eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse V

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699
    - indholdsfortegnelse

Kbh., G. E. C. Gad, 1889

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


Indholdsoversigt
Indholdsfortegnelse del I . II . III . IV . V . VI

Indholdsfortegnelse del V

(Tilpasset webudgaven.)

__________


Titelark
Første Bog. Stadens Ydre Udseende.
I. Befæstningen. De ny Voldarbejder 1667 og følgende Aar. Vesterport. Nørreport. Østerport. Qvintus og Nyholm. Bastionernes Navne. Portenes Lukning. Demarkationslinie. Kastellets Anlæg.1
II. Havnens elendige Tilstand. Kanalernes Udgravning. Nyhavn. Bolværk. Broerne. Inddæmninger paa Kristianshavn.15
III. Stadens Udvidelse. Ny Kjøbenhavn. De store Grunde der. Amalienborg. Frederiksholm. Nybrogade. Frederiksborggade. Nygade. Voldgaderne. Slotsholmen. Kristianshavn.30
IV. Gadernes Urenlighed og Midler derimod. Brolægningen. Rendestenene. Forordninger til Fremkaldelse af anseligere Bygninger. Husenes Ydre førend den Tid. Særlige Begunstigelser for ny Huse. Gadeløgter.62
Anden Bog. Stadens Næringskilder
I. Privilegierne. Fri Rigsstad og fri Rigens Stand. Frihed over adeligt Jordegods. Indkvarteringsfrihed. Skattefrihed. Stabelret. Bistrup Gods.101
II. Handel. Handelskompagnier. Handelsflaade. Skibsbyggeri. Økonomisk Tilbagegang. Torvehandel.124
III. Industri. Børnehuset. Manufakturer. Silkevarer. Sæbesyderi. Tobakspinderi. Farverier. Stivelseværk. Limsyderi. Hestemøller. Teglværk. Bryggere. Brændevinsbrændere. Haandværkere.155
Tredie Bog. Levevis og Tænkemaade
I. Husenes Indre. Klædedragt. Levemaade. Tjenestefolk. Indskrænkning i Overdaadigheden ved Familiefester.187
II. Drikfældighed. Slagsmaal. Overfald. Galger og andre Straffe. Gadeoptøjer. Tiggeri. Usædelighed. Overtro.215
III. Forandring i de gamle Lavssædvaner. Misfornøjelse med Regeringen. Smædeskrifter.271
IV. Forlystelser. Skuespil. Kongehusets og fornemme Folks offentlige Fester. Tombolaer. Kortspil. The-, Kaffe- og Chokoladehuse. Værtshuse. Vinhuse. Boldhuset. Skydebaner. Fægtning. Dans. Aarets Fester. Dyrehaven.300
V. Religiøse Forhold. Fremmede Religionsbekendere.338
VI. Mærkelige Begivenheder.358
Fjerde Bog. Kommunen
I. Magistraten. De to og Tredive Mænd.400
II. Borgervæbning. Vægtere. Brandvæsen. Brandforsikring. Politi. Byfogden. Retter. Vandvæsen. Fattigvæsen. Skoler. Læger. Maal og Vægt.458
III. Kommunens økonomiske Forhold. Kæmnerregnskabet. Kæmneren. Raadstueskriveren. Udenbys Jorder. Veje. Raadhuset. Slutteriet.513
Tillæg og Rettelser542
Alfabetisk Register545
Rettelse572
Planche: Plan til Bebyggelse af Ny Kjøbenhavn 1650
Planche: Kjøbenhavn omtrent 1699


Opdateret: søn mar 27 13:59:55 CEST 2005
Publiceret: søn mar 27 13:59:53 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top