. 283.

Hamsfort, Korn., kgl. Medicus. 153. 183.

Hanyn, Hans Klavsen, Kan. 24. 131-3. 135. 185-6. 225. 232. T. 65. 189-91. - Klavs, Borger. 131.

S. Hans, se S. Johannes.

S. Hanses Gilde. 369.

Hans (Johannes) Konge. 183. 287. 314. 366-7. T. 110. 120-1. 128. - Albretsen, Kannik. 140-1. 232. T. 128. - Albretsen, Helligaandsbr. 313. - Albretsen, Bisk. i Sjæll. 168. 185. T. 214-5. - Andersen, Vik. T. 181. 193. - Didriksen, Forst. for Helligg. Hosp 156. 330. - Gundersen, Vik. 70. 190-1. T. 170. 172. 209. - Hansen, Provst i Tofte. 151. - Hemmingsen, Borger. 51. - Henriksen, Præst. 226. - Henriksen, Kan. i Rosk. T. 214. - Hermansen, Vik. 88. 165. 175. 189. T. 52. 72. 192. - Kjeldsen, D. R. Kansler. 312. T. 77. 105. - Kortsen, Kan. 128. T. 26. 38-40. 154. - Kortsen, Prior i Landskrone. 128. - Libersen, Helligaandsbr. 315. - Luchesen, Kant. i Rosk. 147-8. 188. T. 143. 159-60. 172-3. 194. - Lydiksen, Raadm. T. 69. - Mikkelsen, Borgem. i Malmø. 205. 232. - Mogensen, Vik. 181. T. 170. 182. 183. - Mortensen, Slotsskriver. 169. - Nielsen, Kan. 127. 196. - Nielsen, Vik. i Frue K. 191. - Nielsen, Vik. i Nic. K. 266. - Olsen, Kant. i Rosk. 148. T. 172. 194. - Pedersen, Kan. 130. 193. 237. T. 47-8. 65. - Pedersen, Kan. i Rosk. 330-1. T. 172. - Povlsen,


225

     
Borger. 165. - Staffensen, Vicegardian. 282-3. T. 184. - Terkildsen, Borger. 191. - Truelsen, Helligaandsbroder. 315.

Harniskviskere, Christiern. T. 181.

Hasten Gjødesen (Guidonis), Dek. 44. 94.

Hekeler, Bertram, Raadm. 279. T. 102. 218.

Helgenbilleder i V. Frue K. 29. 32. 76.

Helgenlevninger i Vor Frue K. 27-9, i Graabrødre Kl. 280.

Hellerup (Hælghætorp) i Gjentofte S. 94.

Helligkors Alt. i Frue K. 200. T. 213. - i Nic. K. 262-3.

Helligløsens Kap v. Frue K. 90. 163. T. 211.

Helligtrefoldigheds Alt. i Nic. K. 265-6. - Gilde. 362-4. - Kap. og Alt. i Frue K. 157. 161. 174-6. T. 65-6. 203.

Helligtrekongers Kap. og Alt. i Frue K. 142. 161-2. 164-6. 203. T. 20. 70-1. 203. 212.

Helligaands (Helliggejst) Hospital og Kloster. 52. 69. 80-1. 155. 207. 227. 285-6. 297-331. 341. 345. 369-70. T. 5. 72. 74-6. 83-84. 91-3. 103-4. 108-14. 126-8. 131. 170. 186-8. 201-2. 210. - Badstue. 301-2. 315. - Bedere. 298. 314. 331. - Begravelseskap. 304. 325. - Kirke. 301. 324-6. - Kirkegaard. 184. 327. - Sogn eft. Ref. 229. 238. - Sognepræster eft. Ref. 167. 203. 233. 286. 326. T. 214.

Helmike, Hr. 127.

Helsingør. 13. 30. 104. 184. T. 106. - Graabrødrekl. 141. - Karmeliterkloster. 227. 290-4. 375. T. 123. 162-6.

Hellæ, Frue i Skaane. T. 130.

Hemming Johannis, Scolaris. T. 26. - Pedersen, Vikar. 165. T. 107.

Henrik, Bisk. i Rosk. T. 14-6. - Abbed i Esrum. 179. T. 46. - Bernitsen, Vik. 184.- Hermansen, Pr. i Ljunge. 379. - Mortensen, Kan. 124. - Nielsen af Sandager, Rigsraad. 101. 196.

Herba, Petrus, Ærkedegn i Rosk. 17.

Herlev, Gladsaxe S. 20. 54. 174. 213. 300-1. T. 32. 43.

Herrested K. i Fyn. 273.

Herstedvestre, 17. 30. 39. 122-3. 138. 183. 376. - H. østre. 30.

Heye, Jep, Kannik. 91. 108. 151-3. 183. 339. T. 173. 184. 196. 209-11. - Knud, kgl. Skriver. 151. 166. T. 212. - Niels, Vikar. 181. - Peder, 152.

Himlingøje, Bjeverskov H. 30.

Hind, Johannes, Bisk. i Rosk. 43. 373.

Hintze, Jørgen, Kan. 143-4. 232. T. 117. 126.

Hjetland, Oluf, Kannik. 135-6.

Hjort, Ingvar, Bisk. i Rosk. 43. 200. - Ingvar, Lensm. i Kbh. 373. - Joannes, Vik. T. 192. - Lavrens, Vik. 193. (T. 52.)

Hjortholm Slot. 122. T. 4. 152.

S. Hjælper, se S. Brandani Alt.

Hoffman, Bernhardinus af Schweidnitz, Notar. T. 97.

Holbæk, Anders Pedersen, Borgem. 19. 126. - Anders. T. 20. - Jakob Pedersen, Kan. 126.

Holger Henriksen. T. 77. - Pedersen, Kirkeværge ved S. Ped. K. 225.

Holmegaard i Skjævinge S. 138.

Holmstrup, S. Sørens K. 131.

Holthus, Peter, Borgem i Malmø. 232.

Hortulus animæ. 89.

Husum i Brønshøj S. 16. T. 25.

Hvid, Christiern, Dekan, kgl. Rentemester. 109-11. 274. 380. T. 196. 202. 202-3. - Jep, Raadm. i Randers. 110. - Johannes, Vik. 118. - Jørgen, Kan. 51. 54. 56-7. 59. 118. 132. 135-6. T. 78. 85. 102. 108. - Peder, Kantor. 51. 118. 132. T. 96. - Peter, Borger. 133.

Hvidekloster, se Karmeliterkollegiet.


226

Hvidovre, se Avorthe ydre.

Hvidøre i Gjentofte S. 380.

Hvitfeldt Povl. T. 212-4.

Hysekebro. 96.

Hyskenstræde, gamle. 56. 178. T. 79. 165.

Hæbele Ludekesdatter, Frue. 134. 188-9.

Højbrostræde. 260. 307.

Højby K. i Ods H. 148. 151. T. 143.

Højetostrup S. 183. 308.

Højrup i Skam H. 102. T. 56-7.

Hører, Morten. T. 170.

Haagen Jonsen. 225. - Pellesen, Prior, Vic. 194. 216. T. 149. 166-7.


Ildpande i Frue K. 167-8. T. 204. 213-5.

Indvielsesfest, V. Frue Kirkes. 10. 35.

Ingeborg, Hertuginde af Halland. 84. 160. T. 8-9.

Inger Pedersdatter, Ølrik Skafts. 22.

Ingvar, Magister. 127.

Innocentius VIII., Pave. 52. T. 108-11.

Ishøj (Ysøwe). 173. T. 123.

Iver, Kannik. 156. - Niclesen, Borgem. i Ribe. 137.


