eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730)

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse VI

Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730)
    - register

Kbh., G. E. C. Gad, 1892

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

I produktion og mangler: indexering


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Register 1).

_____


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å


Abbestee, M. 171.

Adams Have 244, 269-70.

Adeler, Frue 19. F. C. 457.

Adolf Gregersen 81.

d'Agar 39.

Ahlefeldt, Karl 395. Laurvig 36.

Akademi, ridderligt 50.

Albrecht Tygesen 320-21.

Allardus, Lambertus 131.

Almissebreve, falske 59.

Alsing, Niels 386.

Amagerstræde 444.

Amagertorv 190.

Amalienborg 260, 356.

Amsterdam 97-98.

Anatomi 322.

Anchersen, Prof. 122, 473.

Anders Olsen 188.

Andreas Simonsen 57-58.

Angel, Student 75.

Anna Sofie, Dronning, 33, 34, 36, 37, 55.

Anne Hattemagers 62.

St. Anne Bro 259.

St. Anne Kirkegaard 250, 265-66, 332, 356.

Anthoni, Christian 409.

Apothekere 241-42.

Arf, Nikolaj Jansen 171, 461.

Arkelihuse 250.

Armeniske Købmænd 191.

Arnold, General 91, 296.

Arresthus 54, 315-22, 468.

Aspern, Josias 174.

Assistenshus 192.

Avlsgaard i Springgade 81-82 i Vestergade 82.


Badere 236-37.

Bagere 219-20. Svende 209.

Baker, Peter 174.

Bang, Henrik 300.

Bank 118, 193.

Baptiste, Jean 177.

Barberere 181-82.

Barckman, Niels 424.

Barfod, Marie 428. Kaptejn 482.

Bartholin, A. 426. H. 134, 135. Kaspar 443.

Bartholomæus Jakobsen 433.

Bassette Spil 95.

Bastian, Lærer 411.

Bauman, Herman 239.

Bay, Chr. Andersen 273.

Bech, Anders Lavridsen 433. Morten Bendixen 408.

__________

1) De S. 96-128 omtalte Jøder ere ikke opførte.

[489]

490

Bechman, Bartold 448. Johan Henrik 237.

Bechstedt, J. H. 243-45. Stadsmajor 245.

Becker, Gotfred 304, 437.

Bedemænd 416.

Befæstning 248-55.

Behm, Johan 406.

Belejring 1700 456-60.

Bentzon, Niels 457.

Berentz, Andreas 269, 274. Kristoffer 266.

Berg, Andreas 245-46. Erik Frandsen 268. Magnus 132.

Bergen, Gaard 80.

Bergen, Didrik v. 195.

Berlin, Gaard 80.

Berregaard, Chr. 284, 427.

Bestujeff, 114.

Betzer, Musiklærer 411.

Beutlere 216.

Bierlanter 87.

Bihl, Karl 85. Klavs 81, 251.

Billard 85.

Bille, Sten 454.

Billing, Justitsløjtnant 320.

Bing, Dr. 36.

Bion, Povl 80.

Birk, Lavrids 38.

Bjørn, A. 15-16.

Bjørnskov, Elisabeth 293.

Blach, Oluf 174.

Blasen 482.

Blegdammene 271, 479.

Blichfeldt, Chr. 121, 123.

Blytækkere 8, 229.

Bløcher, Jakob 7-8.

Blaagaard 270, 474.

Blaa Haand, Gaard 38, 374.

Blaataarn 315.

Boertman, Didrik 397, 446, 448.

Bogtrykkersvende 211-12.

Bohlman, Altman 77.

Bol, Andreas Frandsen 406.

Bolværk 383-85.

Bonfils, Antoine 197.

Bonsach, Jokum Severin 196.

Borgerskab 155-66.

Borgervæbning 453-55, 467, 471-73.

Borgmestere 426-30.

Borneman, Biskop 99, 101, 133, 136, 397, 403. Justitsraad 451.

Bornich, Løjtnant 87.

Borris, Jakob 450.

Botsach, Dr. 134, 135.

Boué, Pierre 80.

Bousse, Madam 412.

Boye, Frederik 90.

Bracht, Christian 132, 135, Kristoffer 131.

Braem, C. 270, 284.

Brandenborg, Ernst 277.

Branddirektører 366-67. Brandkasse 376. Brandvæsen 366-77. Brandvagt paa Raadhuset 454.

Brandt, P. H. 399.

Brantz, J. P. 428, 453.

Brede, Johan Samuel 246.

Brede Johansen 210.

Bremer, Mag. 58. Johan Frederik 58. Thomas 58.

Bremerschløssel, Gaard 59, 442-43, 444.

Bretzholtz, Herman Mortensen 409.

Brinchman, Dansemester 246.

Brinck, Iver, Mag. 148, 149, 150, 405.

Brockman, Kaptejn 41. Hans Enevoldsen 81.

Brolægning 357-59.

Brover, Marie 11-13.

Brug, Emanuel Christian 409.


491

Bruin, Clas 206.

Brun, Enevold 315. Jørgen 44. Kristoffer 73.

Brunsman, Mag. 101.

Bryggere 224-25. Lavshus 468.

Bryggervang 282.

Brügman, Alexander 56.

Brændehandel 189.

Brændevinsbrændere 229-30, 356.

Brøndstrædes Hospital 52, 390.

Brønsdorf, Erasmus 424.

Brønshøj 102.

Buch, Frands Henrik 414.

Buchholtz, Johan 416.

Buchwald, Klavs 267. Dr. 237, 238, 241.

Budolphi Stiftelse 400.

Bunneman, Chr. 85.

