eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, anden del.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse IV

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660
    - anden del, register

Kbh., G. E. C. Gad, 1885

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

I produktion og mangler: indeksering


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Register til tredie og fjerde Del.

_____

Dette Register optager ikke Navnene paa dem, der er begravede i Kirkerne, for saa vidt som de findes i Resens Inscriptiones, ej heller i Almindelighed de Kvinder, der kun er nævnte i Egenskab af gifte. I Betegnelsen af Bindet svarer III og IV henholdsvis til første og anden Del af den Afdeling af dette Skrift, der har den særlige Titel "Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660".


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å


Abel, Henrik, IV 8, 9.

Abel Kathrines Boder IV 261.

Accise III 149-51, 162, IV 143, 147-48, 186, 273-74.

Accisebod III 152, IV 195.

Adelens Forsamlingshus III 39. Brevkister III 379.

Adelaer, Kort, IV 271, 272, 325-27.

Adelgade IV 455, Nr. 78-80. IV 329.

Admiralgade III 192, 245, IV 93. Nr. 1 IV 80.

Admiralgaarden IV 94-95.

Agnete Vilhelmsdatter IV 125.

Albert Albertsen III 188, 193-94. 228, IV 215, 380. Kristensen III 187, 189, 228-29, 318. Pedersen III 247, 254. Villumsen III 128-29.

Alexander, Hospitalsforstander IV 461.

Alkenbrecht, Kristen IV 329.

Alsing, Knud IV 418.

Alter, Johan IV 403.

Althof, Henrik III 350.

Amager, Peder III 6.

Amager IV 253, 276, 277, 282. Fælled IV 253.

Amager, Ny, se Hollænderby.

Amagerbro (Knippelsbro) IV 248, 255, 275-78.

Amagergade IV 248, 249, 250, 258.

Amagergade udenfor Vesterport IV 394.

Amagertorv IV 129, 132, 134, 164, 176, 219, 331, 332, 379, 380, 421-25, 447, Nr. 3 IV 170, Nr. 6 III 208, Nr. 7 III 26, Nr. 14 III 228, IV 171, 333, Nr. 18 IV 433, Nr. 22 IV 433, Nr. 25 III 188, 213, 319, 320, Nr. 29 IV 367.

Amalienborg IV 358.

Ambrosius Bogbinder III 224. Jensen III 63.

Ammisbøl, Peder IV 64.

[465]

466

And, Peder Kristensen III 261, 263, 266.

Anders Hansen III 175-76, 229. Hansens Stræde IV 435. Jensen IV 193. Jensen, Præst III 75. Jørgensen III 334. Jørgensen, Bager IV 287. Knudsen III 167, 179-80, 228, 232, IV 110. Kristensen, Præst III 75. Lavridsen Krogmager III 229, 309, IV 215. Mikkel- III 213, 255. Nielsen IV 443. Nielsen IV 282. Olufsen III 232, 236-37, 240, IV 228, 257, 416. Olsen Skolemester III 324. Pedersens Gang IV 435. Sværdfegers Gang IV 435. Sørensen IV 434.

Andersen, Hans v. IV 388.

Andorf, Hans v. IV 215.

Ankersmedie IV 98.

Anna Markvardsdatter III 186.

S. Anne Bro IV 130, 203, 242, 244, 445.

S. Anne Bygning IV 445-46.

S. Annegade IV 248, 250, 257, 258.

S. Annestræde III 199, IV 238-39, 345, 387.

S. Anna Rotunda IV 118-21, 358, 463.

S. Anne By, eller Kvarter IV 390, 408, 452-56.

Antoni Bødker III 288-89.

Apelhof, Henrik III 350.

Apothekere IV 148, i St. Færgestræde III 228.

Arbejdsløn IV 449.

Arbejdstid IV 245, i Børnehuset III 372-73.

Arenfeldt, Axel III 383.

Arent Berntsen III 266.

Arild Didriksen IV 122.

Arkeliet IV 366-67.

Arkiv III 140-41.

Assistenshuset III 194.

Avlsgaarden III 95, IV 365.


Bach, Klavs IV 258.

Badstue, Byens IV 366. Badstuemand III 366.

Badstuepenge IV 410.

Badstuestræde III 234, Nr. 2 III, 26, Nr. 8 III 26, Nr. 18 III 26, 27.

Bagere III 122, 258, IV 150-55, 254, 286.

Bagerboder IV 152-54, 235.

Bagsværd III 59.

Balfour, David IV 185, 271, 286.

Balke, Hans III 216.

Baltzer, Henrik IV 12.

Bang, Gregers III 129. Lavrids Kristensen IV 322, 326. Thomas III 239.

Bankforretning IV 236.

Barbara, Peder Perlestikkers IV 64.

Barnedaab IV 36-37.

Barnekov, Kristian IV 416.

Bartholin, Thomas III 218.

Bartholomæus Haagensen III 237, IV 123, 188, 430, 432. Mikkelsen III 350, 352, IV 189. Pedersen III 236, 245, 350, 352.

Bartholomæi Told IV 274-75.

Bartskærere IV 285-86, ved Børnehuset III 386.

Basse, Erik IV 418.

Bastian, Jakob IV 336. Jakobsen IV 279.

Bedeprædiken IV 8.

Befæstning III 80, IV 254, 288, 436-50.

Begravelser IV 43.

Bek, Joakim III 9, 78, IV 269, 271, 410. Kristen Jensen IV


467

      8. Kristen IV 325. Morten III 87. Sigvart IV 250, 256, 433, 435.

Belejring 1658-60 III 70-72, 215-16, 221, 356, 383, IV 264-65.

Beltgade IV 394.

Bergendal, Søren Lavridsen III 386.

Berner, Balister IV 258. Henrik III 191, 310, 351, IV 12, 14, 22, 68, 223, 239-40.

Bernt, Albert Baltser IV 211, 238. Baltser III 202, IV 211, 212, 238.

Bernt Gundersen III 202, IV 216.

Bertel Jensen IV 322, 326. Jespersen III 75. Kristensen III 310, IV 216.

Beyer, Anders III 239. Kristoffer III 386.

Bilde, Anders III 78, IV 250, 256, 271, 424, 431. Bent III 6. Erik III 45. Eske III 77, 78, 79, IV 65. Hartvig IV 430. Ingeborg IV 9, 429. Kristoffer IV 432. Margrete IV 432. Niels IV 423. Oluf IV 424. Peder IV 423, 431. Regitse IV 428-29. Sten IV 424. Vincens IV 431.

Bing, Lavrids III 309.

Birket III 4. Birketing IV 350.

Bischof, Henrik IV 424.

Bislag IV 378-80.

Bispegaard III 15-17, IV 165, katholsk III 10-15.

Bjelke, Henrik IV 433.

Bjørn Andersen III 82. Johan IV 426.

Blad, Hans Pedersen IV 229.

Blankfort, Boldevin IV 21, 239, 242, 424.

Blasius, Bartskær IV 21, 24, 241.

Blegdamme III 161, 209, 340, IV 345. Kongens IV 345. Kongens Bleghus IV 135.

Blokhuse IV 202-03, 445-46.

Bluhm, Jokum III 331.

Blücher, Johan III 384.

Bodil Hejnes III 167.

Bogense, Henrik Lavridsen III 385.

Boldhus IV 92-93, 334-35.

Boldhusgade IV 93.

Bomand, Gabriel IV 338.

Borchs Kollegium III 7.

Borg, Johan ter III 202.

Borgergade IV 455.

Borgerskabspenge III 162.

Borgervang IV 347-48.

Borgervæbning III 294-300.

Borgmestre og Raad III 112-66, IV 463. Levnedsløb III 166-221, paa Kristianshavn IV 253, 279.

Borgraf, Herman III 310, IV 210, 216, 388.

Borkart Gelgiesser IV 78. Lydersen IV 189.

Borneman, Filip III 331.

Bornholm, Morten III 318.

Botanisk Have III 22.

Bradebænk III 162, IV 184, 198-99.

Brahe, Jørgen IV 68, 418, 431. Lave IV 91-92. Otto IV 430, 431. Steffen (Sten?) IV 68, 418. Sten IV 425. Tyge III 361-63.

Bram, Gødert IV 75, 222-24, 229-30, 231. Johan III 125, 209, 213, 244, IV 21, 75, 220-22, 228-31, 240, 419.

Brandmester III 284-85.

Brandtavle IV 20, 338.


468

Brandvæsen III 135-36, 279-85.

Braske, Lyder IV 242, 388.

Bredal, Erik IV 263.

Brede III 238.

Bredgade IV 239, 240, 387, 390.

Breklin, Herman IV 272.

Bremerholm III 104, 358-59, IV 90-97, 192.

Bremer Schløssel IV 171.

Brender, Jakob III 202, 232.

Breving, Peder IV 215.

Brod, Jørgen Jensen III 235. Peder Nielsen III 310.

Brofoged III 292, IV 371.

Brok, Eske IV 9, 314, 420, 429. Lave IV 432.

Brokkenhus, Frands IV 431, 462. Otto III 176, IV 426.

Brokmand, Jesper, Mag. III 180. Jesper Biskop III 57-58, IV 21, 22. Rasmus III 220.

Brolæggerstræde Nr. 9 IV 432, Nr. 12 III 26.

Brolægning III 139, 248, 308, IV 369-72, 417.

Brudesmykke IV 42.

Brun, Jakob III 193, 197-99, 231, IV 22. Jokum IV 220.

Bryggere III 283, IV 140-48, 287. Lavshus III 216. Kongens Bryggers III 80, IV 136, 440.

Bryggervangen IV 347-48.

Bryhan IV 143-44.

Bryllupper IV 37-43, 302, 304.

Bryske, Karen IV 428. Karl IV 433.

Brændevin IV 149-50.

Brødtaxt IV 310.

Brønde III 128, 173, 195, 312, IV 137-39.

Brøndgaarden IV 13.

Brøndstræde IV 139, 413, 455.

Bubbert, Jørgen III 130, IV 12, 216.

Bulche, Barder IV 282.

Bundgarnstader III 162.

Bundter, Heinrich III 267.

Bursprog III 134-40.

Busk, Kort v. III 350, IV 12, 123, 255, 272.

Busmand, Henrik IV 298.

Byens Tegn IV 1, 2, 4.

Byfoged III 107, 131-32, 246-56, paa Kristianshavn IV 252, 281-82.

Byskat III 163-64, 306.

Byskriver III 260-66, paa Kristianshavn IV 252, 282.

Byssing, Rasmus IV 264-67.

Bysvende III 273-76, IV 253.

Byting III 251-52, IV 462-63.

Bærnhyttere IV 3, 463.

Bøcker, Adam III 207, 237, 337, 338, IV 65, sml. Delden.