S. Jakob i Compostella. T. 145.

S. Jakobs Alter, se S. Jeps Alter.

Jakob (Jep) Dekan. 94. T. 6. - de Blawesteroth, Hr. 127. - Erlandsen, Ærkebisk. 9. 12. 42. - Godofredi, Hr. 163. - Ingvarsen. T. 14. - Jensen af Husum. 16. - Klemensen, Dekan. 97-8. 128. 199. T. 21. - Pedersen, Kan. 126. - Pedersen, Kan. i Rosk. 116-7. T. 61. 63. - Povlsen, Bisk. i Rosk. 95. - Aagesen, Præst. 17. (se Jep).

Jermer (Jarimar), Fyrste af Rygen. 13. J.s Gab. 375.

Jent (Johannes) Albretsen, Vik. 116. 260. T. 47. 52. - Andersen, Bisk. i Rosk. 98. 116. 188. T. 30. 32. 34. 52. - Askersen, Præst. 215. - Didriksen, Vik. 189. - Dynesen, Vik. 189. - Jonsen, Vik. 182-3. T. 183. 209. - Jonsen, Kannik. 131. - Klemensen, Dek. 36. 98-9. 174. T. 24-6. 31-2. 35-7. - Klemensen. 242. - Lavrenssen, Ærkedegn i Rosk. T. 134. - Madsen, Vik. 167. - Nielsen, Prior i Aalborg. T. 92-3. - Olsen, Vik. 379. T. 52. - Pedersen, Mag., luth. Pr. ved Nic. K. 264. - Pedersen, Bisk. i Rosk. 56. 135. 224. T. 39-40. 78. - Pedersen, Vik. 182. - Pedersen, Vik. i Kbh. og Pr. i Malmø. 184. 231. T. 170. - Pedersen, Ærkedegn i Rosk., kgl. Kansler. T. 77. - Pedersen, Pr. og Vik. T. 45. 52. (se Johannes, Jes).

Jens Jonsens Stræde. 184.

S. Jeps (Jacobi) Alter i Frue K. 61. 127. 139-40. 196-8. T. 56. 107. 160-1. 205.

Jep (lp, Jacobus) Andersen, Vik. 177. 202. T. 182. 183. 209. - Jensen, Kan. (88). 137. - Jensen, Offic i Rosk, Kant. i Kbh. 52. 56. 119. T. 102. - Jensen, Vik. 182. T. 52. 72. - Jensen, Borgem. 242. T. 119. - Jørgensen, Prior Vic. 171. 216. T. 101. - Klavsen, Borgem. 161. 174-6. 184. 281. 334. T. 66. 69. - Klemendsen af Brønshøj. 129-30. - Nielsen, Abbed i Æbelholt. 138. - Nielsen, Raadm. T. 118. 121. - Nielsen, Hr. T. 181. 182. - Pedersen, Prior Vie. 192. 216. T. 172. 180. - Pedersen, Raadm. T. 44. 47. - Pedersen, Borger. 173. T. 121-4. (se Jacob).

Jernskjæg Lavr. Mikkelsen, Dek. 106.

Jersie v. Kjøge. 308.

Jes (Jesse), Mag., Kan. 87. 126. - Abramsøn, Borger. 131. - Bossøn, Borger. T. 54. - Ebbesen, Borger. 56. 60. 188. T. 78-9. 86. - Knudsen, Bager. 258. T. 55. - Olafsen, Væbner. T. 35. - Pedersen, Borger. T. 54. (se Jens, Johannes).


227

Jesper Henriksen af Sandager, Dekan, 51. 56. 59. 101-3. 175. 195. 379-80. T. 55-9. 73-4. 78. - Isaksen, Vik., Pr. i Birkerød. 185. T. 147-8. 181.

v. Jetzen, Joachim. 79.

Joachim Knudsen, kgl. Kapell., siden Pr. i Fyn. 273-4.

S. Jodocus, se S. Jost.

S. Johannis Baptistæ Alter i Frue K. 182-4.

S. Johannis Evang. Alter i Frue K. 201-2.

S. Johannis Plage. 320.

Johannes (Jens, Jes, Jon, Hans), Kan. T. 5-6. - de Ramlosæ, Hr. 127. - Absolonsen, Høvedsm. paa Kbh. Slot. 97. - Ade (Adamsen), Kan. 42. - Hemmingsen, Præst paa Amager. T. 26. - Holrici, Hr. 127. - Ingversen, Borger. T. 21. - Jacobsen, Kan. i Aarh. 18. T. 13-4. - Jensen, Pr. T. 192. - Johannis, kgl. Kap. 273. - Lagonis, Mag., Vik. T. 182. 193. - Laurencii, Kan. 127. - Laurensen, Væbner, Foged paa Vallø. T. 27. - Nicholai, Vik. 188. - Odiliæ, Hr. T. 5. - Olaui, Mag., Kannik i Rosk. T. 61. 63. - Pedersen, Dr. med. 193. - Pedersen, Vik. 171. - Pedersen, Præst. 18. - de Potentia, pavei. Legat. 281. - Svensen, Hr. 187. - Torkildsen, Præst. 88. (se Jens, Hans.)

Jon Pedersen. 258. T. 66-8.

S. Josts Alter i Frue K. 102. 119. 195-6. T. 55-9. 194-5. 206. - i Nic. K. 262.

Jost Pedersen, Pr. i Skanør og Falsterbo. 226-7. 307. T. 101-3.

Jude, Johannes, Raadm. T. 44. - Niels, Raadm. T. 47. - Niels, Skomager, Kirkeværge v. S. Ped. K. 227.

Jurisdictio decani Haffn. 30. 44. 93.

Jyllinge (Julege) i Sømme H. 153.

S. Jørgens Alter i Frue K. 189-91. T. 96. 205. 209. 213.

S. Jørgens Hospital og Kap. 139. 151. 291-2. 294. 296. 299. 321-4. 331-42. 355. T. 5. 23. 72. 81-2. 116. 131. 134-6. 142. 162-3. 170. 173. 184. 186-7. - Sø. 341. T. 187.

Jørgen Lavrenssen, Adelsm. 130.


Kactillus, Kannik. 124.

Kalente Alter i Frue K. 177. T. 182. 200. 204.

Kalentelaget. 77. 368. T. 171. 195-7.

Karlslund (Kalfslund). 17.

Kallundborg, Hr. Peder af, Kan. 128. T. 45

Kalredhe (Kollerød), Ljunge S. 30.

Kammersvend, Jens Pedersen, Raadm. T. 188-90. 198.

Kampe, Vincentius, tit. Bisp af Grønland 192.

Kannikebadstuen. 91.

Kannikestræde. 139. 204. T. 141-2.

Kannikekapitlet. 39-158. T. 6. 22-7. 38. 44-6. 48. 59-63. 81-2. 84-6. 100-1, 154-6. 174-7. 198-9. - Kap. Hus. 90-1. 100. T. 217. - Segl. 91-2.

Kantor i Kap. 112-23. T. 80-1. 112. - Residens. 91. 120.

Kantor, Lavrits. 123.

Karlebo Kirke. 110. T. 202-3. - Sogn. 165. 195. 200-1.

Karmeliterkollegium (Kloster). 127. 290-7. 338. T. 162-6.

S. Katrine Alter i Frue K. 61. 134. 147-8. 187-8. T. 143. 205. - Gilde. 257. 367-8. T. 151-2. 156-9. 163-4. - Kapel i Frue K. 161. 366.

Katrine (Karine) Jakob Lales. 18. - Wernersdatt 287. - Ulriks. 19.

Kattesundet. 172. 235. 312. T. 116.

Kelder, Mag. Kan. i Lund. 59. T. 85.

Kellesmed, Rasmus, Raadm. 227-8. T. 165. 198.

Kempe, Niels. T. 132. - Peder, Borgem. 312. T. 197.

Kepken Dan., kgl. Kansler, Kantor. 117-8.


228

Kirkholt i Karlebo S. 200.

Kirstine, Frue, i Vigsiø. T. 34. - Søfrens, Borgerske. 25. 256.

Kjeld, Kan., Sogneherre til S. Klemens K. 51. 237. - Nielsen (Sparre ell. Grim) D. R. Kansler. 174. - Olsen, Borger. 91.