Burmester, Nikolaj 438, 448, 452. Assesor 440.

Busky, Løjtnant 55-56.

Busse, Karen 61.

Byfogden 314-15.

Büschel, G. H. 484.

Byssing, Borgmester 256, 428-29.

Bødkersvende 216.

Bøfke, Assessor 86.

Bøgvad, Nikolaj 437.

Bølch, Charlotte Sofie 441.

Bølge, Abraham 45-46.

Børn, ulydige 391.

Børnehuset 48, 49, 51, 52, 61, 64, 360, 389, 390-97.

Børnehusbro 382.

Børsen 176.

Bøtticher, Dr. 201.

Baadsmandskirkegaard, Baadsmandsskansen 197, 282, 466.


Cabot, Pierre 79, 81.

Cadot, Alexander 235.

Caminat, Alhed 129.

Cantor, Abraham 206.

Capion, Etienne 41, 78-79, 94.

Cassel, Ludvig Carl 287.

Charlotte Amalie, Enkedronning 464, 465.

Charlotte Amalie, Prinsesse 260.

Charlotte, Madam 55-56.

Charlottenborg 474.

Charlottenlund 478.

Chevalier, Sproglærer 402.

Choppie, Povl 78-79.

Christian den Femte, Gaard 262.

Christian Hansen 247. Nielsen 377. Simonsen 430. Sørensen 436, 445, 447. Tobiasen 137.

Christoffersen, Joh. Henrik 342-44.

Cicorius, Johan Frederik 80, 238.

Clare, Joh. Ludvig 448.

Cleve, Frederik 406.

Coba, Madam 191.

Colon, Henrik 206.

Conradi, Mag. 299.

Corbianus, Snedker 218.

Cormaillon, General 326, 464.

"Cornelius" Cornutus 212.

Cortou, David 81.

Crakowitz 304.

Creutzholer 231-32.

Cronius, Peder 164.

Cuphstein, Baron 58-59.

Cølln, Barber 4. Gaard 262.

Cølner, Joh. Arnold 447-48.


Daniel Nielsen 39, 302-03, 306-08.


492

Danneskjold-Laurvig 39, 110. -Samsø 270.

Dansemestere 245-46.

David Jensen 48.

David, Nathan 206.

Decker, D. C. 246.

Deichman, Biskop 35, 36.

Delling, Henrik 82.

Deni, Mathie 409.

Deyel, Søren 27, 28-29.

Didrik Nikolajsen 78.

Dolgorucki, Fyrste 474.

Dorn, Peter 454, 467.

Dragør 458.

Drevitz, Kaspar 231.

Drikfældighed 2, 3-4.

Drille 62-64.

Druer, de tre, Gaard 80.

Dueller 9.

Duque, Parykmager 72-73.

Dusehuset 85.

Dverig, S. F. 426.

Dyrkop, Adolf 140-48. Dr. 102, 119, 154, 409.

Dusard, Felix, 197, 275.

Dyssing, Cyriacus 245.

Daarekisten 397.


Eberhard, Kristoffer 129, 130, 131, 135, 136. Toldkæmmerer 257.

Eckenberg 94.

Eddikebryggeri 468.

Edelberg, A. M. 431. Jakob 387, 467.

Edinger, V. 171, 173, 174, 448, 475, 479.

Eggers, Povl 282.

Eiby, Kaspar 149.

Eichel, Johan 145, 242, 427, 452.

Eichsdorf, Major 255.

Ejendomsprisers Fald 207-08.

Eisenberg, F. 315.

Elers, J. B. 196.

Engelske Mademoiselle 409, 412.

Engelske Børs, Gaard 263.

Enghave 345, 346.

Enkekasse 400.

Enner, Erik Nielsen 405.

Erdtman Jensen 138-39.

Erik Nielsen i Arendal 19.

Erland Nielsen 4-5.

Ernst, J. B. 2, 9, 38, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 91, 114, 151, 199, 287, 288-90, 305, 306, 311, 373, 374, 375, 385, 395, 402, 426, 457-63. J. C. 351, 371, 393. Kirstine Sofie 59.

Esmark, Mads 81.

l'Espagne, Madam 72-73.

Exercerhus, borgerligt 441, 455, 468.


Faber, Jens 28-29.

Fabricius, Herman 44, 304.

Falk, Andreas 347. Rasmus 77.

Falk, forgyldte, Gaard, 263.

Falkenberg, Truels 7-8.

Falkonervejen 281.

Falsen, Enevold 439-40, 445, 446, 452, 453.

Farimagsveje 251-53.

Farveplantage 198.

Fasaner, de tre, Gaard 80.

Fattigvæsen 387-402. Fattigfogder 52-53, 417. Fattigforstandernes Oldermænd 449-50.

Favnsættere 189, 416-18, 506.

Felberedersvende 216.


493

Fichers, Hans Jørgen 87-88, 214-15.

Fiddelen 65, 506.

Filip Hansen 308.

Finche, Nikolaj 369.

Fire Species 174-76.

Fiskehandlere 188-89.

Fiskerhusene 273-74.

Fiuren, Hans 398.

Fjeldsted, M. A. 413, 436.

Fleischer, Filip 31-32, 33.

Fogh, L. N. 256, 430, 452.

Folkman, Johan 56.

Folman, J. K. 231.

Fordans 245.

Forevisninger 93.

Forgyldte Hjort, Gaard 262.

Forgyldte Tønde, Gaard, 262.

Forkering 87.

Forskrivelser til Djævelen 45-46.

Fortun, den røde, Gaard 262.

Fos, Peter 131.

Franci, Helene Marie 153.