Bødkergangen IV 435.

Bøfke, Ditmer III 216, 326, IV 422.

Bøgvad, Johan III 210.

Børge Pedersen III 194-95, 228.

Børnehus, de Fattiges III 344-48. Kristian IV's III 361-86.

Børneskolen III 315.

Børsen IV 171, 231-35.

Børskanalen IV 188, 201.

Børting, Peder IV 186-88, 271.

Bøse, Hans IV 421.

Baadsmandsboder, se Nyboder.

Baadsmandsgade IV 248, 250, 258.

Baadsmændenes Kvinder III 382.

Baadsmændenes Sygehus III 353-55, IV 443, 463.

Baareret III 97-99.


Calovart, Abraham IV 318.

Capitein, Peder III 9.


469

Carisius, Jonas III 202.

Ceilon IV 227.

Chorits, Isak III 243, 310, kaldes Thild III 310.

Clerque, Jean de IV 267.

Colnet, Robert IV 330-31.

Condevin, Baltser IV 239. Hans IV 219. Klavs III 202, 208-09, IV 212, 217, 238-39, 255, 257, 272.

Conrad, Lavrens III 267-68.

Crappe, Roland IV 227-28.

Cuscort, Kornelius IV 319.

Cørbitz, Johan IV 335.


Dabelsten, Johan IV 126.

Daglønnere IV 244-45.

Dal, Hans III 229-30.

Dalhusen, Eskil Lavridsen III 349. Hans III 198, 349-50, IV 12, 22, 239.

Dam, Klavs v., IV 78, 90. Povl IV 421.

Damhussø IV 134.

Damme, Veje III 144.

Danell, David IV 224.

Daniel Bundtmager IV 435.

Danmarks Torv IV 456.

Dannemænds Bøn III 195.

Dans IV 302-03, 305.

Darum, Hans Olsen III 264.

David Pedersen III 49.

Davidsdegne III 322, 334-35.

Defensionsskibe IV 225-26.

Degnegaarden III 6, 8. Degnens Jord IV 349.

Delden, Herman v. IV 210, 388, 389. Johan Bøcker III 207, 237-38, 338, IV 216, 312, 315, 318, 421. Jørgen Bøcker III 339, IV 315, 318. Vendele III 207, 237, 337-38 IV 65. Villumke III 337-38, IV 238.

Destillerere IV 311-12.

Deventer, Gert v. III 194. Johan III 133.

Dichman, Evert III 212. Peder III 251.

Diderich, Helvig III 386.

Didrik Johansen Bartskær III 238-39, 245. Møller III 202, 230, IV 8, 210, 211, 216, 238. Smit IV 386.

Didrik Badskærs Gang III 239, IV 415-16.

Dines Sørensen IV 267-68.

Ditlev Hansen IV 143.

Ditmarskensgade IV 456.

Dohlman, Mikkel III 386.

Dolhof IV 336.

Doppe, Vilhelm IV 259, 388.

Dorothea, Kristiern I's Dronning, IV 294. Kristian III's Dronning IV 42. Bernts IV 75. Povlsdatter IV 126.

Dragere IV 146, 244.

Dragsholm, Mathias III 6.

Dragør III 152-53. 170-71, IV 207. Lund IV 277.

Dresselberg, Vilhelm III 197.

Drikkeboder IV 380.

Dringenberg, Peder III 180.

Dronningens Enghave IV 356, 395, 442.

Dronningensgade IV 240, 248, 249, 257-58, 259.

Dronningens Kanal IV 454.

Dronningens Stald IV 200.

Dronningens Tværgade IV 455.

Due, Anders III 176.

Dverig, Kristian Andersen III 241.

Dybet ved S. Gertrud III 227, IV 412. ved Bremerholm IV 91-92.

Dyrehave, den gamle IV 359-61.

Dyrkøb IV 307.

Dyssel, Arnold III 310.


470

Daa, Klavs III 62, IV 185, 430, 443.

Daarekiste III 343.


Edinger, Vinhandler IV 306.

Ejendomme, Byens IV 345-68.

Eigendorf, Johan III 202, IV 238.

Eigenhof, Didrik IV 388.

Elers Kollegium III 7.

Emaus IV 117.

Emdrup III 152, 169, 171, IV 406-07. Sø III 207, IV 129, 131-34, 137, 406-07.

Ende, Johan von der IV 225.

Erhart Trompeter IV 417.

S. Eriks Gilde III 35, IV 291-92.

Erik Bager III 384. Klemensen III 129, 231, 309. Lavridsen IV 213.

Eskil Jensen III 256, IV 154, 364. Lavridsen III 352.

Espach, Frederik IV 329.


Farimagsvej IV 359.

Farvergade IV 379.

Farveri IV 319. Kongens III 361-64, IV 311, 394.

Fastelavn III 107-08, IV 302, 305.

Fastenove, Johan IV 78.

Fattigvæsen IV 1-28, paa Kristianshavn IV 269-70. Fattiges Efterladenskab IV 14-15.

Fattigforstandere III 39-40, 304, IV 2, 6-8, 16-18. Oldermænd IV 8-9.

Fechtel, Povl III 186-87, 348-49 IV 71, 81, 463. Boder III 348-52.

Federspyd III 295.

Feltman, Jakob III 235.

Ferier III 323-24.

Fin Nielsen III 216, 218-19, 242, IV 12, 21, 386, 387.

Fingerlin, Jørgen IV 75, 125.

Finke, Kort IV 421.

Finmarken III 240.

Fiolstræde IV 409, 410-11, Nr. 20 IV 156, Nr. 24 IV 13, Nr. 34 IV 410, Nr. 48 IV 410.

Fiskal III 256-57.

Fiskerbroen IV 166, 194.

Fiskedamme III 143-47, ved Vartov III 145.

Fiskehandlere III 259, 274, IV 166-67.

Fiskemaaned III 131.

Fisketorv, Gamle IV 381. Ny IV 165-67.

Fleischer, Esaias IV 64, 68. Gregorius III 242.

Flek, Kristoffer IV 397.

Flensborgere IV 172.

Floris Reinholtsen III 125, IV 123.

Flue, Søren III 195-97, 231, 264. 309, IV 64.

Flyttedag IV 373.

Folskenk, Niels Hansen III 235, 265. IV 462.

Forstæderne IV 381-96. Kirke IV 115-18.

Fortov III 139, IV 378-80.

Fortunen IV 334.

Framkøbere IV 178.

Frands Ibsen III 224. Knudsen III 354. Lavridsen III 309-10.

Fransk Skole III 331-32.

Frederik Frederiksen III 243, IV 64. Mogensen III 210. Thuresen III 243, IV 217, 435.

Frederikke Amalie, Prinsesse IV 322.

Frederiksberggade Nr. 1 III 27, Nr. 22 IV 432, Nr. 24-26 IV 156, Nr. 28 III 27.

Frederiksborggade IV 455.


471

Frederiksborg Landevej IV 406-07.

Frederiksholms Kanal Nr. 6 IV 331.

Freimut, Anders III 267.

Fremmede, Tilsyn med III 90-92, 102-03, 136, 249-50, 259, 312, jfr. Kræmmere.

Fribyttere (Færgemænd) IV 243, 245.

Frick, Hans IV 242, 387. Movrids IV 312.

Friis, Albert IV 428. Frederik IV 250. Hans IV 430. Henrik III 242, IV 462. Johan III 82, 242, IV 427-28, 462. Jørgen IV 431. Kristian IV 21, 427. Mogens IV 432. Sigvard III 241. Tønne IV 464.

Frue Kirke III 4, 17-20, 316, 379, IV 46-59, 121-22, 217. Kirkegaards Mur IV 152, 165. Taarn III 279. Præsteresidenser III 17-20.

Frue Latinskole III 315-24.

Frugtsælgersker IV 167-68.

Frølich, Gert IV 219, 433.

Fuglefængerhuset IV 137.

Funcke, Johan III 73, IV 392.

Fursøen IV 128, 130.

Fux, Felix IV 78, 90.

Fynbo, Hans IV 194. Jørgen IV 13.

Fyren, Didrik IV 423. Henrik III 240, IV 21, 125, 210, 238. Henrik, Dr. IV 75, Johan IV 78. Jørgen III 58.

Fyrens Gang IV 435.

Fællederne III 164, IV 346.

Fændrikker III 295-97.

Fængsler III 96, 270-73.

Færgebroen III 161.

Færgemænd III 140, IV 242-44.

Færgestræde III 35, IV 378, 379.

Færøerne III 178, 209, 212, 234, IV 214-15.

Faaborg, Hans Jensen IV 8.


Gabel, Kristoffer III 216, 309, IV 322.

Gader III 248, 249, IV 368-81, 408-20.

Gadefoged III 292.

Galgen III 268-70.

Galt, Peder IV 258.

Gammelmønt IV 82, 414-15, Nr. 10-14 III 355, Nr. 18-22 IV 443.

Gammelstrand Nr. 38 III 220, Nr. 43 III 26, Nr. 44 III 218, Nr. 46 III 180, Nr. 48 III 219, IV 228, 433, Nr. 50 III 243.

Gammeltorv IV 176, 331, 339, 377, Nr. 6 III 260, Nr. 14 III 27, Nr. 22 III 27.

Gang ved Vejerhuset III 221.

Gange IV 434-36.

Gangbroen ved Stranden IV 194.

Garbes, Jeronimus III 310.

Garnisons Kirke IV 387.

Garnisonspræst IV 266.

Garvernes Barkmølle IV 328.

Geder IV 344.

Geilfus, Hans IV 241, 315.

Geldern, Johan v. III 194, 228, IV 240.

Gentofte III 41, 52. Sø IV 137.

Gerdon, Jokum IV 8.

Gerlitz, Baltasar IV 216.

Gersdorf, Joakim III 106, 355, IV 260, 428.

S. Gertruds Gaard III 4-5, IV 426-27.

S. Gertrudsstræde IV 455, Nr. 3-5 IV 341.

Gilles Peitersen IV 257.

Gjedde, Ove IV 227-28, 416, 430.


472

Glasværk IV 330-31.

Glob, Anders III 9. Kristen IV 224.

Goch, Albert von III 348, IV 13, 81.

Godske, Anders III 176-77, 225, IV 110, 113. Peder III 78, 107-08, IV 410.

Godtkøb IV 307.

Goldbech, Hans IV 232.

Gosebruch, Jørgen IV 241.

Gosebryggeri IV 143.

Gosmand, Albert IV 245-46, 371.

Gotersgade IV 454.

Goters Torv IV 456.

Gravbrønden III 55, IV 134.

Grot, Kasper III 310.

