eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavns Historie indtil Reformationens Indførelse.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse II

Kjøbenhavns Historie indtil Reformationens Indførelse
    - rettelser

Kbh., G. E. C. Gad, 1879

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

Ændringer i forhold til originalen: Fra 4. rettelse er : tilføjet efter sidehenvisningen.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

369

Tillæg og Rettelser.

_____

Side 2 L. 22: Jatgeirr Torfasons Død i Kjøbenhavn sættes til omtrent 1242 (Þorlaksson: Udsigt over de norsk-isl. Skjalde S. 158-59).

-- 23 L. 6: Om Slottets Indtagelse 2. Maj 1368 se K. D. VI. 1-2.

-- 26 L. 11 f. n.: Pladesudere maa ifølge Oplysninger af Bibliothekar Dr. Chr. Bruun om Peder Palladius's Navn forklares som Lappeskomager.

-- 28 L. 16.: Den ene af de 2 Grunde, der tilhørte Apostelaltret, er en Del af nuv. Nr. 14 paa Gammeltorv.

-- 37 L. 6.: En Afbildning af Fanen i Mariekirken i Lybæk er nu meddelt af Dr. Henry Petersen i Aarbøger for nord. Oldk. 1882, S. 1 flg.

-- 44 L. 21.: Om Kristiern I's Kroning og Bryllup se Ludvig Daae, Kong Christiern den Førstes norske Historie 1448-58 S. 51.

-- 66 L. 5.: Det er ikke 184 Familier, der indkaldtes fra Holland til Amager, men 184 Personer. "Det hele Land" i Privilegierne betyder ikke hele Amager, men den Landstrækning paa Øen, som blev dem udlagt. Den Udvisning af Hollænderne, der blev bestemt 1524, fandt vistnok slet ikke Sted, de vedblev som hidtil at bo i Magleby, der var dem udvist fra først af.

-- 88 L. 15 f. n.: Bodil Rodes bode 1532 i Køge (Frederik I's Registranter S. 420).

-- 89 L. 5.: Forhandlingerne med Søren Norby se K. D. VI. 11-14.

-- 91 L. 5.: Hans Mylings Forbindelse med Søren Norby se K. D. VI. 13.


370

Side 96.: Niels Stemps Enke levede endnu 1553. K. D. VI. 86. Hans Gaard se K. D. III. 30.

-- 114 L. 1 f. n.: At consul primarius betyder Borgmester og intet videre, ses af Ny kirkehist. Sml. I. 695.

-- 120.: Klavs Nielsen var Raadmand 1530 og 1536. K. D. I. 377, IV. 498.

-- 127 L. 7.: 1534 læs 1533.

-- 131 L. 8.: de læs ti.


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: tir jan 25 11:19:50 CET 2005
Publiceret: tir jan 25 11:19:47 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top