Franck, Joh. Adrian 118. Oberst 355.

Franske Moder 2.

Frederik IV's Udenlandsrejse 31-32, Prins af Glyksborg 86-87.

Frederiksberg 468.

Frelsers Kirke 354, 360.

Fremmede, Tilsyn med 286-87.

Frenschen, P. F. 81.

Freudenreich, C. 118.

Friborg, P. 196.

Frich, Marie 411.

Friedenreich, C. D. 431.

Frislagtere 219-20

Fromholtz, Ernst 81.

Frue Latinskole 70.

Frøichen, Pantelaaner 25.

Fuchs, Gotfred 366, 371, 374.

Fuel, Normand 33.

Fussing, J. 484.

Fuglestangen 9, 280.

Fyhn, Marie Kristiane 436.

Fürst, Henrik 206.

Fyrværkeri 74.

Fægtemester 247, 468.

Fællederne 277-82.

Færgelav 224.

Fæstemænd 62.


Gabriel, Israel Magnus 444.

Gadefejning 333-34.

Gadefogder 350-51. Gadeinspektører 350-51.

Gadespektakler 67-74.

Galanterikræmmere 177.

Galge, muret 323.

Gammeltorv 190, 264-65.

Garnisi, B. M. 148-53. J. M. 149-53. M. E, 150, 151.

Garnisons Kirke 45-46, 261, 355-56. Kirkegaard 272-73.

Gebhart, Sebastian 405.

Gedeløcke, J. P. 120-27.

Geisler, Margrete 399.

Gelmuyden, Student 75.

Gelskirchen, Kathrine 191.

Gendern, Elisabeth 96.

Generalkommissariatet 261.

Getreuer, Zakarias 450.

Gied, P. C. 221-22.

Giedde, Admiral 224, 457.

Giedsted, N. P. 437.

Gierding, Herman 367, 371.

Glashandel 190-91.

Glyssing, J. O. 131, 132, 136-37.

Gløde, J. 6.

Godske, Johan 81.

Goer, F. A. 235.

Gol, P. 225.


494

Goldschmidt, Jost 206. Mejr 201, 206. Moses Mejr 206. Nathan 206.

Graabrødretorv 190.

Graahe, Jakob Sørensen 444.

Gram, Musiklærer 411.

Granada, Isak 206.

Gregorius Nielsen 447, 449.

Grosmand, K. F. 237.

Grot, Nicolaus 118.

Grove, Anders Christian 30, 302.

Grubbe, Marie 318.

Grundt, Georg 427.

Græspenge 443.

Grønland 9.

Grønlands Eck 250.

Grøper, Henrik 59.

Guineisk Handel 173.

Guldager, Hans 102.

Guldhuset 193-94.

Guldlæderfabrik 196.

Guldtrækkere 198.

Guterding, J. 7-8.

Gyldencrone, Baron 86, 282.

Gyldenlund 289.

Gyldenlund, Værtshus 43.

Gyldenløve, U. F. 367, U. C. 459, 464, 473.

Gyldenløves Bastion 249.

Gyldensteen, Greve 59, 220.

Gyrsting, Jørgen 357.

Gældsret 423.

Gæstgivergaarde 82-84.

Gæthuset 261.

Gaardes Navne 262-63.


Hagedorn, Anne Sofie 315.

Halle, Lærreds- 193.

Halland 162-63.

Halmtorv 288, 358.

Halunk 30.

Hamborg 213, 484. Gaarde 262, 263.

Hammer, Jørgen 137, Susanne 28-29.

Handel 171-92. Handelsflaade 166-70.

Handskemagere 222.

St. Hans Hospital 397.

Hans Carstensen 431. Mikkelsen 435. Olufsen 369.

Hansen, Ole, Etatsraad, 15, 17, 18, 20, 25, 457.

Harbo, Jens 465.

Harburg 212-13.

Harleqvin 95.

Hartmand, J. F. 25.

Hassing, J. N. 406.

Hattemagere 222-23. Svende 212-13.

Hatze, Jakob 131.

Havnevæsen 379-86.

Haxthausen, F. 38.

Hazardspil 90-92.

Heide, David v. d. 408.

Hein, Johan 80.

Heinman, Løjtnant 39.

Helligaands Kirke 354, 423-24.

Helmers Bolværk 249.

Helt, Etatsraad 33.

Hennetved 486.

Henrettelser 320.

Henrik Godsen 29.

Herfordt, Joh. 315.

Hergens, Ohm 77.

Hertel, G. E. 247.

Hess, Kirurg 54, 237, 241.

Hessenberg, J., 408. P. 447, 448.

Heus, Henrik 206.

Heusserich, Oberstløjtnant 276, 348. J. G. 483.

Hexeri 65-66.

Hichman, Chr. 403.

Hillebrand, T. 81.

Himmerich, Hans 62-64.


495

115, 123-27, 293-97, 353, 369-74, 429, 481.

Hittebørn 401-02.

Hjort, C. 451.

Hjulmandssvende 214-15.

Hodesant, Pierre 72-73.

Hoe, Jakob 467.

Hofman, Oberst 256-57.

Hohendorf, Oberst 458.

Holbergs Komedier 24-26, 40-41, 57-58, 73, 76, 79, 82-84, 85, 157, 203, 223-24, 239, 241, 305, 342, 408.

Holbæk, Gaard 267.

Holcks Bastion 248-49, 331.

Holm, Nikolaj 29.

Holman, J. V. 196. Oktavius 198.

Holmens Bro 380.

Holmens Kanal 356, 359.

Holmens Kirkegaard 271-72.