Grubbe, Ejler IV 419. Knud IV 418-19. Regitse IV 428. Sigvart IV 250, 256, 258, 271.

Grundtman, Mathias IV 330.

Grüner, Peter III 242, IV 83.

Grynmølle, Kongens IV 156.

Græspenge IV 346.

Grøn, Erik Pedersen IV 282. Jens Kristensen IV 64. Sejer Eriksen IV 282.

Grønland III 233, IV 216-24.

Grønnegade IV 416, 455.

Grønnegaard III 192, IV 435. -

Grønnegaards Havn IV 182, 183, 184-88, 199, 261, 273.

Graabrødre Kloster III 4, 38, IV 418-21.

Graabrødretorv IV 167, 381, 418-21, Nr. 13 III 376, IV 68.

Graatop, Peder IV 64.

Gudmund Andersen IV 279-81, 282.

Gudstjeneste III 274.

Guinea IV 229-31.

Guldbergsgade Nr. 3-9 IV 328.

Guldhuset IV 120.

Guldsmede IV 285.

Guntzau, Anders Hansen IV 269, 270.

Gyder IV 380.

Gyldenløve, Hans Ulrik IV 421, 432. Kristian Ulrik III 211. Ulrik Kristian IV 312, 389.

Gyldenstjerne, Axel III 82, 87-88, 101. Knud IV 432. Knud IV 431. Mogens III 81-82, IV 113, 431.

Gynter, Frederik III 331, IV 257.

Gældsfængsel III 272-73.

Gæstegaard, Kongens IV 433.

Gæstegaard for Fattige III 56, IV 27.

Gæstgivergaarde III 184-85, IV 331-38.

Gæthus IV 82-83.

Gæthusstræde IV 83, 415.

Gøye, Birgitte IV 9, 425. Dorete IV 9, 429. Henrik III 76. Margrete IV 434. Mogens III 76, 79, IV 424.


Hacquart, Filip III 355.

Hadeler, Anders IV 126. Morten III 173.

Hageskytter III 295.

Hake, Arild III 180, 224.

Hakenberg, Bernt IV 421.

Halager, Anders III 168-69.

Hallandsaas IV 449.

Halmtorv III 207, IV 442.

Ham, Herman v. III 232, IV 124, 210, 216, 225, 238. Jakob IV 273-74. Jørgen IV 237.

Hamborg, Hans v. III 295.

Hamborgerboder III 348.

Hammer, Kristen III 209, 226. Lavrids IV 215, 386. Lukas IV 311. Oluf III 226, IV 111, 113.

Handel IV 168-246, 283. Handelsflaade IV 204.


473

Hanetaarn IV 443.

S. Hans Hospital III 337.

Hans Didriksen, Hospitalsforstander III 32-39, IV 114. Didriksen Raadmand III 227-28. Filip IV 307. Frandsen, Prof. III 10. Henriksen IV 75. Jensen III 310. Jensen paa Kristianshavn IV 270, 271, 272. Johansen IV 264-65, 272, 279. Kortsen III 61. Kortsen III 62. Kristoffersen IV 282. Lavridsen III 352. Levesen III 330. Madsen III 310. Mandixen, se Mandixen. Mikkelsen, Hospitalsforst. III 72. Mikkelsen, Renteskriver III 188. Mortensen III 180. Nansen, se Nansen. Nielsen III 73, 74. Nikkelsen, se Lundt. Olufsen III 173-74, 186, 188-89, 194, 226, IV 114, 312. Pedersen III 202. Pedersen, Byskriver IV 282. Pedersen i Slangerup III 215. Rasmussen III 385. Reinholtsen III 202, 210, 309, IV 215. Simonsen IV 319, 421. Sukkerbager III 182. Sørensen IV 213, 264-65, 273-74, 276-77, 279, 322, 323. Terkelsen IV 386, 388.

Harnisker III 295. Harniskmølle IV 313. Harniskkamre IV 422-23.

Hasebard, Vikmand III 235 Dr. IV 388.

Hauscher, Peter III 235.

Haveman, Hans IV 386, 434.

Haver IV 305-06, 342.

Havnen IV 181-207, 254, 270-74, 376. Renselse IV 197-98.

Havneafgift IV 183, 184, 197. 207-09. Havneforstander IV 198. Havneherre III 304. Havnefoged III 293, IV 198. Havneskriver III 293, IV 198.

Haye, Abraham de la IV 257.

Hechtman, Henrik IV 241.

Hegerfeldt, Herman III 214, IV 220, 240, 257, 258, 388.

Heider, Otto IV 236.

Heil, Peter IV 75.

Heinemark, Jonas IV 189-90, 271, 451.

Hellebarder III 295.

Hellekande, Rasmus Jensen, se Rasmus.

Hellekrands (Hellekande?), Peder Jensen IV 281.

Helligaands Kirke III 4, 233, 243, 316, IV 59-68, 122-23. Urtegaard III 378-79. Begravelseskapel III 329. Præstegaard IV 64, 68, 420. Kapellanbolig III 377, IV 68, 420.

Helligaands Hospital III 28-76, 191, 241-42, IV 7, 8, 461-62. Hestemølle III 337, 339. Ladehus IV 420. Havemur IV 418.

Helliggesthus, Lille III 38-39, 336-40, 364.

Helmer Didriksen III 352.

Helsingørsgade IV 361, 454.

Hemmet, Iver, Biskop IV 400.

Henrik Andersen IV 21. Ditlevsen IV 279. Drejer IV 242. Henriksen IV 328. Isaksen III 343-44, 350, 351, 252. Jakobsen IV 8, 386. Jensen IV 213. Kortsen IV 320. Kristoffersen IV 121. Thomesen IV 126.

Herbach, Kasper IV 287.

Herman Hybersen IV 242. Thuresen III 243, IV 217.

Herredage IV 164, 169, 171, 176.

Herregade IV 456.

Hes, Anders III 184, 185. Marcus III 146, 174-75, 181-86,


474

      200, 204, 226, 236, 318, IV 210, 211, 366.

Hesselberg, Jens IV 121. Knud III 243. Peder IV 121.

Heste, tyrkiske III 181.

Hestemøller IV 156, 258. Helliggestes III 337, 339. I Havnen IV 198.

Hestetold IV 206-07.

Heyde, Kristoffer v. d. IV 319-20.

Heye, Jep III 6, 8.

Heyerman, Abraham IV 316.

Hildebrand, Johan III 329. Mathias IV 266-67, 402.

Hildebrand Jørgensen III 122-23, 261-63, 265.

Hingste, Byens III 290.

Hintze, Jørgen III 9.

Hirstig, Mikkel v. III 9.

Hittebørn III 29, 51, 52, 344, 346.

Hjort, Naman IV 271, 279.

Hjørnestene IV 379-80.

Hjørring, Anders Mathisen III 76, IV 64.

Hofmand, Hans IV 21, 75, 211.

Hofpræstens Gaard III 193, IV 433.

Holger Danskes Briller III 291.

Holk, Ditlev III 88.

Hollænderby, Ny IV 117, 266, 401-03.

Holm, den lille IV 91, 92.

Holmen, se Bremerholm.

Holmens Bro III 111, IV 197.

Holmens Kanal IV 456-57.

Holmens Fattige IV 23.

Holmensgade IV 457 Nr. 7-21 III 26.

Holmens Kanal Nr. 20 III 335.

Holmens Kirke III 245, IV 90-108, 463. Kirkegaard III 360.

Holmens Laage III 333, IV 456-57.

Holmens Præstegaard og Kapellanbolig IV 107.

Holmens Skole III 333-35.

Holmer, Peter III 244.

Holst, Hans III 264, IV 21, 75, 79, 211, 238, 388. Johan IV 312. Peder III 46-48.

Holstensgade IV 456.

Holt, Jokum v. IV 241, 315, 386.

Hopner, Anders III 310. Hans IV 272.

Hoppe, Hans IV 286-87.

Hospitalslemmers Ejendomsret III 67-69. Efterladenskab III 68-69.

Hotel Royal IV 92.

Hov, Johan III 210.

Hovmester, Rigens III 113-14, 115, 117, 246.

Huddestudde III 137.

Hugerske IV 165.

Hugitzer IV 163.

Humlegaarden III 152, IV 195.

Hunde III 309, IV 344-45.

Husarme III 244, IV 6-23.

Husarmes Stræde III 348.

Husleje, Byens III 161, IV 367.

Husmand IV 51.

Huss, Hans IV 216.

Hussen, Tileman III 35.

Husvig, Mathias Hansen IV 8.

Hvalfangst III 202, IV 213, 215, 217-18, 219, 220-21.

Hvalmose III 59.

Hvidovre IV 50, 115, 116.

Hvidøre III 41.

Hvitfeldt, Arild III 89. Peder IV 411.

Hyrde, Byens III 290-91.

Hyskenstræde IV 379.

Høg, Jakob IV 9. Mette IV 9. Ove III 383.

Højbro III 111, 161, IV 129, 195-96, 441.


475

Høibroplads Nr. 4 III 167, IV 334, 433, Nr. 6 IV 433, Nr. 19 IV 433.

Højbrostræde IV 239, 240, 333, 377, 380.

Høje, Peder Jensen III 6-7.

Højtidsmarkeder IV 169.

Høkel, Gerhard IV 87.

Høkere III 259, 274, IV 162-63.

Høkerboder IV 381.

Høleer IV 329.

Høver, Tobias III 386.

Høyer, Jakob IV 414-15.

Haagen Jørgensen III 310.

Haandkværne IV 158.

Haandværkere IV 307-10, paa Kristianshavn IV 283-85. Haandværksdrenge IV 3-4.


Ib Nielsen III 72.

Ildebrand III 312-13, Aar 1596, III 197.

Ildpande i Frue Kirke III 23, IV 52-53.

Indkvartering III 93-97.

Indlager III 273, IV 333.

Ingeman, Søren III 202, IV 215.

Ingermanland IV 209-10.

Ingvald Karstensen IV 282.

Irgens, Joakim IV 215, 272.

Isenberg, Herman IV 226.

Island III 153-58, 201, 206, 216. 229, 232, IV 211-14, islandske Hoser III 319.

Islandsk Kompagni III 208, 212, 217, 219, 220, 233, 234, 240, 263, 286, IV 212-14, 313. Hus paa Slotsholmen IV 199, 214, ved Toldboden IV 190, 445. Reberbane IV 358. Seng III 58.

Islemark III 220, IV 397.

Itzen, Albert IV 87. Søren III 310.

Iver Nielsen III 75. Povlsen III 184, 185, 196, 202, 204-05, 232, IV 258, 335, 462, hans Gang IV 434.


Jagtret III 146.