Kjøbeløv Kirke. 273.

Kjødmanger Boder. 125. 166. 204. T. 181. - Gade. 263. T. 142. - Stræde. 173. 266.

Kjøge. 204. Graabrødre Kl. T. 131.

Kjøge, Hans, Præst 258. T. 182.

S. Klare Kloster. 287-90. T. 170.

Klareboderne. 288. 316.

Klavs Albretsen, Hr. 116. T. 46-7. - Bertelsen, Præst. 307-8. T. 103-4. 129-30. - Jensen, Vik. 196. - Lübertsen, Kantor. 36. 116. 129. 164. 245. 260. T. 27. 35. 47. - Mortensen, Præst. 66. - de Polonia, Dr. Dorotheas Livlæge. 310. T. 127.

S. Klemens Kirke. 3. 48. 234-8. T. 5. 27-8. 170. - Sogn. 16. 235. 238. T. 181. - Stræde. 180. 227. 235.

Klemens Absalonsen, Kan. 125-6. T. 16. - Awesson af Nykjøbing. 97. - Klemensen, Kan. i Rosk. 114-5. T. 37. - Olufsen, Official i Rosk. 51.

Klokker tagne fra Landsbykirkerne. 238. 245.

Klokkehøjen v. Nørreport. T. 38.

Klosterstræde. 134. 136. - Ny. 382.

Klovtofte, Højetostrup S. 183.

Klædeboderne. 97. T. 21-2.

Knardrup Kloster. 227. 375-6. T. 101. 215.

Kniphoff Valter. 262.

Knop Henrik. 164. 203. T. 19-20.

S. Knud, Hertug. 28. 34. - Alter i Frue K. 208. T. 192.

S. Knud Konges Fest. 34. - Alter i Frue K. 199. T. 193. - Gilde. 199. 368-9. T. 193.

Knud Andersen af Svanholm. T. 34-5. - Markussen, Hofkapellan. 272. - Matssøn, Borger. 132-3. 226. - Mikkelsen, Dekan i Kbh., siden Bisk. i Viborg. 55. 99-101. 118. 225-6. T. 45. 96. - Nielsen, Mag. 129. T. 40-1.

Knøppel. Hemming Pedersen. 332.

Kock, Hans. T. 132. - Magnus, Borger. 130. - Markord. T. 132. - Søren Olsen, Vik. 177-8. T. 183. 212. - Tyle, Borger. 265.

Kollegiatkirke. 11.

Kollekolle (Kaldecote) 11.

Kompagnistræde. 365.

Kor, dobbelt i Frue K. 382. - Kordrenge. 83. 196. - Korstyrer. 46. 112. - Korvikarier. 45. 83.

Korte, Hans, Borger. 137. 279. 363. T. 105-6. 124.

Krafse, Broder. 376. - Jakob, Kan. 128. - Lasse Pedersen, Borger. 130. - Peder, Borger. T. 24.

Krag (Kraag, Kraak, Krogh), Johannes, Bisk. i Rosk. 41. 298-9. 360-1. 374. - Johannes, Kan. i Rosk., Dek. i Kbh. 44. 48. 95. 169. T. 13. 17-8. - Johannes, Borger. T. 24. - Jonas, Hr. 127.

Krognos, Else Holgersd., Frue. 305.

Krummedige, Henrik, til Valden. 330. T. 174.

Kruse, Arild, Borgem. T. 30. 37. 44. 47. - Herman. 16. 18.

Kræmmer, Knud. 264.

Krøyer, Henrik, Vikar. 215.

v. der Kulen, Hannes. 203. T. 19-20.

Kvinderup. 30.

Kældebek, Nicol Jensen, D. R. Kansler (Justitiarius) T. 14.

Køg, Jep, Graabr. Kustos. T. 53-4.

Kølln. T. 18. - Univ. 137.

Kønicke Jepsen, Vik. i Kbh., Provst i Rosk. 192.


Lage Iversen, Vik. T. 52.

Lale, Jakob. 18. 215. - Peder Jakobsen, Pr. i Horeby paa Laal. 215.


229

Lambert Olufsen, Kan. i Rosk. 374.

Landskrone. 295. 313. 315. - Karmeliter Kloster. 128. 293. - Skole. 89. T. 171.

Lang, Jep, velb. Svend. 191. - Ødger. 17.

Lange, Dankort. 50. 242. - Gunde, til Holme. 168. - Niels til Kjærgaard. 168.

Langhe Anders, Kannik. 129.

Langhen Hartvig, Kan. 154.

Langebek J., Samlinger til V. Frue K.s Hist. 4-6. 11-13. 27. lod S. Nic. K.s Dokumenter afskrive. 255.

Langsyobjerg. 11.

Lasse Winners Stræde. 178. 225. 227. T. 165.

Lathbrostræde. 18. 128.

S. Laurentii Alter i Frue K. 95. 171. T. 204. 213. - Kapel smst. 162.

Lavrens (Laurentius, Lavrits, Lasse), Præst i Brønshøj. 89. T. 170. - Dek. 94. - Vikar i Nic. K. 263. - Andersen, Kan. 145. - Bertelsen, Dr. Christines Kap. 141. 271. - Boossen, Kan. 125-6. - Bundesen, Hr. T. 182. - Henriksen, Vik. i Frue K. 200. - Henriksen, Vik. i Nic. K. 259. T. 67. - Jensen, Raadm. T. 198. - Jensen, Præst, Vik. 193. - Johannis, Vik. T. 52. - Johannis, kgl. Kap. 273. - Knudsen, Præst. T. 73. - Mortensen, Vik., Hofkap. 172-3. 271. T. 120. 124. 126-9. - Olaui, Vik. T. 52. 53. - Olsen, Kan. i Rosk. T. 159-60. - Pedersen, Vik., Pr. i Taarnby. 80. 112. 202. 205-6. T. 171. - Pedersen, Hr. 311. T. 137. - Pedersen, Borgem. T. 108. - Pedersen, Mag., tydsk Pr. v. Petri K. 229. - Sunesen 11. - Svendsen, Karm. Munk. 295.

Laxmand, Johan, Ærkeb. i Lund. 213. T. 42-3. - Povl, Rigshofm. 15. 138. 160. 203-4. 256. 263. 281. T. 86-7. 104-6. - Povl til Sandolt. 265.

Legems, Kristi, Alter i Frue K. 207.

Leipzig Universitet. 132. 134.

Lekkende (Lechinge), bispelig Gaard v. Præstø. T. 160.

Leo X, Pave. 317. 347. T. 149.

Lille Herred i Sjæll. T. 134-5.

Linkjøping. 21. 115. T. 36.

Litle, Cecilie. 22. 84. 200. 277. 332. - Jon Jonsen. 200.

Ljung, And. Jensen, Lektor. 295.

Lodehat, Ped. Jensen, Bisk. i Rosk. 41. T. 23. 62(?).

S. Loyes se S. Eligius.

Luchbert, Vikar. 169. T. 18.

S. Lucius. 237. - Alter i Frue K. 160. 177-8. T. 182-4. 192. 204. 209. 212.

Lund, Kapitel. 37. 59. 103. 109. 122. 140. 144. 146. T. 85. 124. Graabr. Kl. 281. Ærkebisk. 58-60. 374. T. 27 (se forøvrigt under disses Navne).

Lundtofte (Lugnetofte) i Lyngby S. 30. 125. 142.

Lunge, Anders Jepsen t. Egede. 174. T. 32-5. - Awe. T. 34. - Jep i Stadager. T. 34. - Jesse. T. 34. - Olaf i Næsby. T. 34. - Peder, Kan. 127. - Tyge Vincenssen., Dekan. 105-6. 380.

Lybekkernes Angreb paa Kbh. 12-4.

Lyder Jensen, Kan. i Rosk. T. 117.

Lydeke Gervensen, Bager i Helsingør. 184.