Holmsted, Frederik 195, 273.

Holst, P. 192.

Holstein, U. A. 119, 270.

Holtzman, Stykmester 267.

Horn, Jonas 43.

Horrebow, Prof. 85.

Hosekræmmere 190, 222.

Hovedvagt 261.

Hundsfot 30.

Huses Indretning 1-2.

Huusman, Johan 308, 311. Generalmajor 136.

Hververe 40-41, 84.

Hvide Drue, Gaard 262.

Hybken 88-89.

Hübner, Student 132.

Hylling, Vægterløjtnant 312.

Hyltebroen 278.

Hyrekuske 225-28.

Hæsekier, F. 365. H. A. 201, 446.

Høeberg, Jens 323.

Høg, Mogens 346.

Højbro 188, 383.

Højbrostræde 190, 364-66.

Højesteret 47, 261.

Høkere 185-87.

Hønsekræmmere 187.

Høpner, Bogtrykker 12, Sofie 13.

Hørkræmmere 185.

Høvisch, Bertel 80, 299.

Høyer, Henrik, 171, Herman 435, Johan Henrik 301.

Haagen, Hans 36.

Haarhue 228.


Ignatius, Garde 132.

Ildebrand 1728 480-86.

Inkvisitionskommission 454.

Instrumentmager 247.

Isak Thomesen 21.

Islandsk Handel 173.


Jacob, Bernt 244.

Jakob Arentsen 468. Hansen 86. Rustmester 271.

Jean Jean 191, 205.

Jens Jørgensen 467. Lassen 393, 438, 446. Nielsen 354. Olsen 433, 449-50.

Johan Arentzen 292-93, 298.

Jonas Jonassen 129.

Jordemødre 242, 400.

Jordskælv 467.

Jori, Anders 79.

Judicher, Admiral 57, 180, 204, 243, 254.

Juel, Hans Jensen 299. Jens 30-31. Niels, Baron 86-87.

Junge, P. 197.

Jæger, Kaspar 215.

Jøder 96-128, 230. Bryllup 244. Kirkegaard 106-07, 114, 125.


496

Jørgen Ejlersen 80.

St. Jørgens Sø 252, 253, 266.


Kadetter 70.

Kagstrygning 324.

Kalckreuter, Ritmester 375.

Kalkbrænderi 197.

Kalvebodstrands Uddybning 378.

Kanalernes Rensning 379-80.

Kancellibygning 261.

Kandestøbere 223-24, Svende 213-14.

Karl, Prins 270.

Karmark, Mikael 81, 90.

Karussel 267.

Kaserner, paatænkte 265, 360.

Kastellet 357. Kirke 261.

Kastrup 254, 458.

Kathekisation 403-05.

Katuntrykkeri 195, 273.

Keglespil 90.

Kellinghusen, Andreas 171, 192. Kort 449.

Kielmansegge, Baronesse 59.

Kirkeskoler 412-13.

Kivagtighed 4.

Kjøge, Jens 32-33.

Kiørning, Just 467.

Klavs Richersen 81.

Klein, Barbara Regine 273. Elisabeth Margrete 433.

Klenov, Oberst 250.

Klevenov, Didrik 192.

Klinge, Kaj 387, 393, 432.

Klog, Abraham Nielsen 413.

Klouman, P. 173.

Kløcher, Abraham 17, 37, 174, 175, 448, 451. Bertel 452.

Knapstedsgaard 43, 85.

Kneppe paa Næsen 26.

Knippelsbro 381-82.

Knud Bentsen 309, Tuesen 14.

Koch, Julius Christian 234.

Kokke 78-80.

Komedier 93-95.

Kommercekollegiet 283.

Koncerter 246.

Kongen af Sverig, Gaard 228.

Kongens Nytorv 184, 261, 358.

Koppeepidemi 473.

Kopulationspenge 443-44.

Kortgevær 67, 71.

Kortspil 77, 85-92.

Krabask 39.

Krabbe, Karen Elisabeth 26-27.

Krag, Svend 339-42.

Kragerø 19.

Krakovitz 86.

Krans, den forgyldte, Gaard 80, 262.

Kredit 76.

Kretschmer, B. G. 236-37.

Kreyer, Anna Augusta 440. Lorens 171.

Krieger, Overlandbygmester 275.

Kristianshavn 403. Apothek 242. Kanal 383-84. Kirkegaard 9. Skole 413. Torv 360. Vold 346, 347, 348.

Kristoffer Bentsen 198. Iversen 432.

Kroerske 76.

Krog, Niels Pedersen 197.

Krogk, Maler 38.

Krone, den danske, Gaard, 81, 262.

Krudttaarne 250, 465.

Krug, Arnt 416.

Kruse, Johan Georg 235.


497

Krøyer, Herman 235, 292, 315.

Kurrepind, Peder 244-45.

Kuur, Jens 132-33, 135, 387, 430-31.

Kvækere 129-39.

Kyblich, Bartholomæus 242.

Kyhn, Gotfred 451. Johan Henrik 80, 81, 255.

Købke, Levin 324.

Købmagergade 365. Lille 258.

Købmænd, fremmede 191.

Køge Kro, Gaard 262.

Køkkenkurve 248, 250, 345.

Kønig, Skomager 40.

Kønneman, H. H. 433, 440-41.

Kønrøgsfabrik 196.

Køtschau, F. E. 465.

Kaalund, Justitsraad 443.

Kaarder 2-3.

Kaas, Løjtnant 38.


La Croye, Jean Baptist 81.

Ladegaarden 267-68, 350, 468, 469.

Lafont 72. Jules 206.

Lakajer 46-47.