Jakob Andersen, Kaptejn IV 338. Andersen, Raadmand III 242-43, IV 8-9. Assersen III 310. Brygger IV 14. Esbensen IV 282. Hansen Drejer IV 279. Jensen IV 216, paa Kristianshavn IV 255, 272. Karstensen III 210. Klavsen III 202, 209. Klokker III 197. Lavridsen III 130, 234. Madsen IV 225, 234-35, 267, 279, 283, 452. Mikkelsen III 57, 125, 208-10, 217, 226, 232, 236, 294, IV 212, 215, 228, 238, 256, 336-38. Pedersen III 207, IV 216, 225. Pedersen Skriver III 159, 229, 265. Pedersen Raadmand III 239-40. Svendsen III 227. Sørensen Skriver III 189-91, 253-54.

Jan Jansen III 239, IV 256, 258.

Jens Andersen III 333. Boysen IV 213. Jensen, Hospitalsforstander III 62, 72, 73. Jensen Skolemester III 330. Jensen paa Kristianshavn IV 271, Kristensen III 206, 239, IV 216. Lassen IV 229, 230-31, 320-23. 325, 400. Lavridsen III 46. Mortensen III 42. Nielsen III 310. Povlsen IV 279. Rasmussen III 310. Sandersen III 75, IV 462. Skytte III 230, 236. Sørensen IV 264-65, 271, 279. Thomsen III 310.

Jens Jensens Vaaninger IV 435. Gang IV 436.


476

Jep Skræder III 253.

Jermers Skanse IV 133, 345, 443.

Jesper Olsen III 177, 224, 253, IV 114, 366. Skammelsen IV 143, 422.

Johan Badskær III 238, 309, IV 210, 216. Ettersen IV 228, 311, 433. Hermansen IV 257. Jellesen III 194. Johansen IV 267. Lavridsen IV 257, 281.

Jokum Boysen III 331. Trompeters Gang IV 435.

Jonstrup IV 396.

Jordskyld, Byens III 163, IV 367.

Joris Peitersen III 384.

Jude, Anders IV 211, 214.

Juel, Anders III 48. Jens IV 256. Jens IV 434. Peder Rasmussen III 310, IV 9.

Jul III 323.

Jyllandsgade IV 361.

Jæger, Herman IV 287.

S. Jørgens Hospital III 35, 41, 51, 69, IV 339, 396-98. Mark III 54, IV 353-55, 402.

S. Jørgens Sø III 47-48, 143-44, IV 133, 135, 345, 354-55, 444.

S. Jørgens Stenbro III 146, IV 393.

Jørgen Bentsen III 230, 254, IV 215. Danielsen III 202, 212-13, 234, 255, IV 388, 421. Iversen III 386. Kandestøber IV 422. Lorentz IV 79. Pedersen III 146-47, 187-88, 226, 253, IV 415, 421. Povlsen III 196.


Kalthof, Peter IV 135, 402.

Kalthuset IV 135, 402.

Kalundborg, Jens IV 9.

Kalundborgske Senge III 59.

Kalveboderne IV 356-57.

Kalvehaven III 162, 165, IV 354-57, 358, 394-95, 444. Dæmning IV 394.

Kam ved Vesterport IV 136, 156.

Kampe, Asmus III 90.

Kanalen paa Kristianshavn IV 254.

Kancelliet IV 197.

Kandestøberens Gang IV 435.

Kannikegodset III 35.

Kannikestræde Nr. 7 III 9, Nr. 14 III 7. Lille III 7.

Kannikeresidenser III 5-10.

Kanonstøbning III 182.

Kansleren III 113.

Kantorens Gaard III 7-8.

Kapellaner IV 29-30.

Kappadocia IV 307.

Karen Oluf Brasks IV 12. Andersdatter IV 421.

Karl Tisen III 373, IV 257, 315, 328.

Karper III 145-46.

Karsten Rytter III 129-30, 254, 295, IV 215.

Kasjak III 297.

Kasse, Byens IV 368.

Kastellet IV 358, 445-47.

Kastrup Knæ IV 204, 464.

Kat IV 442.

Kattesund III 276, 306, IV 432, Nr. 14-16 III 27.

Keitum, Peder Mortensen III 240-41, 265.

Kemmer, Hans IV 90.

Kemnitz, Mikkel IV 415.

Kempe, Arent IV 421. Knud III 223.

Kildendal III 147, 199.

Kirker IV 28-126, udenfor Nørreport IV 108-18, paa Kristianshavn IV 258, 260-66, paa


477

      Mønten IV 83. Kirkegang IV 34.

Kirkegaard udenfor Nørreport III 179, IV 108-14, 306.

Kirkeordinans III 1-2.

Kirkestræde, Lille (Fortunstræde) IV 94.

Kirkeværger III 304.

Kirsten Madsdatter III 208, 211-12. Pedersdatter IV 125.

Kjær, Iver IV 167.

Klandermølle IV 84, 414.

Klare Kloster III 344, IV 80, 81, 82, 84-85.

Klareboderne III 44, IV 329.

Klavs Andersen III 210. Johansen III 234-35, IV 242, 424. Lavridsen III 210, 310. Perlestikker III 226. Rytter III 193, 199, 228, 264.

Klavs Kandestøbers Vaaninger IV 435.

Klein, Hans Pedersen IV 322.

S. Klemens Kirke III 2-3, 4, 23, 227, IV 442.

S. Klemensstræde IV 379.

Klingenbek, Jost III 77. Jørgen III 77-78, 80.

Klingenberg, Povl III 355.

Klokkere IV 51.

Klokkerhøjen IV 156, 435.

Klosterstræde III 231, 286, IV 137, 379, Nr. 12 III 235, IV 68, Nr. 23 III 27.

Kloumand, Mathias IV 242, 424. Verner III 208, 244, IV 222, 234, 242, 424.

Klucker, Jakob IV 269.

Klædeboderne IV 379, Nr. 36 IV 307, Nr. 44 III 27.

Klædebolav IV 172-75.

Klædebænk III 234.

Klædekamret IV 199.

Klædekompagniet III 207, 233, 234, 237, IV 311.

Klædemager, bømisk IV 27, 331.

Knabrostræde (Knagerøgstræde) Nr. 9 III 26, Nr. 13 III 26.

Knardorph, Morten Knudsen III 187.

Knip, Hans IV 185, 190, 255, 274, 275-76, 279.

Kniphof, Peder III 202, 204, 234.

Kniplinger III 380.

Knippelsbro, se Amagerbro.

Knud Erlandsen IV 187, 256, 271. Jørgensen III 235, 237. Kristensen IV 123, 424. Kræmmer III 309. Markvardsen III 147, 199-200, 231, 264, IV 257, 387, 389. Pedersen Skriver III 186-87, IV 328. Rasmussen III 75.

Kock, Jakob Qvirinsen IV 392.

Kogger, Hans III 48.

Kohl, Hieronimus IV 189, 279, 464.

Kolding, Mads Hansen III 265. Niels Jensen III 265. Søren Kristensen III 265-66.

Komediantsal paa Raadhuset IV 365.

Kommunitetet III 37.

Kompagni, danske III 359, IV 171, 289-305, tydske IV 171, 292-93, se Islandsk, Klædekompagni, Østersøsk.

Kompagnistræde Nr. 6 III 26, Nr. 13 IV 433, Nr. 16 IV 289-90.

Kongens Enghave IV 397.

Kongensgade (Lille) IV 378, 379, Nr. 1 IV 434, Nr. 33 IV 181, Nr. 44 IV 79.

Kongensgade paa Kristianshavn IV 248, 249, 250, 255-56.


478

Kongensgade (Store) IV 313, 455, 456.

Kongens Jærn IV 27-28.

Kongens Kanal IV 454.

Kongens Nytorv IV 456, Nr. 15, 19-21, IV 434.

Kongevej (Gamle) IV 338, 393, 403-05.

Kongseng III 261, IV 397.

Konventhuset IV 18-19.

Korsør, Peder Hansen IV 368.

Kort Bartholomæusen III 352.

Krabbe, Ellen IV 21. Gertrud IV 422. Iver III 77.

Krabbelykke IV 192, 244.

Krag, Erik III 356, IV 433. Kjeld IV 433. Otto IV 428. Povl III 310.

Kragen, Fit III 398.

Kramboder IV 380.

Kristen Bernekovstræde III 237, IV 416-17.

Kristian, Kristen Albertsen III 199, 202, 231, IV 210, 211, 216, 238, 388. Andersen III 210. Andersen IV 122. Bentsen III 242. Davidsen IV 223. Eskilsen III 221-22. Ibsen III 226. Jepsen IV 112. Jensen, Tydskølsfører IV 8. Jensen Skræder IV 338. Jensen, Præst III 343. Jensen Kæmner III 310. Jensen Sanger III 269, IV 338. Kristensen III 129. Kristensen, Byfoged III 254. Pedersen III 243, IV 257. Pedersen, Generalfiskal IV 236. Skriver III 155-56. Tøgersen IV 123. Vejer III 226.

Kristianshavn III 199-200, 201, 203, 205, IV 120, 136, 186-89, 191, 247-89, 444, 464.

Kristoffer af Bayern IV 294. Andersen III 232, 264. Bentsen III 45-46. Didriksen IV 123. Hansen III 58, 217-18, 241, 242, IV 442, 462. Kok III 331. Mogensen III 192-93, 227, IV 366, 462. Trundsen III 223.

Krogerske III 151, IV 147-48.

Krol, Morten III 340, IV 357.

Krudtflaske III 296.

Krudtmølle IV 135, 272, 311.

Krudttaarn ved Vandkunsten IV 137, 441. Andre IV 441.

Kruse, Lavrids III 104. Mikkel III 384. Vibeke III 186, 211, IV 312, 389.

Krykkemandshus IV 350-53.

Kræmmere IV 175-77, fremmede IV 168-72, 233-34.

Kuld, Oluf III 230.

Kultorvet IV 341.

Kurer III 279, 287.

Kvartalsalmisse IV 20-21.

Kvartermestre III 292.

Kvæsthuset III 354-60, IV 20.

Kyd, Jørgen III 129, 229, IV 211, 214.

Kæmnere III 164-65, 305-10, IV 252.

Kærlingbrønden IV 413.

Kærlinggaarden IV 436.

Kærremænd IV 373-74.

Købmagergade III 43, 44, 286, IV 9, 129, Nr. 5 III 214, Nr. 11 IV 431, Nr. 26 IV 84, Nr. 32-44 IV 429-30, Nr. 45 III 27, Nr. 49 IV 431, Nr. 50-52 IV 430, Nr. 55 IV 431, Nr. 67-69 IV 431.

Købmænd IV 177, fremmede III 123.

Kødtaxt IV 310.

Køer IV 342.

