eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.999

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 616
Nummer: 999


<-Forrige . Indhold . Næste->

999.

15 Dec. 1724.

Om Afgift af Sandbaade.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi have maat fornemme, hvorledes canalerne udi vores kongl. residentz-stad Kiøbenhavn tilføjes stoor skade og u-reenlighed ved det hvide strøe eller gulv-sand, som over alt her udi husene bruges og meget vel kunde undværes, helst den største deel der af, naar det af husene udfejes, enten ved vandet udi rende-steenene eller og ved regn og udi andre maader I canalerne bortskylles, saa have vi allernaadigst for got befunden for dennem, som efter dags slig strøe eller gulv-sand her udi staden indføre og bortforhandle, efterfølgende paalæg at paabyde og anordne, som vi og hermed allernaadigst paabyde og anordne, nemlig at af hver stoor baad med hviid sand, som af stranden tages og her i staden indkommer, skal betales en rigsdaler, og af hver liden baad tre mark og af et læs dito sand, som paa vogne i staden indbringes, en mark, hvilken afgift os elskelige vores committerede udi havne-commissionen til dens fornødne udgifter saa velsom og til canalernes reenselse og vedligeholdelse maa lade oppebære. Hvorefter alle og enhver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rætte. Thi byde og befale vi hermed os elskelig præsident, borgemestere og raad udi vores kongel. residentz-stad Kiøbenhavn, samt alle andre, som denne vores forordning under vort cancellie-seigl tilskikket vorder, at de den paa behørige stæder til alles efterretning strax lader læse og forkynde, og saa derover alvorligen at holde. Givet paa vort slot Friderichsberg dend 15 decembris anno 1724.

Sæl. Reg. LI. 745.

VIII s.616

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 16 21:11:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top