eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Middelalderen.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I

Kjøbenhavn i Middelalderen
    - Sted- og Sagregister

Kbh., G. E. C. Gad, 1877

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

I produktion og mangler: indeksering


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Sted- og Sagregister *).

_____


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å


Aage Axelsens Gaard 207.

Aahus 195.

Aarsmarked 134-36.

Adelens Gaarde 205-10. .

Adeligt Raad 72-79.

Adeldrik 242, 253.

Aflad 179-80.

Aftenklokke 134.

Ahlefeld, Benedikt von, hans Gaard 264, 265.

Amager 23, 28, 35, 40, 105, 147, 261-62.

Amagertorv 145-46, 313.

S. Andreæ Gilde 231, 255.

Andvorskov Klosters Ejendomme 114, 202.

Anklam 217.

S. Anne Bro 196-97, Hospital 191, 193-97, Kapel 196.

S. Antonii Gilde 256. Kloster 45, 203, 204.

Antonistræde 314.

Apotheker 146, 169, 291-92, 321.

Arkeligaarden 218.

Ambrøst 290, 301.

Arveafgift 83.

Assoye, Vin 285.

Awarthæha 23.

Avlsgaarden 97, 182, 322.


Badstuer 25, 175, 198, 292-95.

Badstuestræde 293, 312.

Bagere 121, 239-41. Boder 140.

Bagsværd 27.

Bajersk Bid 242.

Balstath 285.

Barbenethed 240.

Barnsøl 283.

Barsbæk, Kristoffer 207. Mikkel 210. Verner 207.

Bartholomæi Told 120-21, 135.

Bartskærere 252.

Bastardvin 285.

Befæstning 42-63, 324.

Bennikestræde 310-11.

Bernousk Øl 286.

Besætte 297.

Bilde, Anders, 146, 207. Torben 95, 207, 294.

Bindeøkse 241.

Birket 40, 105, 260-61.

Bispegaarden 199-200, 317, jfr. v Universitetet.

Bjørn, Johan 210.

Bjørnebro gade 141, 315.

Blaagaard 99.

Blider 31, 301.

Bodegæld 19.

Bogbinder, Hans, 82, 145-46, 294.

Bogtrykkere 276-77.

Boldek 213.

Boldspil 285.

Bolstove 164, 285.

Bolværk 303-04.

__________

*) Personernes Navne er alene Henvisning til disses Ejendomme.

[327]

328

Bom for Havnen 110-11.

Borgby 27, 261, 262.

Borgerraad 82-83.

Borgerskab 83, 295-96.

Borgervæbning 302.

Borgmestre 67-88, 324.

Borwæ 237.

Boveplads 241.

Bremen 263.

Bremerholm 19, 62, 263, 266.

Bremerschløssel 218.

Broderlys 239.

Brok, Axel Lagesen 209. Lage 209.

Brolægger, Per: Gaard 95, 311. Stræde 227-28, 310-11.

Brolægning 302-03.

Bryggere 235. Lavshus 142.

Bryllupper 283.

Brøndstræde 323.

Brønshøj 14, 27, 28, 147, 151.

Bundtmagere 249, 252-53.

Byens Ende 319.

Byfoged 126-27.

Bylag 83, jfr. jus civitatis.

Bymarken 99-109.

Byskat 83, 118-19, 122.

Byskriver 131-32. Gaard 95, 140.

Bysvende 127. Boliger 96.

Byting 125-28.

Bøddel 132. Bolig 96.

Bøste 242, 245, 248, 299.


Carnifex 141.

Castrum, befæstet By, 43.

Consules 68.


Daarekiste 197.

Dannemænds Bøn 130, 131.

Dansk Kompagni 80, 226-29.

Dansk Forretningssprog 131-32.

Degnen i Kapitlet 152-53, 318. Have 109.

Deventer 211, 223.

Disk paa Kagen 130.

Dobbel 248, jfr. Hazard.

Domina 206, 325.

Dragere 254.

Dragør 19, 135, 170, 214-15, 215-17, 220, 223, 225, 226, 250.

Drik 213, 240, 285-86.

Dringenberg, Henrik 207.

Dronningens Enghave 4-5, 8.

Drynke 221.

Dundee 224.

Dyb mod Bremerholm 267.


Edel af Spangager 206.

Efterdrik 243.

S. Eligius 231. Gilde 235-39.

Embede (Haandværk) 231.

Embedsmænd 122, 256.

Emdrup 27.

Emekerøl, Emstøl, 285, 286.

Endebod 110, 115, 132.

Enghave, Magistratens 80.

S. Eriks Boder 256. Gilde 255-56.

Erkebispens Gaard 100-1.