Køge Landevej IV 404-05.


479

Køhne, Johan Andreas III 331.

Kølhaleplads IV 184, 187, 188.

Kønig, David IV 359-61.

Køster, Villum IV 424.

Kaalhaver III 161.

Kaas, Mogens III 383. Niels IV 426, 428.


Laboratoriet IV 272.

Ladegaarden IV 306, 331, 396-403, 444, 447-48.

Ladegaardsvejen IV 135-36.

Lampe, Mads IV 169, 170, 214, 421.

Landemærket IV 379.

Landeveje IV 403-07.

Landfærdinge IV 168.

Lange, Hans IV 75.

Langebro (Peblingebro) III 144-45.

Langebro i Havnen IV 244.

Langebrogade IV 273.

Langvadsdam IV 134, 135, 404-05.

Larsbjørnstræde Nr. 10-12, 15, III 27, Nr. 21 IV 432.

Lav III 162, 251, IV 283-85, 307-10.

Lave Thomesens Gang IV 435.

Lavendelstræde IV 442, Nr. 12, III 27.

Lavrids (Lars) Andersen IV 350-52. Bentsen III 310. Eskilsen III 210, 232, 236, 245, 255-56, 350, 352, IV 462. Hansen III 230, 236, 255, IV 12, 462. Hansen Kæmner III 310. Hemmingsen IV 389. Jensen, Raadmand III 222. Jensen, Kæmner III 310. Madsen, Bøssestøber III 224-25 IV 108-14. Madsen, Raadmand III 225, 228. Madsen, Præst III 385. Mogensen III 235, 255. Olsen III 227. Overskærer III 129, 309.

Lehn, Johan IV 307.

Lejehuse III 136-37.

Lensmanden IV 259-60.

Lente, Theodorus IV 431.

Lerche, Peder Pedersen III 216, 219, 220, 387.

Lersøen III 145, IV 137.

Leyel, Frederik III 207. Sander III 188. Villum IV 227-28.

Lier, Jan van IV 316.

Ligbegængelser III 322, 334.

Liggere IV 169.

Lindegaard, Knud III 42-43.

Lindenov, Hans IV 429. Ida IV 430. Kristoffer III 199, 240, IV 390. Otto IV 256, 271.

Linnedvævere IV 284.

Lippe, Frands von der III 241. Jakob III 72, 241, IV 170. Jørgen IV 194.

Lisbet Hansdatter III 243. Niels Olsens IV 21.

Liul IV 364.

Livgarden IV 266, 267.

Lorck, Andreas IV 422. Thomas III 100, 202, 204, 207, 233, 235, 268, 297, IV 216, 217, 219, 220, 241, 257.

Losekil, Jost IV 388.

Ludvig Petters III 331-32.

Lundehuset IV 407.

Lundt, Hans Nikkelsen III 58, 125, 127, 213-14, 234, 242, IV 215, 240, 386, 387. Nikolaj III 214.

Lunge, Iver IV 428.

Lusetorv IV 164-65.

Lybske Herberg III 228, 244, 273, IV 171, 333, 424.

Lybæk IV 207-09.

Lykke, Erik IV 434. Falk IV 250, 257. Kaj IV 429.

Lykkepotte IV 23.


480

Lyngby Sø IV 130.

Lütze, Peter IV 271, 272, 279.

Læderstræde IV 378, Nr. 34 III 26.

Lækkerbidsken IV 311, 332.

Løchelman, Peder IV 325.

Løgter paa Gaderne III 281, 312. Løgtedrenge IV 304

Løngang fra Slottet IV 335.

Løngangsbroen IV 440-41.

Lønporten IV 443.

Løsgængere III 137.

Løveapothek III 206.

Løvestræde IV 418-21.


Mads (Mathias) Hansen IV 215, 290. Hansen, Raadmand III 231. Hansen, Borgmester III 207-08, 211, 233, 237, 244, IV 65. Jensen III 223. Klavsen III 174, 222. Klavsen IV 255. Klavsen, Løjtnant III 298. Nilausen III 310. Pedersen, Mag. III 6. Pedersen Vrager IV 306-07. Povlsen IV 258. Skriver III 39, 226.

Madtorvet IV 152, 165-67, 381.

Magistrat, se Borgmestre og Raad.

Magstræde IV 193-94, Nr. 4-6 III 26.

Majgilder IV 301, 303-04.

Malmø, Niels Hansen IV 256.

Mand, Mikkel III 42.

Mander, Karl v. IV 271.

Mandixen, Hans III 213, IV 257, 381, 435.

Manufakturhuset IV 120.

Maren Lamberts IV 257.

Margrete Rasmusdatter IV 64.

Mariager, Anders IV 29. Hans III 331.

Markdanner, Hans III 383-84.

Markfoged, Markmand III 291.

Marselis Boshover IV 227. Gabriel IV 238.

Marsvin, Birgitte IV 430. Ellen IV 333. Jørgen III 226, IV 430.

Medelfart, Mads Jensen III 204.

Meden, Morten IV 258.

Mekkelborg, Abraham IV 223. Hans III 208. Ingeborg III 207. Klavs IV 64.

Melkior Hansen III 310.

Mellemliggere III 290.

Menighedsmænd III 142, 303.

Merkel, Hans IV 14.

Merker, Kort Henrik IV 241, 421.

Merlow, Nikolaj, Staldmester IV 389-90.

Mestermanden III 266-68.

Metropolitanskolen III 7.

Metzner, Andreas IV 82.

Meulengracht, Lorens IV 124.

Meyer, Engelbrecht IV 125. Gert IV 225, 386, 388, IV 321-22, 464. Steffen IV 286.

Middelgrunden III 148.

Mikkel Bager IV 421. Jensen III 257. Klavsen III 266. Kristensen III 210. Mogensen III 210. Møller III 386. Nielsen Remsnider III 192, 228. Pedersen III 310. Skriver III 178-79, 253, IV 214, 462. Sørensen III 72, 241-42, 256. Thomsen III 309.

Mikkel Vibes Gade III 203, IV 341, 411.

Mikkel Vibes Kro III 203, 209, IV 299, 336-38, 354, 377.

Mikkelbryggersgade Nr. 5, 9, 11, III 27.

Mogens Bertelsen III 48-49, IV 461. Hejnesen III 229, IV 214. Kristensen III 210. Kristensen i Holbæk IV 269.


481

      Lavridsen III 175. Mikkelsen III 232, 236, 350, IV 22, 210, 216, 424. Nielsen III 310. Torbensen III 264, IV 422. Zakariasen IV 314.

Molterpas, Didrik IV 241.

Morsing, Kristen Terkelsen III 6, 21, IV 410.

Morten Jørgensen III 74. Mikkelsen III 244-45, IV 21, 322. Pedersen IV 386. Terkelsen III 264.

Mortensdag III 323.

Moth, Povl III 355.

Motzfeld, Peter IV 234, 386, 388.

Movrids Kristensen III 265.

Mullie, Lavrids III 42, 153-58, 224, IV 366.

Mumme, Didrik III 237. Johan IV 388.

Mummebryggeri IV 144.

Mund, Pros IV 432.

Munk, Ebbe IV 430. Erik Jensen IV 219. Erik Nielsen IV 216, 217. Ida IV 432. Jens III 217, IV 216-19, 256. Kirstine IV 433. Kristen IV 75. Kristoffer III 196, 326. Niels IV 217. Peder, Admiral III 189-90, IV 91. Peder Jakobsen III 195-96, 205, 230, 295, IV 9, 215, 216. Rasmus III 310.

Murmestergangen IV 435.

Müller, Henrik III 134, IV 19, 83, 135, 224, 229, 231, 232, 272, 324, 329-30, 334-35, 428, 464.

Myter, Henrik III 170.

Mæglere IV 177.

Møinichen, Henrik III 244.

Mølen, Jakob IV 255, 272.

Møller IV 155-58, 286-87.

Møllebækstræde IV 438.

Møllekanalen IV 136-87.

Møllengracht, Lavrids III 238, IV 315.

Møn III 53.

Møndrikker IV 242-44, 245.

Møndrikbroen IV 243.

Mønstringer III 296.

Mønt IV 81-82, 83.

Møntergade IV 414, Nr. 4-14 IV 83, 455, Nr. 26-30 III 348, Nr. 31 IV 13, Nr. 32-36 IV 444, Nr. 33-35 III 344.

Møsen, Henrik von III 228, IV 114, 333.

Maal og Vægt III 162, IV 365.

Maalere III 293.


Naboløsstræde III 186, Nr. 4-6 III 26.

Nansen, Hans III 58, 115, 127, 214-17, 219, 242, IV 65, 213, 215, 462. Hans den yngre III 216, 220. Mikkel III 216, IV 322.

Narva III 182, 232, 238, IV 210.

Natmanden III 292-93.

Navigationsskole III 335-36, IV 98.

Nedergade IV 256-57.

Neel, David de IV 286.

Nervinus, Theophilus III 330-31.

Nestved III 59.

Niels Augesen IV 264. Erlandsen IV 338. Fikkesen III 362. Hansen III 128, 192, 231, 309. Hansen Skriver III 310. Hansen, se Folskenk. Ibsen IV 282. Jakobsen IV 258. Jensen Klokker IV 126. Kæmner III 309. Skriver IV 64. Kristensen III 310. Læstemager III 42. Madsen IV 194. Mikkelsen IV 64, 65. Nielsen Renteskriver IV 75. Nielsen 31


482

      Kæmner III 310. Nielsen i Fortunen IV 334. Olufsen IV 125. Olufsen IV 189. Pedersen, Skriver III 177, 192, 194, 228, 231. Pedersen, Hospitalsforstander III 72, 73-74. Povlsen III 58. Sørensen IV 211. Sørensen paa Kristianshavn IV 258-59, 272, Hospitalsforstander III 72. Terkelsen III 9. Villumsen III 240, IV 388.

Nikkel Kok IV 211, 225, 234, 256, 271.

Nikolaj Kirke III 23, 245, 316, IV 21, 68-80, 123-26, 222, 239, 381. Kirkegaard IV 93-94. Taarn III 279. Præstegaard og Kapellanboliger IV 79-80.

Nille Baltsers IV 212, 238-39, 387. Berntsdatter IV 75.

Niniani Altergods III 35.

Nissegangen IV 435.

Nold, Urban III 49-50.

Norden, Kristoffer IV 422.

Nordlandene III 201, 207, 232, 233, 237, 238, 239, 240, IV 215-16.

Norgesgade IV 455.

Norges Torv IV 456.

Normalur IV 63-64.

Notarius publicus IV 233, 235-36.

Noviomagus, Povl III 9.

Nyboder IV 153, 155, 358, 450-52. Skole III 335.