Lyngby v. Kbh. 11. 39. 89. 98, 125. 127. T. 88.

Lyttekenborg, Tidekinus, Raadm. T. 16.

Læderstræde. 316. T. 55. 68.

Læstemager, Niels, Raadm. 257. - Thomas, Raadm. T. 167-9. 185. 198.

Løvekarret i Frue K. 26. 169.

Løwen, Universitetet. 122.

Laadbro. 19.


Mads se Mattis.

Magnus se Mogens.


230

Malmø. 184. 205. 225. 232. 272. 295. 300. 302. 346-7. 357. T. 40. - S. Peders K. 26. - Helligaandskl. 313-4. T. 128. 131.

Mansverus, Joh., Hofpræst. 272.

Manuale curatorum sec. usum eccl. Rosk. 35.

Mardh, Andreas, Kan. 130.

S. Margrete Alter i Frue K. 61. 157. 171-4. T. 114-26. 204. 213.

Margrete, Dronning. 22. 36. 373.

Maribo. 192. Kloster. 103. 189.

Jfr. Maria se Vor Frue.

Jfr. Marie Alter paa Gulvet standendes, se Compassionis Mariæ Alter.

S. Marie Magdelene Alter i Frue K. 202-3. 206. 264. T. 214.

S. Markus og Lukas Evang.s Alter i Frue K. 201. 367. T. 38-40. 154-6.

Markus Pedersen, Karmeliterm. 295.

Markvar, Vikar. 180. - Pedersen, Præst. 17. 127.

Marsilii Datter, Sidse. 242.

Marsvin, Jørgen. T. 120-1. 126.

Mattis (Matthias, Matts, Mads) Eriksen, Abbed i Aas. 146. - Jensen, Kan. 154. 232-3. - Jensen, ev. Prædik. 68. (70). 379. - Johannis, Præst. 53. Knudsen, Borger. T. 149. - Mattisen, Vik. i Kbh. og Pr. i Ballerup. 186. - Mikkelsen Sudere. 131-2. - Mortensen, Raadm. T. 84. - Nielsen paa Halsnæs. 127. - Olsen, Form. i S. Jørgens Hosp. 335. T. 81. - Pedersen, Kollegiat, Kannik. 68. 147-50. 170. 204. 232. T. 143. 159-60. 161. 172-3. 194. - Pedersen, Vik. 68. 184.

S. Mauricii Alter i Nic. K. 265.

v. Melen, Bernt. 349.

Meygenris, Thomas, Raadm. T. 185.

Meynstrup, Henr., Landsdom, i Sjæll. 57. 134. T. 85.

S. Mikkels (Michaels) Alter i Frue K. 55-60. 188-9. T. 77-9. 84-6. 205. 216. - Alter i Nic. K. 256. 263-4.

Mikkel (Michael), Kant. i Rosk 44. 48. - Guardian. 281. T. 53. - Præst i Gladsaxe. T. 181. - Bernhardi, Raadm. T. 104. - Mattsen, Kan., siden Munk. 132-3. 226. T. 180. 193.

Mindebog, V. Frue K.s. 10. 16-20.

Missale Hafnense. 31-3. 120.

S. Mogens Gaard. 208.

Mogens (Magnus, Magens), Ærkebisk. i Lund. 96. - Ingversen. 373. - Jakobsen, Vik. 175-6. T. 52. - Jensen, Raadm. T. 76. - Johannis, Vik. 188. T. 52. - Lauressen, Borgem. T. 149. - Matsen, Vik. 195. T. 213. - Nielsen, Prior Vic. 144. 165-6. 194. 206. 209-10. 216. T. 70-1. 209. - Povlsen, Karmelitermunk. 295-6.

Molnæ (Mollæ) Henrik, Raadm. T. 16.

Moltycke (Myltike, Møltike) Arvid t. Helsinge. T. 35. - Henneke. T. 7. - Peder. 183.

Morsing Christen Terkilds., Skolemest., Vik., siden Prof. 86. 90. 157. 173-4. T. 211-2.

Morten (Martinus) Jensen, Byfoged. T. 108. - Mogensen, Vik., 56-60. 188. 216. T. 78-9 - Nielsen, Borg. T. 47.

Mortimer, Valter, Notar, Kan. i Rosk. T. 144.

Mus. Anders, Bisk. i Oslo. 181. 206. 244. T. 138-40.

Møller, Hans 165. T. 192. - Jørgen. 260.

Møller i og ved Kbh. 21. 105. 115. 231. 235. 302. T. 37 (se Rosbæks M., Vandmøllen).

Mølletorp v. Lyngby. 98.

Møen. 306. 315-6.

Møenbo, Jens Mikk., Hofpræd. 274.- Niels, Karmelitermunk. 295.

Møntergade. 289-90.

Møntmesterens Gaard. 328. T. 74.

Mørkhøj, Gladsaxe S. 30. 156. 178-9. 380. T. 7. 10. 25. 29-32. 43-6.

Maan Peder. 16.


231

Nafne Jensen, Høvedsm. paa Kbh. Slot. 230.

Natsang. 26.

Neb, Erik og Peder af Fuglsang. 315.

Nibe og Voxlev. 109. 274.

S. Nicolai Kirke. 3. 48. 50. 52-3. 65. 70. 78. 114-6. 121. 239-66. T. 5. 59-61. 131. 138-9. 170. - Alter smst. 256-8. 368. T. 151-2. 156-9. 163-4. 167-9. - Kapel smst. 255-6. T. 46-7. - Gilde. 362.

Niels (Nicolaus, Nicles, Claus), Dekan. 94. - Andersen, Byfoged. T. 47. - Andersen, Pr. i Brøndby. (181). 190. - Andersen, Vik., Camerarius curie Rosk. 181. (190). 221. T. 93-5. - Andersen, Raadm. T. 133. - Christiernsen, Vik. 213-4. T. 42-3. - Eriksen, Hofkap. 271-2. - Everhardi, Kan. 126. - Henriksen (af Sandager). 102. T. 56. - Ipsen, Bisk. i Rosk. 10. 16. 96. 372. - Jensen, Bacc. art., Vik. 194. T. 166-7. - Jepsen, Pr. i Gladsaxe. 54. - Jepsen, Borgem. T. 47. - Jonsen, Kan. 125. - Jønesson, Borgem. T. 20. - Lagesen, Helligaandsbr. 318. - Lavrenssen, Kan. 125. - Lavrenssen, Vik. 256-7. T. 168-9. - Mathie, Kan. i Ribe. T. 59. - Olufsen, Kan. 129. 232. - Pedersen (Oldeniels), Væbner. 300-1. 333. T. 22-4. 81. - Pedersen, Vik. T. 52. - Pedersen, Kan. 142. T. 134. - Pedersen, Hofkap. 274. - Pedersen, Raadm. T. 83-4. - Sevrensen, Kan. 142. T. 180. 182. - Terkildsen, Kan. 146-7. 272. - Tordsen, Guardian i Helsingør. 141. - Tuchonis, Kan i Rosk. T. 17. - Ødgersen. 16.

S. Niniani Alter i Frue K. 206-7. 324. - Gilde. 206. 370. T. 210.

Nybagere Morten. 19. T. 15.

Nyborg. 144. 273.

Nyborg, Joh., Bisk. i Rosk. 43. 44. 95.

Nybølle (Nybola) i Smørum S. 19. 30. 117. 183.

Nygaard i Odsherred. 152.

Nykjøbing og Højby 148. 151. 170. T. 143.

Nymand, Hans, Mag. 194. T. 180. 182. - Klavs, Borgem. T. 69. 76. 83. 104.

Nymølle (Niumulne) v. Lyngby. 11. 98.

Næstved. 30. 31. 101. 119. 295.

Næninus, Theophilus, tydsk Skolemester. 229


Odde Hansen, Provst i Rosk. Kap. 307. T. 117.