Eskilstorp 193, 325.

Eskilsø 282, jfr. Æbelholt.

Esrum Kloster 202-03.


Fade 248.

Falsterbo 220, 225.

Farvergade 310.

Fattigvæsen 198.

Fed 135, 215-17.

Fiolstræde 153, 318, 319.

Fiskerbro 116.

Fiskeri 116, 120-21, 135.

Fiskerstræde, Lille 312.

Fisketorv 144-45, 312.

Fjerdinger 124-25, 307-08. Fjerdingsmænd 123-25, 307.

Flor, Gerlag 306.

Forblad 237.

Forkøbsret 70.

Forlystelser 284-85.

Fortov 303.


329

Forøl 248.

Frille, Eggert 207.

Frillelevned 290-91.

Frimans Rodemaal 125, 308.

Frue Kirke 13-14, 28, 147-57.

Fugleskydning 228-29.

Fuglestangen 9-10.

Fællederne 10-11, 12, 101.

Fængsel 97, 225.

Færgebro 116.

Færgestræde 116, 145, 313. Lille 313.


Gader 70, 201, 254, 302.

Gagge, Anders, 206. Niels 206.

Galgen 128.

Galt, Ebbe 209. Mogens 208-09.

Gamlebodehavn 18-19, 23, 53-54, 267.

Gammeltorv 94, 133-40, 308-09.

Gavmildhed 279-80, 281.

Gentofte 27.

S. Gertruds Kapel 190-93, 321. St. Gertrudstræde 192, 320, 323.

Gilder 31, 32, 230-57.

Glas 239, 299.

Godov, Anders Persen, 208.

Gok, Albert von, Boder 158, 322, 323.

Graabrødrekloster 62, 163-70, 214, 252, 292.

Graabrødrestræde 167-68, 169, 315.

Graabrødretorv 167, 169.

Grave 70.

Greifswalde 214.

Grovsmede 241.

Grubbe, Gevert 209-10. Peder 209.

Grøndal 6.

Grønnegaard 113.

Grønnegade 268, 314.

Gubyn 285.

Guds Legems Lav 247, 250.

Gudspenning 239.

Guldsmede 235-39.

Gurre 258.

Gyldenstjerne. Knud, 173, 210.

Gæld 297.

Gæster 220, 221, 222.

Gøye, Eskild 209, Mogens 146, 209, 264.


Haandværkslav 105, 230-55.

Hage, en slet (glat) 248.

Hakenberg, Bernt 218.

Halmstræde 200-01, 313-14.

Halsjærn 128.

Haløre 24.

Hamber 112, 324.

Hammelstrup 3-5.

Handsal 225.

Handsker 249, 253.

Hanetaarn 48-49, 51, 324.

S. Hanses Gilde 256.

Hans Klavsens Taarn 50, 52.

Hans Knudsen i Jonstrup 210.

Hardervik 223.

Haver 100-01.

Hawerthi 27.

Havn, Landsby, 2-15.

Havnen 109-18.

Hazardspil 212, 248, 286.

Hebele, Fru, 208.

Helgentilbedelse 281-82.

Helligaands Gilde 255.

Helligaands Hospital 32, 173-83.

Helliggestesstræde 315.

Helligkorsstræde 309.

Helsingør 205.

Hemmeligt Hus 299.

Hemming Jensen 306, Nielsen 209.

Herberger 290.

Herrehof 136.

Hestemølle 97-98.

Hjon 252.

Hjortholm 260.

Hofmey, Hommeid, 40, 50, 324.

Hoser, 247.


330

Hugitzen 290.

Huses Bygningsmaade 98, 304-06.

Husarmes Stræde 171.

Husehaven 268.

Husesmedien 270.

Husum 1.

Hvanløse 27.

Hvidovre 361.

Hvirving 230.

Hyskebro 116, 312.

Hyskenstræde 116, 211-12, 312.

Høg, Sofie 209.

Højbro 111-12, 312.

Højbrostræde 111, 145, 313.

Høsterkøb 27.


Ildebrand 289.

Indbyggertal 277-79.

Institor 137.

Inventarier 299-301.

Iver Axelsen 207.


Jakob Jensen af Husum 205.

Jens Pedersen af Husum 205.

Jens Pedersen af Emdrup 206.

Jep Klavsen 91-92, 307.

Jermers Gab 30, 45, 46, 50, 51, 204. Taarn 51, 98

Jes Pedersen 203.

Jordskyld 15-18, 19-20, 119-20.

Jus civitatis 47, jfr. Bylag.

Jørgen Lavridsen til Sæbygaard 207-08.