Nybro (Holmens Bro) IV 197.

Nyby Ladegaard IV 396.

Nybørs IV 201, 232.

Nygade III 209, 226.

Nys, Didrik IV 121.

Nytorv IV 152, 159, 164, 362-63, 377, Nr. 3 III 242, Nr. 29 III 27.

Nævnsmænd III 304.

Nørrebrogade Nr. 68 III 291.

Nørregade III 286, IV 379, Nr. 3, 7, 23 III 27, Nr. 4, 14 III 27, Nr. 21 IV 87, Nr. 28 IV 431, Nr. 41 IV 431.

Nørreport III 129, 357, IV 392, 437, 443, 449. Forstad udenfor IV 391-93.

Nørrevoldgade Nr. 7 IV 377.

Naadensaar IV 30.


Oesede, Gert v. IV 242.

Oldeland, Melkior IV 260.

Oldermænd III 301-02.

Oliemølle IV 287, 319.

Oluf Hansen III 181. Jakobsen Skriver III 172-74, 221. Jørgensen III 207, 238, IV 216. Jørgensen IV 21. Madsen III 197, 228, IV 214. Mortensen III 146, 195, 228, 264, IV 357. Olufsen IV 75. Stensen IV 281. Sørensen III 72. Torbensen III 354. Værkmester IV 193.

Ordrup Skov III 59-60. Sø III 147.

Orlogsflaaden III 80, 104. Byens Orlogsskib III 155, 184, IV 366.

Osten, David von der IV 385-86.

Ostindisk Kompagni III 202, 208, IV 220, 227-28, 327, 433.

Otto Stisen IV 91-92.

Overformyndere III 304.

Overgade IV 248, 249, 250, 256-57.

Overkøbmænd III 243, IV 177.

Oxe, Eskil IV 431. Inger III 318. Johan IV 429. Peder III 43-44, 82-83, 318, 347, IV 9, 428, 429. Register til tredie og fjerde Del.


483

Oxekopen III 273, IV 332, 333, 464.


Palle Pedersen IV 12.

Pallemaille IV 299, 361.

Paltemarked IV 164-65.

Papegøjeskydning IV 297-98, 301, 303.

Parsberg, Anna IV 428. Mandrup IV 388. Oluf IV 433. Sidsel IV 275.

Passelik, Kasper III 9.

Pax, Kristoffer III 363. Mogens III 59.

Peber i Afgift III 161, IV 169.

Peblinge III 319-24.

Peblingebroen III 145, IV 447.

Peblingedammen III 144-45, IV 338, 403, 447.

Peblingesøen III 144-45, IV 133, 137.

S. Peders Kirke III, 3, 4, 23, IV 21, 82, 84-90, 222, 223, 239, 339, 441. Kirkegaard IV 377. Præstegaard IV 86-87.

S. Pedersstræde Nr. 7-11, 19-31 III 27, Nr. 35 IV 432.

Peder Andersen III 202. Andersen, Byfoged III 249, 254. Andersen Borgmester III 205-06, 233, 239, IV 65, 216. Høvedsmand III 298. Brolægger III 222. Frandsen III 131-32, 247-48, 254, 257, 295, IV 211, 238, 388, 463. Gregersen III 75. Hansen III 9. Henriksen III 173, IV 425. Iversen IV 238. Jakobsen, se Munk. Jensen Kræmmer IV 8. Jensen Borgmester III 39, 174-75, 185, 224, 316. Byskriver III 264. Jørgensen, Hospitalsforstander III 42. Jørgensen, Borgmester III 33, 167-68. Karlsen III 214, 233, 296, IV 124, 240, 421. Knudsen IV 122. Kristensen til Hjelmsø III 362. Kristensen III 310, IV 64. Kristoffersen III 260, IV 242. Lavridsen i Maribo III 243. Madsen III 241, 310, IV 417. Mikkelsen III 310. Mortensen III 217, 310, IV 386. Nielsen III 242. Nielsen IV 256. Nielsen Hører IV 269. Pedersen III 206, 219-21, 239, 244, 310, IV 215, 216, 226, 322. Pedersen, Byskriver III 264. Skriver IV 8. Skræder III 295. Steffensen III 310. Svendsen III 75. Syndesen III 227. Sørensen III 207. Villadsen, Borgmester III 170-72, 221. Villadsen, Byfoged IV 282.

Peder Hvitfeldstræde IV 411, Nr. 5-7 III 27.

Peder Madsens Gang IV 417.

S. Peders Kloster i Skaane IV 368.

Pentz, Adam Henrik IV 335.

Perlegaarden IV 436.

Pest III 175, IV 117-18, 1546 IV 108, 1553 III 224, 1564 IV 109, 1607 III 337, 1619 III 368, 1637 III 239-40.

Pesthus III 340-44, IV 345.

Phoenix Sukkerraffinaderi IV 321.

Phaal, Familie III 209-10.

Pibere III 290.

Piper, Gert IV 311.

Pilestræde IV 9, 380, 417, Nr. 10 IV 428, Nr. 13-15 IV 428, Nr. 17 IV 18, Nr. 36 IV 429. Nr. 40-48 IV 83.

Pinke IV 59.

Pligtsfoged III 291. Pligtsfolk IV 245-46.

Plog, Peder III 32-33.


484

Plum, Mag. IV 350-53. Klavs IV 386, 388.

Podebusk, Movrids IV 423.

Pollermølle IV 313.

Portnere III 290.

Post, Johan III 202, IV 225, 258, 272.

Postbude III 213. Postmester IV 233. Postvæsen IV 221.

Pottemagere IV 310.

Povisk, Otto IV 431.

Povl Andersen IV 422. Eriksen III 385. Hansen III 166-67, 179, 232. Ibsen IV 282. Klavsen IV 282. Povlsen III 256.

Povl Fechtels Boder III 348-53, IV 81.

Prammænd IV 242-44, 245.

Prato, Filip a III 9.

Prinsensgade IV 455.

Prinsensgade paa Kristianshavn IV 248, 249, 250, 258, 259, 261.

Prinsens Kanal IV 454.

Prisonet III 190, 271, 377, IV 367.

Professorboliger III 6-7.

Profos, Rigens III 128-29, 289, 295.

Prokurator IV 287.

Proviantgaarden III 61.

Præbender III 5-10.

Prædiken IV 30-34.

Præsters Kaldelse IV 28-30, 48-49, 264-66.

Præsteenker III 21-22.

Præstø, Søren Lavridsen IV 321-22, 225-27.

Pumpevand IV 133-35.

Pustervig IV 411-12.

Pødiker III 333.

Pølsegaarden IV 436.

Pøpping, Frederik IV 325.

Paaske, Niels IV 388.


Radebant, Marcus IV 215, 255.

Rakkeren III 292-93.

Rammel, Anne IV 433. Henrik IV 423, 464.

Randulf, Niels III 220. Peder Andersen, se Peder.

Rantzau, Brejde III 89-90, 99, IV 72, 250, 256, 312, 420. Frands III 99-101, IV 21, 187, 271. Gert IV 426. Henrik IV 426-27. Sofie IV 431.

Rasmus Jensen (Hellekande) IV 21, 75, 124, 255, 272, 286, 345, 417. Jonsen III 309. Jørgensen III 325. Kedelsmed III 223. Mikkelsen IV 282. Nielsen, Raadmand III 222, 232, 237. Nielsen, Skolemester III 325. Pedersen III 252, 254. Rasmussen IV 189, 279. Tønnesen III 310. Villumsen III 253.

Ratke, Henrik IV 8, 75, 386, 387, 424.

Ravn, Iver III 331, IV 360, 361. Jakob III 343. Klavs III 251, 252, 256, IV 79. Mads IV 75, 223.

Ravnsborg, Store III 216, 218, IV 447.

Reberbaner IV 312-13, paa Amager IV 287.

Rebslagere III 161.

Reetz, Frederik III 62. Jørgen IV 431. Peder IV 322.

Regensen IV 427.

Regnegade, IV 83, 415, 455.

Regnskab, Byens III 128, 164-65, 305-06, 314.

Reich, David IV 463.

Rejer, Per Hansen III 265-66.

Reinfanck, Mathias Rudolf IV 424.

Reinholt Hansen III 127, 210


485

      -12, 236, 244, IV 167, 215. Mortensen III 231. Reinholtsen IV 216.

Remmert Pedersen IV 424.

Rendemester III 293.

Rendestene IV 377-79.

Renovation IV 372-77.

Rentekamret IV 196, 441.

Rentemester III 113, IV 260.

Reoy, Jean IV 334.

Reravius, Rasmus III 75.

Resen, Hans Povlsen III 57, 322, IV 21. Peder III 322, IV 435.

Riber, Niels Jensen IV 122. Niels Sørensen III 230.

Rigens Hovmester III 89-90, 99-101, 103-06.

Rigensgade IV 456.

Ringsted III 59.

Ritzer, Jørgen IV 203.

Rode, Frands IV 334. Hans IV 122. Helmer IV 64, 210, 215, 216. Peder, hans Gang IV 435. Reinholt IV 64, 122. Steffen IV 241, 334.

Rodemestere III 165, 310-15. Rodemaal IV 408.

Rodrigues, Mag. IV 350-52.

Rogentin, Henrik IV 290.

Rollefink, Herman IV 231.

Rortold IV 205.

Rosberg, Hans Mortensen IV 126.

Rosbæk Bro IV 346. Mølle III 147, 176, 178, 193.

Rosenborg III 305, IV 133, 135, 358, 450.

Rosenborggade IV 455.

Rosengaarden IV 381.

Rosengaard Kvarter IV 408.

Rosenkrands, Birgitte IV 425. Erik Ottesen III 33. Erik IV 431, 433. Godske III 367. Holger IV 83, 433. Jakob III 234. Jørgen IV 323. Kristoffer IV 422. Mette IV 81, 414-15. Niels IV 420, 433. Oluf III 9, 78, IV 422, 431.

Rosenmeyer, Henrik III 234, IV 75, 124, 242. Herman (?) III 202. Karl III 220, 221. Margrete III 208.

Rosensparre, Oluf IV 422, 432.

Rosenvinge, Sten Villumsen III 240.

Roskilde III 33-34, 57, IV 85.

Roskildegade IV 394.

Roskilde Landevej IV 403-05.

Rostgaard, Frederik IV 334. Hans IV 400, 401.

Rotkop, Jesper III 219, IV 257.

Rotmester III 298.

Rottenborg, Theodorus IV 319.

Rud, Knud III 78. Lene IV 431.

Rulp, Niels Nielsen IV 386.

Runde Kirke IV 118-21.

Ruse, Henrik IV 120.

Rusmand, Jakob IV 170.

Rustkamre IV 422-23.

