eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730)

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse VI

Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730)
    - titelark

Kbh., G. E. C. Gad, 1892

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Kjøbenhavns

Historie og Beskrivelse.

Af

Dr. O. Nielsen,

Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstuearkiv.

_____


Sjette Del.


____________________


Kjøbenhavn,

Forelagt af Universitetsboghandler G. E. C. Gads.

Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover).

1892.

[Værktitel]

[Tom side]


Kjøbenhavn

under

Kong Frederik den Fjerde

(1699-1730).


Af

Dr. O. Nielsen,

Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstuearkiv.


____________________


Kjøbenhavn,

Forelagt af Universitetsboghandler G. E. C. Gads.

Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover)

1892.

[Bindtitel]

[Tom side]


Indhold.

_____

Side

Første Bog. Sociale Tilstande.

I. Forfængelighed. Drikfældighed. Kivagtighed. Dueller. Slagsmaal mellem Husfæller. Ufordragelige Ægtefæller. En Skilsmissesag. Slaa Vand paa Folk. Kneppe paa Næsen. Niels Worm og Johan Ytrecht. Falsk Rygte. Skældsord. Uforsigtig Omtale af Kongen. Majestætsfornærmelse. Mag. Hans Trojel. Fornærmelser mod fornemme Folk. Raa Tone. Hvervning. Officerers Overgreb. Deserterede Soldater. Straffede Militære. Forskrivelser til Djævelen. Lakajers Uvorenhed. .......... 1
II. Tiggere. Bedragere. Den forvandlede Brudgom. Baron Cuphstein. Baronesse Kielmansegge. En Bortførelse. Usædelige Huse. Uægte Fødsel. Overtro. Gadespektakler. Værtshuse. Kokke. Vinhuse. Thehuse. Herbergerere. Paradis. Værtshuse. Kortspil. Billard. Kegler. Hazardspil. Forevisninger. Komediantspillere. Linedansere. Den stærke Mand. Marionetspillere. ........ 47
III. Holger Paulli. Jøderne. Jens Gedeløche. ..... 96
IV. Pietister. Erdtman Jensen. Adolf Dyrkop. Romersk Katholske. Balzar Martini de Garnisi. ....... 129

Anden Bog. Næringsveje.

I. Borgerskab. Handelsflaade. Fremmede Søfolk. Skibsfart paa Nordsøen. Handelskompagnier. De
[Indhold]

Side
fire Species. Børsen. Detailhandlere. Galanterikræmmere. Omløbere. Soldater- og Matroskoner. Militære Haandværkere. Hørkræmmere og Høkere. Hønsekræmmere. Fiskehandlere. Brændehandel. Torvehandel. Hosekræmmere. Glashandlere. Fremmede Købmænd. Delikatessehandlere. Assistenshus. Forsøg paa Handelens Ophjælpning. Guldhuset. Manufakturer. Tapet-, Guldlæder- og Plysfabrik. Sukkerraffinaderier. Forskellige industrielle Foretagender. Farveplantage. Guldtrækkere. Papirfabrik. Lakfabrik. Skatter. Tvangslaan. Ejendomsprisers Fald. ................... 155
II. Lavene. Svende. Zunft. Mesterstykke. Snedkere. Slagtere. Skrædere. Skomagere. Handskemagere. Hattemagere. Kandestøbere. Færgemænd. Bryggere. Vognmænd. Hyrekuske. Parykmagere. Blytækkere. Brændevinsbrændere. Urmagere. Pottemagere. . . 208
III. Læger. Salomon von Qvoten. Fremmede Læger. Badere. Kirurger. Barberere. Lægemidler. Jordemødre. Stadsmusikanten. Danselærere. Koncerter. Instrumentmagere. Fægtemestere. ......... 231

Tredie Bog. Kommunale Forhold.

I. Befæstningen. Vagthuse. Den ny Farimagsvej. Søbefæstning. Søernes Regulering. Voldgaden. Trompetergangen. Toldbodgade. Tømmerpladser. Amalienborg Plads. Ny Bygninger. Skilte. Raadhuset. Springvandet. Paatænkte Kaserner. St. Anne Kirkegaard. Udenfor Vesterport. Udenfor Nørreport. Udenfor Østerport. Qvarantænehus. Peblingebroen. Vejene udenfor Staden. Hyltebroen. Lejrsamlinger. Fællederne. Vangene. ....... 248
II. Politi- og Kommercekollegiet. Politimesteren. Klavs Rasch. Ole Rømer. J. B. Ernst. J. F. Ratechen. Hans Himmerich. Politibetjente. C. C. Nagel. Daniel Nielsen. Vægterne. Byfogden. Arresthuset. Straffe. .................... 282
III. Renovation. Urenlige Pladser. Svinehold. .... 325
IV. Brolægning. Daarligt Nivellement. Rendestene. Brandvæsen. Vandvæsen. Havnevæsen. Broerne. 357

Side
V. Fattigvæsen, Sjæleboder. Børnehuset. Pesthuset, Vartov. Budolphi Stiftelse. Enkekassen, Vajsenhuset. Hittebørn. Kathekisation. Skoleholdere. Fornemme Lærere. Privatskoler. Kirkeskoler. Navigationsskole. Ligvogne. Ligbæring. Selvmordere. ........................ 387
VI. Magistraten. Borgmestere. Raadmænd. De 32 Mænd. Kommunens økonomiske Forhold. Overformyndere. Fattigforstanderes Oldermænd. Tingmænd. Pengesedlernes Underskrift. Lotterikommission. Borgervæbning. ................ 418

Fjerde Bog. Historiske Begivenheder.

Belejringen 1700. Krigen 1709-20. Pesten 1711. Czar Peters Besøg 1716. Ildebranden 1728. En paatænkt Kjøbenhavns Historie. ........... 456

__________


[Tom side]


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn apr 3 18:27:05 CEST 2005
Publiceret: søn apr 3 18:26:12 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:
Sidens top