Odense, Biskopper. 154. 161. 224-6. T. 28. 70. (se Beldenak). - Kanniker. 103. 141. 146. - S. Klare Kl. 288-9. - Provsti. 99-100. 109. 155.

Odsherred, Kannikepræbende. 48. 129.

Officialer, biskoppelige, i Rosk. Stift. 51. 56-8. 60. 96-7. 116. 119. 134. 135. 145. T. 82.

Oldefædres (Olderes) de 24, Alter i V. Frue K. 132. 185-7. T. 89-91. 205.

Oldeniels, se Niels Pedersen.

S. Oluf. 28. 244, 269. 280. 335. - Alter i V. Frue K. 55. 114. 119. 160. 178-80. T. 29-32. 44. 47-8. 80-1. 112. 205. 213.

Oluf (Olauus, Olef), Bisk. i Rosk. 17. 43. T. 6. - Adsersen, Borger. 265. 315. - Andersen, Kan. i Rosk. T. 172. - Andersen, Herredsfoged i Sokkelund H. T. 45. - Bjørnsson, Dekan. (94). 379. - Ebbesen, Slotsfoged. T. 10. - Henriksen (af Sandager). 101. - Holgersen, Forst. for S. Jørgens H. i Rosk. T. 135. - Jacobi, Vik. T. 52. - Jensen, Kant. 116-7. 245. 258. T. 46-7. - Jensen, Pr. i Brøndbyøstre og Vallensbæk. 190. - Johannis, Vik. 193. - Johannis de Balderunæ, Vik. T. 52. - Jonsen, Borger. 262-3. T. 67. -


232

     
Lavridsen, Graabr. Gustos. 281. - Mortensen, Bisk. i Rosk. 50. 89. 119. 131. 161. 202. 217-8. 225-6. 301. T. 56. 59-63. 70. 73. 77. 79-81. 88. 99. - Mortensen, Landsdommer i Jylland. T. 77. - Nielsen, Vik. 260-2. T. 144-7. 181. - Offesen, Kant. i Rosk. T. 213. - Pedersen, Vik. T. 52. - Stigsen, Ridder. T. 106. - Tulæsson, Byfoged. 20. T. 22.

Oom, Gert Henriksen, Kan. i Rosk. 20. 374. (T. 17).

v. Oost, Albert. 374.

Opstandelses, Herrens, Alter i Frue K. 192-3. 202. T. 130-1. 206. 213.

Orator. 261. T. 144-7.

Ordrup, Gjentofte S. 183. 381.

Orgemester, And. Andersen, Vik. 184. T. 98. 106.

Orm, Lavrens. T. 15.

Oslo, Biskopper. 144. 181. 206. 224. 233. 244. T. 138-40. - Kapitel. 98.

Oxe, Johannes, Ridder. T. 59. - Johan t. Torsø. 307. T. 69. 77. - Johan t. Nielstrup. T. 174. 180. - Torben, Slotsherre. 283. 343.


Palladius, Ped., Bisk. i Sjælland. 82. 112. 149-50. 167. 210-1. T. 214.

Paris. 120-1. - Universitet. 99. 105, 106.

Parvus, Petrus, Prof. 198. T. 212. - Vilhelm, Kant. 46. 112-3.

Parys, Anna. T. 193. - Bernt. T. 129.

Paschæ. Johannes, Gardian. 277. 280-1.

»Pauper Olauus«. 136-7.

S. Peders Alter i Højekor i Frue K. 61. 138-9. 148. 203-4. 380-1. T. 104-6. - Alter i Frue K. 203. - Alter i S. Peders K. 230-1. T. 71. - og S. Povls Alter i Helligg. K. 305. T. 68. 113. - Gilde. 362.

S. Peders Kirke. 3. 14. 48. 58. 104. 122. 129. 131-3. 141. 143. 148. 222-33. 289. T. 5. 71. 164-6. 212. - Præbende. 48. 231-2. - Sogn. 223. 228-9. 259.

Peder (Per, Pæther, Petrus) Præst i Lyngby ved Kbh. 89. T. 88. - Guardian. 280. - Prior i Vor Frue Kl. i Helsingør. T. 123. - Magister og Licentiat. T. 193. - Albretsen, Dr., Kannik, siden Raadm. 36. 84. 89. 134. 136-40. 197-9. 204. 261. 291-2. 335-8. 367. T. 73. 102. 105. 135. 141-3. 160-1. - Andersen, Byfoged. 16. - Andersen, Vik. 263-4. - Berildsen, Kan. 150-1. - Bosen, Borger. 133. - Christiernsen, Helligaandsbr. 307. T. 84. - Didriksen, Hofkap. 271. - Eskildsen. 19. 20. - Godesson. T. 10. - Hansen, Kan. 157. T. 212. - Hemmingsen, Prior Vic. i Rosk. 165. - Hemmingsen, Borger. 129. - Henriksen, Hr. 127. - Henriksen, Vik. v. Trefold. Alt. i Frue K. 88. 176. 216. T. 76-7. 101. - Henriksen, Vik. v. Senior. Alter i Frue K. 187. T. 209. - Henriksen, Kan. 130-1. - Ingvorsen, Borgem. 332. - Jensen, Abb. i Knardrup Kl. 227. - Jensen, Raadm. 313. - Jepsen, Vik. 192. T. 171. 180. - Johannis, Prior coll. Hafn. 297. - Jonsen, Vik. 265-6. - Jørgensen, Borgem. 230-1. 328. T. 197. - Kjeldsen, Graabroder. 281. - Laurentsen, Lektor. 295. - Mathæi, Kan. 126. - Michelsen, Raadm. T. 30. - Nicholai, Byfoged. T. 21. 24. - Nielsen, kgl. Skriver. 271-2. - Nielsen, Vik. 188. - Nielsen, Scolaris. 86. T. 72. - Nielsen, Kan. 144. 194. 381. T. 159. 169. 170. - Nielsen af Buddinge (Adelsm.) 178. T. 7. - Niklesson af Bakswerthæ. T. 10. - Olafsen, Ridder, af Karise. 240. 277. 331-2. - Olsen, Hr. 177. - Pedersen, Dr. th., Kan. 144. - Saxesen, Vik, i Haderslev. 147. - Sunesen, Bisk. i Rosk. 10-11. 39. (40.) 69. (217). 377.


233

     
(T. 62). - Truelsen, Høvedm. paa Gurre. T. 25-6. 46. - Villadsen, Slotsskr., Borgem. 111-2. 205. 285. T. 208.

»Peld at brede« for Alter. 260.

Per Brolæggers Stræde. 207. 312.

Per Jonsens Boder i S. Klem. Sogn. T. 181.

Pesthus. 342.

Pilegaard. 98.

Piligaardsstræde, Pilestr. 140. 241-2. 265. - lille P. 375.

Pippingh, Nicolaus, Kan. 42.

Planker, Bys 293.

Platz, Jens. T. 44-5. - Oluf, Borger. 179-80. T. 48.

Plog (Plow, Ploug), Peder, Prior i Helligaandskl. 301. 316. 319. 326. 328. 330. T. 136.

Podebusk, Cidtzele. 258. - Predbjørn. 119. 196. T. 174. - Sofie, Hr. Albert Ravenbergs. 155

Pors, Stig, Stiftslensm. i Lund. 185. T. 213.

Porse, Knud. 84. T. 8-9.

S. Povls Alter i Frue K. 61. 199-200. 204-5. 380-1. T. 40-1. - Alter i S. Ped. K. 231.

Povl Andersen, Kan. 141-2. 165. (T. 147). - Eliesen, Lektor. 74-6. 246. 248-53. 269. 294-6. 319-20. - Hansen. Borgem. 110. 245. T. 185. 198.

Pratensis, Filip, Kan. 146.

Pribæ, Johannes, Præst. 88.

Prison ved Graabrødre Kl. 286

Processioner. 36. T. 19. 151-2.