Ryvangen IV 348-50. Vangehus IV 351-52.

Rævshalen IV 203-04. Søtønde III 149, 162, IV 186, 242, 274.

Rødovre IV 402, 404.

Rønne, Hans Andersen IV 282.

Røper, Hans IV 327-28.

Røtker, Adolf Frederik IV 424.

Røtting, Volf III 264.

Raadhuset III 251, 286, IV 362-65, paa Kristianshavn IV 253. Vinkælder III 130, 147-48, 251, IV 148. Fængsel III 270-71.

Raadhuset paa Slotspladsen IV 197, 441.

Raadhusstræde IV 379, Nr. 1 III 26, Nr. 6 IV 156.


486

Raadmænd III 116-17, 158-59, 221-45, paa Kristianshavn IV 253, 279.

Raadmandsmarken III 141-42.

Raadstueskriver III 263, 266, paa Kristianshavn IV 282.

Raadstuen foran Slottet IV 197, 441.


Sadolin, Jørgen Jensen III 7-8, 17.

Sagefald III 161.

Saltboder IV 195.

Salthandel III 202-03.

Saltkompagni III 220, IV 225-27, 272.

Saltskibe III 188.

Saltværk IV 329-30.

Samkøbere IV 168.

Samuel Thomsen IV 282.

Saurius, Johan Conradus IV 286.

Schack, Hans IV 272.

Scheel, Joakim III 293-94.

Schlessel, Jokum III 235, 326.

Schyrmand, Familie IV 237. Bernt III 310. Johan IV 211, 424.

Schøller, Iver Kaspersen IV 278, 279, 324-25.

Sechman, Johan IV 427.

Sefeld, Jakob III 339.

Seglhuset III 355-60, IV 389, i Silkegade IV 315.

Sehested, Axel IV 428. Hannibal IV 429.

Selmer, Hans IV 215.

Selwert, Johan IV 257.

Semb, Johan IV 256, 259, 271.

Serridslev Mark III 306, IV 345-46. Dige IV 349.

Silkegade IV 9, 314, 318, Nr. 10 IV 16, 18.

Silkekræmmerne IV 241.

Silkevæveri III 238, IV 87, 219, 314-18.

Sinkelektie III 320.

Sinklar, Daniel IV 256, 272.

Sjæleboder III 227, IV 9, 12-15, 81.

Sjælegaver III 345.

Skade, Offe IV 271.

Skarnfoged III 292, IV 376.

Skarnholmen IV 199-200, 377, 441.

Skarnkister IV 339, 374, 377.

Skarpretteren III 266-68, 366.

Skarvagt III 278, 286.

Skavbo, Klavs III 228.

Skeel, Albert IV 420. Ide IV 433.

Skibsbyggeri III 182, IV 286.

Skibsfart IV 205-07.

Skidenstræde IV 409-10, 431.

Skifter III 138.

Skindergade Nr. 6-8 IV 431, Nr. 31 III 27.

Skippere IV 177-81. Lavshus IV 181.

Skipperboder IV 96-97, 135.

Skoboderne III 168, 233.

Skofter IV 151.

Skoler IV 315-36, paa Kristianshavn IV 262-63, 267 -69.

Skomagere III 258, IV 284.

Skomagernes Garverhave IV 328-29.

Skonroggen IV 151.

Skorstensfejere III 284.

Skotske Senge III 70.

Skov, David III 238. Erik, Jesper, Lave, Mikkel III 210.

Skovgaard, Anne III 87. Hans IV 428.

Skram, Peder III 184, 318.

Skrive- og Regneskoler III 324-30.

Skrædere IV 284.

Skræm, Kristen Nielsen III 386.


487

Skrøder, Lorens IV 329.

Skuespil IV 305.

Skult, Bernt III 130, IV 12, 125-26.

Skur IV 379-80.

Skvaldergaarden IV 436.

Skydebaner IV 298-99, 337-38.

Skyttelav IV 218.

Skæreknive IV 329.

Skøger III 267, 268.

Skaanesgade IV 361.

Slagsværd III 295.

Slagtere III 130, 258, IV 158-61.

Slagterboder IV 158-59, 160, 367, ved Børsen 285.

Slagterhus udenfor Vesterport IV 159.

Slagterhus, Kongens IV 201.

Slagtetiden IV 158.

Slavestaterne IV 180.

Slesing, Jokum III 424.

Slesviggade IV 456.

Slottet III 109-12.

Slotsherren III 107-09, 113, 114, 129, 246.

Slotsholmen IV 199-200, 224, 330.

Slotsholmsgade Nr. 12-20, IV 189.

Slotspræstens Gaard III 355, IV 443.

Slutteriet III 272.

Smakkefart IV 236, 244.

Smede IV 310.

Smedens Gang IV 435.

Smedier III 280.

Smedie, den gamle IV 92.

Smekkenborg III 173, IV 14, 436.

Smyther, Ditlev III 7.

Smøreboder IV 13, 14.

Smørstingere IV 161-62.

Snare, Erland III 174.

Snares Gaard III 173, 188.

Snaregade IV 194, 379, 380, Nr. 4 III 243, Nr. 6 III 216, Nr. 12 III 318, Nr. 14 III 239.

Snedkere IV 284.

Sofie, Frederik I's Dronning IV 294-95.

Sofiegade IV 248, 249, 250, 257-58, 259, 269.

Sogneordning III 2-5.

Solbjerg III 4, 206, IV 396.

Soll, Klavs IV 255, 272.

Solrød III 261.

Sortedam III 145, IV 403, 447.

Spanien III 244, IV 224-27.

Sparre, Jens IV 250, 256, 271.

Spekhahn, Frands Eberhart III 212, 352.

Spend, Hans Thomsen IV 282.

Sperling, Otto III 294, 331.

Spids, Spyd III 295.

Spillemænd, Stadens III 290.

Spindeværk IV 26.

Spisning i Hospitalet III 63-66, i Børnehuset III 372.

Spitsbergen IV 221.

Spormand, David IV 282. Kristen IV 279.

Springgade IV 413, Nr. 9 IV 14.

Springvandet paa Gammeltorv IV 129, 132, 133, 134, 138, 363, 464.

Springvandskompagnier IV 131 -33.

Sprøjter III 282.

Stadsgæstehus IV 332.

Stadskonduktør III 292.

Stadsmedicus III 293-94.

Stadsmusikant III 112.

Stadsret paa Kristianshavn IV 253, 259.

Stald, Kongens IV 200.

Staldrum III 94-96, 138.


488

Statholdere III 76-106, 114-15, 121, 128, 246, IV 260, 462.

Stavanger IV 285.

Steffen, Mester IV 257. Sørensen IV 319-20.

Stemp, Niels IV 193, 410.

Stenboderne IV 379.

Stenbro IV 393-94.

Stenbuk, Johan III 44.

Stenkuhl, Johan III 117, IV 213, 226, 322.

Stenvinkel, Hans IV 189, 195, 232. Lorens IV 231. Oluf III 292.

Stiftelser III 336-86.

Stiftsprovstens Gaard III, 6, 7.

Stodderfogder IV 2, 17, 26.

Stokholm, Have IV 305, 306.

Stokkemænd III 304.

Stolestader IV 47, 76, 86, 102, 262.

Stormarngade IV 456.

Stormgade Nr. 2-8 IV 331.

Straffe III 267-73.

Stranden IV 319, 380.

Ved Stranden IV 236, Nr. 6-8 IV 93.

Strandbadstuen III 253.

Strandfoged III 293.

Strandgade paa Kristianhavn IV 185, 248, 249, 250, 255-56, 259, 270-71, 275, 286, Nr. 34 III 203, Nr. 44 IV 225.

Strandgade paa Østerbro IV 361.

Strandstræde, Store IV 388, 389, 454. Lille IV 389.

Strange Madsen III 234, IV 210, 214-15, 462.

Stradtman, Lybbert IV 114. Lisbet IV 421.

Struchman, Henrik IV 421.

Straa (et Maal) IV 206.

Stubes IV 2, 463.

Studenters Bespisning III 37.

Studiestræde III 27.

Stuve, Bertel III 243.

Sudervraa IV 425.

Suhm, Valentin IV 233, 235-36, 387.

Suhmsgade Nr. 3 IV 430.

Sukkerraffinaderier IV 214, 319-27.

Sundgade IV 361.

Surbek, Maren IV 68. Simon III 186, 191, 200, 211, 228. Simon d. yngre III 206-07, 218, 233, 238, IV 216, 234, 240, 241.

Svabe, Nicolaus III 206, 239, IV 216, 258, 261, 380, 386.

Svane, Hans III 216.

Svanehaven IV 403.

Svend Andersen IV 187, 271.

Svendegade III 276.

Svenke, Kristoffer IV 64.

Svenske, Peder IV 399-401.

Svinehold III 137-38, IV 281, 342-44.

Svovl IV 211.

Svovlhuset IV 313-14, 440.

Svæltekælderen III 272-73.

Sværd, symbolske III 246.

Sværddans IV 305.

Sværtegade IV 415, Nr. 2-8 IV 81, 83.

Symfonier IV 329.

Synsmænd III 304.

Syvslagsprædiken IV 18, 20, 32.

Sæbesyderi IV 287, 327-28.

Sæby, Kristen Sørensen IV 269. Peder Nielsen III 385.

Sælandsgade IV 361.

Sælgekoner IV 165-68.

Søbatteriet IV 440.

Søgade paa Østerbro IV 361.

Søgaard III 133.

Søllerød Tiende III 37, 52, IV 461. Lyng III 60.


489

Sølvgade IV 456.

Sømærker IV 204.

Søndervoldstræde IV 259.

Søren Andersen III 129, 202. Andersen, Bødker IV 124. 238. Jensen IV 359, 464 jfr. Hellekande. Kristensen, se Flue Lademager III 309, IV 423, 424. Nielsen Islænder III 310. Pedersen IV 213, 322. Pedersen, Byfoged IV 281-82. Skipper III 174. Sørensen III 230, 310.

Søret III 124-25, 135, 208, IV 180.

Søslingtold III 151.

Søtønder III 148-49, 162, IV 192, 204, se Rævshale.


Tage Andersen IV 242, 258. Eriksen III 217, IV 219.

Tavl, Bærebør IV 244.

Tavlemænd III 304.

Tavleombæring IV 5, 7-8, 18, 20, 261.

Tavlepenge paa Rentekamret IV 15.

Teglgaard III 162, IV 311. Teglgaardskriver III 293.

Teglgaardsstræde III 193, IV 435, Nr. 3 IV 156, Nr. 12 III 27, IV 14.

Teglgaardsvang III 309.

Terminer IV 236.

Terning, Jens III 7.

Thenner, Hieronimus III 9.