S. Jørgensgade 200-01, 313-14.

S. Jørgens Hospital 8-9, 183-90. Sø 6, 7, 8, 11, 104, 181.


Kag 129-31.

Kalentelag 256.

Kallebosund 19.

Kalundborg 258.

Kalveboder 8. Kalvehaven 6-8.

Kampen 215, 216, 223.

Kanniker 154, 318. Badstue 294.

Kannikestræde 318, 319.

Kantoren 153-54, 318.

Kapitel 148, 150-54.

Karmeliterne 172-73, 275.

Kasse, Stadens 67.

S. Kathrine Gilde 164, 239-41. S. Karine Gilde 256.

Kattesund 52, 202, 309-10, 324.

Kedelsmede 241.

Kendedreng 246. Kendekost 246.

Kirker 147-63.

Kirkestræde, Lille 313. Store 313.

Kirsedrank 286.

Kjeld Nielsen 306.

Kjøbenhavnsk Kompagni 214-15.

Klapholt 224.

Klareboder 171, 322-23.

Klare Kloster 158, 170-72.

Klare Mur 50. Rundel 43, 82.

Klejnsmede 242.

S. Klemens Kirke 158-61.

S. Klemensstræde, Lille 159, 161, 309. Store 309.

Klokkehøjen 156, 320.

Klokkeringning 288-89.

Klostergang 281.

Klosterstræde 167, 315.

Klædeboderne 91-92, 94, 136, 138, 312.

Knagerøgstræde, Knabrostræde 311.

Knardrup Kloster 204, 268.

S. Knuds Gilde 231, 253, 255.

Knud Jonsen af Hvessinge 206.

Knud Skriver 311.

Kompagni, Guldsmedenes 236, 237. Se Danske, Kjøbenhavnske, Tydske.

Kompagnistræde 227, 311.

Kongensgade (Lille) 264, 265, 266, 267, 313.

Korsgaard 309.

Korsør 258.

Krabbe, Gertrud 145.

Kringelen 52, 265.

Krognos, Movrids Olsen, 264.

Krummedige, Hartvig 209.


331

Krystalgade 317-18.

Kræmmerboder 137.

Kæmnere 81-82.

Købmannegade 202, 203, 207, 291, 313.

Købmænd, fremmede 211-24, indfødte 225-29.

Kødmangere 142, 250-52. Boder 140-43, 250, 251.

Kødmangerstræde 141, 315. Lille 320, 321.

Køge Barfred 50, 51.


Ladbro 113-16, 220.

Ladbrostræde 112-14, 311.

Landemærket 319, 322.

Lang, Jep, 208. Per 208.

Langebro 116.

Lars Bjørnsens Gaard 316.

Lars Bjørnsens Stræde 203, 316-17.

Lars Lejs Stræde 317.

Lars Vinders Stræde 212.

Laxman, Povl 209.

Leding 72-73.

Lege 284.

Lidkøb 225, 286.

Liggere 211, 220, 221, 222.

Lov og Ed 68, 244, 298.

Lunge, Anders Jepsen, 206.

Lybæk, 217, 223.

Læger 169, 291.

Lækkerbidsken 145.

Lønporten 323.

Løveapothek 145, 211, 218.

Løvstræde 169.


Maal, Byens 297-98.

Macelli 141.

Madband 290-91.

Mag, Vestre 51.

Magstræde 311.

Magistraten 67-68, 203.

Malmø 180, 196, 198, 220, 225.

Malversi 285.

Mantelmur 45, 264.

S. Marie Gilde 252, 255.

Markeder 134-36.

Marsvin, Jørgen 209, 210, 322.

Marsvineflæsk 250, 251, 299.

Matskap 119.

Mededsmænd 68, 244, 298.

Mestermand 132. Bolig 96.

Mesterøl 242.

Meynstorp, Henrik 209.

Middelgrunden 118.

Midsommersgæld 119.

Mikkel Vibes Kro 7.

Mogens Lavrensens Rodemaal 125, 308.

Munkegaarden 310.

Mure 26, 43.

Møller 156, jfr. Vandmøllen.

Møn 35, 39.

Møndrikkebro 116, 299.

Møntergade 171-72, 264, 323.

Møntmester 237.

Mørkhøj 27.


Naboløs 312.

Niels Skriver 317.

Nikolaj Kirke 31, 53, 54, 161-63, 267, 269.

Nikolaj Gilde 255.

Niniani Gilde 224.

Norby, Søren 210.

Nyby 5-6, 109, 260.

Næbbe 36.

Nærum 27.

Nørregade 47, 315.

Nørreport 49.