Procurator capituli canonicorum. 47. - fabricæ ecclesiæ d. Virg. 21. 46. 95. - capituli vicariorum. 215-6. T. 192-4. - cacaborum. 216. T. 180. - altarium. T. 192-3 - fratrum minorum. 279.

Prædikebog. 88. T. 77.

Prædikener i Frue K. i Middelald. 33. - i Reformationstiden. 66 325-6.

Prælaturer i Kap. 113-4. 136.

Præstedannelse. 83.

Præstø Kloster. 375. T. 131.

Psalterlæsning, stiftet af Erik af Pommern. 36-9. T. 35-6.

Pugestræde. 235.

Pynd, Oluf, Karmeliterm. 295.

»Pædagogium«, en Skole. 183-4. 198.

Paaske, Søren, Raadm. 233. 328. T. 185.

Paaskemad, Velsignelse deraf. 35.


Qwatz, Bertold, Raadm. T. 21. 24. 44.

Quitzov, Henning Jensen i Ingestofte. 102.


Raklinghuse, Henr., Raadm. T. 16.

Ramløse. 127.

Rantzov, Eggert, i Slangerup. T. 69. - Henrik. 345.

Rasmus, Hr., Kap. v. Frue K. e. Ref. 171. - Præst i Gladsaxe. T. 182. - Lavridsen, Prior i Præstø Kl. 375.

Ravensberg, Albert Jepsen. 155. T. 174. - Johan Jepsen, Bisk. i Rosk. 54. 61. 62. 122. 134. 181. 183. 197. 206. 379. T. 117. 138-40. - Mattis Eriksen af Tureby. 315.

Reberg, Peder, Kant. i Rosk. Kap. T. 117.

Rebinder Boder. 129. 235.

Reff. Hans, Bisk. i Oslo. 144. - Klavs, Borger. 144. - Povl, Kannik. 144-5.

Regenstein, Inger, Grevinde af. 276.

Regnichinus, Præst. 127. T. 193.

Reinhart, Martin, Prædik. 65. 246-7.

Reynikis, Claus, Hr. T. 53.

Religionsdisputats. 1530. 71. 149. 325-6. - 1543. 82. 90. 150. 152. 166. 187. 262.

Relikviefest i Frue K. 35. 202.

Relikvier, se Helgenlevninger.

Rende, Bys. 99. 120. 375. »Den R., som løber bag Biskopsgaarden«. 186.

Resurrectionis Alter, se Opstandelses A.

Ribe. 137. 139. 281. - Biskopper. 108. 161. 224. 268. T. 28. 70. - Dom-


234

     
kapitel. 103. 108. 141. 146. 147. 156-8. T. 59. - Helligaands Gaard. 108. - Stift (Ripensis ecclesia). 49. 89. 379. T. 38. 73. 170.

Riber, Niels, Vik., Pr. i Karlebo. T. 182. 203.

Ridesmaasvend, Jakob. 284.

Ringsted. T. 27.

S. Rochi Kap. i Frue K. 120. 162-3.

Rodiis, Hans, Kan. 124. 380.

Rodneby i Bleking 352. T. 71.

Rosbæk Mølle. 108-10. T. 191.

Rosenbom, Hans, Kan. 129-30.

Rosengaarden. 120. 199. 204. 227. 241. 309. 313. 315-6. 343. T. 180.

Rosenkrands, Erik Nielsen, Dekan. 23. 52. 56-7. 103-5. 167. 226. 232. T. 77. 82. 85-6. 100. 102. 105. 106. - Erik Ottesen. 305-6. T. 68-9. 84. 113-4. - Henrik Eriksen. T. 114. - Holger Eriksen. 309. - Jørgen Eriksen. T. 114. - Kirstine Eriksd. 313. 333. - Ludvig Nielsen. T. 69. - Oluf til Vallø. 143. - Otte Nielsen. 305. T. 68.

Roskilde. 152. 169-70. 255. 330-1. T. 17-9. - Domkapitel (Kanniker). 17. 20. 37-8. 40-1. 49-52. 61. 67. 95. 103. 106. 107. 111. 115-7. 119. 124. 135. 144-6. 152-3. 155. 192. 215. 272. 307. 330-1. 374. T. 13. 17. 61. 63. 77. 107. 117. 132. 134. 143-4. 159-60. 172. 194. 210. 213-4. - Domkirke (Altere). 11. 102. 142. 147. 151. 165. 195. 213. T. 56. 209. - S. Agnetes Kl. T. 131-2. - Duebrødre Hosp. T. 131. 214. - V. Frue Kl. 172. T 116. 131. - Graabrødre Kl. 276. 282. T. 53-4. 131. - S. Klare Kl. 226. T. 131. - Sortebrødre Kl. 375. T. 131. - S. Jørgens K T. 131. 135. - V. Frue Sogn. 210-1.

Rostok Universitet. 105.

Rud, Anne, Fru. 330. - Jørgen, Ridder. T. 27.

Rycke, Johannes, Kan. 42.

Rygen. 96-7.

v. d. Rynne, Sywort. 241. 258. T. 46. 55.

Rødh, Ørslev S. 194.

Rødovre, se Avorthe øfre.

Rølling, Herman. 364.

Rønnov, Joachim, Bisk. i Rosk. 31. 66-79. 90. 177. 192. 203. 228. 248. 253-4. 375. T. 197. - Klavs til Hvidkilde. 308. 329. - Korfits. T. 69. 77. - Markvard. 183.

Røttker, Bernt, Olderm. i tydsk Komp. 364.

Raadh, Henrik, Borger. T. 54.

Raadhuset i Kbh. 104. 127. 130. 196. T. 106-8. 214.

Raadhushaven, Ny. 235.

Raadhusstræde, 130. 132. Gamle R. 173. 184. 231.


Sacrista (v. Frue K.). 46. 200.

Sacristia Haffnensis, Sacristihuset i V. Frue K. 200. T. 41. 189.

Sadolin, Hans Jørgensen, Vik., Pr. i Thoreby. 189. T. 216. - Jørgen Jensen, Sgpr. v. Frue K. 149. 188-9. 326.

Salling Herred i Fyn. T. 22.

Saltboder. 196.

Salvators Kapel v. Frue K. 163.

Samsing, Movrits, Lektor. 295.

Sandagergaard i Fyn. 101-2

Sandby Kirke i Fyn. 273.

Saxen, Mogens, Borgem. 231.

Schioldius, Petrus, Notar. T. 59.

Schlecht, Tileman, Dr., Prof. 57. 89. T. 77. 85.

Scolastria. 84. T. 8.

S. Sebalds Alter i Frue K. 185. T. 205. 213.

S. Sebastiani Alter i Nic. K. 266.

Seniorum Alter, se Oldefædres Alter.

Seppel (Krone). 29. T. 141. 189.

Seritslev. 222. 373. Dige. 108. T. 191. Kongsgaard. 98.

S. Severini Alter i Nic. K. 266.


235

Severin (Seufren, Søren), Hansen, Vik. 185. - Jensen, Vik. T. 209. - Olsen, kgl. Kapellan. 274. - Olsen, Vik. i Rosk. T. 213. (se Kock).

Sigbrit, Moder. 84. 288. 316. 381.

Simon Laurenssen, Kan. 57. 58. 132. 134. 188. 266. T. 96. - Nielsen, Kan. 52. 141. - Pedersen, Dek. 99.

Sixtus IV., Pave. 58. 93. 303-5. 310. T. 108-9.

Sjæle Alter i Frue K. 184. T. 165. 170. 205. 382.

Sjælebad. 20. 378.

Sjælehus. 178. 276.

Sjælland, Christiern, kgl. Persefant. 368.

Skaldre, Jon, Ærkedegn i Lund. T. 124.

Skalkenæs paa Dragør. 18.

Skamby i Fyn. 273. Herred. T. 56.

Skanør. 13. 226. 307. T. 101.

Skara, Biskopper. 161. 225-6. T. 28. 70.