Theuber, Ulrik III 331.

Thocheville, Ludvig IV 219.

Thomas Hansen IV 451. Jensen III 310. Nielsen III 310.

Thott, Korfits IV 419. Tage IV 430. Vibeke IV 431.

Tide, Movrids IV 9.

Tiggere III 137, 343, 365, 382, IV 1-5, 11, 16, 24-26.

Tillemand, Henrik III 257.

Tim, Joakim IV 214.

Timian, Jørgen III 288, IV 332, 432, 451.

Timmermand, Jakob IV 332.

Tingdag III 250.

Tingmænd III 251-52, 304.

Toldboder IV 189-90, 196-97, 201-03, 446, paa Kristianshavn IV 255, 274.

Toldsvig III 125.

Tolvprædiken III 110.

Tongelo, Abraham IV 236.

Torben Jensen III 228, 264, 265. Jonsen III 223.

Torkel Torkelsen III 333.

Tornebuskegade IV 455.

Torve IV 164-68.

Torvedage III 274, IV 162-64, 176, 253.

Torvegade IV 248, 250, 256, 257, 258, 259, 261.

Tostholm Eng IV 397.

Trane, Rasmus III 310.

Tranqvebar IV 227, 231.

Trefoldigheds Kirke III 316, IV 119, 120, 121, 260, 350-52.

Trellund, Jonas IV 187, 213-14, 271, 272, 283. Niels Pedersen III 218. Peder Pedersen III 325. Villum Pedersen III 219, 326-29, 330.

Trolddom III 189-90, 271.

Trolle, Herluf III 80, IV 9, 429. Jakob IV 9. Niels III 40-41. Niels III 58, IV 259-60, 269, 428.

Trommeslagere III 290.

Trægaard, Hans IV 78, 211, 228.

Trønner, Hans III 234. Kristofer III 245, IV 223, 241, 315. Strange IV 214, 435.

Tubbethorp IV 350.


490

Tuborg, Store IV 350-53.

Tugthuset III 364-86, IV 250.

Tugthusporten III 378.

Tugthustavle III 381.

Tunge, Lavrids Mikkelsen III 239, 245. Morten Nielsen III 245, 310.

Tvangsarbejde IV 26-28.

Tvenstrup, Peder Jørgensen III 158-60.

Tydsk Menighed III 330-31, IV 80-90, paa Kristianshavn IV 263-67. Skole III 330-31.

Tyre, Byens III 290.

Tøjhuset III 105, IV 191-92, 200-01. Gamle IV 91-92.

Taarnby Kirke III 171.

Taarnmænd III 112, IV 51.

Taasing, Hans IV 14.


Uden, Henrik IV 8.

Ugeprædiken IV 31-32, 88.

Uggeløse Kirke III 34.

Ulfeldt, Flemming IV 430. Frederik IV 430. Jakob IV 419. Knud IV 434. Korfits III 101-02, 106, 212, 218, 236, 331, IV 222, 235, 260, 419. Mogens IV 419.

Ulfstand, Hak IV 428. Ingeborg IV 421. Jens Trudsen IV 113. Tale III 23.

Ulkegade IV 97.

Ulrik, Kristian IV's Broder IV 296, 426. Kristian IV's Søn IV 297.

Ulv, Anders III 175-76.

Underfoged III 249, 256-60, paa Kristianshavn IV 279-81, 282.

Universitetet III 10-16. Bibliothek III 36.

Urne, Axel IV 420, 433. Frederik IV 429-30. Johan IV 76, 79, 87, IV 409-10, 411, 431, 432. Jørgen III 318, IV 411, 433. Knud IV 420. Kristoffer IV 434. Kristoffer III 383, IV 256, 420. Regitse IV 428.

Urtehave, Kongens IV 95.

Urup, Axel IV 454.

Usædelighed III 137, 267, 268.

Utterslev Sø IV 137.


Vachmand, Johan IV 241.

Vagt III 129-30, 276-78, 285-88, paa Kristianshavn IV 281.

Vagthuse paa Volden III 296, 299.

Vagtklokke III 287-88, IV 161.

Vagtmester, Stadens III 126-27, 259, 288.

Vagtskriver III 289-90.

Valby III 4, IV 50, 404.

Valdkirch, Henrik III 140.

Valentin Hopmand IV 357. '

Valkemølle IV 136-37, 155, 311.

Valkendorf, Henning IV 464. Knud IV 78. Kristoffer III 83-87, 89-90, 91-94, 225, 229, 319, IV 71, 433, 437, 438.

Valkendorfsgade Nr. 4-8 III 339, 344, Nr. 34 III 235.

Valkendorfs Kollegium III 87.

Vallensbæk, Henrik Madsen III 355-60. Kristoffer Sørensen III 385.

Vandal, Bagge III 336.

Vandflod 1643, 1669 IV 278.

Vandforsyning III 207, 212, IV 127-40, paa Kristianshavn IV 255, 282-83. Vandskat III 163.

Vandhusbro IV 194, 441.

Vandkigger III 293.


491

Vandkunsten IV 127-28, 311, 438.

Vandmester III 293.

Vandmøllen III 152, IV 127, 155-56, 183-84, 438, indenfor Vesterport IV 135, 136, 137, 155-56, 464.

Vandmølletaarnet IV 361.

Vandporten IV 441.

Vandtsnidere IV 172-75.

Vangemænd III 291.

Vartegn, Stadens IV 273, 464.

Vartov, Gamle III 52-54, 56, IV 27, 348-49, Ny III 54-76, IV 137, 391, 447.

Vasbyrd, Erik III 133-34, Mads III 133, IV 420.

Vaskerhus, Kongens IV 136.

Vedel, Kristen Sørensen III 335.

Vedhave, Kongens IV 201.

Veichard, Morten IV 231.

Veje IV 403-07.

Vejer III 293.

Vejer, Hans IV 258. Herman IV 333. Johan IV 386.

Vejerhuset III 152, 163, 165, 286, IV 139, 194-95, 244.

Weiner, Kristian III 204, 233, 352.

Vejrmøller III 161, IV 23, 156-57.

Venders Torv IV 456.

Venstermand, Johan IV 419. Knud IV 419. Morten III 108.

Vern, Anders IV 287.

Vesling, Morten III 54, IV 396.

Vespenø III 153-58, 191, 197, 199, 201, 209, 230, IV 211-12.

Vesten, Bernt thor III 253.

Vesterbro IV 328-29.

Vesterbrogade Nr. 30-74 III 146, 185, Nr. 69-71 III 203, IV 338, Nr. 76-82 III 269, IV 338, Nr. 92-144 III 235.

Vestergade IV 331, 379, Nr. 2 III 245, Nr. 6 IV 307, Nr. 3, 7, 19-27, III 27, Nr. 26-30, IV 432.

Vestergraven IV 134.

Vesterport III 129, IV 152, 437, 442. Slagbom III 286. Forstad udenfor IV 393-96.

Vesterste Bod III 338.

Vestindisk Handel IV 228-29.

Vibe, Ditlev IV 76. Jens III 206, 231, IV 64, 65. Kristen III 201, 202, 206, 234, 235, IV 215. Mikkel III 69, 191, 200-04, 214, 215, 232, 233, IV 69, 211-12, 215, 217, 219, 220, 225, 238, 249, 256, 257, 258, 272, 298, 336-38, 342, 357, 388. Peder III 203, IV 432.

Vibenshus IV 407.

Viblitz, Marcus IV 359.

Vichmand, Joakim III 197, IV 214. Nicolaus III 386.

Videfoged III 257.

Viffert, Axel IV 420. Korfits IV 420.

Vigerslev III 4, IV 50.

Vikariegodset III 22-28, IV 461.

Villum, David de IV 227. Johan IV 219, 228-29, 256, 271, 315, 318. Povl IV 316.

Villum (Vilhelm) Henriksen III 237, 240. Peitersen IV 257. Povlsen IV 314. Thomsen III 210.

Vimmelskaftet IV 379, Nr. 36 III 218, Nr. 38 IV 219, Nr. 39 III 244, Nr. 43 III 27, 180, Nr. 45 III 194, Nr. 46 III 27, Nr. 47 III 26, Nr. 40 IV 433.


492

Vin, Indførsel IV 206. Vinførere IV 148-49.

Vinberg, Hans IV 329.

Vind, Iver IV 419. Jakob IV 419. Jørgen III 213, 383, IV 421. Kristoffer IV 256.

Vingaardstræde III 171-72, Nr. 1-6 IV 433-34, Nr. 28 IV 79.

Vinke, Hans III 253. Mathias IV 263-64. Niels III 49, 227.

Vinkel, Melkior IV 328.

Vinkelman, Magdelone III 244.

Vinskænkspenge III 60.

Vinstrup, Peder IV 13.

Vinterlejepenge III 162, IV 186.

Vippe, Frands Jostsen IV 122.

Vismergangen IV 443-44.

Witt, Ditlev III 310.

Witte, Georg IV 87.

Vobner, Henrik IV 332.

Vognmænd III 92, 139-40, 258, 281, 283, IV 284-85, 338-41, 376-77. Lavshus IV 341, 411.

Vognmandgade IV 413.

Vognmandsmarken III 253, 261, IV 339, 346-47.

Vogt, Hans Henrik IV 353.

Volden III 308-09.

Vomper III 319.

Vrager III 293, IV 146.

Vragerbroen III 152, IV 195.

Vraaen IV 425.

Vurderingsmænd III 304.

Wust, Wøst, Herman III 185, 234, IV 215, 313, 329, 386, 388. Johan IV 234, 329, 421.

Vægtere III 287.

Værebro Mølle IV 328.

Værkmester i Børnehuset III 385.


Zoega, Hans IV 435.


Ægteskabsbevis III 138-39.


Øl, tydsk III 213, IV 144, 206. Tydskølsførere IV 145, 147.

Ølhuse IV 147.

Øltappere III 258.

Østergade III 286, IV 152, 377, 378, 379, Nr. 2-18 IV 428, Nr. 15 IV 434, Nr. 24 IV 428, Nr. 35 IV 306, Nr. 49 IV 79, Nr. 52 IV 428, Nr. 54 IV 428, Nr. 56 IV 332.

Østerport III 102, 129, IV 437-38, 439, 449. Forstad udenfor IV 386-91.

Østersøsk Handel IV 209-11, 464.


Aabenraa IV 412-13, 455, Nr. 5 IV 14.

Aalborg, Jens Andersen IV 8. Jens Lavridsen III 385. Kristen Jensen III 12, 216.

Aaresild IV 206.

Aarup, Peder Simonsen III 330


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: lør mar 5 20:49:28 CET 2005
Publiceret: lør mar 5 20:49:25 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top