S. Olafs Blok 114.

Oluf Axelsen 202, 207.

Oluf Jørgensen 208.

Omkreds 42-63.

Opfylding 55-62.

Osmund 241.

Overdaadighed 243, 283-84.

Overfald 286-88.

Overskærere 226-27, 230, 247.

Overtro 282-83.

Ovre 27.


332

Oxe, Johan 210. Niels 210, 268. Peder 210.


Paaskemarked 136, 249.

Papegøjestang 9. Papegøjeekydning 228-29.

Pasholteræsværd 241.

Peber i Afgift 80, 84, 222.

Pebersvend 222.

Peblinge 271-73.

Peblingedam 11, 104.

Peblingesø 6, 104, 271.

S. Peders Gilde 253, 255.

S. Peders Kirke 9, 157-58.

S. Pedersstræde 316.

Peder Jensen af Emdrup 206.

Peder Villadsens Boder 264, 267.

Pilegaard 314-15.

Pilestræde 268, 314. Lille 204, 314.

Pilgrimsfærd 195, 244, 280.

Piliat, Vin, 285.

Placitum commune 86.

Planker 44-45, 48, 62, 127.

Plovskat 123.

Podebusk, Henning 205.

Portenes Lukning 289.

Prisonet 165-66.

Proconsules 68.

Præco 127.

Præstø 204.

Psalterlæsning 151-52, 218

Punder 85.

Pungmagere 248-50.

Pøjt 285.


Raad, Raadmænd 67-88.

Raadhuse 88-97, 274.

Raadhushave, ny 90, 96.

Raadhusstræde, gamle 89, 91, 92, 316.

Raadmandskost 80.

Rakkeren 321, 323.

Ramsø Herred 36.

Rantzau, Johan 210.

Ravensberg, Albert, 170, 210.

Reberbanen 50, 52.

Rebvinderboder 139-40.

Refshaleborg 118.

Regensen 318-19.

Regnskaber, Byens 81-82.

Remsnidere 248-50.

Rende, Byens 46-47, 153, 318.

Renlighed, Gadernes 299.

Rettersted 130, jfr. Rosengaard.

Ringepung 248.

Rodemaal 125, 307-08. Stævne 83, 133.

Rodemestre 81-82, 123-25.

Romaniavin 285.

Rosbæk 11, 12. Mølle 101-02.

Rosengaard 53, 269-70, 319-23.

Rosenkrands, Erik Ottesen 207. Kristoffer 145. Niels Eriksen 207. Otto Kristoffer 207. Otto Nielsen 207.

Roskilde 36, 205.

Rud, Jørgen 208. Knud 208. Mikkel 208.

Rygen 35, 211.

Ryggearmbørst 301.

Rytting 241.

Rævshalen 47, 117-18.

Rødeport 16.

Rødovre Aa 14. Kirke 151, jfr. Ovre.

Rønnov, Markvard 210.


Sagefald 83.

Saltboder 91-92, 94, 134, 140, 315-16.

Saltholm 23, 225.

Saltkarret 140.

Saxia de Urbe 175.

Segl, Byens 70.

Septa civitatis 44.

Serridslev 8-12, 27, 82-83, 104-08, 157, 260, 324.

Sigbrits Gaard 146.

Sild, se Fiskeri.

Sisehus 82, 85.

Sjælebad 198, 280, 294. Sjælebod 198, 280. Sjælegave 280-81.


333

Skaanefarer Kompagni 214-15.

Skamler paa Torvet 220.

Skanør 215, 225.

Skarnholm 259-60.

Skarpretteren 128. Bolig 202.

Skatter 118-25.

Skidenstræde 317-18.

Skiftetid 244.

Skindere 139, 249, 252-53.

Skindergade 139, 142, 167, 168, 315.

Skjortesæk 240.

Skoboder 246, jfr. Suderboder.

Skolen 271-73.

Skomagere 121, 138, 244-46.

Skonroggen 242, 248.

Skotter 224.

Skovshoved 23.

Skraa 232.

Skrædere 71, 226-27, 230, 246-48. Skræderboder 139. Skræderhuset 247.

Skøde 83, 296.

Skøger 195, 320.

Slagsmaal 286-88.

Slagtere 121. Slagterboder 142-43, jfr. Kødmangere.

Slet, Slagtning 251.

Slippen 323.

Slottet 21, 23, 25, 41, 43, 257-60.

Slotsfoged 64-67, 68, 70, 83, 226.

Slotsholmen 27.

Smede 241-44.

Smedebakken 139, 309.

Smedegade 139, 309.

Smørhætten 50, 52.