Skave, Johannes. T. 10. - Herluf. 307. -Niels, Bisk. i Rosk. 107. 119. 141. 181. 221. T. 93. 98-9.

Skeel, Per, Borger. 137.

Skelm Pedersen. 101. 140.

Skipmeier, Herm., Borgem. i Landskrone. 315.

Skodborg, Jørgen, Hr. 151.

Skolen. 24. 46. 82-7. 165. 193. 286. 379. T. 5. 8-9. 27. 72-4.

Skomageralter. 201. 367. T. 154-6.

Skomagerboder, T. (19). 181.

Skoning, Oluf, Vic., Skolem. 86. 193. T. 181. 209. 273.

Skotte, Peder, Dr. Prof. 52. 173. 231

Skotter i Kbh. i 16de Aarh. 206. 324. 370.

Skovgaard, Jep. T. 132.

Skovlunde, Ballerup S. 30. 127.

Skovshoved. Gjentofte S. 346.

Skriver, Anders. 101. - Esbern Jepsen, Borgem. 55-60. 119. 279. T. 78-9. 82-3. 85-6. 105. - Knud, Raadm. T 46. 122. - Oluf Jacobsen, Borgem. 183. 187. T. 185. 198. - Niels, Raadm. T. 90. 119.

Skrædderhuset. 207.

Skrædder, Oluf. T. 105. 124. - Per. 227.

Skulte, Anders, Raadm. T. 46.

Skytte, Joh., af Gøthersløff, Væbner. T. 27.

Slagelse. 312.

Slangerup. 124. 380. T. 10. 69. 71.

Slesvig Stift. 281. Biskop. 117. T. 28.

Slot, Kbhvns. 56. 302. 307. 341. 372. T. 6. 77. 187.

Slotsherrer (Fogder). 57. 97. 230. 283. 337. 347. 366. T. 10. 30. 54.

Slotskapel. 267-74. T. 152-4. Kapellaner. 271-4. efter Reform. 195.

Slotsskriver. 146. 169. 202. 285.

Smed, Jep, Borgem. i Nykjøbing i Sjælland. 170.

Smediegade. 16. 18. 125.

Smyth, Torkillus, Borger. T. 21.

Smyther Ditlev, Kantor. 31. 78. 80. 121-3. 180. 183. 227. 232. 380. T. 165. 200.

Smørum og Ledøje. 40. 54. 62. 150.

Snare, Erland Jonsen, Raadm. 182-3. T. 119.

Snaresgaard. 183.

Snostrup, Peder, Vik. T. 149. 170. 182.

Soderup. 198.

Sognealter i Frue K. 57. 134. 164. 217. 382.

Sokkelunds (Støffns, Stocchælundæ, Zokkelundz) Herred. T. 11. 31. 44-6.

Solbjerg. 235. 342. 373.

Sorø Kloster. 203. 374.

Sparre, Aage Jepsen, Ærkeb. i Lund. 352.

Speculum judiciale. 87.

Staghæ, Didrik, Vikar. 202.

Stemp, Jørgen, Borger 339. - Niels, Borgem. 108. 207.

Stenkedegn paa Slottet. 268.

Sten, Mogens, Karmeliterm. 295.


236

Stenløsemagle. 30.

Stenwek, Henneke. T. 15.

Stephanus de Luce, Kan. 130.

Sternberg, Valfartssted i Meklenborg. T. 131.

Storm, Papæ. 18.

Stralsund, 96-7. 362-3.

Strandbadstuen. Strandbadstuestræde. Strandstue Str. 91. 165. 262. 312. T. 96. 171.

Strandbakken. 1. T. 191.

Strandboderne. 174.

Strandhoved (Faxe S.). 302.

Strange Jønsson af Svauersleef. 124.

Strengnæs, Biskop. 224.

Strøby. 177-8. T. 171.

Strø lille. 179. T. 48. - S. magle. 30.

Studiestræde. 180. 228. T. 193 (se Raadhusstræde gl.).

Stygge, Ulrik, Biskop i Aarhus. 224. T. 38.

Succentor. 114. 180. T. 80-1. 213.

Sudereboder. 132. 201.

Sugge. Jep Olufsen. 189. T. 192. - Oluf. 99.

Svaning, Hans. 85.

Swart, Per, Kannik. 129.

Svave, Peter, til Gjorslev. 258.

Sven Dyækn. 16. - Mortensen, Cler. Rip., Notar. T. 73. - Pedersen, Kan. 129. - Pedersen, Gr. Christoffers Skriver. 177. - Østensøn, Præst i Lyngby. 127.

Svinninge i Odsherred. 129.

Sygher, Niels, Kan. 125.

»Sædevan«, et Stræde. 312.

Sæby i Sjæll. 54.

Sølvitsborg Kloster. 349.

Søren, se Severin.


Tavler i Kirkerne. 30. 336.

Tavsen, Hans, Præst. 67. 75-6. 78. 90. 149. 152. 247-55. 283.

Tegemad, Markvard. 102.

Terning, Jens, Kan. 157-8. 171. 176.

Tetz, Jens, Ærkedegn i Lund. 59. T. 85.

S. Theobalds Alter i Frue K. 97-8. 128. 199.

Thord, Kan. i Kbh., siden Ærkedegn i Rosk. 124.

Thoreby Kirke. 106. 146. 189. T. 216.

Thott, Filip Axelsen. 102. - Oluf Axelsen. 165.

Thrugillus, Hr. 127.

Thytæbærgh, Berthold. 178. T. 7. - Jakob. 178. T. 11-3. 15.

Tiende i Kbh. 7-9. 50-2.

Tikjøb Sogn. T. 131.

Tirsted Kirke (Laal.) 109.

Tjæreby v. Skjelskør. 295.

Tjæreby i Tersløv S. 307.

Toddæ, Lavrens, Borger. 171.

Toksvær Kirke. 95.

Toller, Per Persen, Præst. 89. 201-2. 205-6. T. 169-72. 192.

Torkildstrup Kirke. 273.

Torkild Povlsen, Prior i Helligaands Kl. i Malmø. T. 128.

Tornekrands, Henrik, Abbed i Sorø Kl. 203.

Toti, Rector Schol. 83.

Trapel (Traapiil), Nicol. Jønæssen. T. 10-11.

Trolle, Herluf. T. 212-4.

Trommeslager, Henr., Raadm. T. 185. 198.

Trondhjem. 145. - Ærkebisper. 107. 122. 117. 135. 283.

Truels Eriksen, Adelsm. 142. - Hemmingsen, Vikar. 207. - Olufsen, Kirkeværge ved S. Ped. K. 216.

Tryherred. 44. 152. 380.

Tucho, Tughe, se Tyge.

Tue (Tuvo), Dekan. 94. - Ærkeb. i Lund. 182. 224-5.

Tune, Kannike-Præb. 48. 129.

Tydske Kompagni. 284. 362-4. T. 185.

Tydskemannegade. 19. 126. 131-2. 171 362. T. 16. 39. 90.

Tyge Jensen, Kan. i Rosk. 215. T. 61. 63. - Matthisen, Vik. 53. 199. 368. T. 193.


237

Tørkø Kloster i Bleking. 349.

Taarnby paa Am. 39. 112. 206. T. 72-3. 115.


Uggeløse Kirke. 324. 379-80.

Ulf (Wulf), Borger. T. 7-8. - Anders, 203. 263-4. - Hans, Kan. i Haderslev. 147. T. 143.

Ulfstand, Holger, D. R. R., Lensmand paa Lagholm. 170. 203. T. 198-9. - Otte Holgersen. D. R. R. T. 174. - Trued Gregersen, D. R. R. T. 174.

Unger, Christine. 215- - Jens, Pr. i Ballerup. 86. 89. 230. T. 71-3. 88. - Peder, Raadm., Notar. 88-9. 259-60. - Peder, Pr. i Taarnby. 225. 259.

