eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Indledning

Kjøbenhavns Diplomatarium I - X

Kbh., Thiele, 1872 - 1887

Udgivet af Oluf Nielsen (1838-1896)


Indholdsfortegnelse bind I . II . III . IV . V . VI . VII . VIII . IX & X
Indledning    Indholdsoversigt & søgning
Kronologisk indeks    Indeks over førstesider    Alle rettelser

Status over udgivelse og korrekturlæsning:
Bind I - VIII er udgivet med 2 korrekturlæsninger.
Registerbindene IX og X er ikke digitaliseret.

100%-
-
-
-
Udgivet i 2. korrektur. Udgivet i 2. korrektur. Udgivet i 2. korrektur. Udgivet i 2. korrektur. Udgivet i 2. korrektur Udgivet i 2. korrektur Udgivet i 2. korrektur Udgivet i 2. korrektur Ikke digitaliseret Ikke digitaliseret
Bind: I II III IV V VI VII VIII XI X

Indledning til den elektroniske udgave

Produktionen af Københavns Diplomatarium (KD) er nu en realitet. Københavns Diplomatarium er en samling af 8756 breve og andre kilder til oplysning om Københavns ældre forhold før den store bybrand i 1728. Værket består af 8 bind samt to registerbind, et til de fire første bind, og et til de fire sidste.

Udgivelsen af værket er gennemført som et privat projekt, men i forståelse med Københavns Stadsarkiv. Den startede i begyndelsen af maj 2002 og er afsluttet kort før jul 2003. Udgivelsen bliver fulgt op af en grundig korrekturlæsning, så den elektroniske udgave er identisk med den trykte udgave.

Det enkelte dokument bliver holdt indenfor en fil eller et skærmbillede, med en sidenhenvisning i højre margen. Består kilden af flere sider, bliver sideskiftene vist med en vandret streg og fortsat sidehenvisninger i højre margen. Sidenhenvisningerne i margenen ser således ud: "I s.3". Det betyder: bind et side 3. Disse sidehenvisninger skal bl. a. bruges i forbindelse med registrene, idet der her henvises til sidenummer og ikke dokumentnummer.

En del steder forekommer forkortelsestegn som ikke er at finde i de gængse elektroniske tegnsæt. De mest gængse forkortelsestegn transcriberes således: Pund = Pd., Lispund = LisPd., Mark = Mk., Skilling = Sk. Se nærmere i oversigten over Fraktur-alfabetet.

I den trykte udgave af Diplomatariet, er dokumenterne ikke ordnet kronologisk. I forordet til første bind, kommenterer udgiveren Oluf Nielsen dette og skriver, at det er hans plan at udgive et kronologisk register i værkets sidste bind. Planen blev dog aldrig gennemført. Vi har valgt, efter bedste evne, at føre Oluf Nielsens plan ud i livet.


Opdateret: tor jul 8 17:52:43 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top