Snares Gaard 210, 311-12. Rodemaal 308.

Snaregade 311-12.

Sodekedel 241.

Sokkelunds Herred 1-2, 33.

Solbjerg 5-6, 27, 260-61,

Sortedam 11, 104.

Sorø Kloster 202, 263.

Spanske Tønde 129.

Spedalskhed 182-84.

Spiser 299.

Spitaliestræde, ny, 323.

Springgade 322, 323.

Springpenge 97.

Stadsbøger 85-88.

Stadskælder 84, 97, jfr. Fængsel.

Stadsretter 64-67.

Stavern 223.

Stemest 240, 242.

Stemp, Niels 210.

Sten, Byens, 129-30.

Sten, Peder 209.

Stenboderne 144-45.

Stenhuse 306-07.

Sterling 119, 121.

Stettin 212, 215, 216, 223.

Stob 239.

Stokkelund 1.

Straatag 305-06.

Stralsund 211, 212, 215, 216, 222, 223.

Stranden 16-18, 52-62, 311.

Strandbadstuen 293.

Strandgaard 314.

Studiestræde 316.

Stykværk 235.

Støvnæs Herred 1-2.

Suben 139, 252, 253.

Suderboderne 94, 137-38, 312, 313.

Sudersvend 245.

Sudervraa 138.

Svaneapotheket 146, 292.

Svinehold 107, 121.

Sværd, Symbol 126.

Sværdfegere 241.

Sædevangade 311.

Sælhundespæk 299.

Søborg 35, 258.

Søerne 85, 104.

Sølvtold 285.

Sømme Herred 36.


334

Sømske Handsker 249.

Søndergade 310.

Søtønder 80.


Taarnby 14, 147, 151, jfr. Borgby.

Taarne 35, 49-52, 54, 110-11.

Tagens Hus 10.

Tange, Helmeke 209.

Taskemagere 249-50.

Teglgaard, Stadens 49, 98-99. Klostrets 166-57.

Teglgaardstræde 45, 317.

Termin 168, 170.

Tærningspil 241.

Testamenter 296-97.

Thott, Erik Aagesen 208.

Tidemand, Markvard 208.

Tienden 13-14, 147-48, 159, 162.

Tingbænke 126.

Toldbodret 132.

Torve 133-46. Torvedage 134.

Tredie Pendings Karle 254.

Trefoldigheds Gilde 218, 226-29. Vikariat 80, 227.

Træmet 221.

Tuborg, Store 109.

Tugthusport 183.

Tuleshøj 23.

Tydske Kompagni 144, 164, 212-19.

Tydskemannegade 138, 211-12, 312.

Tyve 68, 128. Tyvestød 119.

Tøjhus, Gamle 270.

Tømmermænd 254-55.


Universitet 92, 273-76.

Urbs 43.

Urne, Johan 210.

Utterslev 1, 27.

Utugen 253.


Vaaben, at bære 289-90, 301-02.

Valby 2-3, 27, 260, 261.

Vandsnidere 136, 247.

Vandmøllen 50, 80, 270-71.

Vandmøllestræde 310.

Vandmølletaarn 42, 51.

Vartov, Gamle 103-04.

Vedfæ 248.

Veje, udenfor Byen 104, 271-72.

Vejerhus 69, 85, 112, 312.

Vesterfælled 6.

Vestergade 309.

Veymetz 242.

Viborg Biskops Gaard 201-02.

Vigerslev 27, 260, 261.

Vikarer 155.

Vin 285.

Vindebroen 111.

Vingaarden 263-65.

Vingaardstræde 264, 265-68, 313.

Vinkælder, Stadens, 80.

Vinsise 83-84.

Vinterleje 84, 220.

Virum 27.

Vismar 212, 215, 216, 222.

Vogn, Arild, Rodemaal 307-8.

Vognmagergade 323.

Vognmænd 253-54. Lavshus 192, 254.

Vognskud 224.

Volde 49, 50-51, 70.

Vombadstuen 293-94.

Vombadstuestræde 139, 294, 309.

Vordenberg, Fredrik 208.

Vordingborg 258.

Vægtere 288-89.

Vordnede 295-56.

Værnedamsvej 7.


Zutphen 216.

Zürichsee 216.


Æbelholt Kloster 203-04.


Øl 285-86. Ølkone 286. Ølsalg 121. Ølsise 84. Ølskud 213, 240.

Østergaard 21-22, 33, 43, 263.

Østergade 200, 268-69, 314.

Østerport 49.

Østertorv 143-44.

Øverød 27.


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn jan 9 16:55:51 CET 2005
Publiceret: søn jan 9 16:55:48 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top