Universitetet før Ref. 23. 36. 52-7. 60-2. 67-8. 85-6. 102-4. 107. 119-22. 136-44. 147-8. 173-4. 188. 194. 197-8. 204. 229-30. 237. 243. 284-5. 290-7. 309-10. T. 73-4. 77. 126-8. 161. 171. 188. efter Ref. 81-2. 90. 112. 149-50. 152-3. 163. 327. 342. T. 210-11. 214. 217.

Universitetets Alter, se S. Peders A. i Højekor.

v. Unna, Gerhard. 169. T. 15. 18. - Gotfred, Borger. 169. T. 14-5. 17-8.

Urne, Johan, Høvedsm. paa Kbh. Slot. 238. - Knud, Dekan. 106-7. - Lage, Bisk. i Rosk. 25. 31. 34. 41. 62-4. 66. 106. 189. 283. 316. 381. T. 151. 155. 157. 172. 174-7.

»Uroen«. 187.

Upsala, Ærkebisk. 115. T. 28.

Utterslev paa Laal. 271.


Vadsby (Sengeløse S.). 124.

Wak, Frændæ. 241.

Valdby og V. østre. 235. Kannikepræb. 48.

Valdemar I. 1. 8. - Atterdag. 241. 282. T. 10. 13.

Valkendorf, Christoff., Rigshofm. 245. 297. 325. - Erik, Ærkebisk. i Trondhjem. 107. 122. 283. - Knud, Dek. 24-5. 64. 107. 184. 200. 245. T. (132). 154. 166. 174.

Vallensbæk. 184. 190. 376. T. 181.

Vallø. 143. T. 27.

Vammehaghen, Klavs, Kan. 130.

Vandløse, Kan.-Præb. 48.

Vandmøllen. T. 123.

Vandmøllestræde. 208. 227. 235. 315. T. 165.

Vangede (Wongwethe), Gjentofte S. 17. 198. T. 33.

Varde, S. Jeps K. 109.

Vartov Hosp. 299-300.

Vasa, Birgitte Christiernsd. 329. T. 87-8. - Emerense. 240.

Vassingerød, Kan.-Præb. 48. 195. 200-1.

Wat, Hans (Jonas, Johannes), Raadm. T. 21. 24. 33. 44. 46. 47. - Hannes. 17.

Wedekes, Katrine. 20. T. 21.

Wegge, Hans, Hofkap. 57. 170. 271. T. 130. 133.

Vejby Kirke. 156.

Vejerhuset. 178. 205. 315.

Vejle. 274.

Vestenskov, Svend, Kannik. 129. 380. T. 40-1. 53.

Vesteraas, Biskop. T. 28.

Vexiø Stift. 348. 354.

Viberg, se Sadolin.

Viborg, Biskopper. 101-2. 118. 224-5. T. 28. - Kapitel. 56-7. 103. 109. 155. T. 77.

Wider, Niels (ell. Jens), Borgem. 164-5. T. 21. 24.

Vigerslev, Hvidovre S. 235.

Vikariernes Kapitel v. Frue K. 133. 136-7. 212-21. T. 49-53. 61-3. 76-7. 88-9. 93-5. 183-4. 192-4. Altere. 163. - Kapitelshus. 215-6. T. 171. - Prior. 215-6. 218-9. - Statuter. 217-21. T. 94-5. 98-9.

S. Vilhelm Abbed. 28. 94. 280. - Alt. i Frue K. 206. T. 139-40. 16?

Villiadus, Kannik. 124.

Vincentius, Kan. 140. T. 102.


238

Wincke (Wynck, Wenck), Hans, Mester, Raadm., siden Byfoged. 109. 146. T. 129. 189-91. 198.

Vindinge i Sjæll. 30.

Vingaard, Hans, Bogtrykker. 286. 382.

Winnere, Lavrens ( Lasse) Nielsen , Raadm. 178-9. 276. T. 21-2. 25-6. 29-33. 43-6. - Mikkel, Lavr., Vik. 55. 179. 225. T. 30-1. 43-4. 48.

Winter, Konrad, Afladshandler. 131.

Viveke, Niels Overlænders. 231.

Witzendorp, Johannes. 119. 180.

Vixæbothæ. 225.

Wogn, Arvid (Arild), Raadm. T. 76. 83. 118. - Bernd, Borger. T. 54.

Vollerslev. 30.

Vommebadstuen (Wombe Stuæn). 91. 179-80. 227. T. 48. 64.

Vommestræde 235. 312.

Vordenberg, Fredrik, Væbner, til Egede. 213-4. T. 42-3.

Vorherres fem Vunders Alter i Frue K. 185. T. 147-8. 193. 205.

Vritsløse lille, Herstedvestre S. 183.

Wulff, se Ulf.

Wutzeke, Berthold, Kan. i Rosk., Offic. paa Rygen. 96.

Værebro. 44.

Værkmester, Isak Mattesen. T. 64. - Jes Pedersen. 160. T. 63.


Æbelholt Klost. 99. 133. 136. 138. 375.


Ødhæ Høyolth. 104.

Ølby, Højelse S. 302.

Ølmand, Lavr. Esbernsen, kgl. Skriver. 109.

Ølsemagle. 30. T. 23-4. 27.

Ølsted. 17. 43. T. 6. Kan.-Præb. 48.

Øresundstolden. 324.

Ørekrog (Krogen) Len. 154. T. 203.

Ørkenøerne, Biskop. T. 28.

Ørn, Hans, Raadm. i Slagelse. 132.

Østergade. 130. 242.

Østerport. 307.

Østregaard. 240. 373.


Aahus Hosp. 352-6.

Aagerup i Merløse H. 101.

Aalborg. 273. Helligaandskl. 329. T. 92.

Aalborg, Hans, Mag., Boghandl. 161. T. 217.

Aarhus, 144. 295. 296. Biskopper. 117. 161. 224-6. 268. T. 28. 38. 70. Kapitel. 18. 106-7. 146. T. 13-4.

Aartid (anniversarium). 20.

Aas Kloster. 146.

Aastrup paa Falster. 273.


__________


Indhold.

_____Side.

Indledning 1.
I. Vor Frue Kirke 7.

I.
Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen 7.

II.
Gudstjenesten i Vor Frue Kirke 33.

III.
Kjøbenhavns Kollegiatkapitels Historie 39.

IV.
Kapitlets Skole 82.

V.
Kapitlets (og Vikariernes) Bogsamling, Kapitelshuset, Kannikeresidenserne, Kapitlets Segl 87.

VI.
Dekanerne i Kapitlet 92.

VII.
Kantorerne i Kapitlet 112.

VIII.
Kannikerne i Kapitlet 123.

IX.
Vor Frue Kirkes Kapeller og Altere 158.

X.
Vikariernes Kapitel 212.
II. S. Peders Kirke 222.

I.
Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen 222.

II.
Gudstjeneste, Altere og Præster i S. Peders Kirke 229.
III. S. Klemens Kirke 234.
IV. S. Nikolai Kirke 239.

I.
Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen 239.

II.
Kapeller og Altere i S. Nicolai Kirke 255.
V. Slotskapellet 267.
VI. Klostere og Hospitaler 275.

I.
Graabrødre Kloster 276.

II.
S. Klare Kloster 287.
[239]


III.
Karmeliterkollegiet (Hvidekloster) 290.

IV.
Helligaands Hospital og Kloster 297.

V.
S. Jørgens Hospital 331.

VI.
S. Gertruds Hospital og Kapel 342.

VII.
S. Anne Hospital og Kapel 345.
VII. Gilder og religise Broderskaber 359.
VIII. Om fremmede kirkelige Personers og Stiftelsers Ejendomme i Kjøbenhavn i Middelalderen 371.

Tillæg og Rettelser 377.

__________
Tillæg af forhen utrykte Dokumenter og Aktstykker 1.

Navne- og Sagregister 219.

__________

[240]

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: tir dec 7 19:45:55 CET 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top