Lakfabrik 199.

Lambert, Dansemester 246.

Lamprecht 397.

Lampe, Fabrikant 206.

Langbøes, Jakob 239.

Lange, Jens Pedersen 448.

Langebro 382.

Lanter 87-88, 89.

Lapotteri, Løjtnant 74.

Larpent, Pierre 72-73. Stephan 72-73.

Lars Christensen 321.

Laurvigs Have 274.

Lavene 208-31.

Lavalese, Descorbiac 86, 430.

Lavrids Andersen 430.

Leers, Mathias 171.

Le Fevre 246.

Legan, Hans 275.

Lehn, Abraham 171.

Leipziger Messe, Gaarde 262.

Lejrsamlinger 277-80, 467, 469, 477.

Lelius, Justitsraad 242.

Lemcke, Frederik 90.

Lemmel, Mag. 132.

Lemmerman, J. B. 86.

Lemvig, Alexander 405. Caspar 406.

Lentes Have 274, 475.

Lerche, V. 397.

Le Suer, Dansemester 246.

Leslie, Kaptejn 408.

Leth, Abraham 84. Mikkel 234.

Levin, Abraham 206. Israel 59. Mejr 206.

Liebe, G. J. 152. J. M. 132.

Ligbæring 414-17. Liglav 416. Ligvogne 414.

Light, Henrik 132.

Lille Mølle 345.

Lima, Rachel 206.

Limkogeri 197.

Lindberg, Anders 426. Raad- stueskriver 43.

Linde, C. F. 376.

Lindeman, Steffen 171.

Linden, Gaard 263, 468.

Linderhof, Hans 79.

Linedansere 94.

Lintrup, Søren 35, 116. Kammerraad 193-94, 261.

Liphart Madsen 228.

Lodberg, Jakob 136-37, 143, 405.

Lohman, Kaptejn 86.

Lorens Rigelsen 194.

Lotteri 193, 452-53.


498

Loumand, Andreas 438.

Lous, Christian Karl 413. Lorens 170, 413.

Lund, Niels Termansen 400. Ole 80, 81, 302.

Lunov, Ove 212.

Luses Hul 249, 332.

Luvin, Frederik 78.

Luxus 2-3.

Lybæk 213, 470-71.

Lycke, Anders 86.

Lykkepotte 92.

Lyngby, P. C. 73.

Lyre, Anders 237-38.

Lysius, Carsten 437.

Lütkens, Dr. 132, 135.

Læger 231-42.

Lærredsfabrik 195.

Læssere 506.

Løgten 271.

Løvberg, Jakob 94, 450.

Løve, Mathias 23. Valentin 237.


Mads Christensen 171, 430, 486.

Mads Hund 31.

Magistraten 418-41.

Magnetisme 235.

Majestætsfornærmelse 31-37.

Maltøl 225.

Mangor, Elovius 432.

Manister 129.

Manniche, Chr. 85.

Manufakturer 193-99.

Margalita, Aron 127.

Marionetspillere 95, 244.

Marqui, 292.

Masius, H. G. 388.

Maskerader 95.

Matroser 68-69.

Maul, M. 473.

Mechlenborg, Ægidius 440.

Meinert, H. C. 239.

Melchior, Cornelius 268.

Melhus, Student 75.

Meller, Johannes 94, 164, 171, 280, 333, 387, 424-25, 453, 465, 473.

Mellinger, Frands 151.

Merviben 8, 18, 80.

Mesterstykker 217-18.

Meulengracht, Jørgen 430.

Meyer, Skolemester 122. Anders 423. Gert 164. Jakob 93, 210. Johan 41, 242. Josef 206. Kasten 71-72. Levin 413. S. G. 228.

Michelbecher, V. 173.

Mikkel Pedersen 80. Polak 42.

Militære 40-46, 68, 91-92, 179-84, 243, 388. Exekution 203. Børn 42, 50-51.

Moltke, Etatsraad 233-34.

Montaigu, Réné 246, 292, 296.

Monte Leone 59.

Morielli, Kristoffer 131.

Morten Movridsen 454, 467. Villumsen 327-29, 333, 343.

Moses, Mejr 196.

Moth, Lieutenant 152. Margrete 188.

Motzfeld, P. 430.

Motzmans Plads 474.

Mrockowski, Alexander 31.

Munch, Lavrids 457. Morten 36, 451. Utilie 367.

Munth, Jochim 409.

Musheim, Henrik Kristoffer 234.

Musik, 243-46, 291.

Mühlhausen, Frands 281-82, 353-54.

Münster, Carsten 416.


499

Møinichen, Christian 126, 246, 292, 296, 347, 370.

Müller, Løjtnant 86. Chr. Pedersen 333-34, 336-37. Fredrik 173. Henrik Christian 73, 87. Niels 171, 173. Oluf Anthoni 409-10. Søren Sørensen 317.

Mønstring 280-81.

Mørk, Bjørn 447. P. J. 76. Peder 272.


Nagel, C. C. 300-06.

Nagtergal, Johanne 406.

Nansen, Hans 3, 171, 279, 334, 424, 457.

Narding, Løjtnant 44.

Natmænd 351-52, 354.

Natterenovation 351-54.

Navigationsskole 413.

Neander, Barber 444.

Nellikestræde 258.

Nerger, Chr. 264.

Neve, J. 466.

Nidvers, 77, 87-88, 119.

Niels Enevoldsen 368, 456. Hansen, Præst 32. Henriksen 438-39, 448, 453. Jakobsen 369. Sindelsen 81. Svendsen 227. Terkelsen 445.

Nieman, Student 132. Løjtnant 86. Zakarias 196.

Nikolaj Nissen 81.

Nitsche, Andreas 376-77.

Nivellement 458-61.

Noach, J. V. 5-6.

Nold, C. 36.

Nordrup, Hans 138.

Numsen, Kaptejn 40.

Nyboder 67.

Nybørs 385.

Nyrnbergere 191.

Nytorv 190.

Næder, J. G. 197.

Nørch, Anna 434.

Nørre Konsumtionskontor 268.

Nørreport, udenfor 367-71.


Ochsen, Joh. 387.

Ogelby, Peder 434.

Oldenborgske Vaaben, Gaard 263.

Olderland, Jørgen 81.

Olivarius, Holger 132, 135.

Omløben 177-78.

Operahus 261.

Operatører 231-32.

Oranienbaum, Hus 28.

Orsløff, P. M. 387.

Ostindisk Handel 174.

Overformyndere 444-49.

Overtro 65-66.


Papirfabrik 199.

Papister 148-54.

Paradis, Nørre 41, 84. Vester 82-84.

Paris, Gaard 262.

Parykmagere 228-29.

Passedix 88.

Patrouillen 14.

Pau, Antoine 206, 393.

Paulli, Daniel 96, 134-35, 176. Holger 96-102. Simon 96, 100.

Pavie 72.

Peblingesøen 276.

Peche, Etienne 79.

Pechel, Apotheker 315.

Peder Clausen 132. Mathisen 450. Olsen 80. Svendsen 81. Tuesen 256. Tønnesen 398-99. Uldenvæver 131.

Pelli, Dominiqve 250. Mark Antoni 278-79.


500

Pelsnere 222.

Pelt, Abraham 409-10. H. P. 196.

Pengesedler 67, 449-52.

Pentz, Stiftamtmand 296.

Persiske Købmænd 191.

Pesten 67, 468-71.

Pesthuset 14, 47, 49, 51, 396-99.

Peter den Store 274, 473-80.

Peter Petersen 482.

Petri, Daniel 195.

Pheiffer, Johan 237.

Phelii, Aron 81.

Philibert, Daniel 411.

Pietister 129-38.

Pilloy, Dansemester 246.

Pinto, Ernst Christian 127.

Pistorius, Johan 45.

Platen, v., Gen. Krigskommissær 42.

Plegel, Ernst 39.

Plenge, J. V. 223, 307.

Plessen, Gehejmeraad 136.

Plitzkov, Missionær 132.

Plocbaum, Jørgen 81.

Plysfabrik 196.

Pohlman, Gert 412, 467.

Politi 282-313. Politiret 282-83. Politi- og Kommercekollegium 283-84. Politimestere 284-96, Politibetjente 297-308.

Polsk Ædelmand 30-31.

Pommeranstræ, det kronede, Gaard 191.

Pontoppidan, E. 487.

Pop, Bente 11.

Porcellænsfabrik 197.

Portechaiser 228.

Posthus, norsk 73.

Pottemagere 231.

Povl Hansen 223.

Poulsen, Schoutbynacht 36. Espen 425.

Poumeau, Pierre 78-79, 257.

Preisler, Daniel 366, 370.

Prinsen paa Vestergade 80, 263.

Prinsensbro 381.

Priveter, offentlige 351.

Processer 3.

Præsidenter 424-26.

Prøvesten 254-55.

Pudderfabrik 197.

Pæretræet, Gaard 263.


Qvarantainehus 94, 276, 471.

Quer, Henrik de 98.

Qvintus 466.

Qvoten, Salomon v. 232-35, 506.


Racko, Nikolaj 78.

Raff, Anthoni 440.

Rafn, Jens Jensen 267.

Rakkerkulen 462.

Ramshart, M. P. 393, 433, 453, 467, 473. Peter 429.

Ramus, Professor 85, 255, 387, 439. J. D. 138.

Rasch, C. 211, 287-88, 334, 361, 367, 371, 426, 457.

Rasmus Holdersen 267.

Randers 232. Handsker 190, 222.

Rantzau, C. 488.

Rasphus 50, 51, 54, 392.

Ratheken, J. F. 86, 114, 117, 131-32, 183, 290-92, 299, 307-08, 373, 428.

Ravnsborg 9, 86, 269-70, 345, 466. Lille 270.

Reersløf, C. 247.

Regensen 70, 415.

Reich, David 408.


501

Reiser, Frederik 298.

Reitzer, C. 487-88.

Rendestene 361-66.

Renovation 325-57.

Renske, Hans Henrik 250.

Rentekammerdrenge 47.

Retz, Peter 191.

Reventlov, Oberst 182. Storkansler 367, 464.

Rhode, Amtsforvalter 120.

Riber, Jens Pedersen 430.

Richebourg, Louis de 409.

Richter, Henrik 326-27.

Riegels, Margrete 435.

Riesenhof, Johan 382.

Riga, Gaard 80.

Riis, Løjtnant 374.

Robinus, Jacobus 263.

Roch, Kaptejn 16.

Rodemestere 42, 204.

Romer, Gregers 309, 366.

Ronberg, Knud 74.

Rosborg, Hans, 399.

Rose, Karl 43.

Rosen, Have 275.

Rosenberg, Anders 411. Casper 435-36, 453.

Rosenborggade 359.

Rosencreutz, Hans 457.

Rosenengen 274-75.

Rosenkilde, Hans 36.

Rosenschild, J. H. 99.

Rostgaard, Frederik 34, 273. Jens 431-32, 487.

Ruhman, Søren 33.

Rundetaarn 476.

Russerne 1716 289-90.

Rüdiger, G. A. 7-8, 30-31, 229.

Ryssel, Assessor 34-37.

Røde Bro 383.

Røde Gaard 263.

Røde Løve, Gaard 262.

Rømer, O. 48-51, 54, 178, 288, 297, 316, 369, 373, 377, 397, 426.

Raa, O. 405.

Raadhuset 263-64, 485.

Raadstuevagt 44.

Raadmænd 430-41.


Salcho, Jakob 406.

Salomon, Skildrer 132.

Samsø, Movrids Jørgensen 129-38.

Sandkister 385.

Satisfaktionspenge 172-73.

Saur, Thomas 198, 448, 452.

Sayaux, Jakob 81.

Schack, Hans 456, 457, 464.

Schaffenberg, Chr. 60.

Scharpeta, A. V. 94.

Scheel, General 251, 252, 255.

Schelderup, Student 75.

Schindel, Admiral 284.

Schiøtt, Baltzer 449.

Scholten, General 255.

Schrader, Præsident 35, 425-26.

Schreiber, M. 119.

Schrøder, Konsumtionsbetjent 302. Madam 10-11. G. V. 132.

Schup, Chr. 436-37, 448.

Schæbel, Hans 264.

Schøller, Kristoffer 36. Etatsraad 257.

Schønfeldt, Kommandant 69, 204, 473. Peter 223.

Seckman, Justitsraad 462.

Selman, Jørgen 60.

Selvmordere 416.

Senkelmager 221.

Sevel, Søren 116.

Severin, Jakob 174.

Sidelman, Hans 424.

Sidenborg, Jakob 67, 427.

Sidler, Klavs 357.


502

Silche, Johan 405.

Silkevævere 192.

Simonsen, J. S. 246.

Sjettepenge 443-44.

Sjæleboderne 389-90, 485.

Skafot 323-24.

Skatter 200-04.

Skibet paa Vestergade 80, 262, i Larsbjørnstræde 262.

Skilsmisser 13-14.

Skilte 261-62.

Skinkel, Viceadmiral 459.

Skoler 405-13, franske 55.

Skomagere 182-83, 209, 321-22. Drenge 70-71. Lavshus 468.

Skorstensfejere 31, 376-77.

Skriftstøberi 197.

Skrædere 181, 220-21. Svende 208-09. Lavshus 468.

Skældsord 30-31.

Skælm 30.

Skæppespil 91.

Skaaninger 163.

Slagterboder 219.

Slagtere 60, 219-20.

Slange, Niels 262, 443.

Slocbaum, 81.

Sloot, van der 191.

Slottet 261. Drabantsal 46-47.

Slytter, Kasper 188.

Smede 224, 416. Svende 209.

Smit, Gustavus 225. J. V. 197, 273.

Smædeskrifter 289.

Snedkere 209, 218, 417. Svende 210-11.

Sneedorf, Hans 131, 137.

Snorre, Gaard paa Kristianshavn 263.

Snustobak 198.

Sohl, Chr. 301. Johan 36, 452. Jørgen 283.

Solberg, H. J. 174, 175, 448.

Soldater se Militære.

Solgaard, Gundel 14-26.

Solitude 270.

Sommer, Mathias 57.

Sortedamssø 255.

Span, Admiralinde 43.

Span, Admiral, Værtshus 32.

Spansk Kappe 324.

Sparre, Svend 430.

Spech, Chr. 4-5, 41.

Speier, J. M. 198, 206.

Sperling, O. 488.

Spindehuset 63, 392-93.

Sponneck, Kommandant 86, 178, 184, 256, 268, 270, 272, 275, 294, 320, 344, 348, 349, 352, 377, 481.

Springgade 360-61.

Springvandet paa Gammeltorv 264.

Sprøjtehus 376.

Sprøjter, Forpagter 219-20.

Spaadomme 66-67.

Stadshauptmand 453.

Stadskok 78.

Stadsmusikant 243-46.

Stahlback, Henrik 378.

Stege 233.

Sternberg, Rasmus 174.

Sternhagen, Regine Helene 406.

Stiefken, Lyder 171.

Stivelsefabrik 197.

Stjerne, forgyldt, Gaard 262.

Stokhuset 249, 266.

Stolemagere 218.

Stolpe, Nikolaj 39.

Storken, Gaard 262.

Stormberg, J. C. 382, 383.

Stormbro 381.

Straffe 322-25.


503

Stralsund, Gaard 262.

Strandinger, Otto 129, 130, 131.

Strandstræde, Store 355.

Strasborg, Gaard 263.

Stratenrøveri 69-70.

Struck, Peter 416.

Stub, Peder 406.

Stubbe, Jacob 195.

Stubbemølle 393.

Studenter 74, 466, 467, 471, 472-73. Ligbæring 414-15.

Stuve, Bertel 7-9, 306. Hans 370, 434-35, 451, 452, 453.

Styrvolt 77.

Stænkeskæppe 225.

Stærke Mand 94.

Stærke Mands Have 269.

Støcken, Kommandant 35. Admiral 457.

Succov 18, 19.

Sukkerraffinaderi 196.

Svane, Peder 129-38.

Svend Svendsen 196.

Svenske Fanger 318.

Svinehold 356.

Sværdfegere 217.

Syvstjernen, Værtshus 85.

Sæbesyderi 199.

Søernes Rensning 255, 377-78.

Sølvgade 360.

Søren Jensen 81. Nielsen 81.


Tanche, Jakob 322-23.

Tapetfabrik 196.

Tarkel, Major 255.

Tarv, Else 433.

Tatere 66, 317.

Teglbrænderi 197.

Tempelman, Lene 14-15, 17, 18.

Temple, Randi 21.

Tham, Løjtnant 6.

Theskænkere 80-81.

Thestrup, Frands 412.

Thile, Major, 255.

Thilou, Bogtrykker 11-13.

Thomas Carstensen 411.

Thormøhlen, Jørgen 171.

Thorstraten, Madam 10.

Thottske Palais 474.

Thurn, Baron 484.

Tideman, Lars 82.

Tiendepenge 443-44.

Tiggere 47-55.

Tingmænd 450.

Tjenestepiger 176, 177.

Tobaksdaasen, Hus 250.

Toldboden 344-45, 346, 349, 350, 352.

Toldbodgade 258.

Toldbodvejen 331-32, 359, 360.

Toll, Løjtnant 86.

To og tredive Mænd 441-42, 465.

Tommerup, Knud 45-46, 405, 414, 470.

Torm, Erik 297.

Torvehandel 190.

Torvemestere 300-08.

Toyon, Matthieu 79-80.

Tranbroen 297.

Tranemose, Løjtnant 36.

Treffort, Guldsmed 74.

Tre Hjorter 83.

Tre Kroner 57, 254-55.

Trojel, Frands 284. Hans 34-37, 413.

Trompetergangen 257, paa Slotsholmen 362-64.

Trællov, Adam 269.

Tueborg 42, 74, 275.

Tvangslaan 205-06.

Tychonius, C. L. 102.


504

Tyrekamp 87.

Tømmerpladser 259-60, 332, 334, 340.

Tømrere 218. Lavshus 468.

Tønsberg, Allert 172.

Taae, Kaptejn 79.

Taarnvægtere 313-14.


Udenværker 251-53.

Ulrik, Adolf 78. Daniel 406.

Ulsøe, Johan 323.

Unger, Birgitte Marie 408. P. C. 31-32.

Unna, Josef Filip 196.

Urmagere 230.

Ursin, David 411. Hans 234.

Utugtshuse 60-64.

Uægte Fødsel 64-65.

Uærlige 417.


Wagner, Dr. 145.

Vagthuse 249-50.

Vajsenhus 261, 400-02.

Valbyerne 187.

Waleur, Herman 132, 379, 425. Johannes 441.

Waltersdorph, Ritmester 42.

Walther 116.

Vand, at slaa paa Folk 24-26.

Wandal, Hans 135.

Vandkunsten 190.

Vandvæsen 377-78.

Vartov 354-55, 399-400. Gamle 399-400. Lille 390.

Vartov Kilde 49.

Wedel, Johan 80.

Wedel Jarlsberg 294.

Vederking, Lavrids 13, 411.

Weghorst, Andreas 29.

Wegner, Johan Gotfred 197.

Weideman, E. 467.

Veje 277-78.

Vejerhuset 190.

Vejrmøller 231.

Weisman, Ditlev 77.

Wello, Peter 268, 384.

Veltkuglen, Gaard 263.

Wendel, Karl Leanhard 10-11.

Venetiansk Tandlæge 232.

Werner, Anton 193. Chr. 206.

Verner Boyesen 239-41.

Wernicke, Bent 408.

Vesterport, udenfor 267.

Vestervoldgade 256-57.

Westman, Lavrids 6.

Vester Hospital 390.

Vestertorv 360.

Vestervold 359.

Vestindisk Handel 173.

Weyse, Daniel 196, 284.

Whitte, Hans 410.

Vibe, Gehejmeraad 33.

Vibenshus 228, 254, 275. Lille 275.

Viborg Handsker 222.

Viborg, Løjtnant 42.

Wiel, Kathrine 435.

Viereg, Kaptejn 41, 46-47.

Vilde, Reimert 467.

Vildman, forgyldt, Gaard 80.

Willatz, Admiral 292.

Wind, Holger 41. V. K. 269.

Windekilde, Knud 437.

Windeløv, Andreas 230. Prokurator 23.

Wineke, Møntmester 132.

Winsløw, L. 101.

Wirth, Tobias 240.

Witenau, Schach von 204.

With, J. N. 230.

Wittrog, Ludvig 194.

Vitus Bering Mathisen 448, 453.

Wivet, N. 418, 427-28.


505

Wodrof, G. J. 197-98.

Wodrofsgaard 198, 268, 469.

Vognmænd 225-28.

Vogt, Johan 78. Kristoffer 206.

Volandt, J. P. 197.

Voldene 250.

Volkman, Elisabeth 55. Johan 81.

Woller, Jakob Petersen 370.

Worm, C. Biskop 70, 143, 149, 387, 404, 412. Mikael 429-30. Niels 17-27. P. 325.

Voskamp, Justitsraad 400.

Voss, Peter 81.

Wroe, Nikolaj 174, 222, 393, 434.

Wulf, Gregorius 194, 198, 266, 424. Hans 405, 406. Jakob 424.

Würger, Joakim 98-99, 171.

Vægtere 68-69, 92-93, 308-14.

Værtshuse, 74-87.


Ytrecht, Johan 17, 18, 20, 27.


Zepelin, Major 255.

Ziegenbalch, Missionær 132.

Ziegler, Johan Georg 59.

Zunft 210-15.

Zøllner, Arnold Didrik 196.


Ærebo, Rasmus 109, 359.


Ørtz, Løjtnant 124-25.

Øster Konsumtionsbod 273.

Østerport, udenfor 273-76.

Østers 188-89.

Øtken, Major 376.


Aarhus Handsker 222.


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: fre apr 15 13:59:35 CEST 2005
Publiceret: fre apr 15 13:59:33 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:
Sidens top